MARTIN KUKUČÍN − BIBLIOGRAFIA


Prehľad knižných titulov Martina Kukučína a diel o Martinovi Kukučínovi v slovenskom jazyku, v cudzích jazykoch; rozhlasových relácií, divadelných predstavení, televíznych a filmových adaptácií, článkov, audio a video nosičov i niekoľkých užitočných odkazov na internetové stránky, v ktorých sa spomína Martin Kukučín. V každej kapitole je uvedený zdroj čerpania informácií. Celkový počet záznamov, usporiadaných podľa rokov vydania a abecedne, je 980. Najstarší záznam je z roku 1886 a najnovší z roku 2010.

         

1. Knižné vydania

2. Martin Kukučín v cudzích jazykoch

3. Martin Kukučín v článkoch

4. Martin Kukučín v reláciách Slovenského rozhlasu

5. Divadelné, televízne a filmové adaptácie

6. Rôzne

7. Niekoľko odkazov na internetové stránky

 

 

Zozbierala, spracovala a zostavila Mária Kohútová

Bratislava, apríl 2010