5. Slovenský rozhlas Bratislava


(odvysielané relácie vo zvukoch a textoch; Milan Rúfus autor, spoluautor, prekladateľ; relácie o Milanovi Rúfusovi)

(Zdroj: Archív Slovenského rozhlasu Bratislava;
pozn.: od r. 2007 sa relácie spracovávajú digitálne)

 

1. Autor: Milan Rúfus

 

RÚFUS, Milan (preklad) – TYL, Josef Kajetán (autor)

Srakonický gajdoš

Hra. 71 s.                                                                  

Bratislava                               01. 01. 1955

Repríza                                   21. 11. 1955

Repríza                                   21. 03. 1956

 

RÚFUS, Milan
Chvíľka poézie. Verše.
Bratislava                               20. 09. 1955
Repríza                                   11. 07. 1956               17.20 – 17. 30

RÚFUS, Milan

Jesenná rozlúčka. Báseň týždňa.

Bratislava                               02. 10. 1955

 

RÚFUS, Milan

Genezis. Báseň týždňa.

Bratislava                               24. 02. 1957                12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Až dozrieme. Montáž z veršov.

Bratislava                               12. 04. 1957               10.05 – 10.25

 

RÚFUS, Milan

Môj otec. Báseň.                  

Bratislava                               16. 11. 1957                20.00 – 22.00

 

RÚFUS, Milan

Október. Báseň týždňa.       

Bratislava                               16. 10. 1960               12.00 – 12.05

  

RÚFUS, Milan

Balada jesenná. Báseň.

Bratislava                               27. 10. 1962              22.15 – 23.55

Repríza                                   27. 10. 1963               22.00 – 23.00

 

RÚFUS, Milan

Jarná báseň. Báseň týždňa. Účinkuje: Eva Kristínová. (3´25)

Bratislava                               11. 05. 1963              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Chryzantémy. Javorový lístok. Lit. hud. koncert.

Bratislava                               13. 10. 1963               22.00 – 23.00

Repríza (bez textu)                   27. 10. 1963               20.00 – 21.00

 

RÚFUS, Milan

Na chotári malá jeseň sedí. Javorový lístok. Lit. hud. koncert.

Bratislava                               13. 10. 1963              22.00 – 23.00

Repríza (bez textu)                  27. 10. 1963               20.00 – 21.00

 

RÚFUS, Milan

Nemusíš. Javorový lístok. Lit. hud. koncert.

Bratislava                               13. 10. 1963              22.00 – 23.00

Repríza (bez textu)                  27. 10. 1963               20.00 – 21.00

 

RÚFUS, Milan

Večer na Ďumbieri. Nad život muža rastie jeho sen. Lit. hud. koncert.

Bratislava                               12. 12. 1963              20.30 – 21.30

Repríza                                   24. 11. 1963              22.00 – 23.00

 

RÚFUS, Milan

Vyznanie lásky. Báseň týždňa. Účinkuje: Karol Machata. (4´)

Bratislava                               12. 01. 1964              12.00 – 12.05

Repríza                                   18. 10. 1964              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Leto. Moji najmilší. Báseň.

Bratislava                               16. 09. 1964              20.00 – 20.30

 

RÚFUS, Milan

Slová. Moji najmilší. Báseň.

Bratislava                               16. 09. 1964              20.00 – 20.30

 

RÚFUS, Milan         

S čistým svedomím. Chvíľka poézie.

Bratislava                               14. 07 1965              21.00 – 21.10

 

RÚFUS, Milan

Materstvo. Báseň. Účinkuje: Mikuláš Huba. (5´10)

Bratislava                               24. 12. 1965              21.15 – 23.00

 

RÚFUS, Milan

Dve jarné básne. Nedeľná báseň.

Bratislava-NO                          16. 04. 1967              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Básnik sám doma so svojou poéziou. Básnik Milan Rúfus hovorí o svojej poézii a recituje svoje verše. (34´23)

Bratislava                               23. 03. 1968              22.15 – 22.50

Repríza (bez textu)                  24. 04. 1968               19.40 – 20.15

 

RÚFUS, Milan

Nedeľná báseň.

2 str. textu.

Bratislava                               23. 06. 1968              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Múdrosť, Sloboda. Nedeľná báseň.

Bratislava                               24. 11. 1968              12.00 – 12.05

RÚFUS, Milan

Epištoly na sviatočné dni. Účinkuje: Peter Rúfus

I.      Časť Hudba pod ľadom. (24´03)

         Bratislava                23. 12. 1968              13.00 – 13.20

II.    Prosba k dospelým. (28´26)

         Bratislava                24. 12. 1968               13.00 – 13.20

III.  Legenda o ľudskom údele. (26´43)

         Bratislava                25. 12. 1968              13.00 – 13.20

 

RÚFUS, Milan

Nedeľná báseň. Abeceda, Človek, Skús hovor z prapočiatku.

2 str. textu.

Bratislava                              18. 05. 1969              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Volajú nás a Krajina detstva. Účinkuje: Mikuláš Huba.

Nedeľná báseň.

2 str. HRLD, (2´50)

Bratislava-NO                         13. 07. 1969              12.00 – 12.05

Repríza-De                             18. 06. 1975               15.55 – 16.00

Repríza-NO                             11. 12. 1978               23.00 – 23.05

  

RÚFUS, Milan

V zemi nikoho. Chvíľka poézie.

Bratislava                               23. 11. 1969              19.45 – 20.00

Repríza                                   29. 11. 1969              15.45 – 16.00

Repríza                                   03. 12. 1969              19.45 – 20.00

Repríza                                   15. 04. 1970              19.45 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Stretnutie s umením. Po stopách slávy a utrpenia.

Bratislava                               09. 03. 1970              19.30 – 20.30

Repríza                                   10. 03. 1970               09.30 – 10.30

 

RÚFUS, Milan

Tri básne. Nedeľná báseň.

Bratislava                               22. 11. 1970              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Kontemplácia. Sondy.

Bratislava                               25. 11. 1970              19.45 – 20.00

Repríza                                   05. 12. 1970              19.45 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Neskorá jeseň. Nedeľná báseň.

Bratislava                               26. 11. 1971               12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Vyznanie lásky. Nedeľná báseň.

3 str. HRLD

Bratislava-NO                         08. 10. 1972               12.00 – 12.05

Verš na tento deň.

Repríza-De                             10. 10. 1975                 15.55 – 16.00

Repríza-NO                             29. 01. 1978                 23.00 – 23.05

Repríza-De                             05. 06. 1980                 22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Zber úrody. Chvályvzdanie práci a príčinlivosti človeka.

15 str. HRLD

Bratislava-NO                         21. 11. 1972              09.50 – 10. 05

Repríza-NO                             26. 09. 1972               21.00 – 21.15

  

RÚFUS, Milan

Slovensko. Panoráma českej a slovenskej poézie. Z novšej tvorby básnika. Účinkuje: Július Vašek.

15 str. HRLD, (14´27)

Bratislava-De                         04. 12. 1972              22.00 – 22.15

Repríza-De                             14. 03. 1973               20.30 – 20.45

Repríza-De                             20. 08. 1975               20.30 – 20.45

 

RÚFUS, Milan

Ísť domov. Sviatočná báseň.

1 str. HRLD

Bratislava-NO                        25. 12. 1972              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Tri groše. Dobrú noc, deti! (8 rozprávok z cyklu).

Neuved. s. HRVV;

Bratislava-NO                        18. 08. 1973              18.15 – 18.25

Repríza-NO                            26. 10. 1977              18.15 – 18.25

 

RÚFUS, Milan

Alebo... Nedeľná báseň. Účinkuje: Gustáv Valach.

1 str. HRLD, (3´25)

Bratislava-NO                         23. 09. 1973              12.00 – 12.05

Repríza-De                             08. 06. 1978               22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan – Slobodníková, K.

Báseň napísaná v šťastnej chvíli. Pásmo z veršov Milana Rúfusa na motívy slov. ľudových rozprávok.

22 str. HRVV

Bratislava-NO                        25. 12. 1973              15.00 – 15.30

Repríza-NO                            08. 07. 1974               15.00 – 15.30

Repríza-NO                            19. 05. 1987               16.30 – 17.00

 

RÚFUS, Milan

Chlapec maľuje dúhu. Sondy. Z prvých veršov Milana Rúfus. Účinkuje: Karol Machata.

17 str. HRLD, (14´35)

Bratislava-NO                         16. 05. 1974             09.50 – 10.05

Repríza-NO                             21. 05. 1974              20.15 – 20.30

Repríza-De                             10. 06. 1979              19.30 – 21. 30

 

RÚFUS, Milan

Ešte. Nedeľná báseň.

2 str. HRLD

Bratislava-NO                         30. 06. 1974              12.00 – 12.05

Repríza-De                             18. 04. 1975               15.55 – 16.00

Repríza-De                             23. 11. 1976               22.00 – 22.05

Repríza-De                             08. 09. 1977               22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Rakvy z Vietnamu. Verš na tento deň.

4 str. HRLD

Bratislava-De                         17. 09. 1974              15.55 – 16.00

Repríza-De                             07. 06. 1976               15.55 – 16.00

Repríza-De                             01. 03. 1981               23.00 – 23.05

 

RÚFUS, Milan

Slovensko zbohom; A to je pravda. Večerné reflexie.

4 str. HRLD

Bratislava-De                         22. 10. 1974              22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Balada jesenná. Verš na tento deň.

4 str. HRLD

Bratislava-De                         01. 11. 1974              15.55 – 16.00

 

RÚFUS, Milan

Kontemplácia. Večerné reflexie. Fragment.

4 str. HRLD

Bratislava-De                         22. 12. 1974              22.00 – 22.05

Repríza-De                             18. 11. 1975              22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Zlatá muzika. Dobrú noc, deti... Účinkuje: Karol Machata.

3 str. HRVV, (6´55)

Bratislava-NO                         24. 12. 1974              19.20 – 19.30

Repríza-S1                              09. 01. 2000              19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Pamodaj šťastia, lavička. Dobrú noc, deti. Účinkujú: K. Machata, D. Vašíčková, M. Slivka, J. Paluš, J. Lukešová, E. Kvietiková, S. Valentová.

6 str. HRVV, (8´40)

Bratislava-NO                        26. 12. 1974              19.20 – 19.30

Repríza-NO (bez textu)           01. 05. 1977                19.30 – 19.40

Repríza-NO                           27. 12. 1977                18.15 – 18.25

Repríza-S1                            02. 04. 2000                19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan – Škrobíková

Ako to bolo v jednej rozprávke. Pásmo poézie. Účinkujú: M. Rúfus, I. Rapaičová, G. Valach.

22 str. HRLD, (32´00)

Bratislava-De                         05. 01. 1975              12.28 – 13.00

Repríza-De                             24. 12. 1975               11.00 – 11.35

 

RÚFUS, Milan

Stôl chudobných. Verše. Účinkuje: Gustváv Valach.

13 str. HRLD, (9´25)

Bratislavava-NO                     08. 02. 1975             20.50 – 21.00

Repríza-NO                            11. 02. 1975              21.35 – 21.45

Repríza-NO                            12. 07. 1975              20.50 – 21.00

Repríza-NO                            13. 08. 1977              21.00 – 21.10

Repríza-NO                            27. 08. 1978              19.00 – 19.10

Repríza-NO                            20. 04. 1980              19.00 – 19.10

 

RÚFUS, Milan

Marec. Večerné reflexie. Predjarie. Prvý jarný deň.

3 str. HRLD

Bratislava-De                         31. 03. 1975              22.00 – 22.05

Repríza-De                             29. 03. 1976              15.55 – 16.00

 

RÚFUS, Milan

Domov tvoj. Verš na tento deň.

5 str. HRLD

Bratislava-De                         01. 04 1975              15.55 – 16.00

Repríza-De                             09. 01. 1976             15.55 – 16.00

Repríza-NO                            03. 07. 1977              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Večer na Ďumbieri. Večerné reflexie.

4 str. HRLD

Bratislava-De                         29. 04. 1975             22.02 – 22.07

Repríza-NO                            27. 08. 1979              23.00 – 23.05

 

RÚFUS, Milan

Jesenný pluh. Večerné reflexie. Jesenná hlina. Jesenný pluh. Balada jesenná.

3 str. HRLD

Bratislava-De                         08. 09. 1975              22.00 – 22.05

Repríza-De                             08. 10. 1976              15.55 – 16.00

 

RÚFUS, Milan

Zlatá muzika. Verš na tento deň.

4 str. HRLD

Bratislava-De                         02. 02. 1976              15.55 – 16.00

Repríza-De (bez textu)            01. 06. 1978               22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Verše. Večerné reflexie.

3 str. HRLD

Bratislava-DE                         07. 02. 1976               22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Verše žene. Nedeľná báseň. Recituje autor.

4 str. HRLD, (4´45)

Bratislava-NO                        07. 03. 1976              12.00 – 12.05

Repríza-De (bez textu)            30. 10. 1976               22.00 – 22.05

Repríza-NO                            06. 03. 1977               12.00 – 12.05

Repríza-NO                            12. 12. 1978               23.00 – 23.05

Repríza-De                            16. 08. 1979               22.00 – 22.05

Repríza-De                            14. 02. 1980               22.00 – 22.05

Repríza-RD (bez textu)           25. 02. 1998               23.18 – 23.23

Repríza-RD                            18. 09. 1998               22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Májový verš. Verš na tento deň.

2 str. HRLD   

Bratislava-De                         03. 05. 1976              15.55 – 16.00

 

RÚFUS, Milan

Večer po práci. Verš na tento deň. Ľudstvo. Večer.

5 str. HRLD

Bratislav-De                           03. 06. 1976             15.55 – 16.00

Repríza-De                             28. 05. 1977              22.00 – 22.05

Repríza-De                             20. 06. 1977              15.55 – 16.00

 

RÚFUS, Milan

O troch grošoch. Dobrú noc, deti. Účinkuje: Karol Machata.

5 str. HRMV, (6´05)

Bratislava-NO                        06. 09. 1976              19.20 – 19.30

Repríza-NO (bez textu)           01. 01. 1985               18.15 – 18.25

Repríza-S1                            05. 12. 1999               19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Slová. Verš na tento deň. Spomienka venovaná k 75. výročiu narodenia českého spisovateľa Františka Halasa.

2 str. HRLD

Bratislava-De                         04. 10. 1976              15.55 – 16.00

 

RÚFUS, Milan

Kolíska. Panoráma českej a slovenskej poézie. Účinkuje: Karol Machata.

14 str. HRLD, (14´35)

Bratislava-De                         24. 11. 1976              20.30 – 20.45

 

RÚFUS, Milan

Vizionár. Verš na tento deň.

5 str. HRLD

Bratislava-De                         22. 12. 1976              15.55 – 16.00

 

RÚFUS, Milan

Z jarného náčrtníka. Verš na tento deň. Z jarného náčrtníka – Meno.

4 str. HRLD

Bratislava-De                         10. 03. 1977              15.55 – 16.00

 

RÚFUS, Milan

Mechúrik Koščúrik. Dobrú noc, deti...

8 str. HRMV

Bratislava-NO                         10. 09. 1977              19.20 – 19.30

 

RÚFUS, Milan

Hora. Z nových veršov.

2 str. HRLD

Bratislava-De                         04. 10. 1977              22.00 – 22.05

Repríza-NO                            15. 07. 1978               23.00 – 23.05

Repríza-NO                            10. 12. 1978               23.00 – 23.05

Repríza-De                             29. 06. 1979               21.45 – 21.50

Repríza-NO                            10. 10. 1979               23.00 – 23.05

Repríza-NO                            07. 12. 1980               12.00 – 12.05

Repríza-NO                            22. 07. 1982               23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Na chotári malá jeseň sedí. Nedeľná báseň.

2 str. HRLD

Bratislava-NO                         09. 10.1977              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan (preklad) – Hrubín, František (autor)

O Smolíčkovi. Dobrú noc, deti. Interpret: Jozef Kroner.

Nahrávané: 30. 04. 1996.

Bratislava-NO                        24. 12. 1977              18.10 – 18.25

Obn. prem. Ba-S1                   03. 05. 1996               19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Čajka na vlnách. Nedeľná báseň.

3 str. HRLD

Bratislava-NO                        29. 01. 1978              12.00 – 12.05

Repríza-De                             17. 08. 1978              22.00 – 22.05

Repríza-De                             28. 07. 1980              22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Babie leto. Nedeľná báseň.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                        01. 10. 1978              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Sobotné večery. Panoráma českej a slovenskej poézie. Účinkuje: Gustáv Valach.

11 str. HRLD, (14´22)

Bratislava-De                         06. 12. 1978              20.30 – 20.45

Repríza-De                             07. 12. 1978               12.00 – 12.15

Repríza-De                             08. 12. 1983               16.30 – 16.45

Repríza-De                             08. 08. 1984               20.30 – 20.45

 

RÚFUS, Milan

A čo je báseň. Literárna montáž úvah a básní. Účinkujú: L. Chudík, G. Valach.

19 str. HRLD, (29´13)

Bratislava-De                         25. 12. 1978              19.00 – 19.30

 

RÚFUS, Milan

Mechúrik. Dobrú noc, deti... Slovenská ľudová rozprávka.

5 str. HRMV

Bratislava-NO                        26. 01. 1979              18.15 – 18.25

Repríza-NO                            02. 08. 1980              18.15 – 18.25

 

RÚFUS, Milan

Materstvo. Chvíľka poézie.

2 str. HRLD

Bratislava-De                         06. 03. 1979              22.00 – 22.05

Repríza-NO                             21. 12. 1986              23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Otec. Chvíľka poézie. Účinkuje: Karol Machata.

3 str. HRLD, (4´45)

Bratislava-De                         14. 05. 1979              22.00 – 22.05

Repríza-NO                             31. 01. 1980             23.00 – 23.05

Repríza-NO                             17. 04. 1981             23.00 – 23.05

Repríza-NO                             30. 07. 1985             23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Teraz je máj. Nedeľná báseň.

2 str. HRLD

Bratislava-NO                         20. 05. 1979             12.00 – 12.05

Repríza-NO                             17. 05. 1981              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Ovos. Nedeľná báseň.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         09. 09. 1979              12.00 – 12.05

Repríza-De                             24. 08. 1981               22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

A prijmi podané. Sviatočná báseň. Recituje Karol Machata.

3 str. HRLD

Bratislava-NO                         24. 12. 1979              12.00 – 12.05

Repríza-NO (bez textu)            15. 07. 1985               23.10 – 23.15

Repríza-RD                             16. 08. 1997               08.30 – 08.35

RÚFUS, Milan

Genezis. Verše. Účinkuje: Gustáv Valach.

5 str. HRLD, (4´53)

Bratislava-De                         06. 05. 1980              22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan  – Mrvová, Mária dr.

Múdrosť hlbín. Úvahy Milana Rúfusa o básnickej a esejistickej tvorbe, o poslaní poézie pre súčasného človeka, v ktorej je aj krv aj pot a slza.

15 str. HRLD

Bratislava-NO                        25. 06. 1980              19.15 – 19.45

Repríza-NO                            26. 06. 1980              13.30 – 14.00

Repríza-De                            13. 12. 1980              12.30 – 13.00

 

RÚFUS, Milan

Had, mačička a psík. Dobrú noc, deti...

9 str. HRMV

Bratislava-NO                        25. 09. 1980              18.15 – 18.25

Repríza-NO (bez textu)           19. 10. 1982               18.15 – 18.25

 

RÚFUS, Milan

Ako šlo vajce na vandrovku. Dobrú noc, deti... Účinkuje: Karol Machata.

6 str. HRM, (5´46)

Bratislava-NO                        10. 10. 1980              18.15 – 18.25

Repríza-NO (bez textu)           04. 06. 1991               18.15 – 18.25

Repríza-S1 (bez textu)            16. 04. 2000               19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Prosba k dospelým. Esej. Účinkuje: Ladislav Chudík.

7 str. HRLD, (14´10)

Bratislava-De                        15. 12. 1980              16.00 – 16.15

Repríza-RD (bez textu)           30. 11. 1997               19.00 – 19.15

Repríza-RD (bez textu)           28. 07. 2006               09.04 – 09.19

 

RÚFUS, Milan

Starý bodrík a vlk. Dobrú noc, deti... Účinkuje: Karol Machata.

