1. Knižné vydania


1.) Diela Martina Kukučína

 

 (Zdroj: Internet – Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc

https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw_48_1_3/chameleon?sessionid=2010031910504410400&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=147.175.67.227%2b1110%2bDEFAULT&search=BROADCAST&function=SEARCHSCR&SourceScreen=CARDSCR&elementcount=1&pos=1&rootsearch=BROADCAST&submit=TabData; Slovenský biografický slovník III. zv.)

 

 

Slovenské besiedky. Sv. 1.

Uh. Skalica: Martin Kukučín a Ant. Bielek, 1886. – 300 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Koniec a začiatok.

Turčiansky sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1892. – 75 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dies irae. Povesť.

Turčiansky sv. Martin: Kníhkupecko-nakladateľský spolok, 1893. – 99 s.

 

KUKUČÍN, Martin – Sienkiewicz, Henryk – Vajanský, Svetozár Hurban

Miškova smrť a iné články.

Turčiansky Sv. Martin: Miloš Pietor, 1902. – 200 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica.

Ružomberok: Karol Salva, 1903. – 76 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Komasácia. Obraz zo slovenskej dediny vo štyroch oddeleniach.

Turčiansky Sv. Martin: Slovenský spevokol: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1907. – 64 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané Spisy Martina Kukučína. Sv. 1.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1910. – 251 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané Spisy Martina Kukučína. Sv. 2.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1910. – 255 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané Spisy Martina Kukučína. Sv. 3. So stupňa na stupeň. Dies irae. Na svitaní. Rysavá jalovica.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1911. – 242 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román. Sv. 4.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1911. – 259 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román: kniha 1. a 2. Sobraných Spisov Martina Kukučína.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1911, 1912. – 259 s., 269 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román. Sv. 5.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1912. – 269 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Neprebudený.

Pacov: Přemysl Plaček, 1918. – 96 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 1. Z teplého hniezda. Neprebudený. Tichá voda. Keď báčik z Chochoľova umrie. Slepá kura a zrno.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1919. – 240 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Dedinský román...

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1920. – 208 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 2.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1920. – 210 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 3. So stupňa na stupeň. Dies irae. Na svitaní. Rysavá jalovica.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1920. – 193 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 4. Koniec a začiatok. O Mihchale. Na prílohu. Zápisky zo smutného domu.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1920. – 255 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 6.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1920. – 247 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Črty z ciest.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1922. – 273 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román. Kniha I.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1921. – 207 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román. Kniha II.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1921. – 212 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 4. Dom v stráni

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1921. – 207 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Román. Kniha I., II. Sv. 4., 5.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1921. – 207 s., 212 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 5. Dom v strání I.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1921. – 207 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 7. Rohy. Tri roje cez deň. Veľkou lyžicou. Vianočné oplátky. Dve cesty.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1921. – 160 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Črty z ciest. Časť 1. Prechádzka po Patagónii.

Turčiansky Sv. Martin. [s. n.], 1922. – 275 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Kukučín deťom. Sborník z Kukučínovej spisby pre slovenskú mládež.

Žilina: O. Trávniček, 1922. – 51 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1922. – 203 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 8. S našej hradskej. Do školy. Susedia. Nie milí, nie drahí. Na ľade. Prečo Adam chvojka spáva teraz už doma?

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1923. – 174 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 9. Črty z ciest. Dojmy z Francúzska.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1923. – 344 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy. Sv. 10.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1924. – 208 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Kukučín mládeži.

Žilina: O. Trávniček, 1925. – 111 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 2. Dedinský román. Mišo. Zakáša – darmo je! Rekrúti. Na podkonickom bále. Tiene i svetlo. Sviatočné dumy.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1925. – 204 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 7. Rohy. Tri roje cez deň. Veľkou lyžicou. Vianočné oplátky. Dve cesty.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1925. 164 s.

                          

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Diel XI. Po deviatich rokoch. Na stanici. Za ženou. Panský hájnik. Dedina v noci. Pozor na čižmy! Máje. Pán majster Obšíval.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1927. – 208 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Veľkou lyžicou.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1927. – 42 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Ohlasy z obce roztratených: 5 dielov.

Trnava: [s. n.], [pred r. 1928] – 292 s., 174 s., 232 s., 224 s., 351 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá. Novela.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1928. – 196 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy I. Z teplého hniezda. Neprebudený. Tichá voda. Slepá kura a zrno. Keď báčik z Chochoľova umrie...

Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1928. – 236 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy III. So stupňa na stupeň. Dies irae. Na svitaní. Rysavá jalovica.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1928. – 224 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. VI.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1928. – 286 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Ohlasy z obce roztratených.

Trnava: G. A. Bežo, [1928 – 1933]. – 223 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Ohlasy z obce roztratených.

