Na Svete knihy v Prahe sme predstavili Genius loci


(29. 05. 2012)
 • Hlavnou témou 18. ročníka Medzinárodného knižného veľtrhu Svět knihy 2012, ktorý sa konal v čase od 17. do 20. mája v Průmyslovém paláci v Křížikových pavilónoch na Výstavišti v Holešoviciach, bola literatúra oblasti Čierneho mora. Čestným hosťom bolo toho roku Rumunsko. Výber Rumunska ako čestného hosťa na tohtoročnom pražskom veľtrhu bol pre návštevníkov veľtrhu jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa mnohých kultúrnych akcií, programov a aktivít, ako aj prezrieť si nové knižné publikácie.

  LIC zabezpečilo reprezentačný národný stánok SR v strednej hale, číslo S 114, s rozlohu 60 m2, kde bolo vystavených vyše 500 titulov z produkcie 42 slovenských vydavateľstiev. Stánok využívali na svoje rokovania mnohí slovenskí vydavatelia, prekladatelia, literárni agenti, ako aj zahraniční hostia z radov odbornej i laickej verejnosti.

  Navštívili ho aj viacerí významní hostia, medzi nimi napríklad Ladislav Snopko, riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe, aj prezident Českej republiky Václav Klaus, ktorému riaditeľka LIC Miroslava Vallová venovala knihu Karola Kállaya: Bratislava moja, z produkcie vydavateľstva Slovart. Zástupcovia LIC sa zamerali taktiež na organizovanie početných stretnutí s českými vydavateľmi a s obchodnými partnermi v rámci prípravy čestného hosťovania Slovenska na tomto veľtrhu v roku 2013.

  Okrem expozície národného stánku pripravilo LIC na výstavisku aj sprievodné akcie:

  1. V prvý deň veľtrhu bola v susedstve národného stánku slávnostne otvorená jedinečná výstava fotografií „GENIUS LOCI – (ROZ)HOVORY O SLOVENSKU“ za účasti riaditeľa vydavateľstva Dajama Daniela Kollára.
  2. V rámci piatkového programu sa na pôde slovenského stánku konal slávnostný koktail.
  3. Sobota sa niesla v duchu prezentácie knihy GENIUS LOCI – (ROZ)HOVORY O SLOVENSKU, ktorú sme organizovali v spolupráci s vydavateľstvom Dajama. Celkovú atmosféru dotvorilo hudobné vystúpenie Mariána a Martina Geišbergovcov.

  Aj v tomto roku bol realizovaný predaj publikácií niektorých slovenských vydavateľstiev. Predaj bol úspešný, predávala sa najmä pôvodná literatúra a historické knihy. Na záver veľtrhu sme časť knižnej produkcie odovzdali pani PhDr. Pátkovej z Katedry slovakistiky Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe do knižnice slovakistiky pre potreby študentov slovenského jazyka a literatúry. Účasť na tomto veľtrhu každoročne hodnotíme ako úspešnú. O slovenskú literatúru a knihy a ich nákup je tradične obrovský záujem, hlavne z radov laických návštevníkov.

  Miroslava Bilačičová

  Prezident ČR Václav Klaus v slovenskom stánku

  Prezident ČR Váslav Klaus
  dostal do daru knihu
  Bratislava moja 

  Geisbergovci spievajú

  Spievajú Marián a Martin
  Geišbergovci

  Snopko na výstave Genius loci

  Ladislav Snopko na
  výstave Geniu loci

  Fedor Gál v slovenskom stánku

  Fedor Gál v slovenskom
  stánku

  Prezentácia knihy Genius Loci

  Prezentácia knihy
  Genius loci

  Publikum

  Publikum počas
  prezentácie

  Výstava Genius Loci

  Pohľad na výstavu
  Genius loci

  Slovenský stánok

  Stánok Slovenska
  na Světe knihy

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013