7. Niekoľko odkazov na internetové stránky


(Zdroj: INTERNET → google → Martin Kukučín)

 
 

Antikvariát

http://www.antikvariatik.sk/?podstranka=vyhladat&autor=Kuku%C4%8D%C3%ADn%20Martin#index_obsah_vnutri_vysledky

 

Antikvariát

http://www.antikvariatshop.sk/kniha/F3878/kukucin-martin-sobrane-spisy-martina-kukucina-18-lukas-blahosej-krason-ii/

 

Antikvariát

http://www.antikvariat-sova.sk/kniha/F2540/bohumil-valizlost-zabor-diel-ii.php

 

Antikvariát

http://www.paseka.sk/index.php?&page=katalog&book=77587&s_by=&s_text=&s_sphere=30&order=timeof%20&direction=DESC&s_reserved=&begin=15&numof=15

 

Bencúr Matej MUDr – Martin Kukučín / 17.5.1860 /

http://www.jasenova.sk/?page=historia&podstranka=martin_kukucin

 

Bojnícke zvesti. Osobnosti v názvoch bojnických ulíc. Martin Kukučín 

http://www.bojnice.sk/?id_menu=27265&module_action__62072__id_clanok=8073

 

Cestopisy na slovenský spôsob 

http://www.tyzden.sk/casopis/2008/30/cestopisy-na-slovensky-sposob.html

 

Dedina a jej umelecké stvárnenie v prózach M. Kukučína, J. G. Tajovského a B. S. Timravy

http://referaty.hladas.sk/referat.php/dedina-a-jej-umelecke-stvarnenie-v-prozach-m--kukucina--j--g---tajovskeho-a-b--s--timravy-/2/256

 

DEDINA V DIELE KUKKUČÍNA, TAJOVSKÉHO A TIMRAVI

http://www.studentske.sk/web.php?sk=Dedina_v_diele_Kukucina_Tajovskeho_Timravi.htm&pred=slovina/maturity

 

Doktor, ktorý kazil ľudí

http://zdravie.pluska.sk/zdravie/zivotny-styl/doktor-ktory-kazil-ludi.html

 

FAKTOGRAFIA V HESLÁCH

HISTORICKÝCH OSOBNOSTÍ V SBS  http://www.snk.sk/swift_data/source/NbiU/Biograficke%20studie/20/bs_20_32_37.pdf

 

Gymnázium Martina Kukučína (GMK) v Revúcej

http://www.gmk-ra.sk/

 

Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho Veľký Krtíš

http://hnk-vk.sk/test3/data/subory/Martin%20Kuku%E8%EDn.pdf

 

Inventár rukopisov

http://209.85.135.132/search?q=cache:D8HuMJYvCugJ:www.snk.sk/swift_data/source/alu/Inventare/7/21a.doc+Kuku%C4%8D%C3%ADn,+Martin&cd=96&hl=sk&ct=clnk&gl=sk

 

Jasenová (foto, história...)  http://www.forum.navrchol.sk/viewtopic.php?p=2648&sid=ef3e8e8dc5395665a30a8bc07e3ef11c

 

Jasenová - fotogaléria

http://www.tvoravia.sk/clanok/sk/Jasenova

 

Keď báčik z Chochoľova umrie – Martin Kukučín

http://www.oskole.sk/?id_cat=20&rocnik=7&clanok=1724

 

Kukučín je osobnosťou aj pre Chorvátov 

http://www.kezmarok.sk/obcan/clanky/noviny_kezmarok-1087.htm

 

Kukučín, Martin

http://www.litcentrum.sk/45319

 

Kukučín, Martin (Estetické názory, Primárna bibliografia, Sekundárna bibliografia, Recepcia doma, Recepcia v zahraničí, Vplyvy na)

http://lic.ned.univie.ac.at/sk/node/23639

 

Kukučín, Martin: Keď báčik z Chocholova umrie (1. kapitola)

http://www.ekniznica.sk/kniha/kukucin_martin_ked_bacik_z_chocholova_umrie_kapitola_1.php

 

Kukučín, Martin: Veľkou lyžicou (1. kapitola)

http://www.ekniznica.sk/kniha/kukucin_martin_velkou_lyzicou_kapitola_1.php

 

Kukučínov príbeh o láske na scéne SND

http://www.bratislavskenoviny.sk/kultura-skolstvo/kukucinov-pribeh-o-laske-na-scene-snd.html?page_id=80853

 

Kukučínove dlhé návraty domov

http://www.panorama.sk/go/clanky/1358.asp?lang=en&sv=2

 

Kukučínov ostrov 

http://cestovanie.pravda.sk/kukucinov-ostrov-0md-/sk-kcestovanie.asp?c=A050404_192559_sk_kcest_p09

 

Kukučínov príbeh o láske na scéne SND

http://www.bratislavskenoviny.sk/kultura-skolstvo/kukucinov-pribeh-o-laske-na-scene-snd.html?page_id=80853

 

Kultúra slova, 23, 1989, č. 3 -  Marianna Mináriková: Jazyk M. Kukučína a vydávanie jeho diela; Anton Habovštiak: Martin Kukučín regionálny i celonárodný; Gezja Horák: Popudy z Kukučínovej cestopisnej prózy Dojmy z Francúzska

http://www.juls.savba.sk/ks/1989/3/ks1989-3.lq.pdf

 

Literatúra - stredoškolské poznámky

http://literatura.varhol.sk/martin-kukucin-1860-%E2%80%93-1928/

 

Matej Bencúr

http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=647815

 

Martin Kukučín

http://209.85.135.132/search?q=cache:Zbl_xM-uQHYJ:www.bilgym.sk/new/files/6.Martin%2520Kuku%C4%8D%C3%ADn%2520(Leila%2520Belmechri).doc+Matej+Benc

 

Martin Kukučín

http://j-henischa.szm.com/kukucin.html

 

Martin Kukučín

http://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Kuku%C4%8D%C3%ADn

 

Martin Kukučín

http://www.gliteratura.estranky.cz/clanky/martin-kukucin/martin-kukucin

 

Martin Kukučín

http://www.oskole.sk/pdfpage.php?clanok=1733

 

Martin Kukučín

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1735

 

Martin Kukučín

http://www.spisovatele.cz/martin-kukucin

 

Martin Kukučín

http://www.tahaky-referaty.sk/Martin-Kukucin/1617/

 

Martin Kukučín

http://ujoimro.com/resources/szlovak/martin_2001.pdf

 

Martin Kukučín

http://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=18294 + ďalšie odkazy na články

 

Martin Kukučín

http://www.dolnykubin.com/slovak/history_people9.htm

 

Martin Kukučín

http://www.zssd-mt.edu.sk/spisovatelia/spis/mkuk.html

 

Martin Kukučín (socha, pamätná tabuľa, ....) (na stránke aj odkaz na digitalizované diela M. Kukučína)

http://wapedia.mobi/sk/Martin_Kuku%C4%8D%C3%ADn

 

Martin Kukučín (+ diela v digitálnej podobe – celé dielo na stiahnutie)

http://zlatyfond.sme.sk/autor/58/Martin-Kukucin/

 

Martin Kukučín a jeho tajné písmo

http://suraba.blog.sme.sk/c/93201/Martin-Kukucin-a-jeho-tajne-pismo.html

 

Martin Kukučín: Dom v stráni

http://www.gk2-po.sk/~timkova3d/school/slovina/diela/domvstrani.htm

 

Martin Kukučín (Matej Bencúr)

http://www.zones.sk/studentske-prace/osobnosti-zivotopisy/2939-martin-kukucin-matej-bencur/

 

Martin Kukucin (Matej Bencur) Biography (angl.)

 http://www.bookrags.com/biography/martin-kukucin/3.html

 

Martin Kukučín (Matej Bencúr) - Dom v strání

http://www.tahaky-referaty.sk/Martin-Kukucin-(Matej-Bencur)---Dom-v-strani/17297/

 

Martin Kukučín Memorial House, Jasenová (v angl.) http://www.slovakia.culturalprofiles.net/?id=3926

 

Martin Kukučín – Mišo (poviedka)
http://www.durek.szm.com/mk-miso.html

 

Martin Kukučín na Ohňovej zemi

http://www.dobrodruh.sk/cestopisy/martin-kukucin-na-ohnovej-zemi

 

Martin Kukučín - Neprebudený

http://www.studentske.sk/web.php?sk=Martin_Kukucin_-_Neprebudeny.htm&pred=slovina/citak

 

MARTIN KUKUČÍN - osobnosť UNESCO 2010

http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1940

 

Martin Kukučín, Peter Pavlac: Dom v stráni

http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=dom-v-strani

 

Martin Kukučín – prehľad tvorby

http://www.zones.sk/studentske-prace/citatelsky-dennik/1759-martin-kukucin-prehlad-tvorby/

 

Martin Kukučín (1860 - 1928, vlastným menom Matej Bencúr)  http://www.oskole.sk/?id_c

 

Martin Kukučín: Tri roje cez deň

http://fpv.utc.sk/~jhaluska/haluska/haluskaFAMILY.html

 

Martin Kukučín (vl. menom Matej Bencúr)

http://www.culture.gov.sk/files/file1797.html

 

Martin Kukučín: Z teplého hniezda

http://referaty.studujem.sk/citate-sky-dennik/martin-kukucin-z-tepleho-hniezda

 

Martin Kukučín: Životopis

http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/zivotopisy/20460/martin-kukucin:-zivotopis

 

Martin Kukučín - životopis

http://referaty-seminarky.sk/martin-kukucin-zivotopis/

 

Martin Kukučín – životopis

http://www.tahaky-referaty.sk/Martin-Kukucin---zivotopis/2439/&i9

 

(Matičné čítanie) ČÍSLO 16, 4. 8. 1969, ROČNÍK II http://kadlecik.webpark.sk/sestnast.htm

 

MATURITNÁ TÉMA 6: OBRAZ ZEMIANSTVA (HVIEZDOSLAV, KUKUČÍN, VAJANSKÝ, KALINČIAK. OBRAZ POSTAVENIA ZEMIANSTVA V UMELECKEJ TVORBE JÁNA KALINČIAKA, SVETOZÁRA HURBANA VAJANSKÉHO, PAVLA ORZSÁGHA HVIEZDOSLAVA A MARTINA KUKUČÍNA

http://zmaturuj.zones.sk/materialy/maturitne-temy/slovensky-jazyk-a-literatura/obraz-zemianstva.pdf

 

Na almášskom Parnase

http://www.vino.sk/rozne/na-almasskom-parnase.html

 

NA KUKUČÍNOVOM OSTROVE- http://www.harm.sk/?art=aktualdetail.php&clanokid=153&id=11

 

Na ostrove jadranského slnka

http://www.cestovatel.eu/chorvatsko/clanok.php?id_country=144

 

Na záhrebskej univerzite Sieň Martina Kukučína

http://www.kulpin.net/aktuality/na-zahrebskej-univerzite-sien-martina-kukucina.html

 

Na záhrebskej univerzite slávnostne otvorili Sieň Martina Kukučína

http://www.foreign.gov.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_C0B1D004B5A332B2C1257627003301E7_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&PAGE_NEWSVIEWMAINJDRK-7X8F93=5&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/(vw_ByID)/ID_A01256A395602455C1257694004D1CB5

 

Odkazy – Martin Kukučín. České a slovenské stránky. Stránky vo svete  http://ld.johanesville.net/odkazy/kukucin-martin  + ďalšie odkazy

 

Ohňová zem - miesto, kde hreje len oheň

http://www.birdz.sk/maslo/ohnova-zem-miesto-kde-hreje-len-ohen/17369-clanok.html

 

Orava. Osobnosti. Martin Kukučín

http://www.orava.sk/osobnosti-martin-kukucin

 

Osobnosti – Rodáci z Ratkovej

http://www.nasaratkova.estranky.cz/stranka/osobnosti-

 

Pamätný dom Martina Kukučína

http://www.oravamuzeum.sk/expo/kdom/expozicia.htm

 

Pamätný dom Martina Kukučína - Jasenová

http://www.skonline.sk/pamatihodnost.php?id=907

 

Pamätný dom Martina Kukučína - Jasenová

http://www.skrz.sk/pamatny-dom-martina-kukucina---jasenova----a14-12349-sk.htm

 

Panoramio – Photo of Jasenová, rodný dom Martina Kukučína

http://www.panoramio.com/photo/342191

 

Podiel Augustína Maťovčíka na zostavovaní a vydávaní

bibliografických diel (Bibliografia v diele A. Maťovčíka)

http://www.snk.sk/swift_data/source/NbiU/Biograficke%20studie/32/91.pdf

 

Poviedky od Kukučína

http://ndvr.blog.cz/0801/poviedky-od-kukucina

 

Pred 80 rokmi zomrel Martin Kukučín

http://www.slovacivosvete.sk/568/pred-80-rokmi-zomrel-martin-kukucin.php

 

PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ VO VÝVINE JAZYKA A LITERATÚRY

http://www.slovencina.vselico.com/dejiny-literatury.html

 

Prípad Kukučín

http://www.tyzden.sk/casopis/2009/51/pripad-kukucin.html

 

ROZPRÁVANIE DOKTORA KUKUČÍNA Martin Kukučín – Peter Pavlac: DOM V STRÁNI

http://www.theatre.sk/sk/02/IS.theatre.2008/2008-04-05-dom-v-strani.htm

 

Sám sa zverboval do služby národu

M. Kukučín: „Majster slohu je ľud sám, ktorý si vytvoril reč a vie ňou narábať.“ 

http://www.civil.gov.sk/archiv/CASOPIS/2006/8/0826st.htm

 

Slovenčina. MARTIN KUKUČÍN

http://www.studentske.eu/2008/10/martin-kukun.html

 

Slovenskí spisovatelia – učitelia  http://209.85.135.132/search?q=cache:bEJqoqAi2m0J:www.gymsenpk.edu.sk/Ziackeprace/spisovatelia.doc+Matej+Benc%C3%B

 

Sobrané spisy Martina Kukučína sväzok II. (antikvariát)

http://www.antikvariatshop.sk/kniha/F1914/kukucin-martin-sobrane-spisy-martina-kukucina-svazok-ii/

 

Súbor:Bratislava Medicka zahrada Martin Kukucin.jpg (socha)

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Bratislava_Medicka_zahrada_Martin_Kukucin.jpg

 

Súbor:Selca Kukucin tabula.JPG  http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Selca_Kukucin_tabula.JPG

 

650 rokov prvej písomnej zmienky o Revúcej 

http://www.dobos.revuca.net/gemer/revuca.htm

 

V Záhrebe slávnostne otvorili Sieň Martina Kukučína

http://aktualne.centrum.sk/kultura/clanek.phtml?id=1198219

 

Vitajte Brač

http://www.santic-postira.com/sk1/intro_sk.htm

 

Výlet v dome Martina Kukučína v Jasenovej

http://sukromna-skola.ic.cz/index.php?ID=3.4&page=kukucin

 

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Martina Kukučína

http://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/aktuality/vysledky-sutazi/sutaz-10-eur-150-vyrocie-narodenia-martina-kukucina

 

Vývin realistickém poviedky v dielach Kukučína http://antiskola.eu/referaty/index.php?page=show_detail&come_from=list&obl=7&pg=1&id=26337

 

Z Oravy do Patagónie. Pred 80 rokmi zomrel Martin Kukučín

http://www.comp-press-data.hu/Portal/Archives/LUNO/2008/Ln21/l10.pdf =

http://www.luno.hu/content/view/6888/56/

 

Za Matejom Bencúrom do Patagónie

http://www.krasy-slovenska.sk/index.php?a=clanok__223

 

Základná škola Martina Kukučína v Dolnom Kubíne

http://www.relaxovat.sk/zilinsky-kraj/Zariadenie_16965_Z%C3%A1kladn%C3%A1_%C5%A1kola_Martina_Kuku%C4%8D%C3%ADna,_SNP_1199_36,_Doln%C3%BD_Kub%C3%ADn

 

Základná škola Martina Kukučína

http://www.zsmkdk.sk/

 

Zamilované do Kukučína a Dalmácie

http://www.slovenka.sk/index.php?id=blog&no=3648

 

Zemania, mešťania a slobodníci v Dolnom Kubíne a ich podiel na správe stoličného mestečka v rokoch 1684-1870

http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2008/texty_2_2008/Matugova.pdf