Pozývame Vás na literárne diskusie počas Bibliotéky


(13. 10. 2008)
 • Literárne informačné centrum pripravuje počas knižného veľtrhu Bibliotéka (6. – 9. 11. 2008) literárne podujatia, na ktoré Vás srdečne pozývame:

   

  • Slovensko-česká literárna diskusia na tému rok 1968:

  • Vraciam sa domov bez tváre

       Termín a miesto: 5. 11. 2008 o 11.00 hod.

       Divadlo Astorka - vchod z Nedbalovej 1, Bratislava

       Moderuje: Zuzana Belková

       Účinkujú: Petr Placák, s dielom Fízl

                      Miloš Žiak, s dielom Mrzáci studenej vojny
  • Poetické pásmo pri príležitosti 80. výročia narodenia básnika Milana Rúfusa – Niesť bremeno a spievať
   (organizovaná účasť stredných škôl)

      Termín a miesto: 6. 11. 2008 o 12.00 hod. 

      Veľká sála knižného veľtrhu, výstavná hala Incheby, Petržalka, Viedenská cesta 3-7

      Moderuje: Jozef Čertík

      Účinkujú: Jozef Šimonovič, Alfréd Swan, Zuzana Homolová

   
  • Moderovaná literárna diskusia o súčasnom smerovaní literatúry, autorských náhľadoch a myslení, s ukážkami diel – Slovensko-česká literárna diskusia

      Termín a miesto: 7. 11. 2008 o 12.00 hod. 

      Veľká sála knižného veľtrhu, výstavná hala Incheby, Petržalka, Viedenská cesta 3-7

      Moderuje: Radoslav Matejov

      Účinkujú: Peter Krištúfek, prozaik, s dielom Šepkár

                     Petra Hůlová, prozaička, s dielom Stanice Tajga

                     Petr Halmay, básnik

                     Judita Kaššovicová, poetka

   
  • Prezentácia knižného titulu Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia.

      Druhé vydanie doplnené o nové fakty a diela a vyše 130 nových autorov.

      Vydalo Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica.

     

      Termín a miesto: 8. 11. 2008 o 10.00 hod. 

      Veľká sála knižného veľtrhu, výstavná hala Incheby, Petržalka, Viedenská cesta 3-7

      Moderuje: riaditeľ LIC a literárny kritik Alexander Halvoník

      Diskutujú: Augustín Maťovčík, zostavovateľ

                      Peter Cabadaj a Pavol Parenička - členovia autorského kolektívu
  Počas veľtrhu Bibliotéka bude ma Literárne informačné centrum svoj výstavný stánok, na ktorom si môžete nielen prezrieť knihy z našej edičnej ponuky, ale aj zakúpiť si ich s veľtržnou zľavou.

  (suba)

 • Referencie

  Zuzana Belková, Petr Placák, Miloš Žiak, Jozef Čertík, Jozef Šimonovič, Alfréd Swan, Zuzana Homolová, Radoslav Matejov, Peter Krištúfek, Petra Hůlová, Petr Halmay, Judita Kaššovicová, Alexander Halvoník, Augustín Maťovčík, Peter Cabadaj, Pavol Parenička