Trnava: G. A. Bežo, [1928 – 1933]. – 351 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Črty z ciest. Prechádzka po Patagónii. Druhá časť. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XXVI.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 311 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Bohumil Valizlosť Zábor. Diel 3. Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 21.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 276 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1929. – 452 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 415 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy IV. Dom v stráni. Kniha I.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 211 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy. Diel XII. Čas tratí – čas platí. Na hradskej ceste. Obecné trampoty. Hody. Ako sa kopú poklady. Visitatio canonoca. Preháňanky. Pod vládou ženy.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 229 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Román. Kniha II. Sv. V.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 212 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XIII. Mladé letá. Poza školu. Zpod školského prachu. Zo študentských časov. Pred zkúškou.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 269 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XIV. Svadba. Prvá svadba. Štedrý deň. Baldo & Comp. Mišo II. Parník.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 167 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XIV.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 267 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv.  XV. Cestopisné črty. V Dalmácii a na Čiernej hore.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 256 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XVI.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 211 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XVII.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 230 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XVIII. Lukáš Blahosej Krasoň.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 249 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Román. Sv. XIX., XX., XXI., XXII Diel 1., 2., 3., 4.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 244 s., 228 s., 276 s., 233 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XIX. Bohumil Vallizlosť Zábor. Román. Diel 1.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 243 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XX. Bohumil Valizlosť Zábor. Diel 2.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 228 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XXI. Bohumil Valizlosť Zábor. Román. Diel 3. Kniha I.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 275 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XXII. Bohumil Valizlosť Zábor. Román. Diel 4. Kniha II.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 233 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Veľkou lyžicou.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1929. – 40 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Komasácia. Bacúchovie dvor. Sobrané spisy.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1930. – 222 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Pred skúškou. Rozprávky.

[Martin] Žilina: Matica slovenská: O. Trávniček, 1930 – 164 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Komasácia. Bacúchovie dvor. Sobrané spisy.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1930. – 222 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. II. Dedinský román. Mišo. Zakáša – darmo je! Rekrúti. Na podkonickom bále. Tiene i svetlo. Sviatočné dumy.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1930. – 215 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XXIII. Košútky. Klbká. Rozmajrínový mládnik.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1930. – 348 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XXIV. Komasácia, Bacúchovie dvor. Obraz zo slovenskej dediny v štyroch dejstvách.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1930. – 223 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Črty z ciest. Časť 1. Prechádzky po Patagónii.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1931. – 257 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Črty z ciest. Časť 3. Prechádzky po Patagónii.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1931. – 399 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spis Martin Kukučína. Sv. VII. Rohy. Tri roje cez deň. Veľkou lyžicou. Vianočné oplátky. Dve cesty.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1931. – 311 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XXV., XXVI. Časť 1, 2, 3.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1931, 1933. – 259 s., 312 s., 403 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy. Sv. XXVI. Črty z ciest. Prechádzky po Patagónii. Časť 2.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1931. – 311 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá. Novela.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1931. – 197 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy. Sv. XXVII. Črty z ciest. Prechádzka po Patagónii. Časť 3.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1932. – 399 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Výbor z rozprávok.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1932 – 164 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy. Sv. I. Z teplého hniezda. Neprebudený. Tichá voda. Keď báčik z Chochoľova umrie. Slepá kura a zrno.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1933. – 203 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Diel 3.

Trnava: G. A. Bežo, nakladateľstvo a kníhtlačiareň, 1933. – 351 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Diel 5.

Martin: Matica slovenská, 1933.

 

KUKUČÍN, Martin

Veľkou lyžicou.

Turčiansky Sv. Martin: Tlačou Novej kníhtlačiarne, 1933. – 42 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XI. Po deviatich rokoch. Na stanici. Za ženou. Panský hájnik. Dedina v noci. Pozor na čižmy! Máje. Pán majster Obšíval.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1934. – 38 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1935. – 423 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1935. – 464 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1935. – 210 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román. Kniha 1. (1903). Kniha 2. (1904).

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1935. – 214 s., 219 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy (1860 – 1928).

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1935.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. IV.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1935. – 210 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Veľkou lyžicou.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1935. – 42 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. V. Dom v stráni. 2. diel.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1935. – 215 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy. Sv. III. So stupňa na stupeň. Dies irae. Na svitaní. Rysavá jalovica.

Turčiansky sv. Martin: Matica slovenská, 1936. – 199 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. IV. a V. Román. Kniha I. a II.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1936. – 211 s., 216 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy. Sv. VI. Koniec a začiatok. O Michale. Na prielohu. Zápisky zo smutného domu.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1936. – 255 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. VIII. S našej hradskej. Do školy. Susedia. Nie milí, nie drahí. Na ľade. Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma?

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1936. – 181 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Tiene a svetlo.

Petrovec: Kníhtlačiareň Úč. Spol., 1936. – 30 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Veľkou lyžicou.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1936. – 39 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá. Novela.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1937. – 188 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. IX. Črty z ciest. Dojmy z Francúzska.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1937. – 347 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1938. – 210 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. II. Dedinský román Mišo. Zakáša – darmo je! Rekrúti. Na podkonickom bále. Tiene i svetlo. Sviatočné dumy.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1938. – 214 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Výbor povídek Martina Kukučína.

Praha: Topičova edice, 1938. – 127 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. X. Na obecnom salaši. Na jarmok. Na Ondreja. Hajtman. Dedinský jarmok. Úvod k vakáciám.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1939. – 213 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XII. Čas tratí, čas platí. Na hradskej ceste. Obecné trampoty. Hody. Ako sa kopú poklady. Pod vládou ženy.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1939. – 232 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XIII. Mladé letá. Poza školu. Zpod školského prachu. Zo študentských časov. Pred skúškou.

Turčiansky Sv. Martin: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1939. – 268 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Bohumil Valizlosť Záborský.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1941.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1941. – 187 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Lukáš Blahosej Krasoň. Román. Kniha 1.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1941. – 166 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. I. Z teplého hniezda. Neprebudený. Tichá voda. Slepá kura a zrno. Keď báčik z Chochoľova umrie...

