2. Martin Kukučín v cudzích jazykoch


(Zdroj: Internet – Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc

https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw_48_1_3/chameleon?sessionid=2010031910504410400&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=147.175.67.227%2b1110%2bDEFAULT&search=BROADCAST&function=SEARCHSCR&SourceScreen=CARDSCR&elementcount=1&pos=1&rootsearch=BROADCAST&submit=TabData; https://lic.ned.univie.ac.at/node/23648; Slovenský biografický slovník III. Zv.)

 

 

KUKUČÍN, Martin

Biblioteka Dziel Wyborowych. No. 136. Obrazki i Nowelle Marcina Kukuczyna w przekładzie Romana Zawiliňskiego.

Warszawa: Redakcya i Administracya, 1900. – 172 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Výbor z povídek Martina Kukučína.

Praha: F. Topič, 1913. -  135 s.

 

WALLENFELS, Jindřich (zost.)

Slovenská novellistika. Část 1.

Praha: F. Šimáček, 1918. – 194 s.

 

WALLENFELS, Jindřich (zost.)

Slovenská novellistika. Čásť 2.

Praha: F. Šimáček, 1918. – 179 s.

 

WALLENFELS, Jindřich (zost.)

Slovenská novellistika. Časť 1 – 2.

Praha: F. Šimáček, 1918. – 194 s., 179 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Dvě povídky ze Slovenska.

Praha: Jozef Otto a spol. [1918 – 1922]. – 156 s.

 

KONEČNÝ, Jan (zost.)

Úvod do slovenské mluvnice.

Holešov: Fr. Malota a Jan Konečný, 1919. – 64 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Výbor povídek.

Praha: František Bačkovský, [1919]. – 47 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Výbor povídek Martina Kukučína.

Praha: F. Topič, 1920. – 135 s.

 

Čítania pro ústavy učitelské. Díl IV. (Složila čítanková komise.)

Praha: Státní nakladatelství, 1922. – 227 s.

 

Ohlas domova (se zvláštním zřetelem k zahraničním krajanů upravil Bohuslav Lázňovský a iní).

Praha: Orbis, 1924. – 304 s.

 

PULEC, František a iní

Obsahy z literárních děl novočeských. Pro potřebu středních škol i veřejných knihoven.

Brno: Dědictví Havlíčkovo, 1927. – 320 s.

 

FARKAS, Zoltán (prekl. a zost.)
Szlovák prózai antológia (a szolovák prózai antológiát a szlovák-magyar irodalmi barátság kimélyítésére, utat mutatandó az eljövendő generációnak, hogyan lehet a megértés útját egyengetni).
[S. l.]: Farkas István, 1928. – 178 s.

 

Hviezdoslav, Vajanský, Kukučín. Kézirat gyanánt.

[S. l.]: [s. n.], [1930]. – 8 s.

 

OLIVA, Karel (zost.)

Čítanka pro obchodní školy. Díl 2.

Praha: Česká grafická unie, 1930. – 352 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Kuća u strani. Roman s otoka brača.

Zagreb: [s. n.], 1931. – 362 s.

 

ZVĚŘINA, Ladislav Narcis

Slovenská literatúry popřevratová. Výbor...

Praha: Státní nakladatelství, 1932. – 136 s.

 

KUKUČÍN, Martin

A Pretúr-ház I. (Prel. I. Farkas.)

Bratislava=Pozsony: Kultúra, 1935. – 277 s.

 

KUKUČÍN, Martin

A Pretúr-ház II. (Prel. I. Farkas.)

Bratislava=Pozsony: Kultúra, 1935. – 285 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Hiša v bregu. (Prel. V. Smolej.)

Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1935. – 425 s.

 

POTOČEK, Cyril J.

Martin Kukučin. A ling between two worlds.

Passsaic, N. J.: Slovak catholic Sokol, c1943. – 32 s.

 

POTOČEK, Cyril J.

Martin Kukučín: Pioneeer of Slovak Realism.

B. m.: b. v., [1944]. S. 49 – 60.

 

KUKUČÍN, Martin

Szemelvények Kukučín Martin műveiből. (Prel. D. Eisenhut.)

Bratislava: SPN, 1953. – 223 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Pražské motivy. Výbor z povídek. (Pripravila Želmíra Gašparíková.)

Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. – 272 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Az Eltünt Bárány.

Bratislava: Slov. divadelné lit. zastupiteľstvo, 1954. – 78 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Falusi regény. (Prel. I. Hubík.)

[Bratislava]: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. – 152 s.

 

KUKUČÍN, Martin

A Bacúch major. Falusi életkép 3 falvonásban. (Prel. S. Križan a O. Kinčeš.)

Bratislava: Szlov. Színházi és Irod. Képvis., 1955. – 108 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Ház a hegyoldalban. (Prel. I. Hubik.)

Bratislava: SVKL, 1956. – 340 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Z teplého hnízda. Výbor povídek. (Přel. Jan Vladislav; zost. Hana Ferková.)

Praha: SNDK, 1956. – 196 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Életképek. (Prel. I. Hubik.)

Bratislava: SVKL, 1957. – 123 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Ifjú évek. (Prel. I. Hubik.)

Bratislava: SVKL, 1959. – 342 s.