6 str. HRMV, (8´05)

Bratislava-NO                       24. 12. 1980              18.15 – 18.25

Repríza-NO (bez textu)          30. 08. 1988               18.15 – 18.25

Repríza-S1 (bez textu)           20. 01. 1993               19.40 – 19.50

Repríza-S2 (bez textu)           28. 11. 1994               19.20 – 19.30

Repríza-S1 (bez textu)           28. 09. 1998               19.50 – 20.00

Repríza-S1                           27. 02. 2000               19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Cesta k slncu. Dobrú noc, deti... Účinkuje: Karol Machata.

7 str. HRMV, (8´25)

Bratislava-NO                       26. 12. 1980              18.15 – 18.25

Repríza-NO (bez textu)           06. 04. 1981              18.15 – 18.25

Repríza-NO (bez textu)           01. 05. 1986              18.15 – 18.25

Repríza-NO (bez textu)           04. 04. 1991              18.15 – 18.25

Repríza-S1 (bez textu)            04. 07. 1996              19.50 – 20.00

Repríza-S1 (bez textu)            02. 04. 1999              19.50 – 20.00

Repríza-S1                            09. 04. 2000              19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Koza rohatá a jež. Dobrú noc, deti... Účinkuje: Gustáv Valach.

6 str. HRMV, (6´00)

Bratislava-NO                        20. 02. 1981              18.15 – 18.25

Repríza-NO (bez textu)           16. 04. 1990               18.15 – 18.25

Repríza-S1  (bez textu)           13. 10. 1997               19.50 – 20.00

Repríza-S1                            14. 11. 1999               19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Až pôjde tento vlak. Večerné reflexie.Verše.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         12. 04. 1981              23.00 – 23.05

 

RÚFUS, Milan

Leto. Večerné reflexie. Verše.

5 str. HRLD

Bratislava-NO                         27. 07. 1981              23.00 – 23.05

 

RÚFUS, Milan

Genezis – Pieseň o tkáčke. Verše.

5 str. HRLD

Bratislava-NO                        06. 09. 1981              19.00 – 19.10

 

RÚFUS, Milan

Balada jesenná. Verše.

4 str. HRLD

Bratislava-De                         06. 10. 1981              22.00 – 22.05

Repríza-NO                             30. 10. 1984             23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Óda na radosť. Rozhlasová inscenácia básnickej skladby. Účinkuje: Gustáv Valach.

16 str. HRLD, (29´15)

Bratislava-NO                         24. 12. 1981              17.00 – 17.30
Repríza-NO (bez textu)             06. 09. 1987              22.35 – 23.05

Repríza-De                              11. 12. 1988              09.00 – 09.30

 

RÚFUS, Milan

Zlatá priadka. Dobrú noc, deti...

6 str. HRM

Bratislava-NO                         01. 01. 1982              18.15 – 18.25

 

RÚFUS, Milan

Janko Hraško. Dobrú noc, deti... Účinkuje: Eva Kristínová.

8 str. HRM, (9´24)

Bratislava-NO                         09. 03. 1982              18.15 – 18.25

Repríza-NO (bez textu)            28. 01. 1983               18.15 – 18.25

Repríza-NO (bez textu)            09. 02. 1984               18.15 – 18.25

Repríza-NO (bez textu)            18. 07. 1984               18.15 – 18.25

Repríza-NO (bez textu)            15. 03. 1989               18.15 – 18.25

Repríza-S1 (bez textu)             03. 11. 1995               19.50 – 20.00

Repríza-S1 (bez textu)             18. 03. 1998               19.50 – 20.00

Repríza-S1                             30. 01. 2000               19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Vyznanie lásky. Večerné reflexie.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         17. 05. 1982              23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Chlieb náš. Sviatočná báseň.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         25. 12. 1982              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Dlhý nos. Dobrú noc, deti... Účinkuje: Gustáv Valach.

7 str. HRM, (8´40)

Bratislava-NO                         08. 01. 1983              18.15 – 18.25

Repríza-NO (bez textu)            22. 12. 1989               18.15 – 18.25

Repríza-S2  (bez textu)            13. 04. 1995               19.20 – 19.30

Repríza-S1                             05. 03. 2000               19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Rozlúčenie. Večerné reflexie. Verše.

3 str. HRLD

Bratislava-NO                         20. 01. 1983              23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Predjarie. Večerné reflexie. Básne. Účinkuje: Karol Machata.

4 str. HRLD, (3´57)

Bratislava-NO                         21. 03. 1983              23.10 – 12.15

Repríza-NO                             19. 03. 1984              23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Literárne rozhľady. Poézia Maši Haľamovej. Esej Milana Rúfusa.

12 str. HRLD

Bratislava-De                         09. 05. 1983              20.30 – 20.45

Repríza-De                             10. 05. 1983              16.30 – 16.45

 

RÚFUS, Milan

Deti. Večerné reflexie. Tri básne o deťoch. Účinkuje: Karol Machata.

4 str. HRLD, (4´05)

Bratislava-NO                         05. 06. 1983             23.10 – 23.15

Repríza-NO                             27. 06. 1984             23.10 – 23.15

Repríza-NO (bez textu)             31. 05. 1985             23.10 – 23.15

Repríza-NO (bez textu)             30. 06. 1985             23.10 – 23.15

Repríza-NO (bez textu)             31. 05. 1988             23.10 – 12.15

Repríza-S2 (bez textu)              16. 09. 1995             06.45 – 06.50

Repríza-S1 (bez textu)              08. 05. 1998             07.30 – 07.35

Repríza-RD                              16. 12. 1998             22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Murári. Večerné reflexie.

3 str. HRLD

Bratislava-NO                         24. 07. 1983             23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Kontemplácia. Večerné reflexie. S predhovorom Evy Kristínovej.

2 str. HRLD, (4´15)

Bratislava-NO                         01. 08. 1983             23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Leto. Nedeľná báseň. Účinkuje: Gustáv Valach.

3 str. HRLD, (3´15)

Bratislava-NO                        14. 08. 1983              12.00 – 12.05

Repríza-NO (bez textu)            15. 08. 1991              23.05 – 23.10

 

RÚFUS, Milan

A múdrosť hlbín. Večerné reflexie.

Verše.

5 str. HRLD

Bratislava-NO                        10. 10. 1983              23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Jahniatka. Večerné reflexie. Verše.

5 str. HRLD

Bratislava-NO                        13. 10. 1983              23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Mechúrik-Koščúrik s kamarátmi. Vysielanie pre materské školy. Hudobná rozprávka.

7 str. HRM

Bratislava-NO                        26. 10. 1983              09.00 – 09.15

 

RÚFUS, Milan

Chlapec maľuje dúhu. Nedeľná báseň.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         04. 12. 1983              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Volanie. Večerné reflexie. Báseň recituje Ladislav Chudík.

4 str. HRLD, (4´15)

Bratislava-NO                         09. 12. 1983              23.10 – 23.15

Repríza-NO (bez textu)             24. 01. 1985              23.10 – 23.15

Repríza-NO                             12. 12. 1985              23.10 – 23.15
Repírza-NO                             08. 12. 1988              23.05 – 23.10

Repríza-RD (bez textu)             26. 01. 1999              22.00 – 22.05

Repríza-RD                             13. 02. 2002              22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Óda na radosť. Večerné reflexie. Záznam z Festivalu revolučnej poézie a prózy v L. Mikuláši 1983. Účinkuje: Alfréd Swan.

2 str. HRLD, (11´00)

Bratislava-NO                         20. 02. 1984              23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Muž v poli. Nedeľná báseň.

3 str. HRLD

Bratislava-NO                         08. 07. 1984              12.00 – 12.05

Repríza-NO                             16. 04. 1985              23.10 – 23.15
Repríza-NO (bez textu)             19. 11. 1986              23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Hrozná. Večerné reflexie. Verše.

5 str. HRLD

Bratislava-De                         24. 10. 1984              23.10 – 23.15

 

RÚFUS, Milan

Na chotári malá jeseň sedí. Večerné reflexie. Účinkuje: Viera Strnisková.

3 str. HRLD, (4´30)

Bratislava-NO                         21. 11. 1984              23.10 – 23:15

 

RÚFUS, Milan

Čistá voda. Večerné reflexie.

7 str. HRLD               

Bratislava-NO                        26. 12. 1984              23.00 – 23.10

 

RÚFUS, Milan

Studnička. Panoráma českej a slovenskej poézie.

6 str. HRLD

Bratislava-De                         08. 01. 1986              20.30 – 20.45

Repríza-De                             09. 01. 1986              16.30 – 16.45

 

RÚFUS, Milan

Poludnica. Večerné reflexie. Účinkuje: Leopold Haverl.

4. str. HRLD, (4´10)

Bratislava-NO                        04. 02. 1986              23.10 – 12.15

Repríza-NO (bez textu)            20. 08. 1986               23.10 – 23.15

Repríza-NO                            03. 03. 1987               23.05 – 23.10

Repríza-NO                            30. 08. 1988               23.05 – 23.10

 

RÚFUS, Milan

Vyznanie lásky. Večerné reflexie. Účinkuje: Karol Machata.

4 str. HRLD, (4´20)

Bratislava-NO                        12. 03. 1986              23.10 – 23.15

Repríza-NO                            20. 08. 1987               23.05 – 23.10

Repríza-RD (bez textu)            27. 01. 1996               23.00 – 23.05

RÚFUS, Milan         

Nepýtaj sa. Nedeľná báseň. Účinkuje: Dušan Jamrich.

5 str. HRLD. (4´40)

Bratislava-NO                         01. 06. 1986             12.00 – 12.05

Repríza-NO                             27. 01. 1991              12.01 – 12.06

 

RÚFUS, Milan

Monológ v lazarete. Večerné reflexie. Báseň.

Bratislava-NO                         01. 09. 1986              23.10 – 23.15

           

RÚFUS, Milan

Svedkovia budúceho. Verše. Účinkuje: Pavol Mikulík.

6 str. HRLD, (7´56)

Bratislava-NO                         07. 09. 1986             14.30 – 14.40

Repríza-NO                             14. 09. 1986             19.20 – 19.30

 

RÚFUS, Milan

Sobotné večery. Panoráma českej a slovenskej poézie. Verše z rovnomennej zbierky. Účinkuje: Elo Romančík.

9 str. HRLD, (14´00)
Bratislava-De                        10. 12. 1986              20.30 – 23.45

Repríza-De (bez textu)            11. 12. 1986              16.30 – 16.45

Repríza-De                            29. 07. 1987              20.30 – 20.45

 

 

RÚFUS, Milan

Na zimnom potoku. Verš na tento deň. Účinkuje: Peter Rúfus.

4 str. HRLD, (4´05)

Bratislava-NO                        11. 02. 1987              09.55 – 10.00

Repríza-NO (bez textu)            01. 12. 1988              09.55 – 10.00

Repríza-S2 (Prelúdium)            30. 10. 1992              06.00 – 08.00

Repríza-RD (bez textu)            05. 01. 1999              22.00 – 22.05

Repríza-RD                            31. 12. 2001              22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Ísť domov. Nedeľná báseň. Recituje Dušan Jamrich.

3 str. HRLD, (4´33)

Bratislava-NO                        12. 04. 1987              12.00 – 12.05

Repríza-NO                            11. 06. 1987               09.55 – 10.00

Repríza-NO (bez textu)            01. 11. 1990               12.01 – 12.06

Repríza-NO (bez textu)            09. 07. 1991               09.55 – 10.00

Repríza-RD                            29. 08. 2004                07.30 – 07.35

Repríza-RD (bez textu)            29. 08. 2006               10.30 – 10.35

Repríza-RD (bez textu)            29. 08. 2006               22.05 – 22.10

 

RÚFUS, Milan

Spevy o láske. Večerné reflexie. Účinkuje: Ladislav Chudík.

4 str. HRLD, (4´15)

Bratislava-NO                         28. 05. 1987              23.05 – 23.10

Repríza-NO                             06. 03. 1989              23.05 – 23.10

Repríza-NO                             13. 08. 1990              23.05 – 23.10

Repríza-S2 (bez textu)             01. 05. 1995               06.30 – 06.35

 

RÚFUS, Milan

Slovo dňa. Večerné feflexie.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         29. 06. 1987              23.05 – 23.10

Repríza-NO                             25. 04. 1988               09.55 – 10.00

 

RÚFUS, Milan – Turčány, Viliam

Pochvala. Večerné reflexie – Verše o Veľkomoravskej ríši. (Rovnomenná báseň V. Turčányho a báseň M. Rúfusa Ďaleká tvár.) Recituje: J. Mistrík.

3 str. HRLD, (4´57).

Bratislava-NO                         03. 07. 1987              23.05 – 23.10

Repríza-NO (bez textu)             05. 07. 1988             23.05 – 23.10

Repríza-NO                              04. 07. 1991             23.05 – 23.10

Repríza-RD                              08. 09. 1998             22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Balada jesenná. Večerné reflexie. Verše recituje Vladimír Durdík.

4 str. HRLD, (3´15)

Bratislava-NO                         01. 10. 1987              23.05 – 23.10 

Repríza-NO (bez textu)             22. 09. 1988              23.05 – 23.10

Repríza-NO                             31. 10. 1988              23.05 – 23.10

Repríza-S2 (Prelúdium)             29. 10. 1992              06.00 – 08.00

Repríza-RD                              01. 09. 1999              22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Večer na Ďumbieri. Verš na tento deň. Záznam z verejnej nahrávky lit.-hud. pásma v Neumannových Poděbradoch.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         06. 10. 1987              09.55 – 10.00

Repríza-NO (bez textu)            28. 08. 1989               23.05 – 23.10

 

RÚFUS, Milan
Prísny chlieb.
Panoráma poézie. Výber básní. Účinkuje: Štefan Kvietik.

8 str. HRLD, (13´30)

Bratislava-De                         16. 12. 1987              20.30 – 20.45

Repríza-De                             17. 12. 1987              15.05 – 15.20

 

RÚFUS, Milan

Láska, čo ľuďom panuje. Večerné reflexie. Verše. Účinkuje: Peter Rúfus.

4 str. HRLD, (4´00)

Bratislava-NO                         24. 12. 1987              23.00 – 23.05

Repríza-NO                             09. 12. 1988              23.05 – 23.10

Repríza-NO (bez textu)            24. 05. 1990               23.05 – 23.10

Repríza-RR                             24. 12. 2003               07.25 – 07.30

 

RÚFUS, Milan

Dieťatko spí. Sviatočná báseň. Účinkuje: Elo Romančík.

3 str. HRLD, (4´00)

Bratislava-NO                         26. 12. 1987              12.00 – 12.05

Repríza-NO (bez textu)            24. 11. 1988               09.55 – 10.00

Repríza-RD                             25. 12. 2003               22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Dobré slovo. Básnické a esejistické výpovede.

7 str. HRLD

Bratislava-NO                         01. 01. 1988              14.00 – 14.15

Repríza-De                             03. 01. 1988               15.05 – 15.20

 

RÚFUS, Milan

Či jesto pravda na svete. Chvíľa poézie. Účinkuje: Mária Dacejová.

6 str. HRLD, (7´50)

Bratislva-NO                          28. 02. 1988              15.00 – 15.10

Repríza-NO                            01. 03. 1988               20.50 – 21.00

 

RÚFUS, Milan

Pocta Dobšinskému. Večerné reflexie. Vyznanie zberateľovi slovenských ľudových rozprávok.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         21. 03. 1988              23.05 – 23.10

Repríza-S1                             29. 12. 1991               08.40 – 09.30

 

RÚFUS, Milan

Pri zábradlí. Panoráma poézie. Z nových veršov.

8 str. HRLD

Bratislava-De                         13. 04. 1988              20.30 – 20.45

Repríza-De                             14. 04. 1988              15.05 – 15.20

 

RÚFUS, Milan

Zvony detstva. Chvíľka poézie. Účinkuje: Ladislav Chudík.

5 str. HRLD, (8´45)

Bratislava-NO                        26. 06. 1988              15.00 – 15.10

Repríza-NO (bez textu)           28. 06. 1988               20.50 – 21.00

Repríza-NO (bez textu)           02. 01. 1990               20.50 – 21.00

Repríza-NO (bez textu)           25. 09. 1990               20.50 – 21.00

 

RÚFUS, Milan

Prísny chlieb. Nedeľná báseň.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         18. 09. 1988              12.00 – 12.05

 

RÚFUS, Milan

Ľudmilka. Verš na tento deň.

5 str. HRLD

Bratislava-NO                         10. 10. 1988              09.55 – 10.00

Repríza-NO                             08. 06. 1990               09.55 – 10.00

Repríza-NO                             17. 07. 1990               09.55 – 10.00

 

RÚFUS, Milan

Cesta. Panoráma poézie.

4 str. HRLD

Bratislava-De                         07. 12. 1988              20.30 – 20.45

Repríza-De                             08. 12. 1988               15.05 – 15.20

Repríza-De                             31. 10. 1990               22.30 – 22.45

 

RÚFUS, Milan

A každý deň. Nedeľná báseň.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         18. 12. 1988              12.00 – 12.05

Repríza-S2                              27. 12. 1993              07.30 – 07.35

 

RÚFUS, Milan

Dve básne o jari. Nedeľná báseň.

3 str. HRLD

Bratislava-NO                         27. 03. 1989              12.00 – 12.05

Repríza-NO                             26. 04. 1991               23.05 – 23.10

 

RÚFUS, Milan

Genezis. Verš na tento deň.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         04. 11. 1989                09.55 – 10.00

 

RÚFUS, Milan

Tiché papradie. Panoráma poézie.

9 str. HRLD

Bratislava-De                         17. 01. 1990              20.30 – 20.45

Repríza-De                             18. 01. 1990               15.05 – 15.20

 

RÚFUS, Milan – Valach, Gustáv

Hľadanie rodiča VI. Stephan Andrés.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         06. 05. 1990              15.00 – 15.10

Repríza-NO                             08. 05. 1990               20.50 – 21.00

 

RÚFUS, Milan

Hľadanie rodiča IX. Úvaha o etických hodnotách diela P. O. Hviezdoslava.

3 str. HRLD

Bratislava-NO                         03. 06. 1990              15.00 – 15.10

Repríza-NO                             05. 06. 1990               20.50 – 21.00

Repríza-NO                             12. 06. 1990               20.50 – 21.00

 

RÚFUS, Milan

Dary lásky. Panoráma poézie. Účinkuje: Gustáv Valach.

12 str. HRLD, 13´42

Bratislava-De                         26. 09. 1990              20.30 – 20.45

Repríza-De                             27. 09. 1990              15.05 – 15.20

Repríza-S1 (bez textu)             24. 11. 1991              22.00 – 23.15

Repríza-S2 (bez textu)             15. 01. 1992              12.30 – 14.30

 

RÚFUS, Milan

Tiché papradie. Stereofonická rozhlasová kompozícia z rovnomennej zbierky, na dni vianočné.

34 str. HRLD

Bratislava-De                         24. 12. 1990              18.00 – 19.00

 

RÚFUS, Milan

Divotvorné husle. Večerné reflexie. Recituje Peter Rúfus.

5 str. HRLD

Bratislava-NO                         06. 06. 1991              23.05 – 23.10

Repríza-S2                             30. 01. 1992               06.00 – 08.00

 

RÚFUS, Milan

Ďaleká tvár. Sviatočná báseň. Recituje Karol Machata.

3 str. HRLD

Bratislava-NO                         05. 07. 1991              12.01 – 12.06

 

RÚFUS, Milan

Tiché papradie. Večerné reflexie. Recituje Andrej Nemčok.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         05. 09. 1991              23.05 – 23.10

 

 

RÚFUS, Milan

Ružová Anička. Večerné reflexie. Recituje Peter Rúfus.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                         01. 10. 1991              23.05 – 23.10

Repríza-S2                             30. 01. 1992               06.00 – 08.00

 

RÚFUS, Milan

Balada jesenná. Prelúdium. Báseň recituje Peter Rúfus.

1 str. HRLD

Bratisalva-S2                         14. 10. 1991              06.00 – 08.00

 

RÚFUS, Milan

Modlitba za úrodu. Nedeľná lýra. Montáž z veršov. Recituje Ladislav Chudík.