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1941. – 212 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román. Kniha 1.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1942. – 227 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román. Kniha 2.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1942. – 231 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Lukáš Blahosej Krasoň. Román. Kniha 2.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1942. – 260 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. IV. Dom v stráni. Kniha 1.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1942. – 183 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. XIV. Svadba a iné rozprávky.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1942. – 183 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Bohumil Valizlosť Zábor. Román. Diel I. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 19.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1943. – 269 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Bohumil Valizlosť Zábor. Román. Diel II. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 20.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1943. – 251 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Bohumil Valizlosť Zábor. Román. Diel III. Kniha 1. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 21.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1943. – 302 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Bohumil Valizlosť Zábor. Román. Diel III. Kniha 2. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 22.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1943. – 257 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Cestopisné črty v Dalmácii a na Čiernej Hore. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 15.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1943. – 280 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 23. Mať volá. Ohlasy z obce roztratených. Román. Diel 1.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1943. – 248 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 24. Mať volá 2.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1943. – 150 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 30. Mať volá 3.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1943. – 195 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 31. Mať volá 4.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1943. – 190 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 32. Mať volá 5.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1943. – 298 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Cestopisné črty. Rjeka-Rohič-Záhreb. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 16.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1944. – 232 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. VII. Rohy a iné rozprávky.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1944. – 186 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá a iné rozprávky.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1946. – 281 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Košútky a iné rozprávky. (Sobrané spisy Matina Kukučína. Sv. 23.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1946. – 261 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Z teplého hniezda a iné rozprávky. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 1.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1946. – 223 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dedinský román a iné rozprávky. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 2.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1947. 245 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Kniha druhá.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1947.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Román. Kniha 1. a 2. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 4., 5.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1947. – 235 s., 239 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Na obecnom salaši a iné rozprávky. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 10.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1947. – 147 s.

 

KUKUČÍN, Martin

S našej hradskej a iné rozprávky. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 8.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1947. – 205 s.

 

KUKUČÍN, Martin

So stupňa na stupeň a iné rozprávky. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 3.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1947. – 226 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Veľkou lyžicou. Sv. 12.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1947. – 25 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Bacúchovie dvor. Obraz z dediny v 3 dejstvách. (Uprav. a preprac. A. Chmelko). Sv. 98.

Turčiansky Sv. Martin: Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, 1948. – 120 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Čas tratí – čas platí a iné rozprávky. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 12.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1948. – 271 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1948. – 336 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Komasácia. Bacúchovie dvor. Obraz zo slovenskej dediny v 4 dejstvách. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 24.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1948. – 259 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Koniec a začiatok a iné rozprávky. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 6.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1948. – 293 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Po deviatich rokoch a iné rozprávky. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 11.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1948. – 239 s.

 

KUKUČÍN, Martin

So stupňa na stupeň a iné rozprávky. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 3.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1948. – 227 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Svadba a iné rozprávky. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 14.)

Turčiansky sv. Martin: Matica slovenská, 1948. – 189 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Veľkou lyžicou. Sv. 12.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1948. – 25 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Z teplého hniezda a iné rozprávky. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 1.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1948. – 241 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Črty z ciest. Dojmy z Francúzska. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 9.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1949. – 401 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá. Sv. 3.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1949. – 172 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Rohy a iné rozprávky. (Sobrané spisy Martina Kukučína. Sv. 7.)

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1949. – 197 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Veľkou lyžicou. Sv. 12.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1949. – 36 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Črty z ciest. Prechádzka po Patagónii. Časť 2.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1950. – 287 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Veľkou lyžicou.

Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1950. – 36 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Život. Keď báčik z Chochoľova umrie. Dies irae. Regrúti. Na podkonickom bále.

Martin: Matica slovenská, 1950. – 267 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Keď báčik z Chochoľova umrie... (hra pre závesné bábky vo 2 obrazoch). Úprava: Ján Dobroslav.

Martin: Matica slovenská – ÚBOS, [1951]. – 31 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dedinský román. Mišo. Rysavá jalovica. Zakáša – darmo je!

Martin: Matica slovenská, 1952. – 238 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dedinský román.

Martin: Matica slovenská, 1952. – 243 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Život. Keď báčik z Chochoľova umrie. Dies irae. Regrúti. Na podkonickom bále.

Martin: Matica slovenská, 1952. – 271 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá.

Bratislava: Slovenské nakladateľstvo detskej knihy, 1953. – 195 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Na dedine. Výber z diela.

Bratislava: SPN, 1953. – 207 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica.

Martin: Slovenské ústredie ĽUT, 1953. – 37 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Tiene a svetlo.

Bratislava: SVKL, 1953. – 248 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1954. – 336 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: SVKL, 1954. – 340 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Pravda, 1954.

 

KUKUČÍN, Martin

Lukáš Blahosej Kraseň. Zv. 2.

Bratislava: SVKL, 1954. – 322 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Lukáš Blahosej Krasoň. 1 a 2. diel.

Bratislava: SVKL, 1954. – 309 s., 326 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica. (Zdram. Ivan Srp.)

Martin: Osveta, 1954. – 72 str.

 

KUKUČÍN, Martin

Do školy. (Výber zost. Hana Ferková.)

