3. Martin Kukučín v článkoch


(Zdroj: Internet – Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc

https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw_48_1_3/chameleon?sessionid=2010031910504410400&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=147.175.67.227%2b1110%2bDEFAULT&search=BROADCAST&function=SEARCHSCR&SourceScreen=CARDSCR&elementcount=1&pos=1&rootsearch=BROADCAST&submit=TabData)

 

 

MENŠÍK, J.

Kukučín v Praze.

In: Zpráva Státního českého reálního gymnasia v Křeměncové ulici v Praze, 1919.

 

MENŠÍK, J.

Martin Kukučín.

In: Časopis národního musea, Oddíl duchovědný 103, 1929, s. 74 – 91.

 

MEČIAR, Stanislav

Prežitá reč u Vajanského, Kukučína a Hronského.

Slovenská reč. – Roč. III, č. 9 – 10 (1934/1935), s. 273 – 280.

 

PAULINY, E.

Skice k štúdiu formy u Kukučína a Timravy.

Slov. jazyk, 1, 1940, s. 284 – 189.

 

POKORNÁ, K.

Príspevok k životopisu M. Kukučína.

In: Sborník MS, 19, 1941, s. 268 – 272.

 

BYSTRIČAN, Jozef

Zdvojovanie a opakovanie výrazu u Kukučína.

Slovenská reč. – Roč. XIII, č.. 7 – 8 (1947/1948), s. 227 – 240.

 

MARSINOVÁ, Marta

Martin Kukučín: Život.

Slovenská reč. – Roč. XVI, č. 7 (1950/1951), s. 219 – 222.

 

ŠMATLÁK, S.

Kukučínova novela Mladé letá.

Literárnohistorický zborník 10, 1953, s. 60 – 90.

 

RUŽIČKA, Jozef

Plurál úcty v Kukučínovom diele.

Slovenská reč. – Roč. XXII, č. 2 (1957), s. 86 – 102.

 

NOGE, Július

Kukučínove poviedky.

Litteraria. I. – Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958, s. 201 – 332.

 

PLINTOVIČ, I.

Niekoľko poznámok ku Kukučínovým próza s tematikou zo slovenského dedinského prostredia.

In: Sborník Vyššej pedagogickej školy v B. Bystrici, 1958, s. 180 – 193.

 

PRÍDAVKOVÁ-MINÁRIKOVÁ, Marianna

Prvky Kukučínovho štýlu.

Slov. literatúra, 5, 1958, s. 297 – 323.

 

NOGE, Július

Kukučínove náhľady na umenie a spoločnosť (dokumenty a komentáre).

Litteraria. II. – Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959, s. 231 – 285.

 

RUŽIČKA, Jozef

Sborníky o živote a diele našich klasikov: Martin Kukučín v kritike a spomienkach.

Slovenská reč. – Roč. XXIV., č. 5 (1959), s. 305 – 307.

 

ČEPAN, Oskár.

Kukučín tradicionalista a novátor.

Slov. pohľady, 76, 1960, s. 487 – 494.

 

HORÁK, Gejza

Sto rokov od narodenia Martina Kukučína.

Slovenská reč. – Roč. 25., č. 4 – 5 (1960), s. 305. – 306.

 

K jazyku a dielu Martina Kukučína.

In: Jazykovedné štúdie 5, 1960.

 

MIHÁL, Ján

Z Kukučínovho slovníka.

Slovenská reč. – Roč. 25., č. 2 (1960), s. 89 – 104.

 

MIHÁL, Ján

Z Kukučínovho slovníka.

Slovenská reč. – Roč. 25., č. 3 (1960), s. 137 – 156.

 

KAJANOVÁ, O.

Španielske prvky v Kukučínovom diel.
Slov. reč 26, 1961, s. 97 – 109.

 

SCHULZOVÁ, Oľga

Španielske jazykové prvky v Kukučínovom diele.

Slovenská reč. – Roč. 26., č. 2 (1961), s. 97 – 109.

 

MINÁRIKOVÁ, Marianna

Kukučínov román Mať volá.

Otázky prózy. [Litteraria. V]. – Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1962, s. 108 – 152.

 

MINÁRIKOVÁ, Marianna

Texty Kukučínovej poviedky Mišo II.

Otázky prózy. [Literraria. V]. – Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1962, s. 85 – 107.

 

PETRUS, P.

Realizmus, moderna a začiatky proletárskej literatúry.

In: Dejiny slovenskej literatúry, Ba 1962, s. 371 – 384.

 

ŠKULTÉTY, J.

Po stopách Martina Kukučína v Južnej Amerike.

Slov. literatúra. Ba 1962, s. 371 – 384.

 

KŇEZEK, Libor

Z produkcie Stredoslovenského vydavateľstva.

Mladá tvorba. – Roč. 8, č. 5 (1963), s. 33.

 

RUŽIČKA, Jozef

Rusať sa.

Slovenská reč. – Roč. 28, č. 3 (1963), s. 191.

 

HORÁK, Gejza

Z archaizmov v reči Martina Kukučína: slovesá typu niesť.

Slovenská reč. – Roč. 29, č. 2 (1964), s. 74 – 79.

 

ŠKULTÉTY, J.

Hispanizmy v Kukučínovej práci Punta Arenas.

Jazykovedný časopis, 15, 1964, s. 49 – 52.

 

KUKUČÍN, Martin

Za svadobným stolom.
Literárny archív 1965: pramene a dokumenty. – Martin: Matica slovenská, 1965, s. 26 – 42.

 

MINÁRIKOVÁ, Marianna

Kukučínov rukopis o čílskej svadobnej hostine: (koncept črty Za svadobným stolom).

Literárny archív 1965: pramene a dokumenty. – Martin: Matica slovenská, 1965, s. 23 – 42.

 

PAŠTEKA, J.

Dramatická tvorba Martina Kukučína.