37 str. HRLD

Bratislava-S1                         01. 12. 1991              22.00 – 23.15

Repríza-S1                             13. 09. 1992              22.00 – 23.15 

Repríza-S1 (bez textu)             07. 03. 1993              22.30 – 22.50

 

RÚFUS, Milan

Úvahy. Rádiorevue. Rodokmeň národa. Slová... Čo je dieťa?

3 str. HRLD

Bratislava-S1                         21. 12. 1991              13.00 – 18.25

 

RÚFUS, Milan

Sobota. Prelúdium č. 76. Báseň o atmosfére rodiny.

3 str. HRLD

Bratislava-S2                         28. 12. 1991              06.00 – 08.00

 

RÚFUS, Milan

Dve jarné básne. Dobrý deň, nedeľa. Báseň recituje Marián Geišberg.

3 str. HRLD

Bratislava-S1                         29. 03. 1992              08.40 – 09.30

Repríza-S2                             06. 05. 1993               07.30 – 07.35

Repríza-S2 (bez textu)             17. 04. 1995               06.45 – 06.50

 

RÚFUS, Milan

Sobota. Dobrý deň sviatočný. 2. časť.

3 str. HRLD

Bratislava-S1                         26. 12. 1992              10.03 – 10.09

 

RÚFUS, Milan

Chvála slova. Dobrý deň, Nový rok. Esej číta Vladimír Minarovič.

2 str. HRLD

Bratislava-S1                         01. 01. 1993              22.25 – 24.00

 

RÚFUS, Milan

Človek. Dobrý deň, nedeľa. Verše z knihy: Prosté, ťažké vybral Jozef Čertík. Recituje Vlado Štefuca.

5 str. HRLD, (4´35)

Bratislava-S1                         05. 12. 1993              09.00 – 09.05

 

RÚFUS, Milan

Kontemplácia. Dobrý deň, Nový rok. Úryvok z básnickej skladby.

5 str. HRLD

Bratislava-S1                         01. 01. 1994              09.00 – 09.05

 

RÚFUS, Milan

Čas spomienok. Prelúdium. Verše z najnovšej zbierky Neskorý autoportrét.

4 str. HRLD

Bratislava-S2                         12. 02. 1994              07.30 – 07.35

Repríza-RD (bez textu)            03. 01. 1998               23.00 – 23.05

 

RÚFUS, Milan

Chvála slovenskej literatúre. Nedeľná lýra. Úvaha.

8 str. HRLD

Bratislava-S2                         13. 02. 1994              20.20 – 20.40

Repríza-S2                             14. 02. 1994              13.20 – 13.40

 

RÚFUS, Milan

Večer na Ďumbieri. Dobrý deň, nedeľa! Staršiu báseň recituje Darina Vašíčková.

4 str. ORLU

Bratisalva-S1                         28. 08. 1994              09.05 – 09.10

 

RÚFUS, Milan

Dve jarné. Dobré ráno, sviatok! Recituje Jozef Šimonovič.

3 str. ORLIT

Bratislava-S1                         08. 04. 1996              07.30 – 07.35

 

RÚFUS, Milan

Svätoplukov omyl. Dobré ráno, sviatok! Recituje Jozef Šimonovič.

3 str. ORLIT

Bratislava-S1                         05. 07. 1996              07.30 – 07.35

 

RÚFUS, Milan

Modlitba za Slovensko. Dobré ráno, nedeľa! Dve básne recituje Vladimír Minarovič.

5 str. ORLIT

Bratislava-S1                         01. 09. 1996              07.30 – 07.35

Repríza-RD (bez textu)            30. 12. 1997               23.00 – 23.05

Repríza-RD (bez textu)            01. 01. 2003               22.00 – 22.05

Repríza-RR                             04. 01. 2004               07.15 – 07.20

Repríza-RD                             01. 05. 2004               07.30 – 07.35

 

RÚFUS, Milan

Čítanie z údelu. Nedeľná lýra. Kompozícia veršov z rovnomennej zbierky. Recituje Dušan Szabo a Alena Horňáková.

12 str. ORLIT

Bratislava-S1                         08. 12. 1996              21.10 – 21.30

Repríza-RD                            09. 12. 1996               15.00 – 15.20

 

RÚFUS, Milan

Čítanie z údelu. Prelúdium. Recituje Ladislav Chudík.

6 str. ORLIT  

Bratislava-RD                         22. 12. 1996              08.30 – 08.35

 

RÚFUS, Milan

Slovo Prelúdium. Recituje Gustáv Valach.

5 str. ORLIT

Bratislava-RD                         01. 01. 1997              08.30 – 08.35

 

RÚFUS, Milan

Poďakovanie za lásku. Dobré ráno, nedeľa! Recituje Jozef Šimonovič.

4 str. ORLIT

Bratislava-S1                         01. 06. 1997               07.30 – 07.35

Repríza-RD                            05. 09. 2004               10.55 – 11.00

 

RÚFUS, Milan

Ďaleká tvár. Prelúdium. Recituje Gustáv Valach.

5 str. ORLIT

Bratislava-RD                         05. 07. 1997              08.30 – 08.35

Repríza-RD (bez textu)            11. 09. 2005               10.55 – 11.00

 

RÚFUS, Milan

Veľké a malí. Dobré ráno, nedeľa! Recituje Ladislav Chudík.

4 str. ORLIT  

Bratislava-S1                         30. 11. 1997              07.30 – 07.35

Repríza-RD (bez textu)            28. 08. 2005               10.55 – 11.00

 

RÚFUS, Milan

Otcovské pastorále. Dobré ráno, nedeľa! Recituje Ján Gallovič.

4 str. ORLIT, (4´42)

Bratislava-S1                         22. 03. 1998              07.30 – 07.35

Repríza-RD (bez textu)             05. 08. 2001              07.30 – 07.35

Repríza-RD                             01. 01. 2002              08.05 – 08.10

 

RÚFUS, Milan

Otcov Otčenáš. Dobrý deň, sviatok! Recituje Jozef Šimonovič.

5 str. ORLIT, (4´50)

Bratislava-S1                         10. 04. 1998              07.30 – 07.35

 

RÚFUS, Milan

Vážka. Dobré ráno, nedeľa! Verše z novej rovnomennej zbierky recituje Miroslav Trnavský.

4 str. ORLIT

Bratislava-S1                         01. 11. 1998              07.25 – 07.30

 

RÚFUS, Milan

Terchovská legenda. Prelúdium. Recituje Ladislav Chudík.

6 str. ORLIT

Bratislava-RD                         05. 12. 1998             07.30 – 07.35

Repríza-RD                             04. 12. 1999              07.30 – 07.35

 

RÚFUS, Milan

Čo je domov. Dobré ráno, sviatok! Recituje Dušan Jamrich.

4 str. ORLIT, (4´20)

Bratislava-S1                         27. 12. 1998              07.25 – 07.30

Repríza-RD (bez textu)           26. 01. 2002                07.30 - 07.35

Repríza-RR (bez textu)           17. 11. 2003                07.35 – 07.40

Repríza-RR (bez textu)           01. 01. 2004                07.25 – 07.30

Repríza-RD                           08. 05. 2005                10.55 – 11.00

Repríza-RR (bez textu)           01. 01. 2006                07.15 – 07.20

 

RÚFUS, Milan

Zádušná koleda. Pásmo veršov z novej básnickej zbierky. Pripravil Jozef Čertík, Recituje Gustáv Valach a Ladislav Chudík.

13 str. ORLIT, (19´18)

Bratislava-S1                         27. 12. 1998              21.10 – 21.30

Repríza-RD                            18. 12. 1998               15.00 – 15.20

Repríza-S1 (bez textu)            07. 11. 1999               21.10 – 21.30

Repríza-RR                            23. 12. 2004               23.25 – 23.45

Repríza-RD (bez textu)            01. 01. 2006               19.10 – 19.30

 

RÚFUS, Milan

Žalmy o nevinnej. Dobré ráno, nedeľa! Recituje Gustáv Valach.

4 str. ORLIT

Bratislava-S1                          08. 08. 1999              07.25 – 07.30

 

RÚFUS, Milan

Rozprávočka veselá. Dobrú noc, deti. Pásmo z poézie Milana Rúfusa pripravila Iveta Horváthová. Účinkujú: K. Machata, K. Orbanová, M. Dacejová.

9 str. DHDM, (9´30)

Bratislava-S1                         17. 10. 1999              19.50 – 20.00

Repríza-S1                             18. 06. 2000               19.50 – 20.00

Repríza-RS (bez textu)            31. 05. 2006               19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Deti a starci. Večerné reflexie. Medz. rok starších ľudí. Účinkuje: Vladimír Durdík.

5 str. ORLIT, (4´54)

Bratislava-RD                         25. 10. 1999              22.00 – 22.05

Repríza-RD (bez textu)            27. 12. 2000               22.00 – 22.05

Repríza-RD (bez textu)            09. 10. 2001               22.00 – 22.05

Repríza-RD                            30. 11. 2003                07.30 – 07.35

Repríza-RD                            01. 06. 2005                10.30 – 10.35

Repríza-RD                            01. 06. 2005                22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan

Malá nočná hudba. Dobré ráno, nedeľa! Recituje Gustáv Valach.

4 str. ORLIT

Bratislava-S1                          06. 02. 2000              07.25 – 07.30

Repríza-RD (bez textu)             17. 12. 2000               07.30 – 07.35

Repríza-RD                             14. 08 2002                22.00 – 22.05

 

RÚRUS, Milan (preklad) – Hrubín, František (autor)

O Smolíčkovi. Dobrú noc, deti. Interpret: Zuzana Kronerová.

Bratislava-S1                         23. 05. 2000              19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Jednoduchá až po korienky vlasov. Dobré ráno, nedeľa! Verše z najnovšej zbierky recituje Dušan Jamrich.

4 str. ORLIT

Bratislava-S1                         13. 08. 2000              07.25 – 07.30

Repríza-RD                             08. 04. 2001              07.30 – 07.35

 

RÚFUS, Milan

Terchovská legenda. Prelúdium. Recituje Ladislav Chudík.

6 str. ORL, (4´50), (obn. prem.)

Bratislava-RD                         08. 10. 2000              07.30 – 07.35

Repríza-RD                             13. 12. 2003               07.30 – 07.35

 

RÚFUS, Milan

O troch cestách. Dobrý deň, sviatok! Recituje Gustáv Valach.

3 str. ORL

Bratislava-RS                         01. 01. 2001              07.25 – 07.30

 

RÚFUS, Milan

Tichý plač srdca. Nedeľná lýra. Pásmo poézie pripravil Jozef Čertík. Recituje Ladislav Chudík.

14 str. ORL, (18´55)

Bratislava-RS                         02. 12. 2001              21.10 – 21.30

Repríza-RD                             03. 12. 2001              15.00 – 15.20

 

RÚFUS, Milan

Traja chlapi pri kolíske. Prelúdium. Verše venované ilustrátorovi Vladimírovi Kompánkovi. Recituje Vladimír Minarovič.

4 str. ORL

Bratislava-RD                         17. 02. 2002              07.30 – 07.35

Repríza-RD                             21. 07. 2002               07.30 – 07.35

Repríza-RD                             27. 10. 2004               10.30 – 10.35

Repríza-RD                             27. 10. 2004               22.00 – 22.05

 

RÚFUS, Milan – Panáková, Beata

Adanténa č. 25. Retrospektívne prehliadky rozhlasových večerníčkov. O troch grošoch (25 – 30. časť rozprávkového cyklu). Účinkujú: K. Machata a B. Farkaš.

1 str. HRDM (8´14)

Bratislava-S1                         24. 02. 2002              19.50 – 20.00

 

RÚFUS, Milan

Tichý plač srdca. Dobré ráno, nedeľa! Recituje Jozef Šimonovič.

4 str. ORL, (4´48)

Bratislava-RS                         05. 01. 2003              07.25 – 07.30

Repríza-RR (bez textu)            02. 01. 2005               07.15 – 07.20

Repríza-RD (bez textu)            09. 12. 2005               10.30 – 10.35

 

RÚFUS, Milan

Čakanka. Nedeľná lýra. Pásmo poézie z novej zbierky. Recituje Peter Rúfus.

13 str. ORL, (18´35)

Bratislava-RS                         06. 04. 2003             21.10 – 21.30

Repríza-RD                             07. 04. 2003             15.00 – 15.20

 

RÚFUS, Milan

Óda na radosť. Víkendové reflexie. Recituje Vladimír Minarovič.

5 str. ORL, (5´00)

Bratislava-RD                         13. 09. 2003              07.30 – 07.35

 

RÚFUS, Milan

Epištoly k ľuďom. Esej Legenda o ľudskom údele. Číta Elo Romančík.

4 str. ORLUDP

Bratislava-RD                         14. 12. 2003              19.00 – 19.15

Repríza-RD (bez textu)            25. 12. 2006               09.04 – 09.19

 

RÚFUS, Milan

Čakanka. Nedeľná lýra. Pásmo poézie z novej zbierky. Recituje Jozef Šimonovič.

11 str. ORLUDP

Bratislava-RS                         04. 01. 2004              22.15 – 22.35

Repríza-RD                            05. 01. 2004               15.00 – 15.20

 

RÚFUS, Milan

Škola pokory. Nedeľná lýra. Verše z novej knihy Báseň a čas. Recituje Alfréd Swan.

23. str. RLUDP, (19´25)

Bratislava-RD                         11. 09. 2005              19.10 – 19.30

Repríza-RR (bez textu)             15. 09. 2005              23.25 – 23.45

RÚFUS, Milan

Murárska balada. Nedeľná lýra. Rozhlasová úprava básnickej skladby. Pripravil Jozef Čertík. Účinkujú Alfréd Swan a Vladimír Minarovič.

11 str. RLUDP, (19´22)

Bratislava-RD                         02. 10. 2005              19.10 – 19.30

Repríza-RR (bez textu)             06. 10. 2005              23.25 – 23.45

 

RÚFUS, Milan

Skrytý svet básne. Dobré ráno, nedeľa. V réžii Martina Bendíka recituje Alfréd Swan.

4 str. RLUDP, (4´20)

Bratislava-RR                         16. 10. 2005              07.15 – 07.20

 

RÚFUS, Milan

Poprašok na kolíske. Nedeľná lýra. Pripravil Jozef Čertík. V réžii Táne Tadlánkovej recituje Peter Rúfus.

14 str. RLUDP, (19´24)

Bratislava-RD                         24. 12. 2006              19.10 – 19.30

 

 

   

 

2. Autori: rôzni

 

 

ŠMATLÁK, Stanislav (pripravil)

Vstupovanie do krásy Milan Rúfus – básnik domova.

Bratislava                              02. 09. 1972              10.15 – 10.45

 

SLOBODNÍKOVÁ, Kveta – Rúfus, Milan

Báseň napísaná v šťastnej chvíli. Pásmo z veršov Milana Rúfusa na motívy slov. ľudových rozprávok.

22 str. HRVV

Bratislava-NO                        25. 12. 1973              15.00 – 15.30

epríza-NO                              08. 07. 1974               15.00 – 15.30

Repríza-NO                            19. 05. 1987               16.00 – 16.30

 

ČIŽMÁRIK, Rudolf

A čo je báseň. Literárna montáž úvah a básní zaslúžilého umelca Milana Rúfusa.

19 str. HRLD

Bratislava-De                         25. 12. 1978              19.00 – 19.30

 

STRÁŽAY, Štefan

Literárne rozhľady. Chvíľka s radosťou. Esej o básnickej tvorbe Milana Rúfusa.

7 str. HRLD

Bratislava-DeE                       05. 12. 1983              20.30 – 20.45

 

DEĎOVÁ, Mária

Nad stránkami čítanky. Vysielanie pre ZŠ – 2. Ročník. Beseda so zaslúžilým umelcom Milanom Rúfusom.

4 str. HRM

Bratislava-NO                         17. 04. 1984              10.05 – 10.20

 

TURČÁNY, Viliam – Rúfus, Milan

Pochvala. Večerné reflexie – Verše o Veľkomoravskej ríši. (Rovnomenná báseň V. Turčányho a báseň M. Rúfusa Ďaleká tvár.) Recituje: J. Mistrík.

3 str. HRLD, (4´57).

Bratislava-NO                         03. 07. 1987              23.05 – 23.10

Bratislava-NO (bez textu)        05. 07. 1988                23.05 – 23.10

Bratislava-NO                         04. 07. 1991               23.05 – 23.10

Bratislava-RD                         08. 09. 1998                22.00 – 22.05

 

ADAMČIAK, Milan, Dr.

Medzinárodný deň hudby. Rozhl. kompozícia. Na hudbu sa spýtaj básnika... – básnik zasl. um. M. Rúfusa; poetiku jeho veršov transponovanú do akustického, vizuálneho, hudobného konfrontujeme s poprednými osobnosťami literatúry, hudby, výtvarného umenia.

Bratislava-De                         01. 10. 1987              20.00 – 21.00

 

ŠTEFÁNIK, Stanislav

Človek a spoločnosť. Rozhovor s básnikom Milanom Rúfusom o pohnútkach, ktoré vedú človeka k zmenám vo svojom živote i o jeho reakciách na ne.

4 str. HRP

Bratislava-De                         08. 02. 1990              19.00 – 19.20

 

RUSKO, Vladimír

Z knihy žalmov. Stereofonická kompozícia básnických prekladov slovenského básnika Milan Rúfusa. Účinkujú: K. Machata, G. Valach. E. Vášáryová, L. Chudík, S. Valentová.

33 str. HRLD, (58´50).

Bratislava-S2                         13. 12. 1991              20.30 – 21.30

Repríza-S2                             14. 12. 1991               10.00 – 11.00

Repríza-S3                             28. 12. 1993               14.00 – 15.00

 

GREBÁČ, Marián

Pocta Rúfusovi. Poetikon. Poetické pásmo o básnikovi.

19 str. HRLD

Bratislava-S1                         25. 08. 1993              22.00 – 22.30

 

GAJDOŠ, Stanislav

Prišiel som povedať pár slov. Poetické stretnutie s básnikom.

26 str. HRLD

Bratislava-S1                         06. 12. 1993              20.00 – 21.00

 

KOVÁČ, Bohuš

Milan Rúfus v knižnici vesmíru. Esej.

9 str. HRLD

Bratislava-S2                         05. 06. 1994                18.00 – 18.30

 

GAJDOŠ, Stanislav

Kora. Slovo k prítomnosti... Pásmo o básnikovi.

19 str. ORMP

Bratislava-S2                         25. 02. 1995              09.00 – 10.00

 

MARČOK, Viliam

Esejista Rúfus. Úryvok z úvah.

7 str. ORLIT

Bratislava-S2                         28. 05. 1995              19.15 – 19.30

 

ŠAJDOVÁ, Ľuba

Rozhlasové libresso. Nový Rúfus v Národnom literárnom centre. Literárna reportáž.

8 str. ORLIT

Bratislava-S1                         02. 03. 1997              22.15 – 22.45

 

Autori: viacerí

Slovo na čase. Konferencia o Milanovi Rúfusovi.

5 str. ORLIT

Bratislava-S1                         13. 05. 1997              09.50 – 10.00

 

FARKAŠOVÁ, Etela

Medzi básňou a mĺkvotou. Zamyslenie nad básnickou zbierkou Milana Rúfusa Žalmy o nevinnej.

7 str. ORLIT

Bratislava-RD                         17. 05. 1998              19.00 – 19.15

 

CAGANOVÁ, Mária

Milan a Zuzanka. Podobizne. Pásmo k 70. narod. básnika.

18 str. ORLIT

Bratislava-S1                         10. 12. 1998              14.05 – 14.35

 

STANČEK, Ľubomír

Čisté studničky. Rozhlasové libresso. 1. Časť zostrihu verejnej nahrávky s významnou osobnosťou – básnikom Milanom Rúfusom.

13 str. ORLIT

Bratislava-S1                         16. 05. 1999              22.15 – 22.45

 

ŠAJDOVÁ, Ľuba

Milan a Zuzanka. Pásmo o básnikovi.

18 str. ORLIT (obn. prem.)

Bratislava-RD                         21. 10. 1999              13. 05 – 13. 35

 

BROŽÍK, Vlado

Knihy z police F. Magazín o literatúre faktu. Rozhovor s filozofom, publicistom a básnikom Jozefom Pauerom o esejistickej tvorbe básnika Milana Rúfusa.

