Cena Crane Summit za poéziu 2008 básnikovi Milanovi Rúfusovi


(12. 12. 2008)
  • Slávnostné odovzdanie Ceny Crane Summit za poéziu 2008 básnikovi Milanovi Rúfusovi sa uskutočnilo v Divadle Astorka Korzo ´90 dňa 11. decembra 2008. Cenu odovzdal Yu Hsi, prezident Crane Summit 21.st Century International Forum, básnik a vydavateľ z Taiwanu,  a Milan Richter, predseda Občianskeho združenia Svetového kongresu básnikov. Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnili aj exprezident Michal Kováč s manželkou, vicepremiér vlády Slovenskej republiky pán Dušan Čaplovič, prekladatelia Rúfusovej poézie zo zahraničia a popredné osobnosti slovenského literárneho a kultúrneho života.

    Medzinárodné fórum 21. storočia Žeriavia hora sa nenásilným spôsobom usiluje o kultiváciu spoločnosti. Jej cieľom, ako sa to uvádza v Manifeste Žeriavej hory (Crane Summit), je snaha „viesť ľudstvo k poznaniu skutočnej podstaty života a vybudovať literárne kráľovstvo, harmonickú zem“. Roku 2005 bola v americkom Los Angeles udelená medaila za zásluhy v oblasti umenia a literatúry čestnej predsedníčke Svetovej asociácie básnikov Rosemary Wilkinsonovej. Roku 2006 bolo udelené Najvyššie čestné uznanie Žeriavej hory mongolskému prezidentovi Nambarovi Enkhbayarovi, ktorý je aj básnikom a prekladateľom. Roku 2007 toto vyznamenanie obdržal indický prezident Abdul Kalam, mysliteľ a básnik. Spomedzi desiatich kandidátov sa roku 2008 dostalo uznania slovenskému básnikovi a prekladateľovi Milanovi Rúfusovi  za jeho neoceniteľný vklad do európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Súčasťou ocenenia bolo aj vydanie výberu z Rúfusových básní v čínštine, ktoré preložili v autorskej spolupráci Maurus Young a Milan Richter.

    K oceneniu srdečne blahoželáme.

       
    (dp)