Medzinárodný knižný veľtrh v Bologni


(29. 03. 2012)
 • Medzinárodný veľtrh kníh pre deti a mládež v Bologni, kde LIC každoročne pripravuje národnú expozíciu SR, sa v tomto roku konal v čase od 19. do 22.marca. Čestným hosťom 49. ročníka veľtrhu bolo Portugalsko. V rámci veľtrhu sa organizovalo udeľovanie cien „Bologna Ragazzi Award“ a „Bologna New Media Prize“.

  Slovenský národný stánok sa nachádzal tradične v pavilóne 29 pod číslom C 35 a na rozlohe 32 m2 bolo vystavených  vyše 250 titulov z produkcie 30 slovenských vydavateľstiev. Stánok ako miesto na rokovania a stretnutia s partnermi využili zástupcovia vydavateľstiev a tlačiarní. Expozíciu kníh si prezerali i reprezentanti zahraničných vydavateľstiev a organizácií, ilustrátori a slovenskí krajania žijúci v Taliansku.

  Literárne informačné centrum pripravilo sprievodné akcie, na ktorých vystúpili poprední slovenskí autori:

  • V utorok 20. marca sa na pôde Sala Borsa uskutočnilo scénické čítanie z knihy  „Venussha“, v spolupráci s divadlom REON za účasti autora Juraja Šebestu.
  • V ten istý deň bol  na slovenskom stánku koktail, kde prijali účasť početní zahraniční vydavatelia a spolupracovníci z oblasti knižnej kultúry.
  • Podvečer sme sa zúčastnili otvorenia výstavy slovenských a japonských ilustrátorov na podporu obetí jadrovej katastrofy vo Fukušime, ktorá bola organizovaná v centre Bologne v spolupráci s Bibianou.
  • V stredu 21. marca sa naši autori Juraj Šebesta a Jana Juráňová stretli so študentmi vo Forli a následne v kníhkupectve Mobydick vo Faenze pri prezentácií antológie slovenskej literatúry „Tratti“.
  • Vo štvrtok sa opäť konalo scénické čítanie v priestoroch Sala Borsa, tentokrát z knihy „La principessa di Venezia“ (Benátska princezná) slovenskej spisovateľky Jany Juráňovej.
  • Po skončení veľtrhu sme sa zúčastnili stretnutia s talianskymi vydavateľmi v Piacenze za účelom prerokovania ďalšej spolupráce.

  Naša účasť na bolonskom veľtrhu bola už tradične veľmi úspešná. Zástupcovia vydavateľstiev sa vyjadrovali veľmi pochvalne o riešení slovenského stánku, o organizačnom a odbornom zabezpečení. Bola splnená propagačná úloha národného stánku, nenahraditeľná bola i pomoc pri obchodných rokovaniach, na ktorých sa hovorilo o možnostiach vydávania pôvodnej slovenskej literatúry na talianskom teritóriu.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013