Knižná revue 2012/4


 • Dátum vydania

  22. 02. 2012
 • Vydavateľstvo

  Literárne informačné centrum
 • Obsah

  Obálka Knižnej Revue 2012     

  04 Milan Markovič: Kto sa bojí, nech nečíta
      Jana Šimulčíková: Druhý muž
      Zdenka Laciková: Rátanie splnov
  05 Anton Rákay: Ešte sa stretneme
  07 Krása poézie nie je v háji, je v haiku!
  09 Rozhovor s Igorom Kapišinským
  10 Eduard Volodarskij: Denník samovraha
       Erich Kästner: Lietajúca trieda
  11 T. Burpo - L. Vineentová: Nebo nie je výmysel
  13 Vyznanie bláznivého kritika
  18 Tajomstvá finančnej alchýmie
  20 Štefan Luby: Legendy a inšpirácie 

   

   

 • Viac o vydaní

  Zbytočné spory o vesmír?

  Piers Bizony
  1001 tajomstiev vesmíru
  Bratislava, vydavateľstvo slovart 2012

   
  " ... veď aj ikona modernej astronómie,
  charizmatická snímka z hubbleho ďalekohľadu
  má v názve hlboké pole. Znie to poeticky,
  akoby sme vstupovali do oceánu, ktorého
  rozmery robia kozmológom večné problémy... "

  Čítajte na strane 9

       

  Ani zima nie je na zlá na leňošenie

  Aj atraktívnu tému možno utopiť v balaste,
  aj zručne vytepaný príbeh môže byť
  literárna sračka, aj nadčasovosť
  môže byť povrchná a nudná. Ak píšem,
  asi najviac premýšľam nad tým,
  aby bol text uveriteľný, priezračný...

  Hovorí prozaik a dramatik Pavol Weiss,
  čítajte na strane 22

  Najpredávanejšie knihy

  Internetové kníhkupectvo Rajkníh.sk
  MB Entertainment, Pri Suchom mlyne 74, Bratislava
  0915 999 985, info zavinac rajknih.sk, www.rajknih.sk

  Slovensko
  Iva Kučerová: Šiesta noc, Motýľ

  Zahraničie
  Suzanne Collinsová: Síla vzdoru, Fragment

       

  Číselník

  17 slabík má haiku,
  japonská básnická forma

  Viac sa dozviete na strane 7

 • Mediálne pasce verzus mozog v nádrži - Pavol Dinka

  Recenzia

  Kniha Pavla Dinku Mediálne pasce verzus mozog v nádrži (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2013) demaskuje mediálny priestor. Okrem...

 • Neznámych nemiluj - Lucia Sasková

  Recenzia

  Slovenský spisovateľ 2012 Debutový román Lucie Saskovej Neznámych nemiluj prináša vlastne celkom jednoduchý príbeh: hneď...

 • Treba na chvíľu odísť - Pavol Weiss

  Recenzia

  Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2011 Dvanásť krátkych príbehov autora, ktorý má na svojom konte dva romány, novely, dve divadel­né hry. Pravdupove­diac, riadna odvaha pustiť...

 • Návrat lyrika

  Článok

  Slovenská národná knižnica v spolupráci so Slovenským národným múzeom pripravila pri príležitosti výročí slovenského fotografa, etnografa, publicistu a spisovateľa Pavla...

 • Útek sestry Cecílie - William Brinkley - Po rokoch aj u nás

  Recenzia

  Bratislava, Post Scriptum 2011 Americký publicista W. Brinkley uverej­nil najskôr v  týždenníku Life Magazine rozhovor s rehoľníčkou pochádzajúcou zo Slovenska, v ktorom...

 • Legendy a inšpirácie - Štefan Luby

  Recenzia

  Bratislava, Veda 2011 Autorovu trilógiu Moji intelektuáli uzatvára s odstupom času jej voľné pokračovanie Legendy a inšpirácie , v ktorej vzdal hold ďalším osobnostiam vedy...

 • Aké sú naše nové knihy? Odpovedá jazykovedkyňa Klára Buzássyová

  Článok

  21. februára si pripomíname Medzinárodný deň materinského ja­zyka, ktorý vyhlásilo UNESCO v novembri 1999 na pamäť krvavej demonštrácie bengálskych študentov v roku 1952...

 • Hon za tajomstvom - Glosáreň

  Článok

  V  minulom čísle Knižnej revue sme priniesli krátky prehľad o  knižných fantasy sériách a niektorí z vás sa zapojili aj do súťaže o pokračovania z troch sérií a aj vaše...

 • Prozaik a dramatik Pavol Weiss o svojej tvorbe

  Rozhovor

  Pavol Weiss vyštudoval scenáristiku a dramaturgiu na FAMU v Prahe, publikoval v rôznych časopisoch, píše divadelné...

