HALMA v Európe a projekt LITERATURE IN FLUX via Danube


(27. 09. 2011)
 • LOĎ
  HALMA je sieť európskych literárnych inštitúcií, ktorá pomáha spájať európske kultúrne a literárne scény. HALMA poskytuje platformu na výmenné pobyty európskych spisovateľov a prekladateľov. Vďaka projektom organizovaným inštitúciami, združenými v sieti HALMA, sa vytvára dobre fungujúca medzinárodná štruktúra pre poskytovanie štipendií a organizovanie aj realizáciu podujatí za účasti autorov zo všetkých zúčastnených krajín. Táto pomáha všetkým európskym literatúram v šírení ich aktuálneho myšlienkového odkazu, ale aj estetických a etických hodnôt jednotlivých krajín.

  Sieť HALMA bola založená v novembri 2006 a jej zakladateľmi sú Literárne kolovkium Berlín (Nemecko) spolu s Nadáciou Roberta Boscha (Nemecko) a Nadáciou Sejny (Poľsko). Najprv boli stredobodom pozornosti krajiny strednej a východnej Európy. V súčasnosti združuje Halma 26 inštitúcií v Rakúsku, Bielorusku, Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku, Švajčiarsku a vo Walesi.

  Jedným z projektov realizovaných v roku 2011 je Literatúra v prúde. Na parníku MS Stadt Wien sa stretne 60 autoriek a autorov aj prekladateľov z európskych krajín, ktorí počas šesťtýždňovej plavby po Dunaji vystúpia s čítaním zo svojich diel na mnohých podujatiach a budú prezentovať svoje názory a postoje v diskusiách. Podujatia sa konajú priamo na parníku a možno ich  bezplatne navštíviť. V Bratislave bude loď MS Stadt Wien kotviť 24. a 25. októbra 2011 a bude prístupná návštevníkom aj záujemcom o literárne podujatia.

  Tento projekt je organizovaný v spolupráci s viacerými literárnymi centrami v Európe a finančne ho podporuje Európska komisia. Koná sa pod záštitou nemeckej, chorvátskej, rakúskej, rumunskej, maďarskej a slovenskej komisie UNESCO. Týmto medzinárodným projektom na Dunaji oslávi HALMA piate výročie svojej existencie. Projekt bude pokračovať v roku 2012 plavbou po mori -- cez Albánsko, Chorvátsko a Turecko.


   

  Podujatia v Bratislave

  Pondelok 24. 10. 2011:

  18.00

  Pódiová diskusia v Goetheho inštitúte, Panenská 33, Bratislava

  Účastníci: Samuel Abraham (Kritik und Kontext), Jana Juráňová (Aspekt), László Szigeti (Kalligram), Daniela Humajová (LIC)

  Téma: Vydávanie literárnych diel z “malých jazykov” v Európe

   

  Utorok 25. 10. 2011:

  Literárne podujatia na lodi MS Stadt Wien

  15.00

  • Michal Hvorecký (Slovensko)
  • Dana Grigorcea (Švajčiarsko/Rumunsko)
  • Jana Juráňová (Slovensko)
  18.00
  • Kristin Dimitrova (Bulharsko)
  • Johan de Boose (Belgicko)
  • Zsuzsana Gahse (Maďarsko/Švajčiarsko)
  19.30
  • Gábor Schein (Maďarsko)
  • Péter Rácz (Maďarsko)
  • Jaroslav Rumpli (Slovensko)
  Daniela Humajová

  Viac informácií: http://www.halma-network.eu www.literature-in-flux.eu

  Program projektu Literature in Flux


  Dear Sir or Madame,
  

  on Friday 23 September 2011 the Danube festival Literature in Flux-via Danube officially starts in

  Ruse (Bulgaria) with the exhibition opening of “Warten auf Europa” (“Waiting for Europe”) of

  German photographer Frank Gaudlitz. The kick-off event is organized by the International Elias

  Canetti Society and HALMA, the European network of literary centers.

