XV. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO


 • Text

  XV. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO

  Studňa sa tajne s dažďom zhovára

  Literárna súťaž je vypísaná v žánroch próza a poézia a v kategóriách stredoškolská mládež dospelí nad 20 rokov.

  Tematické oblasti: literárne príspevky bez obmedzenia žánru  a témy, príspevky  venované známym i menej známym osobnostiam alebo udalostiam mesta Trenčín, trenčianskeho regiónu, prípadne iného regiónu Slovenska.

  Súťažné podmienky : v próze pošle súťažiaci najviac 3 samostatné doteraz nepublikované práce, maximálne 6 strán, v poézii 6 doteraz nepublikovaných básní. Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu (aj e-mailovú) školu (pracovisko), žáner a kategóriu. Príspevky treba poslať v troch exemplároch písaných strojom alebo na PC, prípadne na diskete na adresu:

  Verejná knižnica Michala Rešetku (p. M. Špániková)

  Námestie SNP, č. 2

  911 82 Trenčín

  Uzávierka súťaže je 30. septembra 2007

  Každú obálku treba označiť heslom  Literárna súťaž Jozefa Braneckého. súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu (aj e-mailovú) školu (pracovisko), žáner a kategóriu.  Súťažné práce bude posudzovať odborná porota zložená z členov Spolku slovenských spisovateľov. Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2007.

  Kontakt: PhDr. Marta Halečková, Opatovská 43, 911 01 Trenčín, tel.: 032/7446132

   

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013