6. Rôzne


Diela M. Kukučína v Braillovom písme, audio a video nosiče, pozvánky, letáky, obrazy, fotografie, plakety, busta

 

 (Zdroj: Internet – Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc

https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw_48_1_3/chameleon?sessionid=2010031910504410400&skin=snk&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=147.175.67.227%2b1110%2bDEFAULT&search=BROADCAST&function=SEARCHSCR&SourceScreen=CARDSCR&elementcount=1&pos=1&rootsearch=BROADCAST&submit=TabData)

 

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Zv. 1.

Bratislava: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, b. r. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Zv. 1.

Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1940 . – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Zv. 2.

Bez v. ú., 1940. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Zv. 3.

Bez v. ú., 1940. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Zv. 4.

Bez v. ú., 1940. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Zv. 5.

Bez v. ú., 1940. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Zv. 6.

Bez v. ú, 1940. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Zv. 7.

Bez v. ú., 1940. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Mať volá. Zv. 8.

Bez v. ú., 1940. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá. Zv. 1.

Levoča: ÚKN, 1962. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Mladé letá. Zv. 2.

Bez v. ú., 1962. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Zv. 1.

Bez v. ú., 1982. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Zv. 2.

Bez v. ú., 1982. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Zv. 3.

Bez v. ú., 1982. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Zv. 4.

Bez v. ú., 1982. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Zv. 5.

Bez v. ú., 1982. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Zv. 6.

Bez v. ú., 1982. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Zv. 7.

Bez v. ú., 1982. – Brail.

 

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni. Zv. 1 – 7.

Levoča: Tlačiareň a knižnica pre nevidiacich, 1984. – 1048 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica.

Levoča: ÚKN, 1985. – 2 zvukové kazety (150 min.).

 

CHMELOVÁ, Elena

Perica z ostrova.

Levoča: ÚKN, 1988. – 6 zvukových kaziet (540 min.).

KUKUČÍN, Martin

Literárne čítanie 1990/č. 2 – 6.

Levoča: Vydavateľstvo a tlačiarne pre nevidiacich, 1993. – 134 s.

 

KUKUČÍN, Martin

Historické motívy.

Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1991. – 15 zvukových kaziet (1350 min.).

 

KUKUČÍN, Martin

Veľkou lyžicou.

Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebndu (SKN), 2006. – 7 zvukových kaziet (600 min.).

KUKUČÍN, Martin

Dom v stráni.

Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 2009. – WMA DRM 10, CD-ROM.

 

KUKUČÍN, Martin

Dedinský román.

Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), b. r. – 4 zvukové kazety (360 min.).

 

KUKUČÍN, Martin

Tiene i svetlo.

Levoča: Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), b. r. – 6 zvukových kaziet (720 min.).

 

..........................

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica. (Réžia: J. Klimo, účinkujú: D. Jamrich, V. Strnisková, T. Krónerová, J. Pántik, M. Gučík, D. Vašíčková, S. Ulická, J. Lukešová)

Bratislava: Mladé letá, 1960. – 153 s. (audio kazety)

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica. (Réžia: J. Klimo, účinkujú: D. Jamrich, V. Strnisková, T. Krónerová, J. Pántik, M. Gučík, D. Vašíčková, S. Ulická, J. Lukešová)

Bratislava: Mladé letá, 1979. – 153 s.  (audio kazety)

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica. (Réžia: J. Klimo, účinkujú: D. Jamrich, V. Strnisková, T. Krónerová, J. Pántik, M. Gučík, D. Vašíčková, S. Ulická, J. Lukešová)

Bratislava: Mladé letá, 1984. – 153 s.  (audio kazety)

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica a iné poviedky: dramatizácia najznámejších diel M. Kukučína. (Réžia: J. Klimo, účinkujú: D. Jamrich, V. Strnisková, T. Krónerová, J. Pántik, M. Gučík, D. Vašíčková, S. Ulická, J. Lukešová)

Bratislava: Interlingua, 1990. – 2 s. (zvuková kazeta)

 

KUKUČÍN, Martin

Rysavá jalovica. (Réžia: Martin Ťapák, účinkujú: J. Kroner, E. Kristinová, I. Rajniak, V. Strnisková).