 • Úspešná - Listowwwanie

  Článok

  Pre ženu bolo vždy ťažké presadiť sa v mužskej oblasti. Tou bola aj literatúra. Na ktorú slo­venskú spisovateľku si pamätáte zo školských čias? Na Timravu, Podjavorinskú......

 • Panta Rhei v znamení srdca

  Článok

  Sv. Valentín zasiahol Amorovým šípom aj kníhkupectvá Panta Rhei. Návštevníci si mohli vybrať valentínske srdcovky spomedzi knižných titulov a darovať tak svojmu partnerovi...

 • Očarujúci podvodník - Srdce na písmenkách

  Článok

  Aká radosť, keď azda najsilnejšie slovenské vydavateľstvo Ikar okrem Keleových, Džeren­gových, Steelových či Fieldingových vystrek­ne na svet rozkošného Miláčika (Bel­Ami)....

 • Vyznanie bláznivého kritika

  Článok

  Nikto nepochybuje o tom, že spisovateľ sa z  písania môže zblázniť. Od čias Hölder­lina a  Sada vieme, že riziko bláznovstva je od určitej doby pre spisovateľa signifi­kantné,...

 • Čítanie mládeže v Slovenskej republike. Interpretácia výsledkov výskumu - J. Kopáčiková – Ľ. Hrdináková– A. Gašparovičová

  Recenzia

  Košice, Slovenská asociácia knižníc 2011 Slovenská asociácia knižníc bola gestorom výskumu Čítanie mlá­deže v Slovenskej republike, na ktorom sa zúčastnilo 12 393...

 • Vďakyvzdanie

  Článok

  Chýba mi v čítaní pokora. Azda už dlhšie. Schopnosť priznať si, že by sme mohli niečomu nerozumieť, pričom by nemu­sela byť chyba v texte. My nič, my muzi­kanti. Pijeme...

 • Dve tváre rôzne v jednom

  Článok

  Píšuci subjekt číta. Na jednej strane hľa­dá obrazy, nálady a  potvrdenia vlastných zážitkov a z nich vyplývajúcich nálad. Na strane druhej hľadá kódy, ktoré použil jeden...

 • Život Zamenhofa - Alexander Korženkov

  Recenzia

  Partizánske, Espero 2011 Preklad Pavol Petrík Kniha o Dr. Zamenhofovi (1859­-1917) s pod­titulom Život, dielo a myšlienky autora es­peranta sa začína tradične, so štipkou...

 • Nebo nie je výmysel - Todd Burpo a Lynn Vincentová

  Recenzia

  Bratislava, tatran 2011preklad Dominika Uhríková „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ (Mt 18,3)...

 • Klub bitkárov - Chuck Palahniuk

  Recenzia

  Bratislava, Ikar 2011 Preklad Vladislav Gális Bitkár , to je taký ufúľaný uličník s modrinou pod okom. Rváč , to je nebezpečný chla­pík, ktorý sa bije len pr eto, že sa...

 • Lietajúca trieda - Erich Kästner

  Recenzia

  Bratislava, Vydavateľstvo Spolkuslovenských spisovateľov 2011 Preklad Iva Vranská Rojková Kästnerove knihy patria k  dielam modernej litera­túry pre deti, na ktorých zhruba...

 • Denník samovraha - Eduard Volodarskij - Scenárista, scenár a život

  Recenzia

  Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2011 Preklad Ján Štrasser S  románom Denník samovraha (Dnev­nik samoubijcy, 1998) sa čitateľ prenesie do prostredia súčasnej ruskej bohémy...

 • 1001 tajomstiev vesmíru - Piers Bizony

  Recenzia

  Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2012 Preklad Igor Kapišinský Človek, ktorý sa už niekedy v noci pozrel nad seba, nepochybne zistil, že existujú minimálne dve oblohy. Jedna je...

 • Tajomstvá finančnej alchýmie

  Rozhovor

  Spoločnosť Paco­-Fin, s. r. o., je za­meraná na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a podni­kania, je súčasťou akadémiefg a zabezpečuje aj edičnú činnosť. publikácie,...

 • Zbytočné spory o vesmír?

  Rozhovor

  Igor Kapišinský (1947), astronóm a teológ, počas svojej dlhoročnej vedeckej činnosti v astronomickom ústave SAV, kde pracoval od roku...

 • Knižky na chvíle intimity

  Článok

  Vydavateľstvo SPN – Mladé letá vlani vydalo už desiate vydanie Malého princa Antoina de Saint­Exupéryho. Z tiráže sa dozvie­me, že ide o jediné slovenské vydanie...

 • Cena Karla Čapka 2012

  Článok

  Laureátom tejto ceny, ktorú od roku 1994 každé dva roky udeľuje Český PEN klub, sa stal prozaik, básnik a textár Pavel Šrut. Cena, dotovaná sumou 100 tisíc českých korún, je...