Slov. divadlo, 16, 1968, s. 28 – 62.

 

PLINTOVIČ, I.

K tvarovým zložkám Kukučínovej a Jilemnického prózy.

In: Zborník Pedagogickej fak. V B. Bystrici, Jazyk a literatúra 13, 1969, s. 157 – 170.

 

IHNÁTOVÁ, Eva

Kukučínova stenografia.

Literárny archív 1969. – Martin: Matica slovenská, 1970, s. 331 – 335.

 

PALKOVIČ, Konštantín

Duálové formy v spisovnej slovenčine, najmä u J. Hollého a M. Kukučína.

Slovenská reč. – Roč. 53, č. 5 (1970), s. 265 – 271.

 

NOGE, Július

Život a dielo Martina Kukučína.

Literárny Kežmarok. – Bratislava: Osvetový ústav, 1975, s. 97 – 108.

 

JANEK, Jozef

Martin Kukučín v Jasenovskej škole.

Vlastivedný časopis. – Roč. 26, č. 1 (1977), s. 46 – 47.

 

ŠPÁNIK, Július

Gogoľ v slovenskej kabanici.

Slovenský jazyk a literatúra v škole. – Roč. 24, č. 10 (1977/78), s. 308 – 310.

 

BENČÍK, Emil

Dom v stráni ešte dymí.

Literárna príloha SNN. – Č. 17 (1978), s. 8.

 

BRTÁŇ, Rudo

Trvalé miesto v srdci čitateľa.

Práca. – Roč. 23, č. 117 (20. 5. 1978), s. 6.

 

ČAVOJSKÝ, Ladislav

Päťdesiat rokov po smrti Martina Kukučína: 22. 5. 1928 Lipnik, Juhoslávia.

Javisko. – Roč. 10, š. 5 (1978), s. 142 – 143.

 

HALVONÍK, Alexander

Zakladateľ realistickej a humoristickej poviedky: (K 50. výročiu úmrtia Martina Kukučína).

Príroda a spoločnosť. – Roč. 27, č. 10 (1978), s. 48 – 51.

 

-ík-

Kukučínov odkaz.

Ľud. – Roč. 31, č. 120 (25. 5. 1978), s. 5.

 

JURKOVIČ, M.

Zo študentských čias Martina Kukučína na evanjelickom lýceu v Šoprone.

Cirkevné listy. – Roč. 91, č. 12 (1978), s. 190 – 191.

 

KUBIŠ, Pavol M.

Kukučínova životná cesta: Pred 50 rokmi zomrel majster slovenskej prózy.

Smer. – Roč.  30, š. 117 (20. 5. 1978), s. 4.

 

KUSÝ, Ivan

Noge, Július: Martin Kukučín tradicionalista a novátor II.

Slovenská literatúra. – Roč. 25, č. 4 (1978), s. 479 – 482.

 

MINÁČ, Vladimír

Pri príležitosti výročia smrti.

Nové slovo. – Roč. 20, č. 27 (1978), s. 13.

 

MLACEK, Jozef

O frazeológii v niektorých Kukučínových dielach.

Kultúra slova. – Roč. 12, č. 5 (1978), s. 129 – 135.

 

-mr-

Osud si ho vybral.

Sloboda. – Roč. 33, č. 21 (19. 5. 1978), s. 4.

 

Oslavy M. Kukučína

Osvetová práca. – Roč. 28, š. 14 (1978), s. 29.

 

PALKOVIČ, Konštantín

Konštrukcie typu sťa kde mu meškať: (K 50. výročiu smrti M. Kukučína).

Slovenská reč. – Roč. 43, č. 4 (1978), s. 224 – 226.

 

(ph)

Pamiatke Martina Kukučína.

Smer. – Roč. 30, č. 114 (17. 5. 1978), s. 2.

 

PRÍDAVKOVÁ-MINÁRIKOVÁ, Marianna

Korešpondencia Štefana Krčméryho s Martinom Kukučínom.

Literárny archív 15, 1978, s. 211 – 247.

 

Spomienkové oslavy Martina Kukučína.

Slovenské pohľady. – Roč. 94., č. 8 (1978), s. 156 – 157.

 

ŠPÁNIK, Július

Kukučín ako pedagóg: (K 50. výročiu smrti spisovateľa).

Učiteľské noviny. – Roč. 28, č. 21 (25. 5. 1978), s. 12.

 

ŠPÁNIK, Július

Martin Kukučín – spisovateľ, dramatik a novinár.

Ľud. – Roč. 31, č. 114 (17. 5. 1978), s. 5.

 

ŠTEVČEK, Pavol

Pár výpiskov z Kukučína.

Slovenské pohľady. – Roč. 94, č. 5 (1978), s. 103 – 109.

 

VAŠKO, Imrich

Zrelý realistický umelec: K 50. výročiu úmrtia spisovateľa Martina Kukučína.

Východoslovenské noviny. – Roč. 27, č. 122 (26. 5. 1978), s. 4.

 

Veľká čitateľská súťaž!: Dedina v dielach slovenských spisovateľov.

Roľnícke noviny. – Roč. 33, č. 284 (1. 12. 1978), s. /8/

 

čt.

Hviezdoslavov Kubín: Obnovuje sa aj historický.

Večer. – Roč. 11, č. 22 (31. 1. 1979), s. /2/

 

KUKUČÍN, Martin
Vianočné oblátky.

Hlas ľudu. – Roč. 25, č. 301 (21. 12. 1979), s. /7/.

 

LAUCKÁ, Eva

Kamenistý kus v mori. (Jadranská návšteva u Martina Kukučína.)

Slovensko. – Roč. 3, č. 2 (1979), s. /16 – 17/.

 

LESŇÁKOVÁ, Soňa

Ľudovýchovné poviedky L. N. Tolstého a jeho slovenských súčasníkov.