 

Personalidad Lierario-Humanistica de Mateo Bencur (Martin Kukucin).

B. m.: b. n., [1959]. – 1 list (21 x 33 cm)

 

KUKUČÍN, Martin

Jugendjahre.

Praha: Artia, 1960. – 186 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladá léta. (Prel. L. Dvořák.)

Praha: Státní nakladatelství dětské literatury, 1960. – 204 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Lassú víz. Elbeszélések. (Prel. I. Hubik.)

Bratislava: SVKL, 1961. – 431 s.

 

NIŽETIČ, B.

Naši ljudi i krajevi u slovačkoj književnosti.

Mogučnosti, 8, 1961, č. 12, s. 1293 – 1300.

 

FORST, Vladimír

Martin Kukučín a čeští realisté na přelomu století.

Praha: Academia, 1969. – 63 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladá léta. (Prel. L. Dvořák.)

Praha: Albatros, 1970. – 205 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Ház a hegyoldalban. /Dom v stráni./ (Prel. I. Hubik.)

Bratislava: Madách Könyvkiadó, 1973. – 343 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Majd ha a bácsi meghal. Výber z diela. (Prel. I. Hubik.)

Bratislava: Madách, 1976. – 333 s.

 

HOREČNÝ, Laurent

Martin Kukučín v obrazech.

Bratislava: Obzor, 1978. – 14 s.

 

ŠEVČÍKOVÁ, Hana

Martin Kukučín 17. 5. 1860 – 21. 5. 1928. Malá bibliografie k 50. výročí úmrtí autora.

Olomouc: Okresní knihovna, 1978. – 7 s.

 

MARUNIAKOVÁ, Anna

Martin Kukučín 1860 – 1928. (Prel.: J. A. Berta.)

B. m.: b. v., [okolo r. 1980]. – 18 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Seven slovak stories. (Prel. a zost. N. L. Rudinsky.)

Cleveland: Slovak Institute, 1980. – 242 s.

 

RUDINSKY, N. L.

The Slovak Fairytale Tradition and J. R. R. Tolkiens „Eucotastrophe“ in the Realistic Stories of Martin Kukučín.

Slovakia, 30, 1982 – 83, č. 55 – 56, s. 100 – 111.

 

SABO, Gerald J.

Kukučín’s Village Stories and Shukshins „Snowball Berry-Red“.

Slovakia, 30, 1982 – 83, č. 55 – 56, s. 112 – 127.

 

KUKUČÍN, Martin
Ház a hegyoldalban. (Prel. I. Hubik.)

Bratislava: Madách, 1986. – 384 s.

 

KOVÁROVÁ, L.

Prečo Kukučín odišiel zo Slovenska do cudziny.

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Roma 1987, s. 181 – 192.

 

KRZNARIĆ, V.

Reminiscences on Dr. M. Bencúr-Kukučín.

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Roma 1987, s. 217 – 223.

 

LENČO, Ján

Mladé letá (Jugnedjahre).

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Roma 1987.

 

PRIBIĆ-NONNENMACHER, Elisabeth

Mať volá (Die Mutter ruft).

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Roma 1987.

 

PRIBIĆ-NONNENMACHER, Elisabeth

Neprebudený (Det Tölpel).

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Roma 1987.

 

RUDINSKY, Norma L.

Annotated bibliography of English-Language Sources on Martin Kukučín

(Translations into English; Literary Criticism and Biography).

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Rome 1987, s. 169 – 180.

 

RUDINSKY, Norma L.
Martin Kukučín 1860 – 1928.

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Rome 1987, s. 7 – 17.

 

RUDINSKY, Norma L.

Preliminary notes on Martin Kukučíns criticism of Americanized Slovaks and his opposition to the Slovak Gentry.

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Rome 1987, s. 153 – 168.

 

RUDINSKY, Norma L.

The Bronze portrait of Martin Kukučín by Ivan Meštrović.

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Rome 1987, s. 21 – 64.

 

RUDINSKY,  Norma L.

The coat of arms of the Bencúr family.

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Rome 1987, s. 17 – 20.

 

SKALICKÝ, V.

Kukučínova konverzia.

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Roma 1987, s. 203 – 216.

 

SKALICKÝ, V.
Kukučínovo manželstvo.

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Roma 1987, s. 193 – 202.

 

KUKUČÍN, Martin

Pražské siluety. (Zo slov. prel. E. Charous.)

Praha: Odeon, 1988. – 246 s.

 

SCHÄFER, Wilfried

Dom v stráni (Das Haus am Hang).

In: Kindlers Neues Literatur Lexikon. Ed. Walter Jens.

München 1989 – 1992, Bd. 9, 1990, s. 836 – 838.

 

KUKUČÍN, Martin

Luka hajóskapitány. (Prel. I. Hubik.)

letünk. – Roč. 3, č. 10 (1998), s. 12 – 13.

 

ŠTRELINGER, Peter
Láska a smrť (Ljubav i smrt). (Prel. S. Gajinov-Nogo.)

Bački Petrovac: Kultura, 2000. – 184 s.

 

KUKUČÍN, Martin
Rysavá jalovica (La novilla bermeja), (eslovaco/español). (Prel. R. Bojnicanová, S. Alvarado.)

Madrid: Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2004. – 155 s.