V. ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA (RTVS)


1. SLOVENSKÝ ROZHLAS BRATISLAVA – odvysielané relácie

 

(Zdroj: katalógy archívu Slovenského rozhlasu v Bratislave  zvukový a papkový /textový/)

 

 

A) ZVUKOVÝ ARCHÍV

  

a) Autor a spoluautor: Pavol Strauss

 

ID: 0000001213401001

Autor: STRAUSS, Pavol

Názov: Zákruty bez ciest

Podnázov: Nedeľná lýra

Minutáž: 00:19:12:456

Žáner: Slovo / Literárna a umelecko-dokumentárna tvorba

Premiéra: 16.04.1995

Názov Albumu: Nedeľná lýry – Zákruty bez ciest

Interpret: CHUDÍK, Ladislav

 

ID: 0000008188309001

Autor: STRAUSS, Pavol / ZAŤKO, Ján

Názov: Fejtón – Človek pre nikoho – 1. časť

Minutáž: 00:08:43:952

Premiéra: 21.02.2011

Žáner: Slovo / Literárna a umelecko-dokumentárna tvorba

Anotácia: Výber z myšlienok filozofa Pavla Straussa „Inzerát na večnosť“. Číta Jaroslav Mottl.

Interpret: MOTTL, Jaroslav

 

ID: 0000008188310001

Autor: STRAUSS, Pavol / ZAŤKO, Ján

Názov: Fejtón – Človek pre nikoho – 2. časť

Minutáž: 00:09:47:521

Premiéra: 22.02.2011

Žáner: Slovo /Literárna a umelecko-dokumentárna tvorba

Anotácia: Výber z myšlienok filozofa Pavla Straussa „Výlet do náhod“. Číta Jaroslav Mottl.

 

ID: 0000008188311001

Autor: STRAUSS, Pavol / ZAŤKO, Ján

Názov: Fejtón – Človek pre nikoho – 3. časť

Minutáž: 00:10:30:311

Žáner: Slovo / Literárna a umelecko-dokumentárna tvorba

Premiéra: 23.02.2011

Anotácia: Výber z myšlienok filozofa Pavla Straussa „Tvorivé zabúdanie“. Číta Jaroslav Mottl.

Interpret: MOTTL, Jaroslav

 

ID: 0000008188312001

Autor: STRAUSS, Pavol / ZAŤKO, Ján

Názov: Fejtón – Človek pre nikoho – 4. časť

Minutáž: 00:08:36:612

Žáner: Slovo / Literárna a umelecko-dokumentárna tvorba

Premiéra: 24.02.2011

Anotácia: Výber z myšlienok filozofa Pavla Straussa „O sile slabých“. Číta Jaroslav Mottl.

Interpret: MOTTL, Jaroslav

 

ID: 000000818313001

Autor: STRAUSS, Pavol / ZAŤKO, Ján

Názov: Fejtón – Človek pre nikoho – 5. časť

Minutáž: 00:08:43:808

Žáner: Slovo / Literárna a umelecko-dokumentárna tvorba

Premiéra: 25.02.2011

Anotácia: Výber z myšlienok filozofa Pavla Straussa „O chrabrosti nepokúšaných“. Číta Jaroslav Mottl.

Interpret: MOTTL, Jaroslav

 

b) Autori: rôzni (o Pavlovi Straussovi, P. Strauss ako hosť relácie)

 

ID: BA-AFR 11903/1-1

Autor: GREGOROVÁ, Viera

Názov: Slovo pre veriacich i neveriacich

Minutáž: 00:21:40:000

Premiéra: 17.06.1991

Heslá (kľúčové slová): Gregorová, Viera; Hrušovský, Dominik; Chrenko, Juraj; Letková, Sylvia; Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Cirkev; Náboženstvo; Kresťanstvo; Literatúra /náboženská/; Strauss, Pavol /Rekviem/; Ušák-Oliva, P. /Bozk pozná smútok úst/Interpret: MOTTL, Jaroslav

Anotácia: Na návšteve v Slov. ústave sv. Cyrila a Metoda vo Vatikáne. Hovorí D. Hrušovský, riaditeľ tohto ústavu o výchove kňazov. O organizovaní zájazdov – pútí cez Pax tour hovorí J. Chrenko. -- Sté výročie vydania encykliky Révum novarum, kt. bola prvým súhrnom katolíckeho učenia v ekumenii a sociológii. – Otázky dneška. – Informácie o nových knihách na pultoch predajní. /P. Strauss: Rekviem, P. Ušák - Oliva: Bozk pozná smútok úst/.