Slavica slovaca. – Roč. 14, š. 2 (1979), s. 166 – 174.

 

Literárno-hudobné pásmo k 50. výročiu úmrtia M. Kukučína v Prahe. (Prichádzam ti poďakovať.)

Slovenské pohľady. – Roč. 95, č. 2 (1979), s. 157.

 

MLČOUŠEK, Vladimír

Tri adaptácie predlôh.

Pravda. – Roč. 60, č. 307 (19. 12. 1979), s. 5.

 

ŠTRELINGER, Peter

Líška. (Martin Kukučín.)

Slovenka. – Roč. 31, č. 4 (1979), s. 22 – 23.

 

ZÁVADOVÁ, Katarína

Kukučínova poviedka ako inšpirátor výtvarnosti.

Kniha 76. – Martin: Matica slovenská, 1979, s. 203 – 210.

 

Adelka: Pôvodná rozhlasová hra o pražských rokoch Martina Kukučína.

Rozhlas. – Č. 52 (1980), s. 22.

 

Bratislavské kultúrne leto.

Slovenské pohľady. – Roč. 96, č. 11 (1980), s. 158.

 

-d-

Srdcom ostával doma: Pásmo zo života Martina Kukučína.

Rozhlas. – Č. 20 (1980), s. 3.

 

HORÁK, Gejza

Popudy Kukučínovho Miša z obrazovky.

Kultúra slova. – Roč. 14, č. 5 (1980), s. 152 – 158.

 

JANEK, Jozef

Kukučínov rodný dom a škola v Jasenovej.

Osvetová práca. – Roč. 30, š. 12 (1980), s. 38.

 

JANEK, Jozef

Kukučínove žiacke a učiteľské roky v Jasenovej: K 120. výročiu narodenia.

Pravda. – Roč. 61, č. 191 (14. 8. 1980), s. 5.

 

LIBA, Peter

Peter Štrelinger: Láska a smrť.

Slovenské pohľady. – Roč. 96, č. 7 (1980), s. 118 – 120.

 

MARUŠIAK, Ondrej

Prínos a problémy.

Pravda. – Roč. 61, č. 191 (14. 8. 1980), s. 5.

 

Mi

Návrat Martina Kukučína.

Slovensko. – Roč. 4, č. 9 (1980), s. 8.

 

NOGE, Július

Kukučínov prínos a podnety: K stodvadsiatemu výročiu narodenia.

Nové slovo. – Roč. 22, č. 21 (1980), s. 15.

 

NOGE, Július

Z jesene Kukučínovho života.

Romboid. – Roč. 15, č. 8 (1980), s. 85 – 88).

 

(Nr)

Spomienka na Kukučína: Začali sa celoslovenské oslavy 120. výročia narodenia klasika slovenskej literatúry.

Smer. – Roč. 32, č. 113 (16. 5. 1980), s. /1/

 

OKÁLI, Daniel

Osud spisovateľov: Peter Štrelinger: Láska a smrť

Nové slovo. – Roč. 22, š. 20 (1980), s. 19.

 

Oslavy Martina Kukučína.

Slovenské pohľady. – Roč. 96, č. 6 (1980), s. 158.

 

POTOCKÁ, Helena

Kukučínova dedina.

Slovenka. – Roč. 32, š. 23 (1980), s. 14 – 15.

 

P.V.

Nový biografický román.

Sloboda. – Roč. 35, č. 26 (1980), s. 4.

 

SEDLÁK, Ján

Čítanie pre malých i veľkých: Štyri knihy z Mladých liet.

Pravda. – Roč. 61, č. 42 (19. 2. 1980), s. 5.

 

STENCHLÁKOVÁ, Nela

Bračské motívy: Z pobytu v Juhoslávii.

Nové slovo. – Roč. 22, č. 21 (1980), s. 15.

 

Včera bola v Jasenovej... (inc.)

Večerník. – Roč. 25, č. 96 (19. 5. 1980), s. /5/.

 

DVOŘÁK, Pavel

Úcta k osobnostiam: Dve epizódy – dve knižky o literátoch.

Nové slovo. – Roč. 23, č. 16 (1981), s. 10.

 

KLÁTIK, Zlatko

Kukučín v chorvátskom rúchu.

Slovenské pohľady. – Roč. 97, č. 5 (1981), s. 153 – 154.

 

PALÁGYI, Ľudo

Ostrov slnka a levandule: (... a aj spomienok na Martina Kukučína).

Kamarát. – Roč. 14, č. 13 (1981), s. 13.

 

ŽÁRY, Štefan

Ohlasy Mladých liet.

Slovenské pohľady. – Roč. 97, č. 4 (1981), s. 78 – 83.

 

CHMELOVÁ, Elena

Perica z ostrova.

Slovenka. – Roč. 34, č. 27 – 49 (1982), s. 27.

 

(is)

V dreveničke M. Kukučína.

Osvetová práca. – Roč. 32, č. 23 (1982), s. 40.

 

JÁNSKY, Ladislav

Mať ho zavolala: Monumentálna socha Martina Kukučína z Punta Arenas je v Bratislave.

Večerník. – Roč. 27, č. 159 (13. 8. 1982), s. /1/ – 7.

 

KOŠŤÁLOVÁ, Marcela

K!: Televízna hra Doktor Bencúr o posledných rokoch života Martina Kukučína.

Televízia. – Č. 14 (1982), s. 24.

 

KRPELÁNOVÁ, Magda

More je túžba: Ilustrátor na oslave Kukučína.

Slovenska. – Roč. 34, č. 45 (1982), s. 22.

 

M.K.

Doktor Bencúr.

Televízia. – Roč. 17, č. 32 (1982), s. 23.

 

SAHÚĽ, Ján

Červené jablká od M. Kukučína.

Roľnícke noviny. – Roč. 37, č. 275 (19. 11. 1982), s. 8.