29 str. ORUDP

Bratislava-RD                         13. 04. 2001              21.00 – 22.00

 

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia

Spevom k srdcu. Modlitbičky Milana Rúfusa v podaní Detského a mládež. speváckeho zboru SRo. Výber z poézie a zborové skladby na texty. Hudobno-poetické pásmo.

5 str. ORHV

Bratislava-RD                         02. 01. 2002              16.00 – 16.30

 

PANÁKOVÁ, Beata – Rúfus, Milan

Adanténa č. 25. Retrospektívne prehliadky rozhlasových večerníčkov. O troch grošoch (25 – 30. časť rozprávkového cyklu). Účinkujú: K. Machata a B. Farkaš.

1 str. HRDM (8´14)

Bratislava-S1                          24. 02. 2002              19.50 – 20.00

 

 

MACHALA, Drahoslav – Rúfus, Milan

Slovensko, môj osud. Úvahy básnika Milana Rúfusa nad hodnotami domova a vlasti.

13 str. ORL

Bratislava-RS                         02. 01. 2003              10.15 – 10.45

 

VALOVIČ, Robert

Mať kdesi korene. Hudobno-poetické pásmo. Milan Rúfus.

ORPH, (10´10).

Bratislava-RS                         01. 01. 2004              12.20 – 13.00

 

ŠTRELINGER, Milan

Pocta bardovi Liptova. Zostrih verejnej nahrávky venovanej 75. Narodeninám básnika Milana Rúfusa. Literárno-hudobný večer.

18 str. ORLUDP

Bratislava-RD                         24. 01. 2004              12.00 – 13.00

 

HOCHEL, Igor

Až dozrieme v dotykoch. Rozhlasové libresso. Pásmo o básnických debutoch Milana Rúfusa a Miroslava Válka.

17 str. RLUDP

Bratislava-RD                         27. 03. 2005              12.30 – 13.00

 

SORGER, Roman

Autor na dnes (M. Rúfus).

Bratislava-RD                         02. 06. 2005              16.00 – 16.15

 

GABRIŠ, Pavel

Slovo pre veriacich i neveriacich. Báseň (či básnik) a čas (profil rovnomennej zbierky a jej autora básnika Milana Rúfusa).

Bratislava-RD                         25. 09. 2005              18.00 – 18.30

 

HOREČNÁ, Gabriela

Obdarený introvert. Pásmo o básnikovi Milanovi Rúfusovi a jeho rodine.

8 str. RKSP

Bratislava-RS                         25. 12. 2005              11.05 – 11.50

           

RUTTKAYOVÁ, Ivica (pripravila) – Rúfusová, Magda

Kniha o Milanovi Rúfusovi. S Magdou Rúfusovou sa rozprávala redaktorka Ivica Ruttkayová.

BA-De                                    21. 04. 2010              14.10 – 16.00

 

BERANOVÁ, Hana (pripravila)

Imrich Vaško o Milanovi Rúfusovi..

BA-De                                    28. 04. 2010              07.20 – 09.00

 

Autor: neuved.

Galéria Slávy. Milan Rúfus.
Bratislava-RD                        
18. 11. 2010              07.40 – 07.50

 

JURČO, M.

Milan Rúfus v diele Jána Palárika v Trnave.

BA-De                                    23. 11. 2010              15.30 – 15.33

 

 

 

 

3. Relácie vo zvukovom archíve SRo

 

 

Číslo:              17 911             Signatúra: BA-AFR 3 016/1-1

Autor:             neuved.

Názov:            Básnik sám doma so svojou poéziou

Podnázov:       Vyznanie básnika M. Rúfusa

Redakcia:        HRLD

Štúdio:            Ba

Nahrávané:      21. 03. 1968

Vysielané:       23. 03. 1968

Prehrávané:     14. 06. 1979

Minutáž:          34´23

Kvalita:           1

Anotácia:        Vyznanie básnika M. Rúfusa – spomienka na detstvo, štúdium, rodnú dedinku – vojnové obdobie – SNP – prvé literárne pokusy – obraz o svojej literárnej práci v 50-tych rokoch – pokusy o vydanie zbierok – polemika, kritika – názory na jeho tvorba.

Poznámka:      V relácii sú použité ukážky z tvorby autora, ktoré sám recituje.

 

---------------

 

Číslo:              23 061             Signatúra: BA-AFR 6 456/1-1

Autor:             LESŇÁK, Rudolf

Názov:            Antifóny neodmlčaného básnika

Redakcia:        HRP

Štúdio:            Ba

Nahrávané:      30. 05. 1968

Vysielané:        09. 06. 1968

Prehrávané:     14. 04. 1978

Minutáž:          56´40

Kvalita:           1

Anotácia:        Redaktorka Oľga Krulišová – privítanie básnika Valentína Beniaka, – rozhovor. ... Rozhovor O. Krulišovej s Milanom Rúfusom o Antifónach a o Valentínovi Beniakovi.

Poznámka:      Verše V. Beniaka recituje G. Valach. Reláciou sprevádza O. Krulišová.

 

---------------

 

 

Číslo:              15 588             Signatúra: BA-AFR 2 167/1-1

Autor:             MADARASOVÁ, Ľuba; TOPOĽSKÝ, Michal

Názov:            Svet mladých

Podnázov:       Čo pre vás znamená vlasť?

Redakcia:        HRM

Štúdio:            Ba

Nahrávané:      24. 10. 1968   

Vysielané:       05. 11. 1968

Prehrávané:     november 1978

Minutáž:          29´40

Kvalita:           1

Anotácia:        Hudba – pieseň Marty Kubišovej (Modlitba pre Martu); anket. otázka „Čo pre vás znamená vlasť?“ – ukážky písom. prác žiakov OU Tesla a učňovskej školy obchodnej v Bratislave; – hudba –; básnik Milan Rúfus (recituje svoje verše), hovorí o vlasti, pocitoch mladých a ich výchove k vlastenectvu, zodpovednosti. Má negatívny vzťah k emigrácii, pozitívum nachádza vo vlasti, domove, rodisku. (S básnikom sa zhovára red. Ľuba Madarasová.)

Poznámka:      Reláciou sprevádzal red. Michal Topoľský.

 

---------------

 

Číslo:              17 218             Signatúra: BA-AFR 2 766/1-1

Autor:             Neuved.

Názov:            Tvár slova

Podnázov:       Rozhovor s M. Rúfusom

Redakcia.        HRLD

Štúdio:            Ba

Nahrávané:      21. 12. 1968

Vysielané:        Neuved.

Prehrávané:    máj 1979

Minutáž:          4´30

Kvalita:           1

Anotácia:        Rozhovor s Milanom Rúfusom – tvorba medzi prvou a druhou súčasnou knihou, – názory na slovenskú tvorbu, – názory na dianie v r. 1968, – vzťah česko-slovenský.

Poznámka:      Reláciu pripravil red. V. Mihalkovič.

 

---------------

Číslo:              16 794             Signatúra: BA-AFR 2 557/1-1

Autor:             neuved.

Názov:            Tvár slova

Podnázov:       M. Rúfus o diele a osobnosti M. Figuli

Redakcia:        HRLDS

Štúdio:            Ba

Nahrávané:      08. 09. 1969

Vysielané:       08. 09. 1969

Prehrávané:     21. 11. 1978

Minutáž:          2´00

Kvalita:           1

Anotácia:        M. Rúfus hovorí o  spisovateľke M. Figuli a jej diele Tri gaštanové kone.

 

---------------

 

Číslo:             11 743             Signatúra: BA-AFR 5 236/1-1

Autor:            MIHALKOVIČ, Ján

Názov:           Tvár slova

Redakcia:       HRLD

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     21. 12. 1968

Vysielané:      1969

Prehrávané:    január 1987

Minutáž:         4´30

Kvalita:          1

Anotácia:        Milan Rúfus, spis. – čo bolo medzi vydaním prvej knižky Až dozrieme (1956) a druhou, ktorá vyšla teraz (Zvony) – medzi tým bolo mlčanie, pocity na začiatku roku 1969, angažoval sa tvorbou, čo mu hovorí január 1969, v čom vidí nebezpečenstvá pre Slovákov na začiatku roku 1969.

Poznámka:     Otázky dáva red. Ján Mihalkovič.

 

---------------

 

Číslo:             6 837               Signatúra: BA-AFR 13 427/1-1

Autor:            FLORIN, Theo; RESUTÍK, Milan

Názov:           Stretnutie s umením

Podnázov:      Z tej doliny na tú

Redakcia:       HRLD

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     29. 12. 1970

Vysielané:      04. 01. 1971

Prehrávané:    1994

Minutáž:          43´45

Kvalita:           1

Anotácia:        Theo H. Florin – básnik rodák z Oravy. Milan Rúfus – o ňom. Po rokoch sa básnik Theo Florin vracia z cudziny domov, do rodného kraja. Vyznáva sa z lásky k nemu, i k ľuďom žijúcim v ňom. ...

Poznámka:      Účinkujú: Ladislav Chudík, Theo H. Florin, Dionýz Hirko, Milan Resutík.

 

---------------

 

Číslo:             439                  Signatúra: BA-AFR 413/1-1

Autor:            LACIAK, Ondrej

Názov:           Dobrý deň, pesnička

Podnázov:      Posedenie s básnikom Milanom Rúfusom pri poézii a pesničkách

Redakcia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     02. 12. 1974

Vysielané:      15. 12. 1974

Prehrávané:    1977

Minutáž:          55´30

Kvalita:           1

Anotácia:        Milan Rúfus, básnik – spomienky na detstvo, vzťah k hudbe a piesňam pestovaný od detstva, recitácia básne, vzťah báseň-pesnička, recitácia vlastných veršov, vzťah k práci, vyznanie pesničke.

Poznámka:      Spieva Darina Laščiaková a iní.

 

---------------

 

Číslo:             16 658             Signatúra: BA-AFR 2 540/1-1

Autor:            VIZÁR, Damián

Názov:           Pohľady do kultúry

Podnázov:      L. Novomeský očami svojich druhov

Redakcia:       HRP

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     20. 12. 1974

Vysielané:      25. 12. 1974

Prehrávané:    1978
Minutáž:          30´30

Kvalita:           1

Anotácia:        L. Novomeský očami svojich druhov – D. Okáli, A. Matuška, prekladateľ E. Miežalitis; M. Došeková – o nových šansónoch; rozhovor s Milanom Rúfusom o rozprávke; rozhovor so zakladateľom slovenskej knižnej ilustrácie pre deti J. Vodrážkom.

 

---------------

 

 

Číslo:            16 920             Signatúra: BA-AFR 2 630/1-1

Autor:           BERANOVÁ, Hana

Názov:          Pohľady do kultúry (zostrih)

Podnázov:     Rozhovor s Milanom Rúfusom

Štúdio:          Ba

Vysielané:     11. 12. 1978

Prehrávané:   1979

Minutáž:         5´20

Kvalita:          1

Anotácia:        Rozhovor s M. Rúfusom – o poézii, obľúbené témy, súčasná tvorba (kniha rozprávok Sobotné večery), adresát tvorby, podstata poézie (musí byť pravdivá a krásna).

Poznámka:      Rozhovor vedie red. H. Beranová.

 

---------------

 

Číslo:             16 393             Signatúra: BA-AFR 317/1-1

Autor:            MIKOVIČ, Fedor

Názov:           Rozhovor s Milanom Rúfusom

Podnázov:      Surovina, rozhovor do Rádiovíkendu

Redakcia:       literárna

Štúdio:           BB

Nahrávané:     1979

Vysielané:       neuved.

Prehrávané:    18. 01. 1981

Minutáž:          20´40

Kvalita:           1

Anotácia:        Zaslúžilý umelec básnik Milan Rúfus hovorí o svojom vzťahu k prírode. Približuje začiatky spolupráce s umeleckým fotografom Martinom Martinčekom, vznik spoločných obrazových publikácií Vám patrí úcta, Ľudia v horách, Hora. Hovorí o básnickej zbierke Stôl chudobných.

Poznámka:      Surovina rozhovoru do relácie Rádiovíkend, rýchlosť 19 m/sec. 1. záznam na páse DK – 198.

 

---------------

 

Číslo:             11 719             Signatúra: BA-AFR 5 220/1-1

Autor:            MRVOVÁ, Mária; RÚFUS, Milan

Názov:           Múdrosť hlbín

Redakcia:       HRLD

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     19. 06. 1980

Vysielané:      25. 06. 1980

Prehrávané:    december 1986

Minutáž:         26´38

Kvalita:          1

Anotácia:        Úryvok zo zbierky Sobotné večery. M. Rúfus, básnik – v detstve dotyky s umením (ľudovým) – ľudové piesne, rozprávky. Prvá zbierka Až dozrieme vyšla v r. 1956. Vzťah autor-dielo-publikum. Prvé verše, prvý debut. Svoj začiatok tvorby kladie do r. 1951. Poslanie básnika, čím je preňho poézia. Ktorí básnici naňho vplývali, ktorých má obľúbených. Poslanie poézie, odkaz pre súčasného človeka. Esej a báseň. Motív domova v jeho tvorbe – rozdiel medzi Knihou rozprávok a Sobotnými večerami. Na čom teraz pracuje (báseň – esej Óda na radosť, prekladá Puškinove Malé tragédie).

Poznámka:      Rozhovor vedie red. Mária Mrvová.

 

---------------

 

Číslo:             20 481             Signatúra: BA-AFR 3 947/1-1

Autor:            RUSKO, Vladimír

Názov:           A prijmi podané...

Redakcia:       HRLD

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     12. 06. 1981

Vysielané:      10. 12. 1981

Prehrávané:    júl 1984

Minutáž:         14´20

Kvalita:          1

Anotácia:        Rozhlasová stereofónna reflexia o spôsoboch interpretácie poézie M. Rúfusa, či lyrickej poézie vôbec. V kompozícii sú použité básne M. Rúfusa, fragmenty zo skladieb Tadeáša Salvu, skladby Ivana Paríka, fragmenty zo skladieb L. van Beethovena a zvuky.

Účinkujú: V. Minarovič, E. Golovková, M. Hajóssyová, dr.  J. Jamnický, L. Chudík, M. Huba, N. Gräffingerová, K. Machata, V. Strnisková, D. Jamrich.

Poznámka:      Stereo nahrávka.

 

---------------

 

Číslo:             16 396             Signatúra: BB-AFR 319/1-1

Autor:            RÚFUS, Milan

Názov:           Výber prírodnej lyriky

Podnázov:      Recituje Gustáv Valach

Redakcia:       literárna

Štúdio:           BB

Nahrávané:    neuved.

Vysielané:      neuved.

Prehrávané:    18. 01. 1981

Minutáž:         6´30

Kvalita:          1

Anotácia:        Výber básní Milana Rúfusa s témou prírody, stromu. Recituje zaslúžilý umelec Gustáv Valach.

Poznámka:      3. záznam na páse DK – 198. Rýchlosť 19m/sec.

 

---------------

 

Číslo:             22 863             Signatúra: BA-AFR 4 988/1-1

Autor:            viacerí

Názov:           Štúdio 7 (zostrih)

Redakcia:       HRS

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     1983

Vysielané:      1983

Prehrávané:    marec 1983

Minutáž:         2´42

Kvalita:          1

Anotácia:        10. 12. 1983 sa dožíva 55-tich rokov zasl. um. Milan Rúfus – pohľad jubilanta na súčasný život, nebezpečenstvo vojny, odraz vojny v jeho diele, práca na prekladoch kubánskej poézie, autorská práca Tryptich ľudových rozprávok.

Poznámka:      Zhovára sa R. Gallo ml.

 

---------------

 

Číslo:             10 835             Signatúra: BA-AFR 5 008/1-1

Autor:            RÚFUS, Milan; CHOVANCOVÁ, Eva

Názov:           RAMPA – Čas detstva krátky je

Redakcia:       HRM

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     05. 12. 1983

Vysielané:      december 1983

Prehrávané:    júl 1984

Minutáž:         19´33

Kvalita:          1

Anotácia:        Milan Rúfus, básnik – spomienka na rodný kraj, dom v Závažnej Porube, detstvo, príroda, blízky les, zimné radosti detstva, práca na poli a v dome, čo si odniesol pre život od svojich rodičov a rodákov, rozprávky a rozprávková tvorba – kniha Sobotné večery, rozprávkový triptych, na ktorom pracuje.

Poznámka:      Rozhovor vedie red. Eva Chovancová.

 

---------------

 

Číslo:             12 450             Signatúra: BA-AFR 5 510/1-1

Autor:            BERANOVÁ, Hana

Názov:           Pohľady do kultúry (zostrih)

Podnázov:      Z odkazu básnik, kritika, publicistu ...

Redakcia:       HRP

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     19. 12. 1984

Vysielané:      21. 12. 1984

Prehrávané:    apríl 1985

Minutáž:         12´54

Kvalita:          1

Anotácia:        Publicisticko-dokumentárne pásmo k nedožitým 80. narodeninám nár. um. Laca Novomeského. Zostavené z archívnych materiálov.  O L. Novomeskom hovoria: M. Válek, St. Šmatlák, Vl. Mináč, Zd. Holotíková, M. Rúfus.

 

---------------

 

Číslo:             19 235             Signatúra: BA-AFR 3 390/1-1

Autor:            ŠAJDOVÁ, Ľuba

Názov:           Rozhovor s Milanom Rúfusom

Redakcia:       HRM

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     25. 11. 1985

Vysielané:      1985

Prehrávané:    december 1985

Minutáž:         5´30

Kvalita:          1

Anotácia:        Milan Rúfus, básnik – o význame slova chlieb – cena chleba – chlieb ako symbol života – príprava chleba – úcta k chlebu a k práci.

 

---------------

 

Číslo:             5 355               Signatúra: BA-AFR 1 333/1-1

Autor:            neuved.

Názov:           Rádiomaják – vianočné reflexie

Podnázov:      Predvianočné rozprávanie zasl. umelca Milana Rúfusa

Redakcia:       HRP   

Štúdio:           Ba

Vysielané:      19. 12. 1986

Minutáž:         8´02

Kvalita:          1

Anotácia:        Zasl. umelec Milan Rúfus sa vo svojom predvianočnom rozprávaní zamýšľa nad významom rodiny, detí, lásky, výchovy a medziľudských vzťahov, nad vplyvom kultúry na konanie človeka.

 

---------------

 

Číslo:             13 454             Signatúra: BA-AFR 6 140/1-1

Autor:            ADAMČIAK, Milan

Názov:           Na hudbu sa spýtaj básnika...

Redakcia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     jún – júl 1987

Vysielané:      01. 10. 1987

Prehrávané:    január 1988

Minutáž:         59´10

Kvalita:          1

Anotácia:        O poézii Milana Rúfusa, aká je, ako vplýva na človeka, aké myšlienky navodzuje, ako sa v nej odráža muzikálne cítenie, poézia založená na ľudovej slovesnosti, tradíciách, Rúfusovej koncepcii detstva (hovorí o nej umenovedec Bohumil Kováč). Okrem neho hovoria: lit. vedec akad. Miloš Tomčík, muzikológ dr. Milan Adamčiak, huslista Peter Michalica.

Básnik Milan Rúfus – spomína na hudbu v detstve, vizuálne a akustické cítenie (spomienka na výstavu obrazov), ľudová rozprávka, zbierka básní Prísny chlieb, otázka umenia, vzťahu k hudbe.

V relácii ďalej účinkuje: Peter Rúfus (recituje), Ida Rapaičová (text).

Poznámka:      Nahrávke je stereo. Je vysielaná k Medzinárodnému dňu hudby.

 

---------------

 

Číslo:             13 465             Signatúra: BA-AFR 6 138/1-1

Autor:            TOMČÍK, M; KOVÁČ, B.

Názov:           Poetika hudobnosti vo verši Milana Rúfusa

Redakcia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     15. 05., 17. 11. 1987

Vysielané:      Neuved.

Prehrávané:    január 1988

Minutáž:         43´30

Kvalita:          1

Anotácia:        1. M. Rúfus – o prvých kontaktoch s ľudovou piesňou v detstve (fascinoval ho bubeník); zárodkoch jeho veršov v hudbe; aké zvuky mu poskytovala príroda; recitácia básne zo zb. Prísny chlieb; zážitok z Revúcej; o väzbe society a umenia, symbolistickej poézii, vizuálnom a akustickom cítení v jeho básňach. Rozhovor vedie Milan Adamčiak.

