Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela


  • Adresa

    Katedra slovenského jazyka a literatúry

    Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela

    Tajovského 40

    974 01 Banská Bystrica

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013