 

STENCHLÁKOVÁ, Nela

Cesty sochy: Meštrovičov Kukučín v Bratislave.

Práca. – Roč. 37, č. 196 (19. 8. 1982), s. 6.

 

-štr-

Mišo.

Televízia. – Roč. 17, č. 32 (1982), s. 19.

 

ŠTRELINGER, Peter

Koniec Odysey: Meštrovičova socha Kukučína na Slovensku.

Nové slovo.  – Roč. 24, č. 13 (1982).

 

H.M.

Vianočné oblátky.

Televízia. – Roč. 18, č. 52 /(1983), s. 19.

 

CHMELOVÁ, Elena

Za Pericou z ostrova.

Slovenka. – Roč. 38, č. 5 (1983), s. 22.

 

JÁNSKY, Ladislav

Martin Kukučín a Bratislava. I. Odchod do neurčita.

Večerník. – Roč. 28, š. 138 (15. 7. 1983), s. 6.

 

JÁNSKY, Ladislav

Martin Kukučín a Bratislava. II. Návrat do neurčita.

Večerník. – Roč. 28, č. 143 (22. 7. 1983), s. 6.

 

JÁNSKY, Ladislav

Spomienky Jána Smreka: Náš seriál pokračuje tretím pobytom Martina Kukučína v Bratislave.

Večerník. _ Roč. 28, č. 148 (29. 7. 1983), s. /8/.

 

-ki-

Osud si ma vybral, aby ma dobre popreháňal.

Sloboda. – Roč. 38, č. 31 (1983), s. 5.

 

KLÁTIK, Zlatko

Dom v stráni a chorvátsky dobový román.

Slovenská literatúra. – Roč. 30, č. 5 (1983), s. 399 – 418.

 

KUBIŠ, Pavol M.

Túžba po domove: Vyznania Martina Kukučína v dni sviatočné k rodnému kraju.

Smer. – Roč. 35, č. 206 (28. 12. 1983), s. /3/.

 

MINÁRIK, Marián

Symbol porozumenia a lásky: História Meštrovičovej sochy Martina Kukučína.

Slovensko. – Roč. 7, č. 2 (1983), s. 18 – 19 a 26.

 

MINÁRIKOVÁ, Marianna

Kukučínova Juhoslávia.

Slovensko. – Roč. 7, č. 4 (1983), s. 11 – 13.

 

PERTZIAN, Juraj

Variácie na tému Mladé letá.

Zlatý máj. – Roč. 27, š. 2 (1983), s. 110 – 112.

 

SLAVKOVSKÁ, Eva

Hodnoty literárneho odkazu generáciám: Výročie Martina Kukučína 17. 5. 1860 – 21. V. 1928.

Ľud. – Roč. 36, č. 118 (21. 5. 1983), s. 4.

 

STENCHLÁKOVÁ, Nela

Meštrovičov Kukučín.

Nové slovo. – Roč. 15, č. 34 (1983), príloha s. /7/.

 

J.F.

Kukučínov hrdina.

Smer. – Roč. 36, č. 296 (14.12. 1984), s. 12.

 

Odhalenie sochy Martina Kukučína.

Smer. – Roč. 36, č. 120 (23. 5. 1984), s. /2/.

 

SENEČIČ, Geno

Z Punta Arenas do Bratislavy.

Express. – Roč. 16, č. 40 (1984), s. 17.

 

VŠETIČKA, František

Kompozícia Kukučínovho románu Dom v stráni.

Slovenský jazyk a literatúra v škole. – Roč. 31, č. 8 (1984/1985), s. 235 – 239.

 

BALIŠOVÁ, K.

Po stopách Martina Kukučína.

Ľud. – Roč. 38, č. 179 (1. 8. 1985), s. 7.

 

FEKETE, Ján

Kukučínov hrdina.

Zlatý máj. – Roč. 29, č. 4 (1985), s. 253 – 254.

 

-hm-

Po deviatich rokoch.

Televízia. – Roč. 20, č. 1 (1985), s. 15.

 

CHMELOVÁ, Elena

Dlhé putovanie za hrdinom: V Dalmácii po stopách Martina Kukučína.

Nedeľná Pravda. – Roč. 18, č. 25 (1985), s. 14.

 

CHMELOVÁ, Elena

Doktor na vyhnanisku.

Slovenské pohľady. – Roč. 101, č. 7 (1985), s. 114 – 122.

 

CHMELOVÁ, Elena

Domov.

Nové slovo. – Roč. 27, č. 11 (1985), príloha s. 4 – 5.

 

CHMELOVÁ, Elena

Perica z ostrova.

Ľud. – Roč. 38, č. 290 (9. 12. 1985), s. 5.

 

CHMELOVÁ, Elena

U Kukučína v Dalmácii.

Kamarát. – Roč. 17, č. 42 (1985), s. 13.

 

CHOMA, Branislav

Medzi dvoma domovmi: Na 125. výročia narodenia M. Kukučína.

Práca. – Roč. 40, č. 121 (25. 5. 1985), s /7/.

 

KUKUČÍN, Martin

Dies irae.

Televízia. – Roč. 20, č. 41 (1985), s. 9.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá.

Roľnícke noviny. – Roč. 40, č. 114 (17. 5. 1985), s. 8.

 

lec

Slovenský klasik

Nové knihy. – Č. 20 (1985), s. /6/.

 

NOGE, Július

Realista so širokým a hlbokým záberom: Stodvadsaťpäť rokov od narodenia Martina Kukučína.

Pravda. – Roč. 66, č. 114 (17. 5. 1985), s. 5.

 

SVRDOŇ, Emil

Martin Kukučín a slovenčina.

Kultúra slova. – Roč. 19, č. 9 (1985), s. 305 – 308.

 

UHRIN, Pavol

Prozaik slovenskej dediny.