2. Miloš Tomčík – o básnických zbierkach  M. Rúfusa; rozbor básní zo zb. Studnička, Až dozrieme (ukážka básne Uspávanka); v čom je zakotvená poézia M. Rúfusa (v ľudovej slovesnosti). 

3. Bohuš Kováč – čo hovorí M. Rúfus o detstve, – jeho koncepcia detstva.

 

---------------

 

Číslo:             2 066               Signatúra: BA-AFR 8 336/2-1

Autor:            GAJDOŠ, Stanislav

Názov:           Stretnutia

Podnázov:      Mala som pekný život. (K 80. narod. Maše Haľamovej)

Redakcia:       HRLD

Štúdio:           Ba

Nahrávané.     18. 08. 1988

Vysielané:      21. 08. 1988

Prehrávané:    október 1988

Minutáž:         40´30

Kvalita:          1

Anotácia:        Zasl. um. M. Haľamová – recituje vlastnú báseň (archívna nahrávka), v rozhovore hovorí o vyučovaní fonetiky na parížskej Sorbonne, spomína na stretnutie s Lacom Novomeským, ..., spomienka na poéziu Milana Rúfus a na priateľstvo s ním, o Fr. Hrubínovi, E. B. Lukáčovi, J. Smrekovi...; práca vo vydavateľstve Mladé letá (redigovanie Rúfusových rozprávok), terajšie obdobie staroby, ...

Poznámka:      Rozhovor vedie red. S. Gajdoš, básne recit. D. Vašíčková, M. Dacejová, text číta J. Valentík.

 

---------------

 

Číslo:             1 951               Signatúra: BA-AFR 8 766/1-1

Autor:            BERANOVÁ, Hana

Názov:           Rádiomaják (zostrih)

Podnázov:      Zachráňme pamiatku...

Redakcia:       HRP

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     14. 10. 1988

Vysielané:      14. 10. 1988

Prehrávané:    1989

Minutáž:         5´15

Kvalita:          1

Anotácia:        Kriticko-analytická poznámka na základe príspevku spoluprac. o potrebe zachrániť nehnut. stavebnú pamiatku po Štúrovom básnikovi J. Kráľovi v Zl. Moravciach – s postojom zasl. um. M. Rúfusa. H. Beranová – citáty z listu (príspevku) architekta Igora Thurzu ... V. Minarovič – číta spriev. list M. Rúfusa, ... (ide o renováciu rodného domu J. Kráľa), o jeho zaradenie do štát. chránenej nehnuteľnosti.

Poznámka:      Celý text listu – príspevku je pripojený a uložený v páse AFR 8766.

 

---------------

 

Číslo:             2 145               Signatúra: BA-AFR 8 395/1-2

Autor:            GAJDOŠ, Stanislav

Názov:           Rozhovor so zaslúžilým umelcom Milanom Rúfusom

Redakcia:       HRLD

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     15. 11. 1988

Vysielané:      Neuved.

Prehrávané:    február 1989

Minutáž:         28´00

Kvalita:          1

Anotácia:        Zasl. um. M. Rúfus – aké má miesto človek medzi ľuďmi, filozofovanie nad otázkami človeka, jeho zaradenie do spoločnosti, jednota jedinca ako indivídua; každý, kto dáva, tak aj prijíma – v kontexte jeho tvorby, ako to vidí on, zdroje kniha Maroško, aký bol M. Rázus. – Pauza. – Prečo a čím ho priťahuje rozprávka – ľudová rozprávka (Dobšinský), etická norma, fantázia; úloha poézie a literatúry v kontexte života.

Poznámka:      Rozhovor vedie red. S. Gajdoš. Surovina!

 

---------------

 

Číslo:             2 146               Signatúra: BA-AFR 8 395/2-2

Autor:            GAJDOŠ, Stanislav

Názov:           Rozhovor so zaslúžilým umelcom Milanom Rúfusom

Redakcia:       HRLD

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     15. 11. 1988

Vysielané:      neuved.

Prehrávané:    február 1989

Minutáž:         41´00

Kvalita.           1

Anotácia:        Zasl. um. M. Rúfus – úloha poézie, literatúry v spoločnosti, fideistická koncepcia sveta, sme závislí na umení; čo držalo voľakedy ľudí „nad vodou“ a čo by ich malo držať dnes; zamieňanie socialistického ideálu za ideál konzumný – v čom sú príčiny; v čom bol preňho tento rok nový, iný oproti predchádzajúcim – prvok nádeje pre celé ľudstvo – ničenie zbraní; jeho sny, lásky, ... – výtvarné umenie (Bazovský, Fulla, Kompánek), literatúra (Vl. Holan), nemá náročné sny, chce tvoriť ďalej verše a nielen pre seba; nenárokuje si, aby niekoho poúčal, aby robil kazateľa, ...

Poznámka:      Viď priložený text. Rozhovor vedie red. Stanislav Gajdoš.

 

---------------

 

Číslo:             6 210               Signatúra: BA-AFR 12 460/1-1

Autor:            GAJDOŠ, Stanislav

Názov:           Na slovíčko, Milan Rúfus

Redakcia:       HRLD

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     12. 12. 1988

Vysielané:      14. 12. 1988

Prehrávané:    december 1992

Minutáž:         29´05

Kvalita:          1

Anotácia:        Relácia začína hudbou. M. Rúfus – čo chýba Slovákovi v kultúrnej a existenčnej samozrejmosti, predstava totálneho blahobytu (znovu o tomto v závere relácie). Red. S. Gajdoš – o básnikovi M. Rúfusovi a jeho dielach. – Hudba – Rozhovor s básnikom: – aké miesto má človek medzi ľuďmi (dodržiavanie určitých pravidiel, hodnota človeka, prijímať a dávať, duchovný život, lit. kritika, Martin Rázus, Slovák kedysi a dnes, spomienka – príhoda z mladosti, čím a prečo ho rozprávka a staré lit. texty priťahujú, nedostatok uvedomovanej si minulosti, poézia a lit. v súčas. Živote, čo držalo ľudí nad vodou kedysi a dnes, dobro a zlo). Relácia končí hudbou.

Poznámka:      Rozhovor vedie red. S. Gajdoš.

 

---------------

 

Číslo:             2 003               Signatúra: BA-AFR 8 807/1-1

Autor:            viacerí

Názov:           Rádiomaják (zostrih)

Podnázov:      Čas dynamických premien v kultúre, umení, v spoločnosti

Redakcia:       HRP

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     30. 12. 1988

Vysielané:      30. 12. 1988

Prehrávané:    1989

Minutáž:         35´00

Kvalita:          1

Anotácia:        B. Uhlár, režis. trnavského Divadla pre mládež. O autorskom divadle a spoločenských témach vo svojich hrách, prečo pracuje s ochotníkmi, ... M. Chudovský, šéf opery SND – o aktuálnych úlohách opery, ... J. Šutka – o byrokracii v kultúre, ... J. Jakubisko, zasl. um., režisér – tvorivosť a remeselná rutina, slov. film a jeho premeny, ... A. Brunovský, nár. um., maliar – o svojej tvorbe, výstavách, ... M. Rúfus, zasl. um. – o aktuálnych spoloč. problémoch, pozit. tendenciách v súčasnosti...

Poznámka:      Rozhovor viedla M. Hluchová, moderátorka M. Opoldusová. Celá relácia RM bez hudby.

 

---------------

 

Číslo:             1 757               Signatúra: BA-AFR 8604/1-1

Autor:            ŤAPAJOVÁ, Elena

Názov:           Stretnutia. Poézia moja láska

Podnázov:      Posedenie s Františkom Kovárom

Redakcia:       HRLD

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     20. 01. 1989

Vysielané:      22. 01. 1989

Prehrávané:    apríl 1989

Minutáž:         38´45

Kvalita:          1

Anotácia:        F. Kovár, člen činohry Novej scény v Bratislave – začiatky jeho recitovania, prvá báseň, účasť na rôznych recitač. súťažiach, ... čo je preňho poézia (pokora pred slovom), cituje M. Válka, M. Rúfusa, jeho obľúbení básnici – jeho vzťah k nim, recituje ukážky z básní, relácia Poetické štúdio, recituje básne M. Haľamovej, Rúfusova poézia, básnická skladba švéd. spisovateľa Artura Lundkvista – Pondelňajšia modlitba – recituje ukážky.

Poznámka:      Viď priložený text. Rozhovor vedie E. Ťapajová.

 

---------------

 

Číslo:             1 862               Signatúra: BA-AFR 8 702/1-1

Autor:            TEŠOVIČOVÁ, Anita

Názov:           Rozhovor so zaslúžilým umelcom Milanom Rúfusom – o žene dneška           

Podnázov:      O žene na filmovom plátne

Redakcia:       HRP

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     04. 01. 1989

Vysielané:      26. 01. 1989

Prehrávané:    1989

Minutáž:         15´00

Kvalita:          1

Anotácia:        M. Rúfus – o žene dneška v umení filmovom a televíznom – že ju toto umenie degraduje len na objekt vášní, čo nie je správne, umelec nesmie byť takýto jednostranný – i toto je dôsledok čohosi nezdravého v spoločnosti, ktorá ženu nedoceňuje a nevytvára jej dostatočné podmienky pre plnohodnotný život. Je to etapa hypertrofie sexu (drogy – úteku od problémov, skutočností). Spomína históriu civilizácie: Starý Rím, Egypt, Mozopotámiu. Sexuálne frustrované epochy – bez vnútorného obsahu. Rozhovor viedla red. A. Tešovičová.

Poznámka:      Ide o surovinu (časť rozh. odvysielaný v relácii Kontakty 26. 01. 1989).

 

---------------

 

Číslo:             62 205             Signatúra: BA-AFR 12 455/1-1

Autor:            ŤAPAJOVÁ, Elena

Názov:           Stretnutia

Podnázov:      Poézia, moja láska

Redakcia:       HRLD

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     20. 01. 1989

Vysielané:      22. 01. 1989

Prehrávané:    december 1992

Minutáž:         42´00

Kvalita:          1

Anotácia:        Rozhovor Eleny Ťapajovej s hercom, recitátorom Františkom Kovárom. ... čím je preňho poézia (recit. Rúfusova báseň „Čo je báseň“, cituje Válka – čo je poézia).  – hudba – Vzťah k básnikom a básňam, ... recitácie básní František Kovár (Pasternakovho „Hamleta“; 3 básne S. Veigla; „Kruhy na vode“), o Rúfusovej poézii. – Hudba – Recit. Básne „Číte dejiny“, „Básnik“ – Hudba – Švéd. Básnik A. Lundkvist – recit. bás. Skladby „Pondelňajšia modlitba pre rozličné hlasy. – Hudba.

 

---------------

 

Číslo:             2 033               Signatúra: BA-AFR 8 835/1-1

Autor:            TEŠOVIČOVÁ, Anita

Názov:           Kontakty (zostrih)

Podnázov:      Aké sme? Úvod k príspevku A. Tešovičovej

Redakcia:       HRP

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     04. 01. 1989

Vysielané:      26. 01. 1989

Prehrávané:    1989

Minutáž:         9´00

Kvalita:          1

Anotácia:        Úvod k príspevku Aké sme ženy dneška? Rádiopošta k ankete Slovenky a Kontaktov na tému: Aké sme. Citáty z listov poslucháčov číta moderátorka rel. A. Tešovičová, ... E. Ťapajová, red. Slovenky – upozorňuje na disproporcie medzi film. a televíznym zobrazením súčasnej ženy. M. Rúfus – hovorí o žene dneška v umení filmovom a televíznom, že ju toto umenie degraduje na objekt vášní, čo nie je správne, umelec nesmie byť takýto jednostranný, je to dôsledok čohosi nezdravého v spoločnosti, ktorá ženu nedoceňuje – neumožňuje podmienky pre plnohodnotný život.

 

---------------

 

Číslo:             3 368               Signatúra: BA-AFR 10 551/1-1

Autor:            PAUER, Marián

Názov:           Básnik zasl. um. Milan Rúfus o fotografovi zasl. um. Martinovi                        Martinčekovi

Redakcia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     27. 01. 1989

Vysielané:      06. 02. 1989

Prehrávané:    október 1990

Minutáž:         15´00

Kvalita:          1

Anotácia:        Básnik M. Rúfus – o prvých kontaktoch s fotografom M. Martinčekom, spolupráca s ním neskôr, ako videl krajinu M. Martinček, pohľad na svet na ľudí, názor na akad. mal. E. Martinčekovú – na jej výtvarné práce.

Poznámka:      Rozhovor vedie dr. M. Pauer. Výpoveď M. Rúfusa je v relácii Umelecké konfrontácie – Jar našej jesene (AFR 10 258). Surovina!

 

---------------

 

Číslo:             2 961               Signatúra: BA-AFR 10 258/1-1

Autor:            PAUER, Marián

Názov:           Umelecké konfrontácie (stereo)

Podnázov:      Jar našej jesene

Redakcia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     26. 01. 1989

Vysielané:      06. 02. 1989

Prehrávané:    jún 1990

Minutáž:         59´14

Kvalita:          1

Anotácia:        Podoby a kontrasty tvorby zasl. um. Ester a Martina Martinčekovcov. ... Milan Rúfus – čo bolo skôr – básne alebo fotografie, spoločná reč s Martinčekom, Martin je vďačný Rúfusovi, že umocnil jeho fotografie vzájomnými myšlienkami, Rúfus – dlho nosil u seba fotografie starých ľudí, Martinček ich fotografoval, on žil medzi nimi, dôverne ich poznal, ... J. Valentík – číta spomienky M. Martinčeka na tetku Žiačikovú, ...

Poznámka:      Reláciou sprevádza dr. M. Pauer, verše M. Rúfusa recituje František Kovár.

---------------

 

Číslo:             2 180               Signatúra: BA-AFR 8 872/1-1

Autor:            BALAŠČÁK, Ján

Názov:           Kontakty (zostrih)

Podnázov:      Zázračný rozprávač zasl. um. Martin Martinček

Redakcia:       HRP

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     22. 04. 1989

Vysielané:      22. 04. 1989

Prehrávané:    1989

Minutáž:         7´55

Kvalita:          1

Anotácia:        Ozvučená poznámka k jubilejnej výstave zasl. um. M. Martinčeka, ktorú otvorili začiatkom apríla v Dome umenia v Bratisalve. Dr. M. Pauer, komisár výstavy – hodnotí dielo M. Martinčeka. M. Rúfus, zasl. um. – o vzťahu k Martinčekovým príbehom jednoduchých ľudí, hovorí o knihe Umierajú v sedle (osud ľudskej slobody), z ktorého vychádza Hanákov film. ...

Poznámka:      V. Minarovič, sprievodné slovo, J. Balaščák, redaktor.

 

---------------

 

Číslo:             2 363               Signatúra: BA-AFR 8 475/1-1

Autor:            KOŠEC, Ivan

Názov:           Rozhlasové noviny (zostrih)

Podnázov:      Rozhovor so zasl. um. Milanom Rúfusom

Redakcia:       HRS

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     10. 08. 1988

Vysielané:      10. 08. 1988

Prehrávané:    1988

Minutáž:         3´08

Kvalita:          1

Anotácia:        Rozhovor so spisovateľom M. Rúfusom, pri príl. jeho 60. narodenín. Hovorí o svojej poézii, o vrchole sebavytvorenia autora, ako hľadal cestu k mladej generácii, svojich začiatkoch – o vzťahu k domovu, poézii, cieľoch a poslaní jeho básní. O prechode súčasnej spoločnosti veľkými zmenami, ktoré by mal umelec zachytiť vo svojom diele, o význame umenia v dnešnom svete.

Poznámka:      Zhováral sa red. I. Košec.

 

---------------

 

Číslo:             2 644               Signatúra: BA-AFR 10 015/1-1

Autor:            OPOLDUSOVÁ, Mária

Názov:           Horizonty (zostrih)

Podnázov:      Zápas o človeka – Dialóg so zasl. um. Milanom Rúfusom

Redakcia:       HRP

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     30. 09. 1989

Vysielané:      20. 09. 1989

Prehrávané:    1989

Minutáž:         49´00

Kvalita:          1

Anotácia:        M. Opoldusová – dialógy so zasl. um. M. Rúfusom. Konfrontácia možnosti spoloč. a občianskej realizácie básnika a dnešných ml. ľudí. ... – ľudová tvorivosť – trezor morálneho kódexu ľudí, ... – o morálnom kódexe človek social. spoloč. a jeho konkrét. podobách a deformáciách, ... – o vzťahu k minulosti, histor. k umeleckým hodnotám ... – o príčinách deformovaného vzťahu k práci, ... – o vzťahu k domovu, vlastenectve a nedostatkoch vo výchove k vlastenectvu.

Poznámka:      Dialógy viedla red. M. Opoldusová. Priložený text v páse.

 

---------------

 

Číslo:             2 984               Signatúra: BA-AFR 10 280/1-1

Autor:            ČÁRSKA, Etela

Názov:           „Myšlienky o človeku“

Podnázov:      Zaslúžilý umelec Milan Rúfus

Redkacia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     29. 11. 1989

Vysielané:      Neuved.

Prehrávané:    máj 1990

Minutáž:         15´00

Kvalita:          1

Anotácia:        M. Rúfus – čím je človek pre básnika – človek ako východisko pre báseň, myšlienka obrodzovania človeka, jeho poézia – vychádza z krásy, dobroty, ľudskosti, túžbe po živote, aké sú posolstvá pre človeka – odkiaľ prichádza a kam ide ľudská bytosť, ľudské utrpenie – v prípade potreby je ho treba poniesť.

Poznámka:      Rozhovor vedie red. PhDr. E. Čárska.

 

---------------

 

Číslo:             3 367               Signatúra: BA-AFR 10 550/1-1

Autor:            neuved.

Názov:           Vyznanie zasl. um. Ester Martinčekovej a zasl. um. Martina                           Martinčeka

Redakcia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     február 1989

Vysielané:      06. 12. 1989

Prehrávané:    október 1990

Minutáž:         16´35

Kvalita:          1

Anotácia:        Akad. mal. E. Martinčeková-Šimerová a zasl. um., fotograf Martin Martinček – vyznania o ľuďoch, kraji Liptove, lese, prírode, inšpiráciách, vzájomných väzbách. Básnik zasl. um. Milan Rúfus – spolupráci s M. Martinčekom, o jeho fotografiách.

Poznámka:      Rozhovor vedie dr. Marián Pauer. Použité v relácii Umelecké konfrontácie – Jar našej jesene (AFR 10 258). Stereo.

 

---------------

 

Číslo:             4 799               Signatúra: BA-AFR 11 116/1-1

Autor:            WEIDLER, Ernest

Názov:           Rozhovor s Milanom Rúfusom

Redakcia:       I.

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     12. 03. 1990

Vysielané:      neuved.

Prehrávané:    september 1991

Minutáž:         18´00

Kvalita:          1

Anotácia:        M. Rúfus – kde hľadal povzbudenie, silu v ťažkých časoch; či bol niekedy zúfalý; veriaci – či neveriaci (vždy bol veriaci), pravda, ľudskosť, je most alebo priepasť medzi veriacimi a neveriacimi? – v jeho básňach je veľa viery – číta jednu zo svojich básní.

Poznámka:      Rozhovor vedie red. E. Weidler.

 

---------------

 

Číslo:             2 622               Signatúra: BA-AFR 10 436/1-1

Autor:            WEIDLER, Ernest

Názov:           Kresťanská nedeľa

Redakcia:       HRSP/CR

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     04. 04. 1990

Vysielané:      08. 04. 1990

Prehrávané:    1990

Minutáž:         43´30

Kvalita:          1

Anotácia:        Umelecko-publicistické pásmo. Účinkujú: Gustáv Valach, Eva Rysová, Jana Bárdošová. Hudba J. S. Bach. Tichý dialóg o viere nádeji človeka. Rozhovor s básnikom Milanom Rúfusom: bol viac veriaci – pochybujúci – ako veriaci, aký je mu blízky Boh? Dr. Ján Urban, kazateľ Cirkvi bratskej. Tichý dialóg s maliarom Vincentom Hložníkom: kresby, maľby, ilustrácie k Novému zákonu... jeho ideálom v 68-om bolo ilustrovať Bibliu. Svedomie, vnútorná bolesť... Rozhovory – úvahy pripravil red. E. Weidler.