Bratislava: Slovenské nakladateľstvo detskej knihy, 1955. – 141 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Krátke prózy.

Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1955. – 416 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá. Lyrická komédia v 3 dejstvách.

Bratislava: SDLZ, 1955. – 69 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica.

Praha: SPN, 1955. – 91 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Svadba.

Petrovec: Kultúra, 1955. – 69 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo V. Dve cesty. Mišo. Tichá voda...

Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1956. – 557 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 1. Rysavá jalovica. Panský hájik. Z teplého hniezda. Na svitaní. Pozor na čižmy. Ako sa kopú poklady. Veľkou lyžicou. Sviatočné dumy. Neprebudený. O Michale. Tri roje cez deň. Spod školského prahu.

Bratislava: SVKL, 1957. – 386 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá. (Textová úprava: M. Prídavková.)

Bratislava: Mladé letá, 1957. – 188 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Bacúchovie dvor. Obraz dediny v 3 dejstvách.

Bratislava: Diliza, 1958. – 99 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 3. (Výber zost. M. Prídavková.)

Bratislava: SVKL, 1958. – 363 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 4. Mladé letá. Vianočné oblátky. Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma. Pod vládou ženy. Dedinský román. Na podkonickom bále. Zakáša – darmo je! Keď bol Matej malý. Keď báčik z Chochoľova umrie... (Zost. M. Prídavková.)

Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958. – 458 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 5. Dve cesty. Mišo. Tichá voda. (Zost. M. Prídavková.)

Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958. – 460 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dies irae. Hra v 5 obrazoch.

Bratislava: Slovenské divadelné a literárne zastupiteľstvo, 1958. – 67 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá.

Bratislava: Diliza, 1958. – 87 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 5. Rozprávky.

Bratislava: SVKL, 1959. – 557 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Do školy. (Výber zost. H. Ferková.)

Bratislava: Mladé letá, 1959. – 102 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Neprebudený. Hra v štyroch obrazoch.

Bratislava: Slovenské divadelné a literatúrne zast., 1959. – 55 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Poviedky. (Výber pripr. Ján Poliak.)

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959. 146 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Bračské motívy.

Bez v. ú., 1960.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 6. Pražské črty a zápisky. (Zost. M. Prídavková.)

Bratislava: SVKL, 1960. – 249 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo  7. (Zost. M. Prídavková.)

Bratislava: SVKL, 1960. – 401 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá. Lyrická komédia v 3 dejstvách. (Zdram. Ján Kákoš.)

Bratislava: SVKL, 1960. – 156 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Pražské črty a zápisky. (Zost. a úpr. M. Prídavková.)

Bratislava: SVKL, 1960. – 251 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica.

Bratislava: Mladé letá, 1960. – 76 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 1. Na hradskej ceste. Čas tratí – čas platí. Na jarmok. Dedinský jarmok. Na Ondreja. Máje. Pán majster Obšíval. Hody. Susedia. Hajtman. (Zost. M. Mináriková.)

Bratislava: SVKL, 1961. – 335 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 2. Rysavá jalovica. Panský hájnik. Z teplého hniezda... (Zost. M. Prídavková-Mináriková.)

Bratislava: SVKL, 1961. – 337 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo II. Rozprávky.

Bratislava: SVKL, 1961. – 337 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 8. Cestopisné črty.

Bratislava: SVKL, 1961. – 451 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 9. Dom v stráni. Povesť.

Bratislava: SVKL, 1961. – 365 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 10. Mať volá.

Bez v. ú., 1961.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: SVKL, 1961. – 328 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá.

Bratislava: SVKL, 1961. – 232 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Povesť.

Bratislava: SVKL, 1961. – 365 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 12. Prechádzka po Patagónii I. – II. Črty z ciest.

Bratislava: SVKL, 1962. – 474 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 13. Prechádzka po Patagónii III. Črty z ciest.

Bratislava: SVKL, 1962. – 557 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Regrúti a iné poviedky.

Bratislava: Mladé letá, 1962. – 221 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 10. Mať volá.

Bratislava: SVKL, 1963. – 424 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 11. Mať volá. Ohlasy z obce roztratených 4., 5.

Bratislava: SVKL, 1963. – 400 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Obecné trampoty. (Zost. Július Noge.)

Bratislava: Mladé letá, 1963. – 170 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Spod školského prahu.

Bratislava: SVKL, 1963. – 296 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 14. Dojmy z Francúzska.

Bratislava: SVKL, 1964. – 298 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 15. Komasácia. Bacúchovie dvor. Obeta.

Bratislava: SVKL, 1964. – 283 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Koniec a začiatok. Hra v 10 obrazoch. (Zdram. Ján Dohňanský.)

Bratislava: Diliza, 1964. – 82 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Máje. Na svitaní. Tiene a svetlo. (Zdram. Ján Dohňanský.)

Bratislava: Diliza, 1964. – 54 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 16.

Bratislva: SVKL, 1965. – 375 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Lukáš Blahosej Krasoň.

Bratislava: SVKL, 1965. – 372 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 17. Bohumil Valizlosť Zábor 1. – 2.

Bratislava: Tatran, 1966. – 368 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 18. Bohumil Valizlosť Zábor 3.

Bratislava: Tatran, 1966. – 431 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá.

Bratislava: ML, 1966. – 135 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 19. Historické motívy. Košútky. Klbká. Pred pekný domec. Rozmajrínový mládnik.

