Stretnutie autorov a priaznivcov časopisu RAK


(02. 12. 2009, 17:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
 • Viac o podujatí

  Dovoľujeme si pozvať Vás na tradičné neformálne stretnutie

  čitateľov RAK-a,

  autorov RAK-a,

  priaznivcov RAK-a,

  redakčného kruhu RAK-a,

  spolupracovníkov RAK-a,

  redakcie RAK-a a vydavateľa RAK-a,

  ktoré sa uskutoční

  2. decembra (streda)

  17.00 – 21.47 hod.

  Klube slovenských spisovateľov,

  Laurinská ul. č.2, Bratislava.

           Na stretnutí sa porozprávame aj o obsahových a pragmatických aspektoch budúceho ročníka, ale najmä sa budeme lepšie spoznávať.

           Na stretnutí budete mať možnosť kúpiť si staršie čísla RAK-a za jednotnú cenu 0,49 € (t. j. so zľavami 45 až 85 %).

           Vstup voľný. (Mierne občerstvenie v cene vstupného.)

  Braňo Hochel,

  šéfredaktor