Roľnícke noviny. – Roč. 40, č. 113 (16. 5. 1985), s. /4/.

 

-vsl-

Spisovateľ – novátor: Pred 135 rokmi sa narodil klasik slovenskej literatúry M. Kukučín.

Smer. – Roč. 37, č. 112 (15. 5. 1985), s. /4/.

 

BRESTOVKA, Jozef

Klasika adresovaná súčasníkovi.

Život. – Roč. 36, č. 15 (1986), s. 58.

 

HORÁK, Gejza

Martin Kukučín: Po deviatich rokoch.

Ľud. – Roč. 39, č. 201 (27. 8. 1986), s. 4.

 

KLIMO, František

Lekár – priekopník: Martin Kukučín 125 rokov od narodenia.

Zdravia. – Roč. 42, č. 4 (1986), s. 6 – 7.

 

KLIMO, František

Martin Kukučín – 125 rokov od narodenia: Lekár klasikom prózy.

Praktický lékař. – Roč. 66, č. 8 (1986), s. 217 – 318.

 

Komasácia ako zdroj zábavy.

Hlas ľudu. – Roč. 32, č. 107 (8. 5. 1986), s. 3.

 

Komasácia príliš jednostranná: Kukučínova divadelná prvotina v podaní Poetického súboru NS.

Večerní. – Roč. 31, č. 72 (14. 4. 1986), s. 5.

 

PALKOVIČ, Pavol

Manipulovanie s klasikou.

Pravda. – Roč. 67, č. 203 (29. 8. 1986), s. 5.

ROSENBERGOVÁ, A.

Komasácia 86: Martin Kukučín na Poetickej scéne v Bratislave.

Práca. – Roč. 41, č. 101 (30. 4. 1986), s. 6.

 

Večer Martina Kukučína.

Slovenské pohľady. – Roč. 102, č. 2 (1986), s. 157.

JANEK, Jozef

Učitelia v Kukučínovom románe.

Slovenský jazyk a literatúra v škole. – Roč. 33, č. 3 (1986/1987), s. 120 – 122.

 

CHMELOVÁ, Elena

Beseda o jedinom jasenovskom Bračanovi: V stopách Martina Kukučína.
Večerník. – Roč. 32, č. 80 (24. 4. 1987), s. 6.

 

CHMELOVÁ, Elena

Z Jasenovej na Brač.

Nedeľná Pravda. – Roč. 20, č. 22 (1987), s. /12/.

 

KOVÁROVÁ, L.

Prečo Kukučín odišiel zo Slovenska do cudziny.

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Roma 1987, s. 181 – 192.

 

NOGE, Július

Elena Maróthy-Šoltésová a Martin Kukučín.

Elena Maróthy-Šoltésová. – Martin: Matica slovenská, 1987.

 

SKALICKÝ, V.

Kukučínovo manželstvo.

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Roma 1987, s. 193 – 202.

 

SKALICKÝ, V.

Kukučínova konverzia.

In: Slovak Studies XVIII, Cleveland – Roma 1987, s. 203 – 216.

 

ZAŤKA, Ján

Spomienky na minulosť: Pamätná izba Martina Kukučína.

Smer. – Roč. 39, č. 171 (24. 7. 1987), s. 12.

 

HEVEŠIOVÁ, Jana

A predsa srdcom stále doma: Rozprávanie o Martinovi Kukučínovi.

Rozhlas. – Č. 43 (1988), s. 20.

 

CHMELOVÁ, Elena

O knihe, ktorú som nenapísala: K 60. výročiu úmrtia Martina Kukučína.

Nedeľná Pravda. – Roč. 21, č. 21 (1988), s. 6.

 

JANEK, Jozef

Jesenský žiak a učiteľ: Pripomíname si 60. výročie úmrtia Martina Kukučína.

Práca. – Roč. 43, č. 118 (21. 5. 1988), s. 6.

 

JUNAS, Ján

Lekári v našej literatúre.

Zdravie. – Roč. 44, č. 12 (1988), s. 6 – 7.

 

JURÍČEK, Ján

Po dvadsiatich ôsmich rokoch.

Hlas ľudu. – Roč. 34, č. 116 (19. 5. 1988), s. /6/.

 

KUKUČÍN, Martin

Po deviatich rokoch.

Slovenka. – Roč. 40, č. 21 (1988), s. 22 – 23.

 

KUKUČÍN, Martin

Pražské siluety.

Nové knihy. – Č. 50 (1988), s. /8/.

 

BŽOCH, Jozef

Kukučín zblízka.

Ľud. – Roč. 42, č. 195 (16. 12. 1989), s. 4.

 

HABOVŠTIAK, Anton

Martin Kukučín regionálny i celonárodný.

Kultúra slova. – Roč. 23, č. 3 (1989), s. 73 – 77.

 

HORÁK, Gejza

Popudy z Kukučínovej cestovnej prózy Dojmy z Francúzska.

Kultúra slova. – Roč. 23, č. 3 (1989), s. 77 – 83.

 

HUDEC, Ivan
Kukučín a Brač – výkričník našej ťarbavosti.

Literárny týždenník. – Roč. 2, č. 39 (1989), s. 11.

 

LAUCKÁ, Eva

Koľko vydrží kameň?

Nové slov. – Roč. 31, č. 44 (1989), s. 16 – 17.

 

MINÁRIKOVÁ, Marianna

Jazyk M. Kukučína a vydávanie jeho diela.

Kultúra slova. – Roč. 23, č. 3 (1989), s. 65 – 72.

 

RUTTKAYOVÁ, Ivica

Kukučín náš i český.

Literárny týždenník. – Roč. 2, č. 10 (1989), s. 4.

 

ŠTRELINGER, Peter

Pražské roky Martina Kukučína.

Pravda. – Roč. 70, č. 47 (24. 2. 1989), s. 5.

 

TRANČÍKOVÁ, Eva

Tulák z minulého storočia.