Bratislava: Tatran, 1967. – 4431 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Neprebudený.

Bratislava: Tatran, 1967. – 131 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Tatran, 1968. – 416 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Pred skúškou. Základné čítanie pre 8. roč. ZDŠ.

Bratislava: Mladé letá, 1969. – 100 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 20. Závažné skúsenosti.

Bratislava: Tatran, 1971. – 575 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dve cesty.

Bratislava: Tatran, 1972. – 373 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 11.

Bratislava: Tatran, 1974. – 420 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dielo 21: Listy priateľom a známym. (Výber z korešpondencie. Zost. M. Prídavková-Mináriková.)

Bratislava: Tatran, 1974. – 415 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Tatran, 1975. – 282 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Tatran, 1975. – 455 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá.

Bratislava: Mladé letá, 1975. – 207 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Tatran, 1979. – 415 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Tatran, 1979. – 425 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Tatran, 1979. – 439 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica.

Bratislava: Mladé letá, 1979. – 153 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica a iné poviedky.

Bratislava: Mladé letá, 1979. – 158 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Výber 1. Na jarmok. Máje. Hajtman. Obecné trampoty. Rysavá jalovica. ... (Zost. M. Prídavková-Mináriková.)

Bratislava: Tatran, 1980. – 572 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Výber 2. Vianočné oblátky. Keď báčik z Chochoľova umrie. Pod vládou ženy. Na

Podkonickom bále. ... (Zost. M. Prídavková-Mináriková.)

Bratislava: Tatran, 1980. – 455 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Výber 3. Dom v stráni. Mišo II. Mať volá. Prechádzka po Patagónii. (Zost. M. Prídavková-Mináriková.)

Bratislava: Tatran, 1980. – 651 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Výber 4. Dojmy z Francúzska. Lukáš Blahosej Krasoň. (Zost. M. Prídavková-Mináriková.)

Bratislava: Tatran, 1980. – 725 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Tatran, 1982. – 282 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá.

Bratislava: Mladé letá, 1982. – 134 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Keď báčik z Chochoľova umrie. (Výber zost. M. Prídavková-Mináriková.)

Bratislava: Tatran, 1983. – 380 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica a iné poviedky.

Bratislava: Mladé letá, 1984. – 157 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Tatran, 1985. – 282 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Tatran, 1985. – 425 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Tatran, 1985. – 440 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Z teplého hniezda. (Zost. M. Prídavková-Mináriková.)

Bratislava: Mladé letá, 1986. – 215 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Do školy.

Bez v. ú., 1989.

 

KUKUČÍN, Martin

Kukučín z blízka. Výber z listov. (Zost. M. Mináriková.)

Bratislava: Tatran, 1989. – 307 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Neprebudený.

Bratislava: HEVI, 1993. – 74 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dies irae. Rysavá jalovica.

Rohovce: Interpopulart Slovakia, 1996. – 102 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Bratislava: Ikar, 2002. – 308 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá.

Bratislava: Mladé letá, 2002. – 152 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Na podkonickom bále (najkrajšie poviedky).

Martin: Matica slovenská, 2005. – 204 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica a iné prózy.

Bratislava: Perfekt, 2005. – 266 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Veľkou lyžicou.

Bratislava: Petit Press, 2005. – 217 s.

 

 

Diela bez  chýbajúcich vydavateľských údajov (miesta, roku vydania):

 

KUKUČÍN, Martin

Keď  báčik z Chochoľova umrie...

Martin: Matica slovenská, b. r. – 31 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Na dedine. Výber z diela.

Bez v. ú.  – 205 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Neprebudený.

Pacov: Přemysl Plaček, b. r. – 96 s.

 

 

 

 

2.) Martin Kukučín v dielach rôznych autorov

 

(Zdroj: Internet – Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc

https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw_48_1_3/chameleon?sessionid=2010031910504410400&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=147.175.67.227%2b1110%2bDEFAULT&search=BROADCAST&function=SEARCHSCR&SourceScreen=CARDSCR&elementcount=1&pos=1&rootsearch=BROADCAST&submit=TabData; Slovenský biografický slovník III. zv.)

 

 

KLÍMA, Stanislav

Obrázky z dejín literatúry slovenskej. So 17 obrázkami slovenských spisovateľov atď.

Praha: Čsl. vedecký ústav vojenský, 1921. – 79 s.

 

Autori: rôzni

Ukážky zo slovenskej literatúry.

Uhorská Skalica: Ján Obetko, [pred r. 1927]. – 356 s.

 

HALUZICKÝ, Bohdan

Martin Kukučín

Bratislava: Literárny odbor umeleckej besedy slovenskej, 1928. – 22 s.

 

KMEŤ, Andrej (spoluautor)

Ukážky z korešpondencie  a pamätí.

Martin: Matica slovenská, 1932. – 180 s.

 

VÁVRA, Ján

Z minulosti obce Jasenovej (rodisko a pôvod Martina Kukučína).

Turčiansky Sv. Martin: Muzeálna slovenská spoločnosť, 1941. – 148 s.

 

Podobizne slovenských spisovateľov a dejateľov. I. séria.

Bratislava: Štátne nakladateľstvo, 1942. – 10 obrazov.

 

Sprievodca k I. sérii obrazov podobizne slovenských spisovateľov a dejateľov.

