Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity


  • Adresa

    Katedra slovenského jazyka a literatúry

    Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

    Priemyselná 4

    918 43 Trnava

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013