Poznámka:      Celé umelecké pásmo je prepísané a text uložený v páse.

 

---------------

 

Číslo:             3 848               Signatúra: BA-AFR 10 813/1-1

Autor:            ČÁRSKA, Etela

Názov:           Meditácie o príchode

Podnázov:      Biblia a jej umelecké inšpirácie

Redakcia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     november 1990

Vysielané:      15. 12. 1990

Prehrávané:    jún 1991

Minutáž:         59´14

Kvalita:          1

Anotácia:        O biblii ako žriedle kultúry a o vzťahu k nej hovoria básnici M. Rúfus, V. Turčány, hud. sklad. I. Hrušovský – recituje G. Valach. V. Turčány hovorí aj o Danteho Božskej komédii a Hollého Selankách. Sprievodcom relácie je red. E. Čárska.

Poznámka:      Zostrih slova V. Turčányho a M. Rúfusa je na AFR 10 803. Stereo!

 

---------------

 

Číslo:             3 820               Signatúra: BA-AFR 10 803/11

Autor:            ČÁRSKA, Etela

Názov:           Biblia a jej umelecké inšpirácie

Redakcia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     november 1990

Vysielané:      15. 12. 1990

Prehrávané:    február 1991

Minutáž:         32´40

Kvalita:          1

Anotácia:        M. Rúfus – o biblickom texte. V. Turčány – Proglas – preklad biblie do staroslovienčiny, biblia a stredovek, Hollého Selanky. M. Rúfus – slov. liter. a hudba – vyrastala z podnetov Biblie, patrónka Slovenska Matka Božia, slov. katol. Moderna. V. Turčány – Silanova poézia ho inšpirovala, Hviezdoslavova poézia (vychádzali z Biblie), J. Hollý – 2 katolícke spevníky, slov. literatúra je preniknutá Bibliou, ako aj celá európska literatúra. M. Rúfus – v detstve – ľudová pieseň, náboženské spevy, vplývali naňho. V. Turčány – o Božskej komédii (Dante), modlitba sv. Bernarda (recituje po latinsky a hovorí slovenský preklad)... M. Rúfus – motív matky, návrat do Európy, návrat do žriedla kultúry, návrat do človečenstva.

Poznámka:      S M. Rúfusom a V. Turčánym hovorí red. E. Čárska. V 16. min. – prerušená modulácia. Stereo!

 

---------------

 

Číslo:             569                  Signatúra: KE-AFR 485/1-1

Autor:            DESIATNIK, Milan

Názov:           Zborovjan Julo

Podnázov:      Nedožité 70-te narodeniny

Redakcia:       RSP    

Štúdio:           Ko

Nahrávané:     12. 01. 1991

Vysielané:      14. 01. 1991

Minutáž:         11´00

Kvalita:          1

Anotácia:        Člen činohry ŠD v Košiciach Ján Bzdúch spomína na Jula Zborovjana pri príležitosti nedožitých 70. rokov. ... Záver s básnikom Milanom Rúfusom.

 

---------------

 

Číslo:             4 603               Signatúra: BA-AFR 12 022/1-1

Autor:            GAJDOŠ, Stanislav

Názov:           Klub nezávislých spisovateľov – slovenská otázka – 29. 1. 1991

Redakcia:       HRLD

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     29. 01. 1991

Vysielané.      neuved.

Prehrávané:    marec 1992

Minutáž:         36´00

Kvalita:          2

Anotácia:        Milan Rúfus – slovenská otázka, politická kultúra, príklad Golonku; Milan Lasica – ako bol na zájazde v Amerike, problémy česko-slovenské aj tam (zhoršená kvalita nahrávky), systém predstavení, ako ich tam prijali – zážitky, vzťahy Slovákov a Čechov; Stanislav Štepka – tiež hovorí o zážitkoch v Amerike, kde boli na zájazde s divadlom, slovensko-české vzťahy.

Poznámka:      Nahrávka nie je od začiatku, je to surovina – menej kvalitné. Nahrávané v asociácii SPTS.

 

---------------

 

Číslo:             6 075               Signatúra: BA-AFR 12 633/1-1

Autor:            viacerí

Názov:           Spievajte Pánovi pieseň novú (čistý zostrih slova)

Redakcia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     12. 12. 1991

Vysielané:      neuved.

Prehrávané:    máj 1993

Minutáž:         29´00

Kvalita:          1

Anotácia:        O Knihe žalmov prebásnených Milanom Rúfusom sa rozprávajú básnici Milan Rúfus a Viliam Turčány, skladateľ Ivan Hrušovský, muzikológ a teológ Igor Vajda. ...

 

---------------

 

Číslo:             4 699               Signatúra: BA-AFR 12 004/1-1

Autor:            ČÁRSKA, Etela dr.

Názov:           Spievajte Pánovi pieseň novú (Stereo)

Podnázov:      Dávidove žalmy v poetických, hudobných a liturgických metamorfózach

Redakcia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     december 1991

Vysielané:      26. 12. 1991

Prehrávané:    máj 1992

Minutáž:         54´30

Kvalita:          1

Anotácia:        Relácia je už tretím vianočným stretnutím nad Bilibou a jej umeleckými konfrontáciami – s básnikmi Milanom Rúfusom, Viliamom Turčánym, skladateľom Ivanom Hrušovským, muzikológom a teológom Igorom Vajdom. Recitácie: Gustáv Valach. Red. Etela Čárska.

Poznámka:      Nahrávka je stereo.

---------------

 

Číslo:             5 326               Signatúra: BA-AFR 12 603/1-1

Autor:            HEVEŠIOVÁ, Jana

Názov:           Literárny magazín – verbum (zostrihy)

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     11. 12. 1992

Vysielané:      21. 12. 1992

Prehrávané:    február 1993

Minutáž:         14´00

Kvalita:          1

Anotácia:        Milan Rúfus – čo vie o čitateľoch, poslucháčoch svojich veršov, jeho kniha „Modlitbičky“, ako dlho vznikali, – kniha Autoportrét, – Štefan Moravčík – ktorá jeho kniha vyvolala najväčší ohlas, – Rudolf Sloboda – čo vie o svojich čitateľoch, ...

Poznámka:      Rozhovor vedie red. Jana Hevešiová.

 

---------------

 

Číslo:             7 080               Signatúra: BA-AFR 13 662/1-1

Autor:            HEVEŠIOVÁ, Jana

Názov:           Ísť nad seba

Podnázov:      Výňatky z pásma o Margite Figuli

Redakcia:       ORLU

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     02. 03. 1993

Vysielané:      neuved.

Prehrávané:    január 1995

Minutáž:         30´20

Kvalita:          2

Anotácia:        Časti z pásma Ísť nad seba o spisovateľke Margite Figuli. Úvodná mozaika názorov M. Rúfusa, J. Števčeka, R. Slobodu a jej syna B. Šustera. Zostrihaný rozhovor J. Hevešiovej s M. Figuli (surovina AFR 10 298). Ukážky z jej tvorby v podaní P. Bzdúcha a J. Šimonoviča. M. Rúfus hodnotí jej tvorbu.

Poznámka:      Niektoré pasáže s podkresom hudby.

 

---------------

 

Číslo:             8 082               Signatúra: BA-AFR 14 643/1-1

Autor:            RUTTKAYOVÁ, Ivica

Názov:           Milan Rúfus

Redakcia:       S-2

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     november 1993

Vysielané:      29. 11. 1993

Prehrávané:    september 1996

Minutáž:         18´40

Kvalita:          1

Anotácia:        Milan Rúfus, spis. – tolerancia jeho poézie za čias minulých, – v r. 1956 zbierka Až dozrieme, potom až v r. 1968 Zvony, nasledovala dlhšia odmlka, –  išlo mu vždy o pravdu ľudskej bytosti, –  najnovšia zbierka Lupienky z jabloní (vyd. Mladé letá, 1993) – je to napísané na podklade ľudových rozprávok, je určená pre deti. Ukážky z veršov novej zbierky recituje Karol Machata. Reláciou sprevádza red. Ivica Ruttkayová.                 

 

---------------

 

Číslo:             9 358               Signatúra: BA-AFR 10 959/1-1

Autor:            GAJDOŠ, Stanislav

Názov:           Spisovateľ očami fotografa

Redakcia:       HRLD

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     20. 01. 1994

Vysielané:      29. 01. 1994

Prehrávané:    máj 1998

Minutáž:         29´30

Kvalita:          1

Anotácia:        Postrehy o fotografovaní, výroky slávnych, ...(hovorí red. S. Gajdoš), citácie číta Jana Kopsová. – Pavel Kastl, umelecký fotograf a amatérsky básnik – o fotení básnika Milana Rúfusa, kontakt fotograf – spisovateľ, výber – koho fotiť, ... témy rozhovorov pri fotení, ... dôvera medzi fotografovaným a fotografom.

 

---------------

 

Číslo:             7 139               Signatúra: BA-AFR 13 708/1-1

Autor:            PAUER, Marián

Názov:           Zrkadlenie (zostrih)

Podnázov:      Chcete sa pozhovárať? – manželia Martinčekovci

Redakcia:       ORSP

Štúdio:           Ba

Vysielané:      29. 01. 1994

Prehrávané:    február 1995

Minutáž:         31´40

Kvalita:          1

Anotácia:        M. Pauera pozval do ateliéru manželov Martinčekovcov v Lipt. Mikuláši. Ester Šimmerová-Martinčeková je maliarka, dr. Martin Martinček je právnik i fotograf. ... dnes 81-ročný, ... spolupracoval s Milanom Rúfusom, bola to zaujímavá a plodná spolupráca.  ...

Poznámka:      Reláciu moderuje M. Opoldusová.

 

---------------

 

Číslo:             6 873               Signatúra: BA-AFR 13 452/1-1

Autor:            ČERNECKÁ, Ida; RÚFUS, Milan

Názov:           Detský svet v diele R. Schumanna a M. Rúfusa (zostrih)

Redakcia:       ORHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     25. 05. 1994

Vysielané:      1994

Prehrávané:    november 1994

Minutáž:         23´00

Kvalita:          1

Anotácia:        Ida Černecká hovorí o diele skladateľa Roberta Schumanna orientovanom na deti. – Básnik Milan Rúfus sa zamýšľa nad tvorbou pre deti, autorsky interpretuje svoje verše. Ak sa píše pre deti, treba to aj adresovať deťom, no možno písať aj bipolárne, t. j. o deťoch pre deti aj dospelých, ako napr. Exupéry. Opačný prípad je dielo českého literáta V. Holana – Princ Bajaja. Schumann skladal pre deti jednoduché skladbičky. Tiché papradie M. Rúfusa, ako sa dostala Modlitbička do zbierky. Pri rozprávkach je dôležité vedieť, kedy vznikla a kto ju písal. Spomienky na vlastné detstvo určujú aj vzťah k deťom – Schumann napr. spomínal najmä na komické situácie. Autorská interpretácia veršov M. Rúfusa.

Poznámka:      Nahrávka je stereo.

 

---------------

 

Číslo:             8 624               Signatúra : BA-AFR 14 984/1-1

Autor:            ADAMČIAK, Milan

Názov:           Na hudbu sa spýtaj básnika (stereo)

Podnázov:      Milan Rúfus

Redakcia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     november 1994

Vysielané:      05. 11. 1994

Prehrávané:    máj 1997

Minutáž:         59´05
Kvalita:          1

Anotácia:        Úvod hudba, recitácia (P. Rúfus, I. Rapaičová); –  Milan Rúfus – spomienky na kapelu v detstve, bubon; –  muzikológ Milan Adamčiak o poézii Milana Rúfusa, čo mu pripomína, prvky ľud. piesne; –  M. Rúfus – spomienky na to, ako mu matka v detstve spievala a pritom priadla; – akad. Miloš Tomčík – báseň zo Studničky – Uspávanka (evokácia detstva, autorova skúsenosť, morálnosť, pravda); –  M. Rúfus – dedina, v ktorej vyrástol – Poruba (pri L. Mikuláši), zvuky prírody, zvony – dedina nesmela byť bez zvonov, lebo by nemala dušu; – Milan Adamčiak – hudobnosť Rúfusových veršov, dotyky so zvukom, ale aj s tichom; –  Peter Michalica – Rúfusova poézia naňho nepôsobí hudobne, skôr vizuálne, –  Rúfusovi bol blízky aj symbolizmus, „báseň je mladšia sestra piesne“.

Poznámka:      Umelecký text a recitácie: Ida Rapaičová, Peter Rúfus.

 

---------------

 

Číslo:             9 207               Signatúra: BA-AFR 9 454/1-1

Autor:            ČÁRSKA, Etela

Názov:           Milan Rúfus o tichu, pokore a Modlitbičkách

Redakcia:       HRHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     7. 12. 1994

Vysielané:      neuved.

Prehrávané:    apríl 1998

Minutáž:         23´21

Kvalita:          S

Anotácia:        Milan Rúfus – na počiatku bolo slovo, ale predtým bolo ticho, príklad ticha v hore, on má viacero básní na tému „ticho“, báseň Ticho po básni, ticho ho fascinuje, – báseň Mahuliena alebo o čom je krása (recituje svoju vlastnú báseň) – múdrosť adventu – pokorné, trpezlivé približovanie sa k cieľu, pokora – jej potreba v živote, báseň je istý druh modlitby, „báseň a modlitba sú sestry“, genéza jeho „Modlitbičiek“, od prvej básne sa spovedá z vlastného detstva, recituje básničku z Modlitbičiek, – krátke prerušenie nahrávky, – ďalšia básnička (recituje) a vysvetľuje, o čo vlastne išlo v Modlitbičkách. S M. Rúfusom sa zhovára red. E. Čárska.

Poznámka:      V závere nahrávky je krátke prerušenie.

 

---------------

 

Číslo:             7 352               Signatúra : BA-AFR 13 990/1-2

Autor:            ČÁRSKA, Etela

Názov:           Cesta kríža – utrpenie a vzkriesenie

Podnázov:      Rozhlasová kompozícia

Redakcia:       ORSH

Štúdio:           Ba

Vysielané:      15. 04. 1995   

Prehrávané:    september 1995

Minutáž:         58´28

Kvalita:          1

Anotácia:        Nad otázkou bolesti, života i smrti sa zamýšľali hostia – básnik Milan Rúfus, rímskokatolícky kňaz Ján Sucháň a hudobný skladateľ Ivan Hrušovský. Konštatovali, že civilizovaný svet 20. storočia nemá rád bolesť – hľadanie náhradnej radosti mimo utrpenia, neochota k obeti, tvrdšiemu životu, absentuje schopnosť uniesť utrpenie. V relácii odzneli básne Milana Rúfusa    v interpretácii autora a Petra Rúfusa a skladby J. S. Bacha, Arvo Pärta, Ivana Hrušovského, Petra Erbena a Krzysztofa Pendereckého.

Poznámka:      Účinkovali: Dr. Etela Čárska, Milan Rúfus, Peter Rúfus, Ján Sucháň, Ivan Hrušovský, Mária Dacejová a Ján Valentík.

 

---------------

 

Číslo:             5 981               Signatúra: BA-AFR 8 209/1-2

Autor:            RUSKO, Vladimír st.

Názov:           V jaskynke pamäti  

Podnázov:      Pán herec a rozhlasový mikrofón (L. Chudík – Piesťany 1995)

Redakcia:       ORLIT

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     15. 06. 1995

Vysielané:      neuved.

Prehrávané:    január 1997

Minutáž:         63´11

Kvalita:          S

Anotácia:        Spomienkový večer herca Ladislava Chudíka na XIV. Festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v Piešťanoch 15. 6. 1995. – klavír (Jozef Malovec), – úvod – rež. Vl. Rusko predstavuje herca L. Chudíka (jeho postavy), – spev, fragmenty z rozhl. diel, recitácia, spomienky na vstup do rozhlasu, ...., – o M. Rúfusovi – jeho zbierke Až dozrieme, spôsoby recitácie (Budský, Záborský, Huba atď.), ....., – literárne lásky – Kostra, Rúfus, Seifert. ...

Poznámka:      Rozhovor vedie Vl. Rusko st. V ukážkach sú použité rozhlasové archívne dokumenty.

           

---------------

 

Číslo:             7 458               Signatúra: BA-AFR 14 038/1-1

Autor:            RÚFUS, Milan

Názov:           Slovo pre veriacich i neveriacich

Podnázov:      Modlitbičky

Redakcia:       ORNV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     23. 08. 1995

Vysielané:      03. 09. 1995

Prehrávané:    september 1995

Minutáž:         30´00

Kvalita:          1

Anotácia:        V relácii odzneli verše Milana Rúfusa z básnickej zbierky Modlitbičky.

Poznámka:      Účinkovali: Jozef Husár st. a Jozef Husár ml.

 

---------------

 

Číslo:             21 983             Signatúra: BA-AFR 17 694/1-1

Autor:            ŠAJDOVÁ, Ľuba

Názov:           Rozhovor s Milanom Rúfusom

Podnázov:      O knižke Čítanie z údelu

Redakcia:       ORLIT

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     27. 06. 1996

Vysielané:      1996

Prehrávané:    marec 2007

Minutáž:         30

Kvalita:          1

Anotácia:        O najnovšej knižke M. Rúfusa Čítanie z údelu – zhovára sa red. Ľ. Šajdová.

Poznámka:      Zhovára sa red. Ľ. Šajdová. Nahrávka je na rýchlosti 38!

 

---------------

 

Číslo :            8 305               Signatúra : BA-AFR 10 666/1-1

Autor :           KOVÁČ, Bohuš

Názov:           Toľko by som dal z a pokoj

Redakcia:       ORLIT

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     november 1996

Vysielané:      21. 12. 1996

Prehrávané:    január 1997

Minutáž:         5´35

Kvalita:          1

Anotácia:        Dr. Bohuš Kováč o básnikovi Milanovi Rúfusovi – “je mužom bolesti, ale nie je básnikom bolesti”, – mýtus detstva v Rúfusových veršoch, – jeho konfrontácia s bytím, – viera, – hľadanie boha v celej jeho tvorbe.

 

---------------

 

Číslo:             9 914               Signatúra : BA-AFR 15 044/1-1

Autor:            RÚFUS, Milan

Názov:           Milan Rúfus – radosť – bolesť

Redakcia:       ORHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     18. 02. 1997

Vysielané:      1997

Prehrávané:    december 1998

Minutáž:         9´00

Kvalita:          1

Anotácia:        Milan Rúfus 1. Báseň ... 2. Tŕnistá cesta ... (Veľkonočný týždeň) 3. Radosť – Bolesť ... 4. Radosť čistá – Deti ... 5. Človek sa štylizuje do radosti ... 6. Dar radosti – vedieť uniesť utrpenie … 7. Báseň …

Poznámka:      Rozprávanie a recitácia Milana Rúfusa je podfarbená organovou hudbou.

 

---------------

 

Číslo:             21 640             Signatúra: BB-AFR 730/2-2

Autor:            DUBOVEC, Juraj

Názov:           Siločiary jedného života

Podnázov:      Spomienkové rozprávanie Ing. Viliama Grusku

Redakcia:       ORHV

Štúdio:           BB

Nahrávané:     27. 02. 1997

Vysielané:      28. 02. 1997

Minutáž:         58´30

Kvalita:          1

Anotácia:        Záverečná časť cyklu Siločiary jedného života, ktorý pri príležitosti 60-tch narodenín Ing. Viliama Grusku pripravil Juraj Dubovec. Verše Milana Rúfusa recituje Marián Sotník. Slovom sprevádzajú Juraj Dubovec a Lýdia Faksová.

Poznámka:      2. pás trvá 29´11. Zač.: Netrúfam si povedať... Kon.: ... hudbou.