Roľnícke noviny. – Roč. 44, č. 295 (15. 12. 1989), s. 9.

 

BENCÚROVÁ, Perica

Niekoľko spomienok na môjho manžela.

Slovenka. – Roč. 42, č. 21 (1990), s. 18.

 

BRTÁŇ, Rudo

Pútnik Matej Bencúr Jurišovic: Pripomíname si 130. výročie narodenia Martina Kukučína.

Smena. – Roč. 43, č. 114 (17. 5. 1990), s. 5.

 

DILONG, Rudolf

Kukučínovi v Galte.

Slovenský denník. – Roč. 1, č. 27 (18. 5. 1990), s. 5.

 

KUBIŠ, Pavol M.

Klasik nestarnúci: Na stotridsiate výročie narodenia Martina Kukučína.

Smer. – Roč. 42, č. 113 (16. 5. 1990), s. 3.

 

MINÁRIKOVÁ, Marianna

Spomienka na Branka Nižetiča.

Slovenské národné noviny. – Č. 4 (1990), s. 13.

 

ŠIMKOVIČ, Alexander

Kukučín zblízka.

Slovenská literatúra. – Roč. 37, č. 4 (1990), s. 385 – 386.

 

ČEPAN, Oskár

Kukučín redivivus?

Slovenské pohľady. – Roč. 107, č. 6 (1991), s. 71 – 72.

 

HURTAJOVÁ, Zuzana

Večné návraty Martina Kukučína.

Literárny týždenník. – Roč. 4, č. 4 (1991), s. 4.

 

KOLAFA, Štěpán Jan

Hlas Martina Kukučína z Punta Arenas: K diskusii o názve spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Literárny týždenník. – Roč. 4, č. 9 (1991), s. 3.

KUKUČÍN, Martin

Niektoré myšlienky o československej vzájomnosti.

Slovenské pohľady. – Roč. 197, č. 5 (1991), s. 73 – 77.

 

MINÁRIKOVÁ, Marianna

Epik života – život v epike.

Tvorba T. – Toč. 1 (10), č. 8 (1991), s. 32.

 

HUDÁK, Ján

Kukučín a Chorvátsko.

Slovenský národ. – Roč. 3, č. 18 (1992), s. 6.

 

KOLAFA, Štěpán Jan

Vyznání Martina Kukučína s Punta Arenas, jež nemělo spatřit světlo, vystupuje ze stínu zapoměnutí!: K obnovení korespondence D. Makovického s Tajovským a Kukučínem uprostřed první světové války.

Slovenská literatúra. – Roč. 39, č. 1 (1992), s. 25 – 45.

 

KUSÝ, Ivan

Noge, Július: Martin Kukučín. Epik života – život v epike.

Slovenská literatúra. – Roč. 39, č. 3 (1992), s. 266 – 267.

 

MIKULOVÁ, Marcela

Kukučín nevyšiel z módy.

Slovenské pohľady. – Roč. 108, č. 2 (1992), s. 136 – 138.

 

ŽÁRY, Štefan
Inšpiračná návšteva: (Z cyklu zabudnutých národovcoch.)
Tvorba T. – Roč. 2 (11), č. 5 (1992), s. 11 – 12.

 

JANEK, Jozef

Žiacke a učiteľské roky M. Kukučína.

Slovenský jazyk a literatúra v škole. – Roč. 39, č. 6 (1992/1993), s. 313 – 318.

 

HORÁK, Gejza

Z Kukučínovej frazeológie.

Kultúra slova. – Roč. 27, č. 5 – 6 (1993), s. 152 – 157.

 

Martin Kukučín: Epik života. Život v epike.

Knižná revue. – Roč. 3, č. 2 (1993), s. 7.

 

MAŤOVČÍK, Augustín

Životná odysea Martina Kukučína.

Literárny týždenník. – Roč. 6, č. 40 (1993), s. 10 – 11.

 

NOGE, Július

Románové torzá z „rozhrania“.

Literárny archív 29/92. 30/93. – Martin: Matica slovenská, 1994, s. 14 – 18.

 

MINÁRIKOVÁ, Marianna

Dva prístupy k prekladaniu umeleckej literatúry: Martin Kukučín a Dušan Makovický.

K otázkam teórie a dejín prekladu na Slovensku 2. – Bratislava: Ústav svetovej literatúry, 1994, s. 148 – 166.

 

PÚCHYOVÁ, Ida

Podjavorinskej Ondráš a Kukučínov Neprebudený: Pokus o porovnanie.

Literárny archív 29/92. 30/93. – Martin: Matica slovenská, 1994, s. 134 – 141.

 

WINKLER, Tomáš

Podivuhodné tušenie: Martin Kukučín.

Slovenské národné noviny. – Roč. 5 (9), č. 45 (1994), s. 9.

 

HEČKO, Blahoslav

Spomienka na spisovateľa Martina Kukučína.

Slovenská republika. – Roč. 2, č. 123 (29. 5. 1995), s . 5.

 

JANEK, Jozef

Žiacky a učiteľský život Martina Kukučína (135. výročie narodenia).

Učiteľské noviny. – Roč. 45, č. 19 (1995), s. 11.

 

Postavenie zemianstva v umeleckej tvorbe J. Kalinčiaka, S. H. Vajanského. P. O. Hviezdoslava a M. Kukučína.

Slovenské národné noviny. – Roč. 6 (10), č. 11 (1995), s. 9.

 

ŠTRELINGER, Peter

Osud si ma vybral, aby ma popreháňal: Po stopách Martina Kukučína, ktorého po smrti vyhlásili za svätca.

Slovenská republika. – Roč. 2, č. 154 (4. 7. 1995), s. 8 a 9.

 

HIZSNYAN, Géza

Trvalé hodnoty v dejinách divadelníctva.

