Dielo


  

 

Poézia

Až dozrieme (1956), Chlapec (1966), Zvony (1968), Triptych (Až dozrieme, Chlapec, V zemi nikoho – 1969), Ľudia v horách (1969), Stôl chudobných (1972), Kolíska (1972), Hľadanie obrazu (1973), Chlapec maľuje dúhu (1974), Kolíska spieva deťom (1974), Hudba tvarov (1977), Hora (1978), Óda na radosť (1982), Prísny chlieb (1987), Neskorý autoportrét (1992), Čítanie z údelu (1996), Žalmy o nevinnej (1997), Vážka (1998), Jednoduchá až po korienky vlasov (2000), Čas plachých otázok (2001), Čakanka (2003), Báseň a čas (2005), Vernosť (2007), Ako stopy v snehu (2009) 

Súborné dielo: Dielo I (2002), Dielo II (2003), Dielo III (2004), Dielo IV (2006), Dielo VI (2004), Dielo VII (2005), Dielo VIII (2006), Dielo IX (2008)

 

Esej

Človek, čas a tvorba (1968), Štyri epištoly k ľuďom (1969), O literatúre (1974), A čo je báseň (1978), Epištoly staré a nové (1996), Rozhovory so sebou a s tebou (1998)

 

Pre deti a mládež

Kniha rozprávok (1975), Sobotné večery (1980), Rozprávočka veselá, zostaň ešte s nami (1985), Studnička (1986), Tiché papradie (1990), Modlitbičky (1990), Mechúrik Koščúrik s kamarátmi (1991), Lupienky z jabloní (1993), Pamätníček (1994), Modlitbičky za dieťa (1995)

 

Preklad

S. Jesenin – výber (1957), M. J. Lermontov: Maškarády (1958), H. Ibsen: Peer Gynt (1966), F. Hrubín: 2 x 7 rozprávok (1973), F. Hrubín: Poémy (1977), F. Hrubín: Ako sa chytá radosť – výber z Hrubínovej poézie pre deti (1978), J. K. Tyl: Strakonický gajdoš (1978)

 


 

Popri početných ďalších vydaniach vyšlo z jeho poézie 15 rôznych výberov.
Jeho preklady iných básnikov vyšli v 12 vydaniach.

Preklady knižných výberov z jeho poézie vyšli v týchto jazykoch: maďarčina (1974, 2006), poľština (1977, 1995), gruzínčina (1983), bieloruština (1983), čeština (1984, 1986), litovčina (1987), srbčina (1990), ukrajinčina (1991), taliančina (1992), španielčina (1997, 2003), bulharčina (1998), nemčina (1998), ruština (2000), francúzština (2001), macedónčina (2001), rumunčina (2002, 2007), nórčina (2002), fínčina (2005), angličtina (2006), slovinčina (2006).

Za svoju tvorbu bol ocenený významnými cenami a radmi: Cena Zväzu Čsl. spisovateľov (1969), Štátna cena K. Gott­walda (1970), Cena ZSS (1976), Národná cena SSR (1983), Rad T. G. Masaryka II. triedy (1991), Rad Ľ. Štúra I. triedy (1994), Cena J. C. Hronského (2006), Cena J. Hollé­ho za prekladateľské dielo (1997), Hlavná cena festivalu poézie v Struge (Macedónsko, 2001), trikrát výročná Cena VÚB, viaceré vydavateľské ceny; dva tituly doctor honoris causa (1992, 1998), Cena za poéziu Crane Summit 2008.

Od roku 1991 bol trikrát navrhnutý na Nobelovu cenu za literatúru.