4. Martin Kukučín v reláciách Slovenského rozhlasu


(Zdroj: Archív SRo Bratislava)

 

1. Texty (relácie v Papkovom archíve SRo)

 

           a) Martin KUKUČÍN – autor

 

 

Regrúti. Čítanie    

Bratislava              18.12.1952     10.30 – 11.00

 

Rohy. Rozhlasová hra. Repríza. 28 str.  (film)

Bratislava              16.05.1953

Repríza                  20.06.1953

Repríza                  01.10.1953

Repríza                  15.06.1954

Repríza                  22.12.1965

           

Na podkonickom bále. Rozhlasová hra. 28 str.

Bratislava              20.06.1953

Repríza                  02.11.1957     20.00 – 20.40

Repríza                  30.03.1959       9.25 – 10.00

Repríza                  10.09.1961     19.00 – 19.35

Repríza                  09.10.1966     10.00 – 10.35 (bez textu)

             

Bacúchovie dvor. Obraz z dediny po prvej svetovej vojne. 49 str.

Bratislava              18.02.1954

Repríza                  05.12.1954

         

Sviatočné dumy. Úryvky z poviedky. 11 str.

Bratislava              19.04.1954

 

Tri roje cez deň. Čítanie. Poviedka. 7 str.     

Bratislava              23.08.1954

 

Lukáš Blahosej Krasoň. Čítanie z románu. 6 str.

Bratislava              20.09.1954

II. diel                     16.10.1954

 

Obecné trampoty. Rozhlasová hra. 7 str.  (film)

Bratislava    

Repríza                  24.03.1954

Repríza                  30.07.1954

Repríza                  27.10.1955

Repríza                  28.07.1957

         

Na svitaní. Scénka. 12. str.  (film)

Bratislava

Repríza                  25.06.1954     21.10 – 21.30        

Repríza                  04.02.1958     21.10 – 21.30

Repríza                  04.03.1970       9.00 –   9.30

Repríza                  06.04.1970     13.30 – 14.00

                      

Preháňky. Novela. 15 str. (film)

Bratislava

Repríza                  30.09.1954

Repríza                  26.12.1955

         

Rysavá jalovica. Poviedka. 23 str. (film)

Bratislava    

Repríza                  22.02.1955

Repríza                  21.08.1955

Repríza                  25.10.1956

Repríza                  22.04.1957

Repríza                  25.05.1958

         

Pozor na čižmy! Scénka. Buchanec  Jozef (zdramatizoval). 12 str.

Bratislava              23.06.1955

 

Na prielohu. Novela. 13 str. (film)

Bratislava    

Repríza                  10.07.1955     15.30 – 16.00

Repríza                  08.07.1956     15.30 – 16.00

         

Veľkou lyžicou. Úryvok. 10 str.

Bratislava              02.09.1955

 

Na Ondreja. Čítanie z poviedky. 9 str.

Bratislava              29.11.1955

Repríza                  30.11.1957

Repríza                  01.12.1958

         

Mladé letá. Dramatizované čítanie. 10 str.     

Bratislava              09.09.1055           

Repríza                  12.10.1956     10.00 – 10.20

         

Mladé letá. Dramatizácia literárnej predlohy a javiskového spracovania Jána Kákoša pre rozhlas napísal Július Farkaš. 55 str. HRDM

Bratislava              19.05.1956     14.00 – 15.30

Repríza                  28.07.1961       9.10 – 10.55 (bez textu)

Repríza                  15.09.1962     14.25 – 16.00 (bez textu)

Repríza-NO           15.05.1975     14.30 – 16.05 (bez textu)

Repríza-RD           01.07.2001     14.30 – 16.03

         

Nedeľné popoludnie s Kukučínom. 1/ Preháňanky. 2/ Zakáša – darmo je. 3/ Na prielohu. 4/ Na svitaní.     

Bratislava              03.02.1957     14.30 – 16.00

 

Dom v stráni. Čítanie na pokračovanie.

I.       časť.  Éter.   30.06.1957     20.00 – 20.30

I.       časť.  Drôt.   30.06.1957     10.00 – 10.30

II.       časť.  Éter.   07.07.1957     20.30 – 21.00

II.       časť.  Drôt.   07.07.1957     10.00 – 10.30

III.      časť.  Éter.   14.07.1957     20.30 – 21.00

III.      časť.  Drôt.   14.07.1957     10.00 – 10.30

IV.     časť.  Éter.   21.07.1957     20.30 – 21.00

IV.     časť.  Drôt.   21.07.1957     10.00 – 10.30

V.      časť.  Éter.   28.07.1957     20.30 – 21.00

V.      časť.  Drôt.   28.07.1957     10.00 – 10.30

 

Dies irea (Deň hnevu). Dramatizácia. 46 str.

Bratislava              23.10.1957     20.00 – 21.25

Repríza                  21.11.1957     10.05 – 11.35

Repríza                  20.05.1958     19.30 – 21.00

Repríza                  15.01.1062       9.10 – 10.40

         

Dom v stráni. Čítanie na pokračovanie. I. časť.

Bratislava              22.05.1958     11.20 – 11.50

 

Komasácia. Hra zo života slovenskej dediny za prvej svetovej vojny. 70 str. HRLD.

Bratislava              04.10.1959     20.00 – 21.50

Repríza                  21.05.1962     20.00 – 22.00

Repríza                  10.05.1962     10.00 – 11.50 (bez textu)

Repríza                  31.01.1971     19.30 – 21.18 (bez textu)

Repríza                  17.12,1972     19.30 – 21.18 (bez textu)

Repríza                  28.07.1974     19.30 – 21.18 (bez textu)

Repríza                  16.03.1980     19.10 – 20.47 (bez textu)

Repríza-NO           20.11.1983     16.35 – 18.25 (bez textu)

         

Slepá kura a zrno. Dramatizácia poviedky.    

Bratislava              10.03.1963     10.30 – 11.00

Repríza                  28.03.1963       9.50 – 10.20

         

Dedinský román. Poviedka.      

