Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku


  • Adresa

    Katedra slovenského jazyka a literatúry

    Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

    Hrabovská cesta 1

    034 01 Ružomberok

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013