Univerzita sv. Klimenta Ochridského, Sofia


 • Adresa

 • Inštitúcia

  St. Kliment Ohridski University of Sofia
 • Ulica

  Cár osvoboditel 15
 • PSČ

  1504
 • Mesto

  Sofia
 • Krajina

  Bulharsko
 • Telefón

  0035-929-871 068
 • Web

  http://www.slov.uni-sofia.bg
 • Popis

  Lektorka: Prof. Nataľja Jevgeňjevna Anaňjeva 

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013