Bratislava              24.12.1963     10.30 – 11.00

Repríza                  25.01.1065     10.00 – 10.30

         

Dom v stráni. Dramatizácia. 58 str. HRLD     

Bratislava              27.12.1964     20.30 – 22.00

Repríza                  24.03.1965     19.00 – 20.30

Repríza                  22.08.1965     20.00 – 21.30

Repríza                  18.08.1968     20.00 – 21.30 (bez textu)

Repríza                  20.07.1969     19.30 – 21.00 (bez textu)

Repríza                  17.03.1972     19.30 – 21.00 (bez textu)

Repríza-NO           08.12.1974     16.00 – 17.30

Repríza-NO           22.10.1977     19.30 – 21.00 (bez textu)

         

Veľkou lyžicou. Rádio mladých poslucháčov.

Bratislava              01.09.1966     15.05 – 15.30

Repríza                  17.05.1967     15.05 –15.30

Repríza                  13.07.1970     15.05 – 15.30

         

Hody. Poviedka.                        
Bratislava              25.12.1967     10.00 – 10.30

Repríza                  11.02.1971     14.00 – 14.30

         

Čas tratí – čas platí. Venované 40. výročiu úmrtia spisovateľa.

Bratislava              21.05.1968     14.05 – 14.35

Repríza                  06.07.1970     13.30 – 14.00

         

Pod vládou ženy. Stretnutie s umením.         

Bratislava              30.12.1968     20.00 – 21.00

Repríza                  25.12.1970     10.00 – 10.45

         

Kukučín, M. – Donoval, J.

Tichá voda. Rádio mladých poslucháčov.      

Bratislava              03.04.1969     15.05 – 15.30

Repríza                  31.05.1971     15.05 – 15.30

Repríza                  18.10.1971     15.05 – 15.30

         

Najkrajší klenot. Neprebudený. (Dva úryvky z novely).

Bratislava              08.02.1070     14.30 – 15.00

Repríza                  10.02.1970     10.30 – 11.00

Repríza                  09.08.1970     14.30 – 15.00

Repríza                  11.08.1980     10.30 – 11.00

         

Neprebudený. Literatúra a láska. Venované stredoškolákom. 14 str. HRVV

Bratislava-TP        16.08.1972     17.00 – 17.25

Repríza-NO           17.08.1972       9.05 –   9.30 

Repríza-DE           26.04.1973     17.00 – 17.25

         

Tichá voda. Poviedka. (Klasická literatúra). 15 str. HRLD

Bratislava-TP        05.03.1972     12.30 – 13.00

Repríza-TP            10.03.1972       9.30 – 10.00

         

Zakáša – darmo je. Poviedka. 14 str. HRLD

Bratislava-TP        03.04.1972     12.30 – 13.00

         

Rohy. Dramatizácia rovnomennej poviedky. 18 str. HRVV

Bratislava-De       25.10.1972     16.00 – 16.25

Repríza-De           29.12.1978     10.05 – 11.30

 

Tiene i svetlo. Poviedka. (Klasická literatúra). 14 str. HRLD

Bratislava-De       12.11.1972     19.00 – 19.30

 

Keď báčik z Chochoľova umrie. Hra. 35 str. HRLD

Bratislava-De        25.12.1972     14.00 – 15.00

Repríza-NO           07.01.1973     19.30 – 20.30

Repríza-NO           19.08.1973     16.00 – 16.57

Repríza-De           11.04.1977     11.00 – 12.00

Repríza-De           12.02.1978     11.00 – 12.00

Repríza-De           16.10.1983     22.00 – 22.57

         

Prechádzka po Patagónii. Klasická literatúra. Úryvok. 16 str. HRLD

Bratislava-De        10.06.1973     19.00 – 19.30

 

Do školy. Najkrajší klenot. Poviedka, ktorú vybrala dr. Hana Urbancová. 14 str. HRLD

Bratislava-NO       15.04.1974     21.00 – 21.30

Repríza-NO           17.04.1974     14.00 – 14.30

Repríza-NO           23.09.1974     21.00 – 21.30

Repríza-NO           24.09.1974     13.30 – 14.00

Repríza-NO           04.11.1975     13.30 – 14.00

Repríza-NO           24.08.1976     13.30 – 14.00

           

Tichá voda. Žriedla. Dramatizované čítanie poviedky. Pripravila Gita Pechová. 22 str. HRLD

Bratislava-De       10.11.1974     19.00 – 19.33

Repríza-De           11.05.1975     19.00 – 19.30

Repríza-De           14.08.1977     19.00 – 19.30 (bez textu)

Repríza-NO           21.08.1978     13.30 – 14.40 (bez textu)

Repríza-S1            01.03.2000     21.15 – 23.45 (bez textu)

Repríza-RD           02.04.2000     12.00 – 12.30

Repríza-RS           05.09.2001     10.15 – 10.45

         

Prečo Adam Chvojka spáva už teraz doma. Dramatizované čítanie. 16 str. HRLD

Bratislava-De       20.12.1974     19.00 – 19.30

Repríza-De           24.10.1976     19.00 – 19.30

Repríza-De           22.08.1978     20.27 – 20.57

         

Richtárka. Venušine variácie. Dramatizovaný úryvok z poviedky Dies ireae. 15 str. HRLD

Bratislava-De       09.02.1975     12.30  - 13.00

Repríza-De           13.07.1975     12.30 – 13.00

Repríza-De           13.03.1980     14.00 – 14.30

         

Syn výtečníka. Čítanie na pokračovanie. 1. časť. 7 str. HRLD     

Bratislava-De       16.05.1975     17.00 – 17.15

Repríza-De           10.11.1975     17.00 – 17.15

         

Syn výtečníka. Čítanie na pokračovanie. 2. časť. 9 str. HRLD     

Bratislava-De       27.05.1975     17.00 – 17.15

Repríza-De           11.11.1975     17.00 – 17.15

         

Syn výtečníka. Čítanie na pokračovanie. 3. časť. 10 str. HRLD

Bratislava-De       28.05.1975     17.00 – 17.15

Repríza-De           12.11.1975     17.00 – 17.15

         