 

---------------

 

Číslo:             8 413               Signatúra : BA-AFR 14 967/1-1

Autor:            DOBRÍK, Vladimír

Názov:           Rádiožurnál večerný (zostrih)

Podnázov:      Milan Rúfus – celoživotná tvorba

Redakcia:       ORRZ

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     05. 03. 1997

Vysielané:      05. 03. 1997

Prehrávané:    02. 04. 1997

Minutáž:         3´33

Kvalita:          1

Anotácia:        O výbere celoživotnej básnickej tvorby M. Rúfusa, ktorá vyšla v barcelonskom vydavateľstve RUMEN, ako 96. zv. Edície Poézia – bola preložená do španielčiny – organizačne a finančne sa na tomto vydaní podieľalo Národné literárne centrum – jeho predstavitelia dnes odovzdali M. Rúfusovi autorské výtlačky – kto dal podnet na vydanie výberu jeho poézie do španielčiny –  ktoré obdobie je zahrnuté do tohto výberu – či sa nepripravuje preklad zbierky Modlitbičky – slovo ku dňu básnika.

Poznámka:      Rozhovor vedie red. Vladimír Dobrík.

 

---------------

 

Číslo:             805                  Signatúra: KE-AFR 722/1-1

Autor:            rôzni

Názov:           Rôzne príspevky

Redakcia:       LDR   

Štúdio:           Ko

Nahrávané:     1997

Vysielané:      1997

Minutáž:         70´00

Kvalita:          1

Anotácia:        1. Erazin Krhák o Komenskom. 2. Dušan Šimo o regiénrevue. 3. Karol Pém: Revízor a iné. 4. Historky „rozhlasákov“ (vys. 31. 12. 1997). 5. Rohovor s Milanom Čerňanským. 6. Ladislav Šimon o B. Brechtovi. 7. Milan Rúfus (5´40)

Poznámka:      Reláciou sprevádza, rozhovory vedie a hudobné ukážky uvádza P. Gabriš. O evanjelizácii mládeže sa s návštevníčkou festivalu zhovára E. Lipták.

 

---------------

 

Číslo:             9 577               Signatúra: BA-AFR 9 660/1-1

Autor:            BERANOVÁ, Hana

Názov:           ZRKADLENIE (zostrih)

Podnázov:      Chcete sa pozhovárať? – Milan Rúfus

Redakcia:       ORPC

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     január 1998

Vysielané:      24. 01. 1998

Prehrávané:    marec 1998

Minutáž:         48´35

Kvalita:          1

Anotácia:        Básnik „sobotných večerov a sviatočného stola“ Milan Rúfus – návrat na Liptov, detstvo a mladosť, odchod na štúdium do Bratislavy, miesto asistenta na katedre literatúry. Rodičia podporovali jeho záujem o literatúru, profesionálny debut Až dozrieme (1956). Ktoré obdobie vo svojom živote považuje za najradostnejšie a najkrutejšie. – Báseň. – Spomína na priateľov z jeho generácie (Turčány), skupinu okolo časopisu Romboid. On sám sa pokladá za osamelého bežca. Čím všetkým chcel byť. Ako vníma prerod mnohých komunistov-ateistov na veriacich. – Báseň. – Súčasnosť a devalvácia slova, budúcnosť poézie. Európske umenie a agresívny vplyv Ameriky. Vzťah mladých ľudí k našej literatúre, treba hľadať cesty, ako im ju priblížiť. Obľúbení autori. – Pieseň.

Poznámka:      Pozor! Od 4.30 do 7.15 počuť v pozadí akoby inú nahrávku – bolo to už na originálnom páse z redakcie! Pripravila red. H. Beranová.

 

---------------

 

Číslo:             9 986               Signatúra: BA-AFR 15 074/1-1

Autor:            SEDLÁKOVÁ, Tatiana

Názov:           Zrkadlenie (zostrih)

Podnázov:      Kultúrne aktuality týždňa

Redakcia:       ORPC

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     júl 1998

Vysielané:      04. 07. 1998

Prehrávané:    február 1999

Minutáž:         18´11

Kvalita:          1

Anotácia:        1/ Das Bauhaus im Osten – slovenské umenie 20-tych a 30-tych rokov vyvolalo v Nemecku veľký ohlas .... (min. 2´56) 2/ Strenges Brot (Prísny chlieb) – pod týmto názvom vychádza v Nemecku prvý výber poézie Milana Rúfusa. Nemecký básnik Richard Pietrass, jeden z prekladateľov Rúfusovej poézie, oceňuje veľkosť básnika a jeho poézie, čo ho na ňom najviac zaujalo (len preklad jeho slov). (min. 2´25) 3/ Čriepky z ART FILMu.... – hovorí riaditeľ filmového festivalu P. Hledík ... (min. 12´10)

Poznámka:      Pripravila redaktorka T. Sedláková.

 

---------------

 

Číslo:             10 184             Signatúra: BA-AFR 15 254/1-1

Autor:            BERANOVÁ, Hana

Názov:           Zrkadlenie (zostrih)

Podnázov:      S rukami vo vreckách, v kočoch plných ruží; Básnik, ktorého nikdy                     nie je dosť; Drevenica, ceruza a fantázia

Redakcia:       ORPC

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     december 1998

Vysielané:      12. 12. 1998

Prehrávané:    apríl 1999

Minutáž:         31´09 

Kvalita:          1

Anotácia:        1/ S rukami... – spevák Pavol Hammel... 2/ Básnik... – k 70-tinám Milan Rúfusa vydala Matica slovenská výber z jeho poézie pod názvom Presné ako chlieb a voda. Ukážka z tvorby M. Rúfusa. Úryvok z rozhovoru s básnikom z januára 1998 – vždy bol samotár, čím chcel byť v detstve. Ukážka z poézie. Pokora a ťažký životný údel. 3/ Drevenica – Miroslav Matuščin, autodidakt a kresliar....

Poznámka:      Pripravila redaktorka H. Beranová.

 

---------------

 

Číslo:             22 012 Signatúra:       BA-AFC 1 313/1-1

Autor:            ČÁRSKA, Etela

Názov:           Hudba oslovuje človeka

Podnázov:      Úvahy života o hudbe s hudbou (filozofa M. Mareka, lekára P. Straussa, verše M. Rúfusa)

Redakcia:       ORHV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     1998

Vysielané:      27. 12. 1998

Prehrávané.    2007

Minutáž:         36´25 

Kvalita:          1

Anotácia:        Verše M. Rúfusa (Dejiny piesne,) – z úvah P. Straussa o hudbe, – M. Marek o hudbe, – ária z Vianočného oratória, – verše Milana Rúfusa (Balada za dušu zvierat,) – M. Marek o tom ako nás hudba očisťuje, – rozhovor E. Čárskej s filozofom M. Marekom, – M. Marek o svojich životných skúsenostiach ..., – verše M. Rúfusa (Michelangelo – M. Marek o hudbe našej duše (speve,) – M. Rúfus (Pramienok), – M. Marek o odpovedi našej duše na hudbu ..., – z úvah P. Straussa o hudbe ..., – M. Rúfus (Hodiny spevu), – M. Marek o hudbe vychádzajúcej z ľudských sŕdc ...

Poznámka:      Verše M. Rúfusa recituje H. Michalíková, P. Straussa interpretuje J. Šimonovič.

---------------

 

Číslo:             10 305             Signatúra: BA-AFR 15 500/2-1

Autor:            STANČEK, Ľubomír

Názov:           Rozhlasové libresso – Čisté studničky

Podnázov:      Dnes s Milanom Rúfusom – 1. časť

Redakcia:       ORLIT

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     06. 05. 1999

Vysielané:      16. 05. 1999

Prehrávané:    október 1999

Minutáž:         28´20

Kvalita:          1

Anotácia:        Návšteva u básnika Milana Rúfusa. Úvod. verše (J. Šimonovič) a úvod, slová red. V. Dobríka, báseň Modlitba za Slovensko (J. Valentík); –  otázka Ľ. Stančeka na básnika M. Rúfusa – čím platil za svoju odvahu, nepochleboval mocným vtedajšieho sveta, jeho straty a nálezy – jeho nálezy sú v jeho knihách a o stratách nebude hovoriť; – otázka red. V. Dobríka na M. Rúfusa – „Čo môže zachrániť tento svet?“ – prikláňa sa k tej stránke, kde je láska, dobro, priateľstvo,.. – pieseň Išli hudci horou (spieva  A. Hulejová; – báseň Hľadanie rodiča; –  M. Rúfus odpovedá na otázku red. V. Dobríka: má budúcnosť národ s toľkými „svätými“ (pokrytcami) – my sme v tomto diletanti; –  spev (A. Hulejová). 

Poznámka:      Sprievodné slovo: red. Vladimír Dobrík. Básne z tvorby M. Rúfusa recitujú: Jozef Šimonovič, Ján Valentík, Mária Dacejová. Spev: Anna Hulejová. Relácia je na SCD 1851.

 

---------------

 

Číslo:             10 306             Signatúra: BA-AFR 15 500/2-2

Autor:            STANČEK, Ľubomír

Názov:           Rozhlasové libresso – Čisté studničky

Podnázov:      Dnes s Milanom Rúfusom – 2. časť

Redakcia:       ORLIT

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     04. 06. 1999

Vysielané:      13. 06. 1999

Prehrávané:    október 1999

Minutáž:         28´50

Kvalita:          1

Anotácia:        Návšteva u básnika Milana Rúfusa. Úvod. slová (red. V. Dobrík), – Čo je báseň (recit. J. Šimonovič); – otázka Ľ. Stančeka na M. Rúfusa  aký je jeho vzťah k smiechu, – humor predpokladá intelekt, má rád humor Čechova, Gogoľa, Werich – génius smiechu, smiech je krásna vec, keď je múdra; –  báseň Chvála života, Deti a dúha; –  otázka red. V. Dobríka na M. Rúfusa či si neidealizuje svet detí, –  deti majú „zopsutú“ ekológiu ducha, to, čo by potrebovali deti, to sa im nedostáva (rodičovská láska), básnik môže iba žalovať, ale nič v tom nemôže urobiť; –  spev (A. Hulejová); –  básne Modlitba za mier, Rozjímanie o detskom smútku, Modlitba za dieťa; –  M. Rúfus – ako si oživuje, očisťuje svoje studničky – je to otázka nášho ducha, to zostáva vo vnútri človeka, studničky sú prepotrebné na takú duchovnú očistu, spomienka na medokýš v Porube, básne Chotárne studničky, Ísť domov, O drahých miestach, ktoré už neuvidíš; – záver, slová red. V. Dobríka; – báseň Dedinský cmiter (recit. J. Valentík).

Poznámka:      Sprievodné slovo red. Vladimír Dobrík, recitujú: Jozef Šimonovič, Ján Valentík, Mária Dacejová, spev: Anna Hulejová. Relácia je aj na SCD 1851.

 

---------------

 

Číslo:             10 469             Signatúra: BA-AFR 15 748/11

Autor:            DOBRÍK, Vladimír

Názov:           Rozhlasové libresso – Čisté studničky (zostrih)

Podnázov:      (Ľ. Jurík, P. Jaroš, M. Rúfus, D. Mitana, H. Ponická)

Redakcia:       ORL

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     1999

Vysielané:      1999

Prehrávané:    november 1999

Minutáž:         29´20

Kvalita:          1

Anotácia:        Spomínajú Ľuboš Jurík, Peter Jaroš, Milan Rúfus – narodil sa v Závažnej Porube, ako si oživuje čisté studničky, studničky sú prepotrebné na svoju očistu; Dušan Mitana a Hana Ponická. ...

Poznámka:      Reláciou sprevádza red. Vladimír Dobrík.

 

---------------

 

Číslo:             10 468             Signatúra: BA-AFR 15 773/2-2

Autor:            FARKAŠOVSKÝ, Karol

Názov:           Slovo ako dar

Podnázov:      Hudobno-slovná umelecká kompozícia k Vianociam

Redakcia:       S1

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     22. 12. 1999

Vysielané:      25. 12. 1999

Prehrávané:    január 2000

Minutáž:         50´00

Kvalita:          1

Anotácia:        Príbeh z knihy Slepačia polievka pre dušu, .....úvaha duchovného otca Antona Srholca – čo je vlastne dar; Ladislav Chudík, herec – kedy si uvedomil váhu slova, poetické slovo bolo u neho na samom začiatku jeho kariéry, ... po hudbe pokračuje básňou M. Rúfusa, – čo mu dáva jeho básnické posolstvo, o básnickej zbierke Až dozrieme, M. Rúfus mu daroval básničku (recituje ju); anketa medzi deťmi o darčekoch.

Poznámka:      Reláciou sprevádza Karol Farkašovský. Peknú vianočnú hudbu vyberal hudobný redaktor Vlado Franc.

 

---------------

 

Číslo:             12 097             Signatúra: BA-AFR 16 838/1-1

Autor:            ŠAJDOVÁ, Ľuba

Názov:           Dúchanie do pahrieb

Podnázov:      Slovenská rozprávka

Redakcia:       ORL

Štúdio:           Ba

Vysielané:      07. 05. 2000

Prehrávané:    jún 2002

Minutáž:         59´30

Kvalita:          1

Anotácia:        Spisovatelia Milan Rúfus, Štefan Moravčík a Dana Podracká sa zamýšľajú nad tým, čo je rozprávka, ...

Poznámka:      Reláciou sprevádza red. Ľ. Šajdová, ukážky z dramatizácie rozprávok Soľ nad zlato, Pec pro ščascí a O hlúpej žene z roku 1938.

 

---------------

 

Číslo:             11 629 S          Signatúra: BA-AFR 16 477/1-1

Autor:            KOPSOVÁ, Jana

Názov:           Zrkadlenie

Podnázov:      Chcete sa pozhovárať? – Vladimír Rusko st.

Redakcia:       ORAP

Štúdio:           Ba

Vysielané:      14. 10. 2000

Prehrávané:    január 2002

Minutáž:         42´34

Kvalita:          1

Anotácia:        Vladimír Rusko st. – vysokoškolský pedagóg, autor, režisér rozhlasových hier hovorí o svojom detstve, štúdiu, začiatkoch v Slovenskom rozhlase; spomína na dobrú spoluprácu s hercami staršej generácie, .... Medzi jeho lásky patrí vážna hudba, poézia M. Rúfusa a knihy. ...

Poznámka:      Rozhovor naživo vedie Jana Kopsová, výber hudby na želanie hosťa. Hosť odpovedá na telefonické otázky poslucháčov.

 

---------------

 

Číslo:             11 894             Signatúra: BA AFR 762/1-1

Autor:            KOPSOVÁ, Jana

Názov:           Zrkadlenie (zostrih)

Podnázov:      Chcete sa pozhovárať? – Milan Richter

Redakcia:       ORAP

Štúdio:           Ba

Vysielané:      31. 03. 2001

Prehrávané:    marec 2002

Minutáž:         53´30

Kvalita:          1

Anotácia:        Básnik a prekladateľ Milan Richter spomína na svoje básnické začiatky, na písanie poézie v češtine, recituje básne venované holocaustu „Zbúraný chrám“; venuje sa prekladom škandinávskej a nemeckej poézie; pôsobil ako diplomat v Nórsku; odpovedá na otázku, či básnik Milan Rúfus dostane Nobelovu cenu za literatúru. ...

Poznámka:      Besedu na živo vedie redaktorka J. Kopsová, hosť odpovedá na telefonické otázky poslucháčov.

 

---------------

 

Číslo:             11 643             Signatúra: BA-AFR 16 473/12

Autor:            BERANOVÁ, Hana

Názov:           Zrkadlenie (1. časť)

Redakcia:       ORAP

Štúdio:           Ba

Vysielané:      06. 01. 2001

Prehrávané:    január 2002

Minutáž:         63´53

Kvalita:          1

Anotácia:        1/ Úvod do relácie. 2/ Na riečici času. 3/ Čo môžem očakávať v treťom miléniu? – úvaha básnika Milana Rúfus. 4/ Bohdan Warchal ...

 

---------------

 

Číslo:             11 969             Signatúra: BA-AFR 16 639/2-2

Autor:            BERANOVÁ, Hana

Názov:           Zrkadlenie (2. časť)

Podnázov:      Výročná relácia

Redakcia:       ORAP

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     október 2001

Vysielané:      13. 10. 2001

Prehrávané:    november 2001

Minutáž:         48´54

Kvalita:          1

Anotácia:        Pokračovanie pásu AFR 16 639/1-2

                     15. Sobotné večery básnika... – básnik Milan Rúfus a jeho impresie o kultúre a umení.

                     16. – 28. rôzni hostia, rôzne témy...

 

---------------

 

Číslo:             12 054             Signatúra: BA-AFR 16 866/1-1

Autor:            LÚČANSKÁ, Naďa

Názov:           Čas radosti, veselosti

Redakcia:       ORNV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     19. 12. 2001

Vysielané:      25. 12. 2001

Prehrávané:    jún 2002

Minutáž:         50´00

Kvalita:          1

Anotácia:        Hudobno-slovné pásmo vianočných básní a reflexií básnika Milana Rúfusa. Úcta k životu, domovu, tradíciám i návrat do detstva – to sú hlavné témy rozhovoru s Milanom Rúfusom. Výber z tvorby Milana Rúfusa v interpretácii Vladimíra Minaroviča  a Jozefa Šimonoviča.

 

---------------

 

Číslo:             12 036             Signatúra: BA-AFR 16 834/1-1

Autor:            RUTTKAYOVÁ, Ivica

Názov:           Rubikon – umenie a spoločenské vedy

Redakcia:       ORMP

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     03. 05. 2002

Vysielané:      06. 05. 2002

Prehrávané:    máj 2002

Minutáž:         40´45

Kvalita:          1

Anotácia:        V úvode I. Turttkayová hovorí o premiére novej relácie Rubikon – zameranej na umenie a spoločenské vedy. Názory literárnych kritikov na tvorbu Milana Rúfusa v 60-tych rokoch. Milan Rúfus – o vnímaní kritiky jeho prvotiny; o vydávaní jeho tvorby; o dôvode prečo si neprišiel prevziať Cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ za r. 2001; o nezáujme o politiku; o charaktere jeho tvorby. Viliam Marčok, literárny kritik – o vzniku a forme Monografie o M. Rúfusovi a o ich spolupráci; o postoji M. Rúfusa k súčasnej politickej situácii; rozoberá niektoré zbierky básní M. Rúfusa.

Poznámka:      Reláciou sprevádza red. I. Ruttkayová, ukážky z tvorby M. Rúfusa v podaní V. Minaroviča a A. Ruttkayovej.

 

---------------

 

 

Číslo:             13 393             Signatúra: BA-AFC 189/1-1

Autor:            KUCHTOVÁ, Hana

Názov:           Kultúrna revue (zostrih)

Podnázov:      Rozhovor s Milanom Rúfusom

Redakcia:       REG

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     neuved.

Vysielané:      17. 02. 2003

Prehrávané:    jún 2003

Minutáž:         23´19

Kvalita:          1

Anotácia:        Rozhovor s Milanom Rúfusom o najnovšej básnickej zbierke „Čakanka“. Básnik M. Rúfus spomína na priateľov, hovorí o svojej tvorbe a názoroch na vývin umenia a kultúry v Európe, o rodine, o láske k deťom. Karol Machata hovorí o poézii M. Rúfusa, ktorá je plná lásky a citov, v závere vinšuje básnikovi k jeho 75. narodeninám.

Poznámka:      Rozhovor vedie red. H. Kuchtová. Básne zo zbierky „Čakanka“ recituje K. Machata.

 

---------------

 

Číslo:             14 103             Signatúra: BB-AFC 24/1-1

Autor:            ĎUROVČÍKOVÁ, Veronika

Názov:           Večerná galaxia (zostrih)

Podnázov:      Hosť Viliam Pichler

Redakcia:       ORSP

Štúdio:           BB

Nahrávané:     16. 05. 2003

Vysielané:      16. 05. 2003

Prehrávané:    december 2003

Minutáž:         48´11

Kvalita:          1

Anotácia:        Viliam Pichler, riaditeľ Centra vedeckého turizmu vo Zvolene, hovorí o 5-tich rokoch činnosti tejto inštitúcie. ... Gotické stavby na Slovensku (Hronský Beňadik, Košice) – inšpirácia v prírode. Prínos Jozefa Dekreta-Matejovie, verše Milana Rúfusa s prírodnou tematikou. Film o prírode. ...

Poznámka:      Rozhovor vedie redaktorka Veronika Ďurovčíková.

