Dielo


Literárna tvorba - próza:

Rysavá jalovica (1885), Neprebudený (1886), O Michale (1886), Mladé letá (1889), Keď báčik z Chochoľova umrie... (1890), Na podkonickom bále (1891), Regrúti (1891), Koniec a začiatok (1892), Mišo (1892), Dve cesty (1892), Dies irae (1893), Zo stupňa na stupeň (1893), Zápisky zo smutného domu (1894), Mišo II (1901), Dom v stráni (1903 – 1904), Mať volá (1926 – 1927), Košútky (1927), Klbká (1927), Rozmajrínový mládnik (1927), Lukáš Blahosej Krasoň (1929), Bohumil Valizlosť Zábor (1929)

cestopisná próza: V Dalmácii a na Čiernej hore (1898), Rijeka – Rohić – Záhreb (1901), Prechádzka po Patagónii (1922), Dojmy z Francúzska (1923)

 

Literárna tvorba - dráma:

Komasácia (1888, knižne 1907), Bacúchovie dvor (1922, knižne 1930), Obeta (1924, publikovaná 1964)

 

Súborné dielo: Zobrané spisy Martina Kukučína 1 – 32 (1910 – 1944), Dielo Martina Kukučína 1 – 21 (1955 – 1971), Dom v stráni a iné prózy (2009, výber z diela, ed. J. Gbúr)