Syn výtečníka. Čítanie na pokračovanie. 4. časť. 11 str. HRLD

Bratislava-De       29.05.1975     17.00 – 17.15

Repríza-De           13.11.1975     17.00 – 17.15

         

Syn výtečníka. Čítanie na pokračovanie. 5. časť. 10 str. HRLD   

Bratislava-De       20.05.1975     17.00 – 17.15

Repríza-De           14.11.1975     17.00 – 17.15

         

Syn výtečníka. Čítanie na pokračovanie. 6. časť. 12 str. HRLD

Bratislava-De       31.05.1975     17.00 – 17.15

Repríza-De           15.11.1975     17.00 – 17.15

         

Rohy. Žriedla. Dramatizácia prózy. 13 str. HRLD

Bratislava-De       22.05.1977     19.00 – 19.30

Repríza-De           24.05.1977     10.30 – 11.00

Repríza-NO           22.12.1980     13.30 – 14.00

         

Tiene a svetlo. Dramatizácia prózy. 13 str. HRLD

Bratislava-De       13.01.1978     19.00 – 19.30

Repríza-De           22.01.1978       8.40 –   9.10

Repríza-S1           23.07.1992     22.00 – 22.30 (bez textu)

Repríza-S1           20.05.1993     22.00 – 22.30 (bez textu)

Repríza-S3           06.01.1994     12.00 – 12.30 (bez textu)

Repríza-S1           30.05.1996     22.15 – 22.45

           

Neprebudený. Dramatická kompozícia. 16 str. HRLD

Bratislava-De       05.05.1978     19.00 – 19.30

Repríza-De           14.05.1978       8.40 –   9.10

Repríza-NO           12.05.1980     13.30 – 14.00 (bez textu)

Repríza-RD           14.05.1996     18.30 – 19.00 (bez  textu)

Repríza-RR           13.12. 2000     14.05 – 14.35

         

Zakáša – darmo je! Dramatizácia poviedky. 16 str. HRLD

Bratislava-De       20.04.1979     19.00 – 19.30

Repríza-De           29.04.1979       9.00 –   9.30

Repríza-NO          13.12.1982        9.00 –   9.30

Repríza-De           29.07.1988     18.00 – 18.30 (bez textu)

Repríza-S2           23.05.1993     18.00 – 18.30 (bez textu)

Repríza-S2           30.12.1993     16.00 – 16.30 (bez textu)

Repríza-S4           06.05.2000       8.00 –   8.30

         

Dedinský román. Rozhlasová úprava prózy. 15 str. HRLD

Bratislava-De       21.09.1979     19.00 – 19.30

Repríza-De           30.09.1979       9.00 –   9.30    

Repríza-De           17.08.1980       9.00 –   9.30

Repríza-De           02.01.1981       9.00 –   9.30

Repríza-De           31.10.1983     18.00 – 18.30

                     

Baldo and comp. Najkrajší klenot – poviedka. 15 str. HRLD

Bratislava-NO       29.10.1979     13.30 – 14.00

Repríza-De           30.10.1979     10.05 – 12.30

         

Lukáč Blahosej Krasoň. Dramatizované čítanie z prózy. 14 str. H RLD

Bratislava-De       16.05.1980     19.00 – 19.30

Repríza-NO           04.09.1988     22.35 – 23.05 (bez textu)

Repríza-RD           17.09.2000     12.00 – 12.30

         

Mať volá. Čítanie na pokračovanie. 1. časť. 10 str. HRLD

Bratislava-De       27.07.1981     16.45 – 17.00

 

Mať volá. Čítanie na pokračovanie. 2. časť. 21 str. HRLD

Bratislava-De       28.07.1981     16.45 – 17.00

 

Mať volá. Čítanie na pokračovanie. 3. časť. 9 str. HRLD

Bratislava-De       29.07.1981     16.45 – 17.00

 

Mať volá. Čítanie na pokračovanie. 4. časť. 42 str. HRLD

Bratislava-De       30.07.1981     16.45 – 17.00

 

Mať volá. Čítanie na pokračovanie. 5. časť. 12 str. HRLD

Bratislava-De          31.07.1981   16.45 – 17.00

 

Mať volá. Čítanie na pokračovanie. 6. časť. 9 str. HRLD

Bratislava-De       01.08.1981     16.45 – 17.00

 

Dies irae. Dramatizácia prózy. Pripravila Gita Pechová. 16 str. HRLD

Bratislava-NO       28.06.1982       9.00 –   9.30

Repríza-NO           02.07.1982     13.00 – 14.00

Repríza-De           18.07.1983     18.00 – 18.30

         

Hody. Úryvok z prózy. 13 str. štúdio B. Bystrica.

Bratislava-De       24.12.1982     11.30 – 12.00

 

Vianoačné oblátky. Úryvok z prózy. 14 str. HRLD – Banská Bystrica.

Bratislava-De       24.12.1983     15.30 – 16.00

 

Koniec a začiatok. Dramatizácia poviedky. 16 str. HRLD

Bratislava-NO       17.05.1985     13.30 – 14.00

Repríza-De            25.05.1985     21.30 – 22.00

Repríza-NO           06.10.1985     16.35 – 17.12 (bez textu)

Repríza-S2            13.05.1995     11.30 – 12.00 (bez textu)

         

Po deviatich rokoch. Dramatizácia poviedky. Pripravila Gita Pechová. 15 str. HRL

Bratislava              20.04.1986     16.00  – 16.30

Repríza-NO           21.04.1986     13.30 – 14.00

         

Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma. Dramatizácia poviedky. Pre rozhlas pripravil Milan Frolo. 28 str. HRLD        

Bratislava-NO       04.11.1989     19.45 – 20.45

Repríza-De           11.11.1989     11.30 – 12.30

Repríza-NO           06.01.1990     19.45 – 20.45

Repríza-S2           15.09.1994       9.00 – 10.00 (bez textu)

Repríza-RD           03.02.2002       9.00 – 10.00

         