Bratislava: Štátne nakladateľstvo, 1942. – 16 s.

 

PAULINY, Eugen

Dve kapitoly o spisovnom jazyku a nárečí.

Bratislava: b. v., 1946, s. 1 – 50.

 

MRÁZ, Andrej

Dejiny slovenskej literatúry.

Bratislava: b. v., 1948.

 

MRÁZ, Andrej

Spoločenské otázky v predprevratovom slovenskom románe.

Bratislava: b. v., 1950, s. 102 – 167.

 

VOTRUBA, František

Literárne štúdie. Texty z rokov 1909 – 1922.

Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1950. – 237 s.

 

MRÁZ, Andrej

Poprevratové literárne dielo Martina Kukučína.

Bratislava: SAV, 1953. – 239 s.

 

MRÁZ, Andrej

Zo slovenskej literárnej minulosti.

Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953. – 373 s.

 

VÝRAŠTEK, Pavol

Martin Kukučín: Mladé letá. Metodický materiál pre čitateľské besedy.

Bratislava: OÚ, 1955. – 22 s.

 

MRÁZ, Andrej

O slovenských realistických prozaikoch.

Bratislava: b. v., 1956, s. 391 – 435.

 

Martin Kukučín v kritike a spomienkach. (Zborník.)

Bratislava: b. v., 1957.

 

NOGE, J.

Poviedky Martina Kukučína.

Martin: b. v., 1957.

 

TOMČÍK, Miloš et al.

Martin Kukučín v kritike a spomienkach. Sborník.

Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1957. – 944 s.

 

MEČIAR, Stanislav

Kukučín živý 1 – 2.

Buenos Aires: b. v., 1958 – 60.

 

BRTÁŇ, Rudo

Martin Kukučín (1860 – 1928). Sté výročie narodenia.

Martin: Matica slovenská, 1960. – 21 s.

 

MAŤOVČÍK Augustín

Martin Kukučín – Dr. Matej Bencúr.

Martin: Matica slovenská, 1960. – 4 s.

 

MATUŠKA, Alexander

Medailóny.

Bratislava: SVKL, 1960. – 135 s.

 

MEČIAR, Stanislav

Kukučín živý. 2.

Buenos Aires: Slobodná slovenská kultúra, 1960. – 631 s.

 

VÁVRA, Ján

Po stopách Martina Kukučína na Orave.

Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, 1961. – 63 s.

 

NOGE, Július

Martin Kukučín – tradicionalista a novátor. Život a dielo 1860 – 1907. Diel 1.

Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1962. – 343 s.

 

NOGE, Július

Martin Kukučín – tradicionalista a novátor. Život a dielo 1907 – 1928. Diel 2.

Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1962. – 343 s.

 

NOGE, Július

Tradicionalista a novátor. Predprevratové literárne dielo Martina Kukučína.

[Bratislava] [Praha]: Ústav slovenskej literatúry: Československá akadémia vied: 1962. – 470 s.

 

Dejiny slovenskej literatúry 3.

Bratislava: b. v. , 1965.

 

ĎURIŠIN, D.

Slovenská realistická poviedka a N. V. Gogoľ.

Bratislava: b. v. , 1966.

 

KLÁTIK, Zlatko

Vývin slovenského cestopisu.

Bratislava: b. v., 1968.

 

KOCÁK, Michal

Martin Kukučín 1860 – 1928.

Bratislava: VPL Povereníctvo SNR, 1968. – 1 list.

 

POLIAK, Ján

Podoby a premeny literatúry pre mládež.

Bratislava, b. v., 1970, s. 236 – 246.

 

ČEPAN, Oskár

Kukučínove epické istoty.

Bratislava: Tatran, 1972. – 272 s.

 

ŠKULTÉTY, Jozef

Plody pravdy národnej (výber z článkov 1.).

Bratislava: Tatran, 1972. – 329 s.

 

MINÁRIKOVÁ, Marianna

Textologické a štylistické problémy Kukučínovho diela.

Bratislava: SAV, 1972. – 263 s.

 

DILONG, Rudolf  a kol.

Pamätnica Slovenského duchovného strediska.

Cambridge: Slovenskí jezuiti, 1973. – 44 s.

 

Dejiny slovenskej literatúry 4.

Bratislava: b. v., 1975.

 

JURÍČEK, Ján

Martin Kukučín.

Bratislava: b. v., 1975.

 

MAZÁK, Pavol

Slovenský román v období literárneho realizmu.

Bratislava: b. v., 1975, s. 69 – 96.

 

NOGE, Július

Martin Kukučín tradicionalista a novátor. Život a dielo 1907 – 1928. Diel 2.

Bratislava: Veda, 1975. – 356 s.

 

JURÍČEK, Ján

Martin Kukučín. Život pútnika.

Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1975. – 150 s.

 

JURÍČEK, Ján

Martin Kukučín. Život pútnika.

Bratislava: Mladé letá, 1975. – 149 s.

 

PRÍDAVKOVÁ-MINÁRIKOVÁ, Marianna

Martin Kukučín.

Bez v. ú., 1975.

 

TOMČÍK, M.

Literárne dvojobrazy.

Bratislava: b. v., 1976, s. 33 – 67.

 

BOHÁČOVÁ, E.

Martin Kukučín.

Praha: b. v., 1978.

 

BEŇOVSKÝ, Jozef (zost.)