Sme. – Roč. 4 a 49, č. 171 (24. 7. 1996), s. 5.

 

PARÁK, René

Burič je na posmech a Pánboh ďaleko.

Teatro. – Roč. 2, č. 7 – 8 (1996), s. 10 – 11.

 

PETRAŠKO, Ľudovít

Človek v moci lásky i nenávisti.

Práca. – Roč. 51, č. 131 (6. 6. 1996), s. 10.

 

POLAKOVIČ, Štefan

Etnická samota Martina Kukučína.

Slovenské národné noviny. – Roč. 7 (11), č. 51 – 52 (1996), s. 5.

 

STRIČEVIĆ-KOVAČEVIĆ, Zrinka

V cudzine a stále doma: Poézia Martina Kukučína v chorvátskej kultúre.

Literárny týždenník. – Roč. 9, č. 20 (1996), s. 9.

 

SZABÓ, Ivan

Tajomstvo rozlúštil Ladislav Lorenc: Martin Kukučín napísal časť svojho diela vlastným tajným písmom.

Život. – Roč. 46, č. 45 (1996), s. 27.

 

POLAKOVIČ, Štefan
Etnická samota Martina Kukučína.

Slovenské národné noviny. – Roč. 8 (12), č. 42 (1997), s. 6 – 7 (začiatok).

 

POLAKOVIČ, Štefan
Etnická samota Martina Kukučína.

Slovenské národné noviny. – Roč. 8 (12), č. 42 (1997), s. 6 – 7 (dokončenie).

 

RAUCH, Vladimír

Hľadanie zlatého kľúča: Po stopách slovenského spisovateľa Martina Kukučína v Južnej Amerike.

Slovenská republika víkend. – Roč. 4, š. 16/89 (1997), s. 9.

 

RUSNÁKOVÁ, Ľuba

Príbeh bezdomovca: Martin Kukučín na Tatranskej výstave v roku 1927.

Tatry. – Roč. 36, č. 1 (1997), s. 25.

 

Stotisíc pre Prešovčanov.

Pravda. – Roč. 7. – Roč. 74, č. 110 (15. 5. 1997), s. 3.

 

(tasr)

Odovzdali ceny za prezentáciu domácej tvorby.

Sme. – Roč. 5, č. 110 (15. 5. 1997).

 

Crno vino z Domu v stráni.

Literárny týždenník. – Roč. 11, č. 28 (1998), s. 1 a 3.

 

NUOŠKA, Andrej

Posledná cesta Martina Kukučína.

Literárny týždenník. – Roč. 11, č. 32 (1998), s. 11.

 

PARENIČKA, Pavol

Spomienka na Kukučína: K 70. výročiu jeho úmrtia.

Slovenské národné noviny. – Roč. 9 (13), č. 20 (1998), s. 8.

 

SCHUT, Jaroslav

Oáza krásy a pokoja: pohľadnica z ostrova Brač, na ktorom žil a tvoril náš spisovateľ Martin Kukučín.

Slovenská republika víkend. – Roč. 6, č. 20/115 (1999), s. 9.

 

CABADAJ, Peter

Človek veľkej kultúry: pred 140 rokmi sa narodil spisovateľ Martin Kukučín.

Slovensko. – Roč. 24, č. 3 – 4 (2000), s. 60 – 61.

 

CABADAJ, Peter

Po juhoamerických stopách Martina Kukučína.

Slovenské národné noviny. – Roč. 11 (15), č. 12 (2000), s. 8.

 

kach

Jasenová nezabudla na svojho rodáka: pri príležitosti 140. výročia narodenia...

Slovenská republika. – Roč. 8, č. 131 (8. 6. 2000), s. 10.

 

PETROVSKÝ, Karol

Dielo o ľude a pre ľud: pred 140 rokmi sa narodil Martin Kukučín.

Národná osveta. – Roč. 10, č. 6 (2000), s. 11.

 

KUBA, Juraj

Tematika smrti v románe Dom v stráni a v novele Staroba.

Slovenský jazyk a literatúra v škole. – Roč. 47, č. 7 – 8 (2000/2001), s. 206 – 211.

 

KELE, František

Expedícia Po stopách Milana R. Štefánika a Martina Kukučína do Patagónie a Antarktídy.

Geografia. – Roč. 9, č. 1 (2001), s. 23 – 26.

 

KELE, František

Slávny rodák na Ohňovej zemi: Po stopách Martina Kukučína v Punta Arenas.

Historická revue: Časopis o dejinách spoločnosti. – Roč. 12, č. 4 (2001), s. 30 – 31.

 

MICHÁLEK, Martin

Žena, bez ktorej by to vlastne nebolo.

Kino-Ikon. – Roč. 5, č. 1 (2001), s. 217 – 218.

 

RAPOŠOVÁ, Mária

Spomienka na Martina Kukučína.

Slovenské národné noviny. – Roč. 12 (16), č. 12 (2001), s. 7.

 

KUBIŠ, Pavol M.

Osud ho poriadne popreháňal: k 75. výročiu úmrtia slovenského spisovateľa Martina Kukučína.

Slovenské národné noviny. – Roč. 14 (18), č. 11 (2003), s. 8.

 

MELICHERČÍK, Ivan

Kukučínov Brač – kde je kuča Mate Beraca?

Dimenzie. – Roč. 3, č. 10 (2003), s. 16 – 18.

 

PALKOVIČ, Pavol

Na odvrátenej strane: Oľhova interpretácia Neprebudeného.

Slovenské divadlo. – Roč. 51, č. 1 – 2 (2003), s. 26 – 38.

 

RAPOŠOVÁ, Mária

Keď padalo lístie.

Slovenské národné noviny. – Roč. 14 (18), č. 21 (2003), s. 8.

 

RAPOŠOVÁ, Mária

Odysea po mori Kukučínových tajných záznamov.

