Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa


 • Adresa

  Katedra slovenskej literatúry

  Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa

  Štefánikova 67

  949 74 Nitra

   

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie

  Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa

  Štefánikova 67

  949 74 Nitra

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013