 • Výzva aj pre Slovensko

  Článok

  Poľský Inštitút knihy vyhlasuje na rok 2012 súťaž Transatlantyk pre najlepšieho šíriteľa poľskej kultúry v zahraničí. Cena Transatlantyk sa udeľuje už ôsmykrát, je určená...

 • Jantár Szymborskej poézie

  Článok

  Wisława szymborska 1923 - 2012 Dlaň Dvadsaťsedem kostí, tridsaťpäť svalov, približne dvetisíc nervových buniek v každom brušku našich piatich prstov. To celkom...

 • haiku, haiečku, haiku zelený

  Recenzia

  Vstupné strany knihy s  pod­titulom Sedemnásťslabičná antológia prinášajú dve haiku: jedno od Ivana Laučíka...

 • Mávnutie krídel

  Recenzia

  Kordíky, Skalná ruža 2011 Lyrický útvar haiku je stále obľúbený a vyhľadávaný. V nie­ktorých...

 • Bosá v priesvitných šatách - Kamil Peteraj

  Článok

  Nová zbierka známeho básnika a textá­ra Kamila Peteraja vychádza s  ilustrá­ciami akademického maliara Martina Augustína. Vydavateľstvo Ikar v  sú­vislosti s  týmto titulom...

 • Ešte sa stretneme - Anton Rákay - Človek pred dilemou

  Recenzia

  Bratislava, vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov 2011 Kto pozná kni­hy lekára a prozai­ka Antona Rákaya, určite vie, čo má očakávať od tej najnovšej. Autor zostáva...

 • Neberte Sizyfovi kameň! - Roman Kaliský - Hronský - Terapia knihou

  Recenzia

  Martin, Matica slovenská 2011 „ Sizyfos zletel zo svojho zlatého trónu, a nebol to ľahký vtáčí let, lež dlhý bolestný smrtilet “. V  úvodnej povied­ke svojej druhej knihy...

 • Rátanie splnov - Zdenka Laciková - Sila snov

  Recenzia

  Bratislava, vydavateľstvo sen 2011 Zbierka poézie Rátanie splnov od poetky Zdenky Lacikovej sa skladá zo štyroch čas­tí, pričom každú uvádza ilustrácia autorky. V ...

 • Druhý muž - Jana Šimulčíková - Sonda do duše

  Recenzia

  Bratislava, Vydavateľstvo Regent 2011 Jana Šimulčíková, známa autorka úspeš­ných kníh predovšetkým pre deti a mládež (spomeňme tituly Dievča s  bocianími no­hami,...

 • Kto sa bojí, nech nečíta! - Milan Markovič - Nezávisle a demokraticky

  Recenzia

  Bratislava, Marenčin PT 2011 Netušil som, že raz budem písať re­cenziu o  fejtónoch Milana Markoviča. Veď iba do tejto knižky začlenil 167 „poldruhafleko­vých“...

 • Olo na polslovo

  Článok

  V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 15. febru­ára uskutočnil prvý diskusný večer z cyklu Polslovo, ktorého iniciátorom aj moderáto­rom je grafik Dušan Junek. Ako prvého...

 • Druhý muž

  Článok

  V Dome kultúry na Kramároch v Bratislave sa začiatkom februára uskutočnila prezen­tácia knižky Druhý muž (Regent) spisova­teľky Jany Šimulčíkovej. Program modero­vala...

 • Zmena štatútu

  Článok

  Literárna cena Anasoft litera v  siedmom roku svojej existencie mení štatút. Medzi hodnotené knihy sa budú počínajúc rokom vydania 2011 zaraďovať aj prekladové tituly spisovateľov,...

 • Besy kapitalizmu

  Článok

  Viac či menej kriticky o horizontoch éry ka­pitalizmu a trhovej demokracie 16. februára v  podvečer v Klube slovenských spisovate­ľov diskutovali moderátor Jozef Lysý, riaditeľ...

 • Živý problém básnika

  Článok

  Podľa vyjadrenia li­terárneho vedca Mi­lana Hamadu patrí Ján Ondruš (1932-­2000), predstaviteľ trnavskej skupiny a konkretizmu k naj­významnejším po­stavám slovenskej poézie...

 • O umení

  Článok

  V  kníhkupectve Artforum bola 9. febru­ára prezentácia knihy Napriek totalite (Kalligram). Autorka, kritička a historička umenia Zuzana Bartošová (na foto Petra Procházku)...

 • Ako s peknou ženou

  Článok

  V  utorok 14.  februára bol hosťom Dada Nagya v  bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej Milan Augustín, autor dvoch desiatok kníh. Témou disku­sie bola jeho najnovšia...

 • Des a dej

  Článok

  Martin Jurík, autor trileru so silným poli­tickým pozadím Kým nás smrť nerozdelí (Marenčin PT), popri písaní prekladá, dej vymýšľa počas umývania dlážky. Jozef Karika,...


Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013