Slovenské národné noviny. – Roč. 14 (18), č. 20 (2003), s. 7.

 

RAPOŠOVÁ, Mária

Literárnomúzejné pamiatky na Martina Kukučína.

Múzeum. – Roč. 50, č. 2 (2004), s. 3 – 6.

 

REMIÁŠOVÁ, Alžbeta

Milovaný Mate: čo nebolo v učebniciach.

Slovenka. – Roč. 57, č. 39 (2004), s. [40].

 

BOB, Jozef

Mať svoj ostrov.

Literárny (dvoj)týždenník. – Roč. XVIII, č. 33 – 34 (2005), s. 6 – 7.

 

KUBIŠ, Pavol M.

Závažné skúsenosti Martina Kukučína: pripomíname si 145. výročie narodenia slovenského klasika.

Slovenské národné noviny. – Roč. 16 (20), č. 12 (2005), s. 8.

 

WEISSOVÁ, Ivana

Martin Kukučín: obrazový archív vo fondoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice.

Knižnica. – Roč. 6, č. 8 (2005), s. 42 – 47.

 

DOBRODENKOVÁ, Lucia

Typológia ženských postáv v Kukučínových poviedkach zo slovenského dedinského prostredia.

Slovenský jazyk a literatúra v škole. – Roč. 52, č. 9 – 10 (2005/06), s. 281 – 283.

 

Martin Kukučín (1860 – 1928): Velikáni pera.

Áčko. – Roč. VIII, č. 5 – 6 (2005/06), s. 4 – 5.

 

MRÁZ, Peter

Kukučínove poviedky s vianočnou tematikou.

Slovenský jazyk a literatúra v škole. – Roč. 52, č. 3 – 4 (2005/06), s. 90 – 96.

 

O prenášaní duše.

Knižná revue. – Roč. XVI., č. 9 (2006), s. 3.

 

SZABÓ, Ivan

Hraničné medze.

Literárny (dvoj)týždenník. – Roč. XIX, č. 39 – 40 (2006), s. 12.

 

ŠIMKOVÁ, Janettte

Sám sa zverboval do služby národu: M. Kukučín: „Majster slohu je ľud sám, ktorý si vytvoril reč a vie ňou narábať“.

Verejná správa. – Roč. 61, č. 7 (2006), s. 26 – 27.

 

ŤAPAJNOVÁ, Eva

Matičiarska Zlatá niť.

Knižná revue. – Roč. XVI., č. 1 (2006), s. 4.

 

DOBRODENKOVÁ, Lucia

Ženské postavy v Kukučínových poviedkach zo slovenského dedinského prostredia.

Slovenský jazyk a literatúra v škole. – Roč. 53, č. 3 – 4 (2006/07), s. 90 – 106.

 

APFEL, Viliam

So smútkom, ale krásne.

Slovenské pohľady. – Roč. IV. + 123., č. 4 (1007), s. 125 – 126.

 

BÁBIK, Ján

Z posledných chvíľ života.

Knižná revue. – Roč. XVII, č. 3 (2007), s. 4.

 

ČOMAJ, Ján

Škoda ťa, Štrelinger.

Slovenské pohľady. – Roč. IV. + 123., č. 4 (2007), s. 124 – 125.

 

KUBIŠ, Pavol M.

Závažné skúsenosti: z posledného článku Martina Kukučína spred 80 rokov.

Národný kalendár 2008. – Martin: Matica slovenská, 2007, s. 155 – 156.

 

MIKULOVÁ, Marcela

Ku genéze a tajomstvám Kukučínovho románu Dom v stráni.

Z problematiky literárnej vedy: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Pavla Petrusa, DrSc. (26. október 2007). – Prešov: filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 142 – 160.

 

ODLER, Martin

Lístoček z Prahy: po šiestej hodine a po stošestnástich rokoch.

Slovenské pohľady. – Roč. IV. + 123., č. 2 (2007, s. 140 – 143.

 

ODLER, Martin

Lístoček z Prahy: znovu v pätách Mateja Bencúra.

Slovenské pohľady. – Roč. IV. + 123., č. 4 (2007), s. 152 – 156.

 

Prečo sa vaša ulica volá Kukučínova.

Košický denník Korzár. – Roč. X, č. 167 (21. 7. 2007), s. 2.

 

VLNKA, Jaroslav

Defilé peknej prózy (aj po rokoch).

Slovenské pohľady. – Roč. IV. + 123., č. 2 (2007), s. 104 – 106.

 

DEGLOVIČ, Miroslav

Martin Kukučín (1860 – 1928) – významný predstaviteľ slovenského realizmu.

Rodina a škola. – Roč. 56, č. 4 (2008), s. obal.

 

JAKUBÍK, Henrich

Reflexie židovstva v slovenskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia.

Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti.

Zborník príspevkov z konferencie. – Bratislava: Ševt, 2008, s. 96 – 103 a 315 – 323.

 

LOBOVÁ, Andrea

Tematizácia detstva v poviedkovej tvorbe Martina Kukučína.

Slovo o slove: zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 14. – Prešov: Prešovská univerzita, 2008, s. 245 – 252.

 

REMIÁŠOVÁ, Alžbeta

Smäd po slovenčine: Matej Bencúr bol nielen lekár a spisovateľ, ale aj svetobežník.

Slovenka. – Roč. 61, č. 20 (2008), s. 72, 73.

 

SATUROVÁ, Adriana

Kukučín je osobnosťou aj pre Chorvátov.

Kežmarok. – Roč. XVI, č. 18 (2008), s. 3.

 

Aktivity Strednej umeleckej školy a Schola Humanitatis v projekte Kukučín.

Kežmarok. – Roč. XVII, č. 20 (2009), s. 6.

 

HEVIER, Daniel (zost.)

Prípad Kukučín.

Týždeň. – Roč. VI, č. 51 – 52 (2009), s. 80 – 81.