  The event initiates a literary journey 1.200 km along Europe’s longest river. Sixty writers from

  sixteen countries will travel for six weeks and talk about what connects and divides the cultures

  and literatures of the Danube region. The readings and panel discussions are focused on cultures of

  remembrance and (de-) construction of European national myths in the Balkan countries and their

  neighbors.

   

  The following writers will participate in the opening events:

  Ivaila Alexandrova (Bulgaria), Feridun Andaҫ (Turkey), Lucas Cejpek (Austria), Kristin Dimitrova

  (Bulgaria), Filip Florian (Romania), Iris Hanika (Germany), Angel Igov (Bulgaria), Nataša Kramberger

  (Slovenia), Vladimir Martinovski (FYROM) and Ernest Wichner (Romania/Germany).

   

  Literature in Flux is organized by HALMA in cooperation with local partners. The project is supported

  by the European Commission and held under the patronage of the Austrian, Croatian, German,

  Hungarian, Romanian, and Slovak UNESCO Commissions.

   

  Please contact us if you are interested in doing an interview with one of the participants or

  organizers.

   

  With kind regards,

   

  Laura Seifert

  mail@halma-network.eu

  Phone: 0049 (0) 30 97 88 25 78, Mobile: 0049 (0)163 235 30 19

  Contact International Elias Canetti Society (Ruse):

  Bernd Janning (Bosch Kulturmanager)

  E-Mail: bernd.janning@eliascanetti.org

  Mobile: (00359) (0) 899 62 45 44

   

  Programm Literature in Flux


  Sehr geehrte Damen und Herren,

   

  am Freitag, den 23. September 2011, beginnt das Donaufestival Literature in Flux-via Danube des

  europäischen Literaturnetzwerks HALMA mit der Eröffnung der Ausstellung „Warten auf Europa“

  des Potsdamer Fotografen Frank Gaudlitz in der Internationalen Elias Canetti Gesellschaft in Ruse

  (Bulgarien).

   

  Es ist der Auftakt einer 1.200 km langen literarischen Reise entlang des längsten europäischen

  Flusses. Insgesamt lesen und diskutieren 60 Autoren und Autorinnen aus 16 Ländern sechs Wochen

  lang über Gemeinsames und Trennendes im Donauraum. Im Mittelpunkt stehen hierbei besonders

  die Erinnerungskulturen und die (De-) Konstruktion europäischer Nationalmythen in den Ländern

  der Donauregion und ihren Nachbarn.

   

  An der Auftaktveranstaltung nehmen teil: Ivaila Alexandrova (Bulgarien), Feridun Andaç (Türkei),

  Lucas Cejpek (Österreich), Kristin Dimitrova (Bulgarien), Filip Florian (Rumänien), Iris Hanika

  (Deutschland), Angel Igov (Bulgarien), Nataša Kramberger (Slowenien), Vladimir Martinowski

  (Mazedonien) und Ernest Wichner (Rumänien/Deutschland).

   

  Literature in Flux wird von HALMA in einer Kooperation mit Partnern vor Ort organisiert. Das

  Vorhaben wird finanziell von der Europäischen Kommission unterstützt. Das Projekt findet unter der

  Schirmherrschaft der Deutschen, Kroatischen, Österreichischen, Rumänischen, Slowakischen und

  Ungarischen UNESCO-Kommissionen statt.

   

  Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Interesse an einem Interview mit den TeilnehmerInnen haben.

   

  Mit freundlichen Grüßen,

   

  Katarzyna Lorenc

  presse@halma-network.eu

  Telefon: 0049-30-97882578

  Kontakt

   

  Laura Seifert | HALMA Geschäftsführerin | +49 163 2353019

  Internationale Elias Canetti Gesellschaft (Ruse)

  Bernd Janning (Bosch Kulturmanager)

  E-Mail: bernd.janning@eliascanetti.org

  Mobil: (00359) (0) 899624544

   

  Programm Literature in Flux