Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži Salon du livre 2009


(27. 03. 2009)
 • Významný frankofónny  knižný veľtrh Salon du Livre Paris sa aj toho roku konal v priestoroch výstaviska Porte de Versailles. V čase od 13. do 18. marca Literárne informačné centrum prezentovalo slovenských vydavateľov v národnej expozícií, ktorá sa nachádzala v pavilóne 1, v stánku Y 76. Čestným hosťom veľtrhu bolo Mexiko, ktoré reprezentovalo množstvo významných autorov a pripravilo viacero zaujímavých literárnych podujatí.

  V slovenskom stánku sa predstavilo viac ako 20 vydavateľstiev s produkciou  do 220 knižných titulov. Návštevníci veľtrhu sa zaujímali najmä o našu históriu, divadlo a film, o pôvodné slovenské knihy, ale aj o učebnice slovenčiny, prekladové slovníky, reprezentačné publikácie o Slovensku alebo jednotlivých mestách či regiónoch. Veľkú pozornosť vzbudili aj v tomto roku diela vydávané v Literárnom informačnom centre v edícii PRAMENE, ako aj historické knihy z vydavateľstva RAK. Slovenský stánok navštívili a vysokú kvalitu našej knižnej produkcie ocenili aj veľvyslanec SR vo Francúzsku Ing. Ján Kuderjavý, veľvyslanec SR pri UNESCO v Paríži Igor Grexa, riaditeľka Slovenského inštitútu v Paríži Božena Krížiková, viacerí novinári, pracovníci INALCO, ale aj mnohí pracovníci kultúrnych inštitúcií, ako aj študenti a priaznivci Slovenska a jeho literatúry. Mnohí sa zaujímali najmä o možnosť zakúpiť si slovenské knihy v Paríži, prípadne sa zaujímali o možnosť nájsť slovenské knihy v knižnici Slovenského inštitútu v Paríži. Na pôde stánku prebiehali každý deň početné debaty a rokovania s  vydavateľmi, prekladateľmi, slovakistami najmä o súčasnej literárnej scéne a knižných novinkách. Viaceré prekladateľky a prekladatelia sústavne sledujú vývin súčasnej literatúry v oblasti poézie aj prózy a majú „svojich“ obľúbených autorov, ktorých diela ich najväčšmi priťahujú a ktoré by radi preložili do francúzštiny.

     mkvpariz09a.jpg    mkvpariz09a.jpg


  V čase trvania 29. ročníka Salon du livre Paris Literárne informačné centrum v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži, Cité internationale des Arts a Hudobným centrom pripravilo na 13. 3. literárne soirée – poctu Lýdii Vadkerti-Gavorníkovej a prezentáciu tvorby slovenských poetiek. Mila Haugová, Dana Podracká,  Mária Ferenčuhová a Elena Hidvéghyová-Yung  sa, každá svojím osobitým spôsobom prednesu,  predstavili výberom zo svojej poézie. Večer moderovala prekladateľka Arlette Cornevin a krásne verše veľmi vhodne doplnili hudobné kompozície v podaní klaviristu Petra Zagara. Naozaj príjemne nás prekvapilo, že na tento literárny večer prišlo asi 120 ľudí a koncertná sála v Cité internationale des Arts bola plná! Prítomní diváci si s neskrývaným záujmom vypočuli nielen prednesené básne autoriek vo francúzštine aj v slovenčine, a to v prednese samotných poetiek, ako aj v podaní herca Emmanuela Barrouyera, ale zaujímavé bolo aj netradičné sprievodné slovo k jednotlivým vystúpeniam: Mila Haugová reflektovala originálnym spôsobom zo svojho pohľadu poéziu Dany Podrackej, tá zase básnickou metaforou prirovnala životné básnické dielo Mily Haugovej k nevšednej záhrade. K týmto veľkým dámam našej poézie sa pridali aj Mária Ferenčuhová a Elena Hidvéghyová-Yung, ktoré si takisto navzájom stručne zhodnotili svoju tvorbu a predostreli pocity, ktoré v nich vyvoláva poézia tej druhej. Tieto osobné autorské vyznania prezradili prítomným divákom ešte čosi naviac a príjemne spestrili lyrický večer. Na záver programu, po krátkej diskusii, pozvala p. riaditeľka SI v Paríži Božena Krížiková prítomných na čašu vína a prejavila želanie aj v budúcnosti spolupracovať s LIC pri organizácii a realizácii podobných literárnych podujatí. Večer mal veľmi dôstojný a reprezentačný charakter a kladne ho zhodnotili všetci zúčastnení. Neformálne, veľmi srdečné a priateľské rozhovory pokračovali v priestoroch Cité internationale des Arts ešte dlho do večera a potvrdili známu pravdu, že slovenská poézia má čo ponúknuť, otvára nám svet dokorán, povznáša ducha a priťahuje aj v zahraničí svojimi nevšednými kvalitami.

     mkvpariz09d.jpg    mkvpariz09d.jpg


  Ďalším podujatím, ktoré Literárne informačné centrum pripravilo, bola prezentácia výtvarnej publikácie Igor Minárik, ktorej autorom je profesor filozofie Etienne Cornevin. V sobotu 14. 3. popoludní na pôde nášho národného stánku podpisoval svoju zaujímavú knihu a debatoval s prítomným publikom. Aj v ďalšie dni sa viacerí návštevníci zaujímali v našom stánku o túto krásnu publikáciu.

  Účasť Slovenskej republiky na Salon du livre v Paríži bola v tomto roku veľmi úspešná. Slovensko má už tradične veľmi dobré vzťahy s Francúzskom, a platí to aj v oblasti kultúry a literatúry, čo sa potvrdilo aj na tohtoročnom knižnom veľtrhu.

  Daniela Humajová

  Viac informácií na: http://www.salondulivreparis.com