Filozofická fakulta Prešovskej univerzity


  • Adresa

    Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií

    Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

    Ulica 17. Novembra 1

    080 78 Prešov

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013