Bratislava: Slovenská televízia, 2000. (videokazeta)

 

..........................

 

 

BENKA, Martin

Martin Kukučín.

Elán. – Roč. 2, č. 1 (1931), s. 6. (reprodukcia kresby portrétu M. Kukučína)

 

Podobizne slovenských spisovateľov a dejateľov. I. séria.

Bratislava: Štátne nakladateľstvo, 1942. – 10 obrazov

 

STAŠÍK, Vojtech

Martin Kukučín.

[S. l], 20. stor. 1. pol. 1942 – 1950. (portrét 60 x 30)

 

BELLUŠOVÁ, Elena

Martin Kukučín.

[S. l], 20. stor. 2. pol. 1950 – 1960. (plaketa)

 

HOREČNÝ, Laurent

Martin Kukučín v obrazoch.

Praha: Učebné pomôcky, 1965.

 

AMBRUŠOVÁ, Edita

Martin Kukučín.

[S. l], 20. stor. 2. pol. 1966. (portrét)

 

LAZINOVSKÁ, Elena

Marin Kukučín.

[S. l], 20. stor. 2. pol. 1979. (obraz)

 

BERÁK, Ladislav

Martin Kukučín.

[S. l], 20. stor. 2. pol. 1980. (busta)

 

ČEPAN, Oskár

Realisti.

[S-l-], 20. stor. 2. pol. 1980. (obraz, figurálna kompozícia 30 x 102)

 

ŠTANCLOVÁ-KÁLLAYOVÁ, Kamila

Martin Kukučín.

[S.l.], 20. stor. 2. pol. 1981. (portrét)

 

ILEČKO, Ľudovít

Martin Kukučín.

[S.l.], 20. stor. 1. pol. 1982. (portrét)

 

ŠESTÁK, František

Martin Kukučín.

[S.l.], 20. stor. 2. pol. 1989. (portrét)

 

LAŠUT, Filip – ŠTUBŇA, S.

Martin Kukučín.

Bratislava: ČSTK-Pressfoto, 1990. – 1 s. (portrét)

 

Martin Kukučín (Matej Bencúr, 17. 5. 1860 Jasenová, o. Dolný Kubín – 21. 5. 1928 Pakrac, Chorvátsko): spisovateľ, lekár.

Sto slávnych Slovákov. – Martin: Matica slovenská, 1995. – S. 103. (foto)

 

WEISSOVÁ, Ivana

Martin Kukučín: obrazový archív vo fondoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice.

Knižnica. – Roč. 6, č. 8 (2005), s. 42 – 27. (foto)

 

Martin Kukučín

B. v. ú., b. r. (fotosúbor)

 

Martin Kukučín: Komasácia.

Bratislava: s. n., 1985. – 8 s. (divadelný program)

 

SCHREIBER, Bedrich

Martin Kukučín: Komasácia.

Bratislava: Nová scéna, 1986. – 1 l. (plagát)

 

Divadlo Alexandra Duchnoviča (Prešov, Slovensko)

Martin Kukučín: Neprebudený.

Prešov: Divadlo Alexandra Duchnoviča, 1996.  – 4 s. (pozvánky)

 

Miestny odbor Matice slovenskej v Martine Vás pozýva na spomienkové stretnutie na Národnom cintoríne pri hrobe Martina Kukučína 21. mája 1998.

Martin: Miestny odbor Matice slovenskej, 1998. – 1 list (pozvánka)

 

FERIANČEKOVÁ, Marcela

Martin Kukučín 17. 5. 1860 – 21. 5. 1928.

Liptovský Mikuláš: Knižnica G. F. Belopotockého, 2000. (bibliografický leták)

 

MIŽÁKOVÁ, Helena

Martin Kukučín. (Bibliografický leták.)

Nitra: Krajská knižnica Karola Kmeťka, 2008. – 1 zložený list.