Neprebudený. Hra pre staršiu mládež. Dramatizácia: Peter Gregor. 22 str. HRM

Bratislava-NO       17.12.1989     16.30 – 17.30

Repríza-De           18.03.1990     11.00 – 12.00

Repríza-S2           05.03.1992     10.00 – 10.46

Repríza-S2           04.03.1992     20.30 – 21.16

Repríza-S2           04.08.1993     20.30 – 21.16 (bez textu)

Repríza-S2           05.08.1993     10.00 – 10.46 (bez textu)

Repríza-S1           09.06.1996     20.05 – 20.51 (bez textu)

Repríza-S1           24.08.1997     20.05 – 20.51 (bez textu)

Repríza-S1           14.05.2000     20.05 – 20.51 (bez textu) 

(SCD-1291)

 

Dojmy z Francúzska. Úryvok z cestopisnej prózy. 16 str. HRLD  

Bratislava-S1       04.05.1994     14.00 – 14.30

Repríza-S1           10.05.1994       1.30 –   2.00

Repríza-S1           18.09.1996     22.15 – 22.45 (bez textu)

Repríza-RD           19.03.1999     18.30 – 19.00

         

Obecné trampoty. Dramatizovaná humoristicko-satirická poviedka. Pre rozhlas pripravil Berco Trnavec. Z cyklu Zmysel pre humor. 20 str. HRZŽ.

Bratislava-RD       22.11.1995     16.30 – 17.00

Repríza-RD           08.02.1998       9.30 – 10.00 (bez textu)

         

Dies irea. Rozhlasové stereočítanie. Pripravila Viera Weidlerová. 33 str. ORLIT

Bratislava-RD       11.02.1998     15.00 – 16.00

Repríza-RD           24.05.2000     15.00 – 16.00

         

Dom v stráni. Dramatizácia románu klasika slovenskej realistickej literatúry. Pre SRo zdramatizoval Ondrej Sliacky. Dramaturg: Vladimír Holan. 49 str. DHDS

Bratislava-RD       26.12.1999     14.30 – 16.07

Repríza-RD           24:06.2000     22.00 - 23.58

Repríza-RR           15.05.2001     20.05 – 21.43

Repríza-RD           23.02.2001     22.00 – 23.38

Repríza-RR           01.05.2003     16.00 – 17.37 (bez textu)

Repríza-RD           11.09.2004     22.00 – 23.38

Repríza-RD           29.07.2006     22.04 – 23.41 (bez textu)

         

Bacúchovie dvor. Úprava divadelnej hry. Pre rozhlas upravil Peter Jezný. Podľa vydania Matice slovenskej Turčiansky Svätý Martin – 1930. Dramaturg: Vladimír Holan. 45 str. DHDS

Bratislava-S1       18.05.2000     20.05 – 21.30

Repríza-S1           19.05.2000       8.30 – 10.00

Repríza-RD           25.11.2000     22.00 – 23.58

Repríza-RR           24.08.2001     22.30 – 23.42 

Repríza-RR           09.01.2004     22.30 – 23.42

Repríza-RR           15.03.2005     22.30 – 23.41

(SCD-575)

 

Dojmy z Francúzska. Úryvok z cestopisnej prózy číta Jozef Šimonovič. 0 str. ORL

(repríza) 

Bratislava-RD       12.07.2001     19.20 – 19.35

Viď                         15.08.1994     20.00 – 21.00

A srdcom predsa stále doma

 

Neprebudený. 1. časť ČNP z novely slovenského spisovateľa. Číta Peter Bzdúch. 13 str. ORL           

Bratislava-RS       09.07.2001     22.30 – 23.00

Repríza-RD           24.06.2002     18.30 – 19.00

Repríza-RD           23.05.2003     18.30 – 19.00

Repríza-RD           19.12.2005     18.30 – 19.00 (bez textu)

(SS-16522)

 

Neprebudený. 2. časť ČNP. 10 str. ORL                 

Bratislava-RS       10.07.2001     22.30 – 23.00

Repríza-RD           25.06.2002     18.30 – 19.00

Repríza-RD           13.05.2003     18.30 – 19.00

Repríza-RD           20.12.2005     18.30 – 19.00 (bez textu)

(SS-15973)

 

Neprebudený. 3. časť ČNP. 15 str. ORL       

Bratislava-RS       11.07.2001     22.30 – 23.00

Repríza-RD           26.06.2002     18.30 – 19.00

Repríza-RD           14.05.2003     18.30 – 19.00

Repríza-RD           21.12.2005     18.30 – 19.00 (bez textu)

(SS-16523)

 

Neprebudený. 4. časť ČNP. 16 str. ORL

Bratislava-RS       12.07.2001     22.30 – 23.00

Repríza-RD           27.06.2002     18.30 – 19.00

Repríza-RD           15.05.2003     18.30 – 19.00

Repríza-RD           22.12.2005     18.30 – 19.00 (bez textu)

(SS-16188)

 

Neprebudený. 5. časť ČNP. 12 str. ORL       

Bratislava-RS       13.07.2001     22.30 – 23.00

Repríza-RD           28.06.2002     18.30 – 19.00

Repríza-RD           16.05.2003     18.30 – 19.00

Repríza-RD           23.12.2005     18.30 – 19.00 (bez textu)

(SS-16192)

 

Dies irea... 1. časť čítania na pokračovanie z novely. Číta Alfréd Swan. Pripravil Peter Holka. 13 str. ORL

Bratislava-RS       20.05.2002     22.30 – 23.00

Repríza-RD           24.11.2003     18.30 – 19.00

         

Dies irae... 2. časť ČNP. 14 str. ORL  

Bratislava-RS       21.05.2002     22.30 – 23.00

Repríza-RD           25.11.2003     18.30 – 19.00

         

Dies irae... 3. časť ČNP. 12 str. ORL  

Bratislava-RS       22.05.2002     22.30 – 23.00

Repríza-RD           26.11.2003     18.30 – 19.00

         

Dies irae... 4. časť ČNP. 14 str. ORL  

Bratislava-RS       23.05.2002     22.30 – 23.00

Repríza-RD           27.11.2003     18.30 – 19.00

         

