Zaujímavosti


Kukučínovská konferencia

Uskutočnila sa 9. júna 2010 v zasadacích priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave.