2010.06.10 - Vedecká konferencia "Oravské motívy v diele Martina Kukučína a širšie kontexty"


 

Literárne informačné centrum v Bratislave, Oravské múzeum
P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Matica slovenská,
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach a Asociácia organizácií
spisovateľov Slovenska – Klub nezávislých spisovateľov

vás pozývajú na

vedeckú konferenciu

ORAVSKÉ MOTÍVY
V DIELE MARTINA KUKUČÍNA
A ŠIRŠIE KONTEXTY

venovanú 150. výročiu narodenia Martina Kukučína
zapísaného do kalendára kultúrnych výročí UNESCO

dňa 10. júna o 9:00 hod.

v priestoroch Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne,
Hviezdoslavovo námestie 1692/7

 

Pozvánka a program.pdf