Dies irae... 5. časť ČNP. 12 str. ORL  

Bratislava-RS       24.05.2002     22.30 – 23.00

Repríza-RD           28.11.2003     18.30 – 19.00

         

Štedrý deň. Rozhlasové libresso. Poviedka. Číta Jozef Vajda. 15 str. ORL

Bratislava-RS       15.12.2002     22.15 – 22.45

Repríza-RD           16.12.2002     10.15 – 10.45 (bez textu)

Repríza-RS           24.12.2004     11.30 – 22.00

(SCD-2190)

 

Dies irae... Dramatizácia poviedky. Pre SRo zdramatizoval Ondrej Sliacky. Dramaturg: Vladimír Holan. 32 str. DHD         

Bratislava-RS       26.12.2002     20.05 – 21.07

Repríza-RD           27.12.2002       8.30 –   9.32

Repríza-RS           24.07.2003     20.05 – 21.06

Repríza-RD           27.11.2004     10.30 – 11.30 (bez textu)

Repríza-RR           21.11.2005       8.30 –   9.30

(SCD-1602)

 

Prechádzka po Patagónii. 1. časť čítania na pokračovanie z cestopisu. Číta Ján Mistrík. 15 str. ORUDP    

Bratislava-RD       02.06.2003     13.00 – 13.30

 

Prechádzka po Patagónii. 2. časť ČNP. 15 str. ORUDP

Bratislava-RD       09.06.2003     13.00 – 13.30

 

 

 

 

 

          b) o Martinovi Kukučínovi

 

 

                                                                                          Ba I - 15,397.409

Kukučínove Vianoce v Prahe. Napísal: Dr. Ludvík Kühn. Pre rozhlas. 13. str. , č. 665/I.

Bratislava

 

                                                                                          Ba I -18/587-604

Dohviezdny večer Martina Kukučína. Napísal: Dr. Ludvík Kühn. Vianočná rozhlasová scéna. 17 str., č. 823/I.

Bratislava

 

Čas tratí – čas platí. Venované 40. výročiu úmrtia spisovateľa.

Bratislava

 

Čo z Kukučína ostalo trvalou hodnotou. Napísal: Dr. Andrej Mráz. Prednáška. 6 str. 

Bratislava               20.05.1947

 

Na dvadsiate výročie Kukučínovej smrti. Napísal: Dr. Andrej Mráz. Spomienky. 3 str.

Bratislava               21.05.1948 

 

„Rechtor z Jasenovej“. Markovič Gustáv (materál pozbieral), Faguľa L. G. Dr. (zostavil)

Bratislava               22.05.1940

 

„Nesplnená túžba Martina Kukučína“. Priehradník Ján (napísal). Č. 758/I.

 

„Martin Kukučín“. Klátik Zlatko (napísal). Č. 1255/II.

Bratislava               17.04.1953  

                   

List z kalendára. Napísala: Dočkalová. 25. výročie smrti Kukučína. Čítanie.

Bratislava               21.05.1953

 

„Životopisné pásmo o Martinovi Kukučínovi“. 13 str.

Bratislava               17.05.1946

 

„Literárne pásmo“. Šumec Andrej (napísal).

                              13.03.1958   17.30 – 18.00

 

„Mňa učil písať ľud“. Rozprávanie o živote a diele Martina Kukučína. Noge Július (napísal).   

                              16.05.1960   11.40 – 12.00

 

„Čas tratí – čas platí“. Medailón – venované 40. výročiu smrti Martina Kukučína.

                              21.05.1968   14.05 – 14.35

 

„U tvom polju daj groba...“. Martin Kukučín, ako ho nepoznáme. (Tvár slova)

                             04.0 2.1969   15.20 – 16.00

 

„Slovenský svetobežník“. Dramatické pásmo o Martinovi Kukučínovi. Šajgal Jozef (pripravil). 

                              11.05.1970   19.30 – 20.30

 

„S perom a injekčnou striekačkou“. Rozhlasové pásmo k 110. výročiu narodenia Martina Kukučína. (Rádio mladých poslucháčov) Bibiana Wallnerová (pripravila).

                              18. 5. 1970   15.05 – 15.30

 

„Tvár slova“. Listy priateľom a známym. Rudolf Chmel (autor). 19 s. HRLD

Bratislava-De        23.05.1975   19.00 – 19.30

 

„Stretnutie s umením“. Literárna pásmo o Martinovi Kukučínovi. Štrelinger Peter (autor). 30 str. HRLD                           

Bratislava-NO       16.09.1975   19.30 – 20.30

 

„Martin Kukučín“. Podobizne. Dramatické pásmo. Ladislav Staroň (autor). 20 str. HRL

Bratislava-NO       01.06.1977   19.30 – 20.00

 

„Cesty k bratom“. Pražské roky Martina Kukučína. Dramatické pásmo. Libor Knězek (autor). 14. str. HLRD    

Bratislava-De        17.10.1978   20.30 – 21.00

 

„Návrat pútnika“. Dramatická miniatúra zo života Martina Kukučína. Rádio mladých poslucháčov. Peter Štrelinger (autor). 14 str. HRM

Bratislava-NO       29.01.1979   14.35 – 15.00

 

„Kultúrny mesačník pre dievčatá a chlapcov“. Návrat pútnika – rozprávanie o slovenskom spisovateľovi Martinovi Kukučínovi, pri príležitosti 120. výročia narodnia. Jarmila Prihelová (autor). 5 str. HRM                     

Bratislava-NO       10.05.1980      8.00 –   9.00

 

„Doktor Bencúr“. Dramatické pásmo zo života Martina Kukučína. Peter Štrelinger (autor). 15 str. HRLD       

Bratislava-NO       14.05.1980   19.15 – 19.45

 

„Púte a návraty“. Rozprávanie o cestách Martina Kukučína a jeho pôsobení v Južnej Amerike. Jana Babirátová (autor). 19 str. HRLD

Bratislava-De        12.02.1981   21.30 – 22.00

 