Martin Kukučín a moderná slovenská próza. Výstava z príležitosti 50. výročia úmrtia spisovateľa.

Martin: Matica slovenská, 1978. – 32 s.

 

DUBOVCOVÁ, Elena (zost.)

Martin Kukučín (17. 5. 1860 – 21. 5. 1928). Výberová personálna bibliografia.

Dolný Kubín: Okresná knižnica, 1978. – 93 s.

 

HOREČNÝ, Laurent (zost.)

Martin Kukučín v obrazoch.

Bratislava: Obzor S. I. : Učené pomôcky v B. Bystrici, 1978. – 37 s.

 

MALIŠOVÁ, Mária

Martin Kukučín 1860 – 1928. Personálna bibliografia.

Lučenec: Okresná knižnica, 1978. – 22 s.

 

MARUNIAKOVÁ, Anna (zost.)

Martin Kukučín 1860 – 1928.

Martin: Matica slovenská, 1978. – 37 s.

 

ŠOLTÉSOVÁ, Elena Maróthy

Výber 1. Moje deti. Sedemdesiat rokov života. Korešpondencia. Články. (Zost. V. Bosáková.)

Bratislava: Tatran, 1978. – 639 s.

 

HAJKOVÁ, Ľuba (zost.)

Choč a Lovčen, bratia moji. Kukučín, Orava, pieseň v literárnej kompozícii.

Bratislava: LITA, 1979.

 

KUSÝ, Ivan (zost.)

Slovenská literárna kritika. 2. zv.

Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1979. – 461 s.

 

ŠTEVČEK, J.

Esej o slovenskom románe.

Bratislava: b. v., 1979.

 

Martin Kukučín – život a dielo. 1860 – 1928.

Nitra: Okresná knižnica, 1980. – 16 s.

 

PRAGNEROVÁ, E.

Martin Kukučín.

Bratislava: b. v., 1980.

 

ŠTRELINGER, Peter

Láska a smrť.

Bratislava: Tatran, 1980. – 183 s.

 

MINÁRIKOVÁ, Marianna

Martin Kukučín u Chorvátov.

Literárny archív 18/81. – Martin: Matica slovenská, 1982.

 

PAULINY, Eugen

O jazyku a štýle slovenskej prózy.

Bratislava: b. v., 1983.

 

ŽEMBEROVÁ, Viera

Slovenská historická próza medzivojnového obdobia – Martin Kukučín, Ladislav Nádaši Jége, Martin Rázus. Č. vedného odboru: 81-2-9 Teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry. Autoreferát dizertácie...

Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1983. – 26 s.

 

ČEPAN, Oskár

Stimuly realizmu.

Bratislava: b. v., 1984.

 

Dejiny slovenskej literatúry.

Bratislava: b. v., 1984.

 

CHMELOVÁ, Elena

Perica z ostrova.

Bratislava: Mladé letá, 1985. – 266 s.

 

MINÁRIKOVÁ, Marianna (zost.)

Kukučín zblízka.

Bratislava: Tatran, 1989. – 312 s.

 

PAŠTEKA, Július

Slovenská dramatika v epoche realizmu.

Bratislava: Tatran, 1990, s. 15 – 74.

 

NOGE, Július

Martin Kukučín. Epik života, život v epike.

Martin: Osveta, 1991. – 279 s.

 

ANDRUŠKA, Peter

Chváloreč na psa a iné kapitoly.

Bratislava: Odkaz, 1995. – 78 s.

 

MAŤAŠÍK, Andrej (zost.)

Slovenská dráma 1996. Zborník divadelných hier.

Bratislava: Tália-press, 1997. – 191 s.

 

FERIANČEKOVÁ, Marcela (zost.)

Martin Kukučín.

Liptovský Mikuláš: Knižnica G. F. Belopotockého, 2000.

 

ZELENÁKOVÁ, Alena – ŠARADINOVÁ, Antónia (zost.)

Martin Kukučín. Život a dielo.

Považská Bystrica: Považská knižnica, 2000. – 14 s.

 

ČEPAN, Oskár

Próza slovenského realizmu.

Bratislava: Veda, 2001. – 290 s.

 

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia.

Bratislava-Martin: VSSS-SNK, 2001, s. 268 – 269.

 

BORČÁNYI, Jozef – KOŠÚTOVÁ, Jana (zost.)

Kukučínova návšteva v Považskej Teplej.

Považská Bystrica: Považská knižnica, 2004. – 3 zlož. listy [10] s.

 

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia.

Bratislava: LIC, 2005. – 432 s.

 

BOB, Jozef

Sedem osudových.

Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006. – 151 s.

 

MIKULA, Valér – MIKULOVÁ, Marcela (zost.)

Slovenský literárny realizmus 2.

Bratislava: Slovenský Tatran, 2006. – 657 s.

 

ŠTRELINGER, Peter

Láska a smrť.

Bratislava: NEBOJSA, 2006. – 187 s.

 

 

 

3.) Diela Divadelného ústavu Bratislava

 

(Zdroj: http://www.theatre.sk/sk/00/

http://theatre.axonpro.sk/cgi-bin/wwwisis/[in=genisis0.in]/)

 

 

DV 24, DV 24/a
KUKUČÍN, Martin
Komasácia.
(Úprava: O. Šulaj.)
Bratislava : LITA, 1986. – 42 s.