 

---------------

 

Číslo:             18 809             Signatúra: BA-AFC 775/5-1

Autor:            KOLNÍK, Peter

Názov:           Spätná väzba

Podnázov:      Tajomstvá pyramídy

Redakcia:       PC

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     júl 2003

Vysielané:      26. 07. 2003

Minutáž:         8´49

Kvalita:          1

Anotácia:        Úvodné slovo moderátora, – Soňa Lukáčová, vedúca Odboru programových fondov hovorí v rubrike Predstavujeme o Knižnici SRo, o jej histórii, ... –  K. Machata recituje báseň Čakanka od M. Rúfusa, – hudba (E. Iglesias).

Poznámka:      Reláciu moderuje Peter Kolník.

 

---------------

 

Číslo:             16 750             Signatúra: BA-AFC 558/1-1

Autor:            LÚČANSKÁ, Naďa

Názov:           Vianoce môjho detstva

Redakcia:       ORNV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     21. 12. 2004

Vysielané:      24. 12. 2004

Prehrávané:    február 2005

Minutáž:         30´10

Kvalita:          1

Anotácia:        O deťoch, Vianociach, spomienkach na ne hovoria: kazateľ  D. Pastirčák, maliarka J. Krivošová, M. Rúfusová a básnik M. Rúfus.

Poznámka:      Reláciou sprevádza a rozhovory vedie N.  Lúčanská. Verše recitujú M. Schlosserová a J. Šimonovič. Úvahu ev. farára J. Grešu „Vianoce a deti“ číta J. Šimonovič.

           

---------------

 

Číslo:             18 956             Signatúra: BB-AFC 266/1-2

Autor:            FAKSOVÁ, Eva

Názov:           Večerná galaxia – 1. časť

Podnázov:      Hosť Slávka Očenášová-Štrbová

Redakcia:       RSP

Štúdio:           BB

Nahrávané:     25. 03. 2005

Vysielané:      25. 03. 2005

Prehrávané:    30. 01. 2006

Minutáž:         60´41

Kvalita:          1

Anotácia:        Literárna historička Slávka Očenášová-Štrbová z B. Bystrice hovorí o Veľkom piatku, o téme utrpenia v našej i svetovej literatúre; spomína na starého otca evanj. farára Ladislava Lehotského, ktorý zomrel počas Veľkonočných sviatkov; o výskumnej téme modlitba v literatúre, oceňuje pomoc Ruda Brtáňa a Milana Krausa. Recituje verše Milana Rúfusa a Andreja Sládkoviča. S vďakou spomína na svojich učiteľov slovenského jazyka, literatúry a hudby na základnej, strednej a vysokej škole. Predstavuje svoje publikácie venované prof. Ivanovi Plintovičovi a dramatikovi Petrovi Karvašovi.

Poznámka:      Rozhovor vedie redaktorka Eva Faksová.

 

---------------

 

Číslo:             17 656             Signatúra: BA-AFC 655/2-1

Autor:            MICHALICOVÁ, Alena

Názov:           Zrkadlo týždňa

Redakcia:      

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     12. 06. 2005

Vysielané:      12. 06. 2005

Prehrávané:    jún 2005

Minutáž:         6´40

Kvalita:          1

Anotácia:        Ocenenie výsledkov vládnutia ČSSD R. Ficom po návšteve  českého premiéra, R. Fico – posotoj k reformám, ... – reakcie: M. Dzurinda, J. Malchárek, V. Mečiar,... D. Lipšic, O. Gáfriková, M. Fronc, ... J. Tomaga, ... M. Rúfus o jeho obavy o dnešné deti.

Poznámka:      Reláciu pripravila Alena Michalicová.

 

---------------

 

Číslo:             18 141             Signatúra: Ba-AFR 17 645/1-1

Autor:            HOREČNÁ, Gabriela

Názov:           Pozvete nás ďalej?

Podnázov:      Koláč šťastia pre manželov Rúfusovcov (pásmo)

Redakcia:       RKSP

Štúdio.           Ba

Nahrávané:     jún 2005

Vysielané:      26. 06. 2005

Prehrávané:    september 2005

Minutáž:         25´55

Anotácia:        M. Rúfus o poslednej zbierke Báseň a čas; kedy si uvedomil svoj dar a ako ho prijal; o detstve, rodičoch, prírode, Bohu; manželia Rúfusovci o dome, ako ho stavali, o postihnutej dcére Zuzanke; M. Rúfusová o spoločnom živote s M. Rúfusom atď.

 

---------------

 

Číslo:             21 787             Signatúra: BA-AFC 1 347/1-1

Autor:            MRÁZOVÁ, Lýdia

Názov:           Príspevky z Rádia Slovensko

Redakcia:      

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     2005; 2006

Vysielané:      2005; 2006

Prehrávané:    2006

Minutáž:         48´30

Kvalita:          1

Anotácia:        1. Rozhovor L. Mrázovej s prof. I. Muchom o vodnom diele Gabčíkovo, ... 2. Rozhovor L. Mrázovej s prof. B. Lichardusom o jeho práci, prvej súkromnej vysokej škole na Slovensku, poste veľvyslanca... 3. Rozhovor L. Mrázovej s riad. súkr. zákl. školy v Kremnici s J. Herom o vyučovaní rómčiny... 4. Hovorí kardiológ V. Fischer o svojej práci, ... L. Mrázová o unikátnej operácii, ... 5. Rozhovor Ľ. Kasalu s H. Brezanskou z Archívu SRo o najstaršej nahrávke (ukážky, zvučka), ... 6. L. Chudík o cene Igric za celoživotné dielo v rozhovore s M. Stolárovou, ... 7. Rozhovor P. Gabriša s básnikom Milanom Rúfusom po získaní ocenenia L. Stöeckela – o plánoch, posolstve poslednej zbierky, M. Rúfus o dnešnej dobe (22. 8. 2005 4´38).

 

---------------

 

Číslo:             21 502             Signatúra: BA-AFC 1 348/1-1

Autor:            neuved.

Názov:           Regina – príspevky (výber)

Redakcia:       REG

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     2005; 2006

Vysielané:      2005; 2006

Prehrávané:    december 2006

Minutáž:         77´00

Kvalita:          1

Anotácia:        1. D. Hutár, poradca primátora Bratislavy v oblasti kultúry, hovorí o vzniku Bratislavského kultúrneho leta, ..... 2. Architekt J. Bahna hovorí o architektonickom rozvoji Bratislavy, ..... 3. Básnik M. Rúfus preberá Cenu ministerstva kultúry od I. Mikloša a hovorí o svojej najnovšej zbierke (vys. 6. 6. 2005 2´30) 4. Prof. J. Novák hvorí o zakladaní kateddry archívnictva na FiF UK, ... 5. Bratislavská osvetárka B. Filanová sa vyznáva zo svojej lásky k Bratislave, ... o svojom synovi Borisovi, ... 6. Šibačka Gajaroch, ...    7. Básnik M. Rúfus hovorí o veľkonočných zvykoch v jeho detstve (vys. 18. 4. 2005 2´01).

 

---------------

 

Číslo:             18 565             Signatúra: BA-AFC 729/1-1

Autor:            viacerí

Názov:           Bratislavská panoráma (zostrih); Kultúrna revue (zostrih)

Redakcia:       REG

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     2005

Vysielané:      2005

Prehrávané:    november 2005

Minutáž:         76´50

Kvalita:          1

Anotácia:        1. Branislav Hronec – ako vníma dnešný showbussines, ... 2. Ján Berky-Mrenica st. – o sebe, o hudbe, ... 3. Ivan Pavle – o ilustrovaní knihy s básňami Milana Rúfusa.  Milan Rúfus – o podstate detstva v živote, odkaz deťom, čoho sa bojí v budúcnosť, o písaní vo vlaku (vys. 12. 6. 2005, red. H. Kuchtová, min.: 4´43) 4. – 7.  – hovoria H. Rapantová, Egon Bondy, dr. Jozef  Pokorný a František Valábek.

 

---------------

 

Číslo:             18 135             Signatúra: BA-AFC 710/1-1

Autor:            GABRIŠ, Pavel

Názov:           Cesty

Podnázov:      Kristus oslobodzuje k láske

Redakcia:       RNV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     22. 08. 2005

Vysielané:      22. 08. 2005

Prehrávané:    október 2005

Minutáž:         56´30

Kvalita:          1

Anotácia:        M. Pavlík a M. Uhrínová – úvodné slovo k festivalu. J. Filo  a J. Hočík – otvorenie festivalu. Ďalej hovoria: I. Mišina, T. Drobena, A. Imrich, M. Lipták, Z. Jarabová.  Ankety (ako     vnímajú festival mladí ľudia; o vzťahu k náboženskej hudbe). D. Maršal o priebehu pouličnej evanjelizácie, B. Beňuch a P. Fabo –  slová pokánia. J. Filo – zdôvodnenie odovzdania ocenenia M. Rúfusovi. M. Rúfus – o ocenení, ktoré prebral, čo pripravuje, o svojej poslednej knihe, o písaní veršov a kníh, čo je dnes pre ľudí dôležité a ako žijeme.

Poznámka:      Reláciou sprevádza, rozhovory vedie a hudobné ukážky uvádza P. Gabriš. O evanjelizácii mládeže sa s návštevníčkou festivalu zhovára E. Lipták.

---------------

 

Číslo:             18 346             Signatúra: BA-AFC 731/2-1

Autor:            GABRIŠ, Pavel

Názov:           Slovo pre veriacich i neveriacich

Podnázov:      Báseň (či básnik) a čas

Redakcia:       RNV

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     21. 09. 2005

Vysielané:      25. 09. 2005

Prehrávané:    november 2005

Minutáž:         30´05

Kvalita:          1

Anotácia:        Montáž z prezentácie poslednej zbierky básnika M. Rúfusa „Báseň a čas“ (6. 7. 2005). I. Mikloš – príhovor k M. Rúfusovi a jeho novej zbierke. M. Rúfus hovorí o zbierke „Báseň a čas“, svojej práci, tvorbe, o ilustrácii I. Pavleho, ... čo by si želal pre deti, o strachu z budúcnosti ľudstva, o inšpirácii, o rodnom Liptove a Bratislave, o pokore, z čoho má strach a čo by si želal. Ivan Pavle hovorí o práci na knihe M. Rúfusa, o veršoch, ktorého zaujali a radosti z práce na ilustrovaní týchto veršov.

Poznámka:      Reláciou sprevádza P. Gabriš. Verše M. Rúfusa recitujú J. Šimonovič a L. Chudík.

 

---------------

 

Číslo:             24 439             Signatúra: BA-AFC 1 983/1-1

Autor:            LÚČANSKÁ, Naďa

Názov:           Hudba, život, viera

Redakcia:       ORAP

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     2005

Vysielané:      25. 12. 2005

Prehrávané.    2005

Minutáž:         55´00

Kvalita:          2

Anotácia:        Úvod (N. Lúčanská), – hudba, – úvaha pastora P. Žolnaya nad Vianocam, – hudba, – báseň Mamina koleda od M. Rúfusa, – M. Lúčanská o M. Rúfusovi, – úvaha Ľubomíra Jemalu pri príležitosti narodenín M. Rúfusa (číta J. Šimonovič), – hudba, – rozhovor N. Lúčanskej s M. Rúfusom o údele človeka, vzťahu k deťom, Vianociach svojho detstva, – báseň M. Rúfusa, –              rozhovor s doc. A. Ikrinským o A. Einsteinovi a jeho vzťahu k viere, teórii relativity, záhade ubiehajúceho času, ... – hudba, – vianočná úvaha kazateľa cirkvi bratskej D. Pastirčáka (číta A. Swan), – hudba, – záver, – hudba.

Poznámka:      Nahrávka zníženej zvukovej kvality z celodenného záznamu.

 

---------------

 

Číslo:             19 023             Signatúra: BA-AFC 788/1-1

Autor:            BERANOVÁ, Hana

Názov:           Kultúra 2005

Redakcia:       RKSP

Štúdio:           Ba

Vysielané:      30. 12. 2005

Prehrávané:    január 2006

Minutáž:         50´24

Kvalita:          1

Anotácia:        Úvodné slovo – úpadok kultúry, dostavba budovy SND (Kárová), – odstúpenie ministra kultúry (Chmel), – výzva Tisíc slov o kultúre, ... – hovoria ďalšie osobnosti kultúrneho a spoloč. života o kultúre, knihách, oceneniach, BHS, výstavách; životných jubileách ... – súťaž o najkrajšiu knihu roka, nová zbierka M. Rúfusa (Rúfus), ...
Poznámka:      Reláciou sprevádza H. Beranová.

 

---------------

 

Číslo:             20 029             Signatúra: BB-AFC 292/1-1

Autor:            PASTUCHOVÁ, Monika

Názov:           Utrpenie a nádej v zrkadle literárnych diel slovenských autorov

Redakcia:       RSP

Štúdio:           BB

Nahrávané:     14. 04. 2006

Vysielané:      14. 04. 2006

Prehrávané:    12. 06. 2006

Minutáž:         59´48

Kvalita:          1

Anotácia:        Miloš Kovačka, riaditeľ Národného bibliografického ústavu v Martine, sa zamýšľa nad Veľkým piatkom a jeho odkazom v slovenskej literatúre. Úvahy o význame bolesti, zmysle utrpenia a nádeje dokladá úryvkami veršov a prozaických diel Martina Rázusa, Milana Rúfusa, Jána Silvána a iných. Spomína si na výtvarníka L. Záborského a farára J. Bohdana Hroboňa z Martina.

Poznámka:      Slovom sprevádza Monika Pastuchová. Úryvky poézie recitujú Egon Tomajko a Marcela Čížová.

 

---------------

 

Číslo:             22 898             Signatúra: BA-AFR 14 717/1-1

Autor:            OTTOVÁ, Katarína

Názov:           Rozhovor s Milanom Rúfusom

Redakcia:       HRS

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     2007

Vysielané:      05. 03. 2007

Prehrávané:    august 2007

Minutáž:         3´35

Kvalita:          1

Anotácia:        Milan Rúfus, 78-ročný básnik – o novej zbierke Vernosť, prečo je dôležité pripomenúť si „vernosť“, myšlienka obavy o ľudí, dcéra Zuzanka – báseň a zhmotnená modlitba, čo prináša staroba – začínate poznávať cenu bytia, M. Rúfus je ikonou Slovenska, je svedomím Slovenska (hovorí redaktorka), – v čom je tajomstvo poézie. S básnikom sa zhovára red. K. Ottová.

Poznámka:      Odvysielané v Popoludní s rozhlasom, moderoval Martin Hílek.

 

---------------

 

Číslo:             23 321             Signatúra: BA-AFC 1 493/1-1

Autor:            ŠIMÁŠEK, Rastislav

Názov:           Zrkadlenie (zostrih)

Podnázov:      Ewald Osers – cena P. O. Hviezdoslava

Redakcia:       CP-AP

Štúdio:           Ba

Vysielané:      20. 10. 2007

Prehrávané:    november 2007

Minutáž:         6´10

Kvalita:          1

Anotácia:        E. Osers hovorí o radosti z ocenenia, ktoré u nás prevzal, o diele P. H. Hviezdoslava a našej literatúre, prečo ju prekladá, o snahe sprístupniť našu lit. v Anglicku. M. Rúfus hovorí o potrebe oceniť snahu prekladať našu lit., prečo sa u čitateľov menej darí poézii.

Poznámka:      Rozhovor vedie R. Šimášek.

 

---------------

 

Číslo:             23 571             Signatúra: BA-AFC 1 776/1-1

Autor:            BERANOVÁ, Hana

Názov:           Kultúra 2007

Redakcia:       CP-AP

Štúdio:           Ba

Vysielané:      29. 12. 2007

Prehrávané:    február 2008

Minutáž:         54´15

Kvalita:          Neuved.

Anotácia:        Vyjadrenia rôznych osobností kultúrneho a spoločenského života o hudbe, divadle, balete, filme, oceneniach, tvorbe, rekonštrukcii pamiatok, architektúre ... M. Rúfus: ako sa zrodila jeho posledná zbierka. ...

Poznámka:      Reláciou sprevádza a udalosti komentuje H. Beranová. Relácia je z celodenného záznamu v podobe MP3.      

 

---------------

 

Číslo:             24 390             Signatúra: BA-AFC 1 979/1-1

Autor:            BERANOVÁ, Hana

Názov:           Kultúra 2008

Podnázov:      Prehľad najdôležitejších udalostí roka v kultúre

Redakcia:       ORAP

Štúdio:           Ba

Nahrávané:     december 2008

Vysielané:      28. 12. 2008

Prehrávané:    január 2009

Minutáž:         50´23

Kvalita:          1

Anotácia:        Ocenenia, kt. na zač. roka prebrali od prezidenta SR ... (A. Spiesz, L. Burlas, D. Roll, B. Turzonovová, P. Dvořák, O. Malachovský, V. J. Gruska – o pojme kultúra),    ďalej hovoria  rôzni jubilanti a ocenené osobnosti: K. Machata (80. nar.), Z. Macháček, E. Kristínová, J. Kubánka; M. Rúfus: nepísal som kvôli cenám; M. Sládek, D. Hanák, J. Jakubisko, S. Kopčák, D. Kállay, M. Remeň, V. Jamnická, M. Dočolomanský, J. Berczeller, D. Šošoka, T. Maštalír, M. Lasica, I. Šebestová, I. Palúch, Ľ. Feldek. ...

Poznámka:      Reláciu uvádza a sprevádza ňou red. Hana Beranová.

 

---------------

 

Číslo:              24 733             Signatúra: BA-AFC 2 035/1-2

Autor:             neuved.

Názov:            Koncert pre Haiti v SRo 4. 2. 1910

Štúdio:            Ba

Nahrávané:      04. 02. 2010

Vysielané:       07. 02. 2010   

Prehrávané:     2010

Minutáž:          71´05

Kvalita:           1

Anotácia:        Úvod (J. Hrehorčáková, R. Šümeghi) – vystúpenie Detského speváckeho zboru s U. Ulmom (Rúfusove verše); rozhovory, vystúpenia ďalších účinkujúcich ...

Poznámka:      Moderujú J. Hrehorčáková a R. Šümeghy.

 

---------------

 

Číslo:              14 483             Signatúra: BB-AFR 71/1-1

Autor:             MIKOVIČ, Fedor

Názov:            Rozhovor s Martinom Martinčekom

Podnázov:       Surovina do relácie Rádiovíkend

Redakcia:        neuved.

Štúdio:            BB

Nahrávané:      neuved.

Vysielané:       neuved.

Prehrávané:     neuved.

Anotácia:        Zaslúžilý umelec Dr. Martin Martinček hovorí o svojom vzťahu k Liptovu a k Liptákom, spomína na otca architekta. Pri práci s ľuďmi využíva skúsenosti zo svojej pôvodnej profesie    sudcu. Práca fotografa je náročná, najčastejšie fotografuje Liptov, Pohronie, Oravu. Spolupráca s A. Plávkom a M. Rúfusom. Radí začínajúcim fotografom.

Poznámka:      2. záznam na páse DK 30. Rýchlosť 19.

 

---------------

   

Vysvetlivky skratiek:

  

SRo                         Slovenský rozhlas

Ba                           Bratislava

BB                           Banská Bystrica

Ko                           Košice

Bratislava-De            Devín

Bratislava-NO            Národný okruh

Bratislava-RD            Rádio Devín

Bratislava-RR            Rádio Regina

Bratislava-RS            Rádio Slovensko

Bratislava-S1            Slovensko 1

Bratislava-S2            Slovensko 2

Bratislava-S3            Slovensko 3

HRDM                      Hlavná redakcia pre deti a mládež

HRLD                       Hlavná redakcia literárno-dramatická

HRM, HRMV              Hlavná redakcia mládeže

HRP                         Hlavná redakcia publicistiky

HRS                         Hlavná redakcia spravodajstva

HRVV                       Hlavná redakcia výchovy a vzdelávania

LDR                         Literárno-dramatická redakcia

ORAP                       Odborná redakcia aktuálnej publicistiky

ORHV                       Odborná redakcia hudobného vysielania

ORLIT, ORL               Odborná redakcia literárna

ORLU                       Odborná redakcia literárneho a umelecko-publicistického

                               vysielania

ORMP                       Odborná redakcia mládežníckej publicistiky

ORNV                       Odborná redakcia náboženského vysielania

ORSH                       Odborná redakcia symfonickej hudby

PC                           Programové centrum

REG                         Regina

                           Rádiožurnál

TP                            III. Program