„Všetko sa raz skončí“. Rádio mladých poslucháčov. Pásmo o mladosti Martina Kukučína. Z cyklu: Detstvo spisovateľa. Helena Čertíková (autor). 13 str. HRM                      

                              10.10.1983   14.35 – 15.00

 

„Živý a podnetný“. Literárne pásmo o tvorbe Martina Kukučína. Ján Sedlák (autor). 19 str. HRLD       
Bratislava-NO     
  15.05.1985   20.00 – 20.30

 

„Perica a šor Mate“. Montáž z pripravovanej knihy Eleny Chmelovej zo života manželov Bencúrovcov. 21. str. HRLD 

Bratislava-De        26.05.1985    9.00 –   9.30

 

„Po literárnych stopách na Slovensku“. RAMPA. Pásmo zo života a tvorby Martina Kukučína. Jaroslav Rezník (autor). 14 str. HRM

Bratislava-NO        23.09.1985   14.35 – 15.00

 

„Rádio Elán“. Odkaz Martina Kukučína. Poznámka k 60. výročiu úmrtia. T. Polony, Ľudo Pomichal (autori). 2 str. HRM

Bratislava-NO        20.05.1988   15.00 – 16.30

 

„Odkazy“. A predsa srdcom stále doma. Rozprávanie o Martinovi Kukučínovi. Jana Hevešiová (autor). 23 str. HRLD 

Bratislava-NO        23.10.1988     7.05 –   7.50

 

Lásky doktora Bencúra. Rozhlasové libresso. Pásmo o prvých láskach spisovateľa Martina Kukučína. Andrej Nuoška (autor). 16 str. ORLIT

Bratislava-S1         24.05.1998   22.15 – 22.45

 

A srdcom predsa stále doma – Rozprávanie o živote a diele Martina Kukučína. Martin Kukučín: Dojmy z Francúzska. Úryvok z prózy. Jana Hevešiová (autor). 23 + 8 str. ORLU

Bratislava-S1         15.08.1994   20.00 – 21.00

 

Láska a smrť. Posledná láska Martina Kukučína.

1. časť čítania na pokračovanie z románu o M.  Kukučínovi. V réžii Martina Kákoša číta Dušan Jamrich. Peter Štrelinger (autor). 13 str. RLUDP

Bratislava-RS         24.04.2006   21.30 – 22.00

2. časť ČNP. 14 str. (SCD-3279/2.track)

Bratislava-RS         25.04.2006   21.30 – 22.00

3. časť ČNP. 13 str. (SCE-3280/1.track)        

Bratislava-RS         26.04.2006   21.30 – 22.00

4. časť ČNP. 14 str. (SCE-3280/2.track)        

Bratislava-RS         27.04.2006   21.30 – 22.00

5. časť ČNP. 14 str. (SCE-3281)

Bratislava-RS         28.04.2006   21.30 – 22.00

 

Mať svoj ostrov. Pôvodná rozhlasová hra o zjavnej i vnútornej dráme spisovateľa. Príbeh starnúceho muža, postaveného do osudovej voľby medzi dvoma príťažlivými ženami, láskou k domovu a „dobrovoľným“ vyhnanstvom. Dramaturg: Ján Tužinský. Réžia: Jozef Pražmáry. Jozef Bob (autor). 45 str. TDH       

Bratislava-RD         23.09.2006   22.04 – 23.28         (SCD-3200/1-2)

 

 

 

2. Zvuky (relácie o Martinovi Kukučínovi vo Zvukovom archíve SRo)

 

 

 

Číslo:            2 075                               Signatúra: BA-AFR 8 344/1-1

Autor:           Hevešiová, Jana

Názov:          Rozhovor s Pericou Bencúrovou-Kukučínovou

Štúdio:          Ba

Vysielané:    23. 10. 1988

Minutáž:        7´30

Kvalita:         1 

Anotácia:     Perica Bencúrová-Kukučínová – spomienky na pobyt v Martine; kedy a kde sa spoznala s M. Kukučínom; kedy prišla prvýkrát na Slovensko; koľko rokov žije na Slovensku; ako tvoril Martin Kukučín, či sa zachovalo niečo z jeho korešpondencie; pamätná izba M. Kukučína.
Poznámka:   Rozhovor vedie Jaroslav Rezník.
Spracoval:    Rov.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Číslo:            20 680                              Signatúra: BA-AFR 17 571/1-1

Názov:          Hospodárenie v r. 1937; Rozmach sloven. tlače na Slov.;  O živote a práci K. Salvu; 

                      Pozdrav do Argentíny (M. Ruppeldt)

Podnázov:    Zvuk. dokum. z praž. archívu

Štúdio:          Pha

Nahrávané:  1938  

Vysielané:    1938

Prehrávané:  aug. 2006

Minutáž:        36´58

Kvalita:          1-2 

Anotácia:      ......... 4/ Prof. M. Ruppeldt: Pozdrav do Argentíny – Milí a dobrí  sloven. krajania v Juž.. Amer., – spomína na svoj pobyt v Punta Arenas, – protest. zhromažd. prísluš. slovan. národ.  v r. 1909 v Punta Arenas (on bol za Slovákov), jeho reč bola najzrozumiteľ. (slovenč.), – ďalej asi 5´30 hovorí po španiel., záver po sloven. (22. 7. 1938, 12´36)
Poznámka:   Prehrávka z platní.
Spracoval:    Rov

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Číslo:            20 549                              Signatúra: BA-AFR 17 557/1-1

Názov:          O M. Kukučínovi; o televízii; Rozsudok nad gen. polície za protektorátu K. Dalugem

Podnázov:    Zvuk. dokum. z praž. archívu

Štúdio:          Pha

Nahrávané:  1937; 1946

Vysielané:    1937; 1946

Prehrávané:  júl 2006

Minutáž:        38´30

Kvalita:          1-2

Anotácia:      1/ Karol MEDVEĎ: O Martinovi KUKUČÍNOVI. – M. Kukučín prichádza do Turč. Sv. Martina hlavne v lete, chodil na vychádzky do prírody (aj so Škultétym), chceli ho aj do výboru  MS, bol milovníkom slov. ľud. piesne, v r. 1894 odchod na ostrov Brač, manželka Perica, v r. 1907 odchod do Juž. Ameriky, bol mest. lekárom v Punta Arenas, – na Brači bol 13 rokov – román Dom v stráni, – v Juž. Amer. ani nevedeli, že je spisov., návrat domov (1922), až do r. 1928 liter. pracoval, Cestopis po Patagónii (spojený s Juž. Amer.), román Mať volá – zo života juhoslovan. vysťahov. (31. 12. 1937, min.: 14´40). ...
Poznámka:   Prehrávka z platní. Miestami veľké šušťanie a praskanie.
Spracoval:    Rov.