 

NB 614, NB 1438
KUKUČÍN, Martin
Neprebudený.
Hra v 4 obrazoch. (Dramatizácia: Ľ. Petrovský.)
Bratislava : DILIZA, 1959. – 55 s.

 

NB 613 PP
KUKUČÍN, Martin
Mladé letá.
Lyrická komédia v 3 dejstvách. (Dramatizácia: J. Kákoš.)
Bratislava : SDLZ, 1955. - 68 s.

 

NB 2713, NB 4066

Choč a Levočen, bratia moji... Kukučín, Orava, pieseň v literárnejkompozícii. (Zost. Ľuba Hajková.)
Bratislava : LITA, 1979. – 25 s.

 

D 6, D 7, D 117, D 659, D 660, D 2865
KUKUČÍN, Martin
Mladé letá.
Lyrická komédia v 3 dejstvách. (Zdram.: J. Kákoš.)
Bratislava : SVKL, 1960. – 148 s.

 

D 106, D 893, D 974, D 4139
KUKUČÍN, Martin
Bacúchovie dvor.
Obraz z dediny v 3 dejstvách. (Úprava a prepracovanie: Andrej Chmelko.)
Turčiansky sv. Martin : Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, 1948. – 119 s.

 

D 1328
KUKUČÍN, Martin
Hry XV.
Komasácia. Bacúchovie dvor. Obeta.
Bratislava : SVKL, 1964. – 280 s.

 

N 279
KUKUČÍN, Martin
Koniec a začiatok.
Hra v 10 obrazoch. (Dramatizácia: J. Dohňanský.) Bratislava : DILIZA, 1964. – 82 s.

 

D 1796 P
KUKUČÍN, Martin
Komasácia.
Obraz so slovenskej dediny v 4 oddeleniach.
Turčiansky sv. Martin : Slovenský spevokol, 1907. – 62 s.

 

M 2672
Slovenská literárna kritika 2.
(Zostavil, jazykovo upravil, záverečnú štúdiu, poznámky a vysvetlivky napísal: Ivan Kusý.)
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1979. – 464 s.

 

NB 5730 P
PIVKO, Jaroslav
Rysavá jalovica.
Na motívy rovnomennej poviedky Martina Kukučína pre bábky.
1989. – 19 s.

 

M 3364
KUKUČÍN, Martin
Výber II.
Vianočné oblátky. Keď báčik z Chochoľova umrie... Pod vládou ženy. Na podkonickom bále. Regrúti. Dve cesty. Mišo. 'Nie milí, nie drahí.' Po deviatich rokoch. Dies irae... Rohy. Zo stupňa na stupeň. Zápisky zo smutného domu.
Bratislava : Tatran, 1980. – 452 s.

 

M 3364
KUKUČÍN, Martin
Výber II.
Vianočné oblátky. Keď báčik z Chochoľova umrie... Pod vládou ženy. Na podkonickom bále. Regrúti. Dve cesty. Mišo. 'Nie milí, nie drahí.' Po deviatich rokoch. Dies irae... Rohy. Zo stupňa na stupeň. Zápisky zo smutného domu.
Bratislava : Tatran, 1980. – 452 s.

 

M 3363
KUKUČÍN, Martin
Výber I.
Na jarmok. Máje. Hajtman. Obecné trampoty. Rysavá jalovica. Z teplého hniezda. Veľkou lyžicou. Sviatočné dumy. Neprebudený. O Michale. Visitatio canonica. Na obecnom salaši. Z našej hradskej. Na stanici. Dedina v noci. Za ženu. Mladé letá.
Bratislava : Tatran, 1980. – 571 s.

 

8/JAM
KUKUČÍN, Martin
Mladé letá.
Lyrická komédia v 3 dejstvách. (Zdramatizoval: J. Kákoš.)
Bratislava : SVKL, 1960. – 148 s.

 

NB 5833, NB 5827
KUKUČÍN, Martin
Rohy.
Rozprávka v 1 dejstve. (Zdramatizoval: A. Lysonek.)
Bratislava : Slovenské ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti. – 16 s.

 

K 296
MRÁZ, Andrej
Poprevratové literárne dielo Martina Kukučína.

Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1953. – 234 s.

 

K 1029
Kukučín zblízka.
Výber z listov. (Zostavila, úvod, poznámky a vysvetlivky napísala: Mináriková, Marianna.)
Bratislava : Tatran, 1989. - 311 s.

 

MB 26
OZÁBAL, Ján – KUKUČÍN, Martin – SRP, Ivan
Režijný rozbor bábkových hier.
Ozábal, Ján: Krtovci. Kukučín, Martin, Srp, Ivan: Rysavá jalovica. (Predmerský, Vladimír.)
Bratislava : Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti, 1956. – 51 s.

 

N 62
BUKVA, Ján – Kukučín, Martin
Nie je baran ako baran!
Veselohra v 1 dejstve.
Podľa Kukučínovej rozprávky "Rohy" voľne spracoval: Bukva, Ján
Bratislava : DILIZA, 1961. – 44 s.

 

N 280
KUKUČÍN, Martin
Máje. Na svitaní. Tiene a svetlo.

Bratislava : DILIZA, 1964. – 53 s.

 

M 5292
ŠTRELINGER, Peter
Láska a smrť.
Posledná láska Martina Kukučína.
NEBOJSA, 2006. - 187 s.