__________________________________________________________________

 

Číslo:             6 325                                Signatúra: BA-AFR 12 463/1-1

Autor:            Hudík, Pavol; Hevešiová, Jana

Názov:           Odkazy

Podnázov:     Živí a mŕtvi

Štúdio:           Ba

Nahrávané:   14. 12. 1989

Vysielané:     17. 12. 1989

Prehrávané:  dec. 1992

Minutáž:         44´45

Kvalita:          1

Anotácia:      Zvučka relácie (hudba – Aká si mi krásna /kúsok/). Ďalšie stretnutie s riad. Pamätníka slovenskej literatúry MS dr. M. Eliášom, CSc. Na  Národnom cintoríne v Martine a v Lit. archíve. Na cintoríne je 200 hrobov významn. osobností. Zastavenia pri niektorých z nich: Karol  KUZMÁNY (1. podpreds. MS, „zakladateľ“ cintorína, jeho hymn. pieseň „Kto za pravdu horí“ – zápis melódie nie je totožný s dnešným  – ukážka: zbor spev. (rozprávajú M. Eliáš a P. Hudík).  Martin KUKUČÍN (o ňom a jeho hrobe hovorí J. Hevešiová), spomienka Jaroslava REZNÍKA z pohrebu M. Kukučína k manželke  Perici (hovoria J. Rezník, M. Eliáš) – hud. predel J. Heveš. a M. Eliáš  o Kukuč. dielach v Lit. archíve MS („Prechádzka po Patagónii“ –  úryvok číta D. Vašíčková) – hudba - ...  

Spracoval:    M.K.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Číslo:            3 925                                Signatúra: BA-AFR 10 865/1-1

Autor:           Hevešiová, Jana; Kružliak, Imrich, dr.

Názov:          Rozhovor o slovenskej exilovej literatúre

Štúdio:          Ba

Nahrávané:   3. 5. 1991

Vysielané:     máj 1991

Prehrávané:  jún 1991

Minutáž:        17´40

Kvalita:          1

Anotácia:      Dr. Imrich Kružliak, preds. Spolku sloven. spis. a umelcov v zahraničí výstave sloven. exilovej literatúry v rokoch 1945. – 1989 v Bratislave v bývalom Múzeu V. I. Lenina na Štefánikovej ul. Exil. lit. – spracovaná je len 1/3 vo fondoch MS. O jednotlivých exponátoch: dielo J. C. Hronského, M. Kukučína, ........

Poznámka:    Rozhovor vedie red. J. Hevešiová.

Spracoval:     Rov.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Číslo:            3 438                               Signatúra: BA-AFR 10 599/1-1

Autor:           Rajčoková, Zoja

Názov:          Orbis facti /11

Štúdio:          Ba

Nahrávané:  19. 10. 1990

Vysielané:     -

Prehrávané:  jan. 1991

Minutáž:        16´10

Kvalita:          1

Anotácia:      E. Chmelová – záujem o historické fakty, .....; predvojnový Martin – kultúrne centrum, ... prekladala zahraničnú literatúru, biografická práca – Perica z ostrova (o M. Kukučínovi), ďalšie napísané rukopisy – najmä dva životopisy by chcela dokončiť.
Spracoval:    Rov.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Číslo:            11 763                              Signatúra: BA-AFR 5 254/1-1

Názov:          Odhalenie sochy Martina Kukučína v Bratislave

Štúdio           Ba

Nahrávané:   okt.-nov. 1984

Vysielané:     okt.-nov. 1984

Prehrávané:  22. 11. 1984

Minutáž:        13´40

Kvalita:          1

Anotácia:      Miroslav Válek, minister kultúry SSR – odkaz Kukučínovho diela, kľúčová postava našich literárnych dejín. Jeho odchody z rodného kraja, s ktorým bol bytostne spätý, dedičský vzťah k nemu. 
– Norma Rudinská z USA – pozdravuje Slovákov, angažovala sa za odhalenie sochy M. Kukučína na Slovensku, je blízka k Slovákom, ku Kukučínovi, robila preklady jeho poviedok do angličtiny (ona sama nie je pôvodom Slovenka) – hovorí po slovensky. – Vladimír Mináč – socha M. Kukučína je od juhoslovanského sochára Ivana Neštroviča, odovzdáva ju Bratislavčanom a prosí predsedu vlády SSR Petra Colotku, aby ju odhalil.
Spracoval:    Rov.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Číslo:             11 704                             Signatúra: BA-AFR 5 210/1-3

Autor:            Grebáč, Marián

Názov:           Eva Kristínová uvádza blok slova a hudby...

Štúdio:           Ba

Nahrávané:   27. 3. 1980

Vysielané:     8. 4. 1980

Prehrávané:  jan. 1987

Minutáž:        31´20

Kvalita:          1

Anotácia:      Eva Kristínová, zasl. um. – hovorí, čo vybrala pre poslucháčov z dramatickej tvorby a hudby. Vyznáva sa zo vzťahu k ľud. hudbe ... Kedy sa stretla s dielom M. Kukučína po prvýkrát,  – poviedka Dedinský román od M. Kukučína (len zahlásenie).
Poznámka:    Reláciou sprevádza red. M. Grebáč.
Spracoval:     Rov.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Číslo:             11 707                             Signatúra: BA-AFR 5 210/2-3

Autor:            Grebáč, Marián

Názov:           Eva Kristínová uvádza blok slova a hudby...

Štúdio:           Ba

Nahrávané:   27. 3. a 2. 4. 1980

Vysielané:     8. 4. 1980

Prehrávané:  jan. 1987

Minutáž:         27´14

Kvalita:          1

Anotácia:      Eva Kristínová, zasl. um. číta poviedku Martina Kukučína Dedinský román (s hudobnými predelmi).
Spracoval:    Rov.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Číslo:             16 730                             Signatúra: BA-AFR 2 560/1-1

Autor:            Wallnerová, Bibiana

Názov:           RAMPA

Podnázov:     V kraji básnikov a piesní

Štúdio:           Ba

Nahrávané:   21. 6. 1971

Vysielané:     8. 7. 1971

Prehrávané:  nov. 1978

Minutáž:        24´40

Kvalita:         1

Anotácia:      Reportážne pásmo o Orave. ...  – Theo H. Florin, básnik – rozpráva o Orave, ... 

– O rodnom dome M. Kukučína v Jasenovej – rozpráva staršia obyvateľka, aj o poviedke M. Kukučína

v ktorej písal o svojej sestre.

Poznámka:    Zhovára sa red. Bibiana Wallnerová. Hudobné predely – ľudové piesne z Oravy spieva

Darina Laščiaková.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Číslo:             24 024                             Signatúra: BA-AFC 1 943/1-1

Autor:            Babinská, Mária

Názov:           Nočná pyramída

Podnázov:     Hostia: starosta Jasenovej R. Bradík a dramaturg predstavenia Dom v stráni

                       P. Pavlac o spisovateľovi M. Kukučínovi

Štúdio:           Ba

Nahrávané:   2008

Vysielané:     21. 5. 2008

Prehrávané:  2008

Minutáž:        76´ 

Anotácia:      Úvod (M. Babinskká), – hudba – hostia o tom, ako vnímajú a čítajú Kukučína, – R. Bradík o oslavách k 80. výročiu úmrtia M. Kukučína v Chorvátsku, o tom, ako sa  dostal Kukučín k pôsobeniu v Chorvátsku, – hudba, – hostia o živote M. Kukučína v Chorvátsku, – ohlasy poslucháčov, – hudba, – M. M. Prídavková o spracovávaní korešpondencie M. Kukučína, jeho písme a živote, – ohlasy poslucháčov, – P. Pavlac o divadelnej hre Dom v stráni, – záver (hostia).
Poznámka:    Relácia je z celodenného záznamu v podobe MP3. Digitalizované.
Spracoval.     Sam

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Číslo:             21 567                             Signatúra: BB-AFC 340/1-1

Autor:            Kopor, Martin

Názov:          Živý prúd (zostrih)

Podnázov:    V rodnom dome Martina Kukučína v Jasenovej

Štúdio:          BB    

Nahrávané:  apríl 2006

Vysielané:    28. 4. 2006

Prehrávané: 13. 6. 2006

Minutáž:        4´23

Kvalita:          1 

Anotácia:      Radoslav Zemančík – zahlásenie príspevku o Martinovi Kukučínovi  Martin Kopor – reportáž z návštevy obnovenej expozície v rodnom dome spisovateľa Martina Kukučína v obci Jasenová na Orave. Lektorka Zuzana Remková – predstavuje jednotlivé exponáty, hovorí o Kukučínovej staršej sestre Kataríne. Pavol Malík – hovorí o svojom prastarom otcovi Jánovi Malíkovi-Káčerovi, ktorý inšpiroval Kukučína k postave Adama Krta v poviedke Rysavá jalovica.
Poznámka:    CD – 2004, Živý prúd – 13. stopa.
Spracoval:     Červ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Číslo:            13 281                             Signatúra: BB-AFR 9/1-1

Autor:           Červenáková, Katarína

Názov:          Hosť v štúdiu (zostrih)

Podnázov:    Andrej Chudoba

Štúdio:          BB

Matrica:        BB 3163

Nahrávané:  18. 11. 1997

Vysielané:    19. 11. 1997

Prehrávané:  máj 2003

Minutáž:        27´50

Kvalita:         1

Anotácia:      Hosť v štúdiu banskobystrického Rádia Regina spisovateľ Andrej Chudoba spomína pri príležitosti 70. narodenín na svoje detstvo v Zajačej doline a Malom Kiari, na ľudovú školu a spolužiačku Elenu Čepčekovú, Štátnu meštiansku školu v Bátovciach a Učiteľskú akadémiu v Leviciach, prvé básne publikované v študentskom časopise, knižný debut Letokruh srdca z r. 1958. Hovorí o vzťahu k Banskej Štiavnici, Pukancu a Banskej Bystrici, o témach svojej literárnej tvorby (žena, história, život dedinských ľudí).
Poznámka:    Rozhovor vedie redaktorka Katarína Červenáková.
Spracoval:     Červ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Vysvetlivky skratiek:

 

Bratislava-De         Devín

Bratislava-NO         Národný okruh

Bratislava-RD         Rádio Devín

Bratislava-RR         Rádio Regina

Bratislava-RS         Rádio Slovensko

Bratislava-S1         Slovensko 1

Bratislava-S3         Slovensko 3

Bratislava-S4         Slovensko 4

ČNP                        Čítanie na pokračovanie

DHD                        Dramaturgia hier pre dospelých

DHDM                     Dramaturgia hier pre deti a mládež

DHDS                     Dramaturgia hier pre dospelých a seriálov

HRDM                     Hlavná redakcia pre deti a mládež

HRLD                      Hlavná redakcia literárno-dramatická

HRM                        Hlavná redakcia mládeže

HRVV                     Hlavná redakcia výchovy a vzdelávania

HRZŽ                      Hlavná redakcia zábavných žánrov

ORLIT, ORL           Odborná redakcia literárna

ORLU                     Odborná redakcia literárneho a umelecko-publicistického

                                vysielania

RLUDP                   Redakcia literatúry a umelecko-dokumentárnej publicistiky

TDH                        Tím dramaturgie hier

TP                           III. program