 

ID: BA-AFR 11902/1-1

Autor: GREGOROVÁ, Viera

Názov: Slovo pre veriacich i neveriacich

Minutáž: 00:30:00:000

Premiéra: 26.08.1991

Heslá (kľúčové slová): Letková, Sylvia; Roman, Ľubo; Korec, Ján Chryzostom – o ňom; Strauss, Pavol – o ňom; Náboženstvo; Cirkev; Kultúra

Anotácia: Relácia o kultúre, ktorá je úzko spätá s náboženstvom. Kresťanstvo dalo základ našej civilizácii. O J. Ch. Korecovi, ktorý prijal hodnosť biskupa ako 27 ročný. O jeho knihe "Myšlienky". Ďalej o chirurgovi, mysliteľovi, teoretikovi umenia a básnikovi Pavlovi Straussovi. O jeho tvorbe. O fenoméne kultúry, hudby, atď.

 

ID: BA-AFR 14782/1-1

Autor: ŠTRPKOVÁ, Adela

Názov: Zrkadlenie (zostrih)

Podnázov: Chcete sa pozhovárať? – MUDr. Pavol Strauss

Minutáž: 00:46:30:000

Premiéra: 18.01.1992

Heslá (kľúčové slová): Strauss, Pavol; Štrpková, Adela; Literatúra slovenská; Literatúra /osobnosti/; Lekári; Medicína

Anotácia: Rozhovor s lekárom, filozofom a spisovateľom MUDr. Pavlom Straussom, ktorého kniha esejí Requiem za živých bola 14. 1. 1992 ocenená Cenou vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Vstup do literatúry v 40-tych rokoch. Lekárske začiatky, štúdium vo Viedni a v Prahe. Prax v nemocnici v rodnej Palúdzke. Po vojne pôsobí v Skalici, po desiatich rokoch je odsunutý do Nitry. Publikované knihy : Všetko je rovnako blízke i ďaleké, kniha aforizmov Zápisky diletanta /Tatran 1968/, kniha esejí a meditácií Requiem za živých – o podstate ľudského bytia. Poslanie poézie a umenia v dnešnom svete. Básnici jemu blízki, vzťah k hudbe. Roky diskriminácie ho nezlomili, zostal sám sebou. Fenomén slobody.   Pozn.: hudba na želanie hosťa /Dvořák – Novosvetská/. Rozhovor nahrala redaktorka Adela Štrpková v dome P. Straussa v Nitre pod Zoborom. V lete 1992 mal P. Strauss 80 rokov.

 

ID: KE-AFR 514/1-1

Autori: Rôzni

Názov: Rôzne príspevky

Minutáž: 00:30:00:000

Premiéra: 01.04.1992

Kľúčové slová: Lacko, Michal Strauss, Pavol Grygar, Jiří Halaga, Ondrej Hegyesi, Július

Anotácia: 1. Spomienky na Michala Lacku - 10. výr. úmrtia  5:35

2. Pavol Strauss – 80 ročný spisovateľ 3:00

3. Dr. Jiří Grygar, CSc.  6:40

4. Ondrej Halaga – o knihe Zrod metropoly  11:20

5. Július Hegyesi – výstava  5:15

 

ID: BA-AFR 12432/1-1

Autor: GAJDOŠ, Stanislav

Názov: Myšlienky – Pavol Strauss

Dátum nahrávania: 30.06.1992

Premiéra: Neuvedená

Heslá (kľúčové slová): Strauss, Pavol; Literatúra /rozhovory, spomienky/

Anotácia: Pavol Strauss – chýba nám kultúra srdca, kultúra duše, treba nájsť sám seba, žijeme na hranici tajomna, základ všetkého je duch, – pôvodne chcel byť hudobníkom, stal sa lekárom, - nik na svete sa nedá stotožniť s druhým, fluidum medzi rodičmi a deťmi, to, čo sme prežili, obetovali – to je najväčší výdobytok našich životov, – je rodák z Liptova, vzťah k maliarom, k hudbe, – príhoda v rodine prof. Felixa, – iné príhody s jeho známymi.

 

ID: 0000001006802001

Autor: PROKEŠOVÁ, Viera

Názov: Ticho ako slovo, ticho ako tón

Minutáž: 001:15:09:696

Žáner: Slovo / Literárna a umelecko-dokumentárna tvorba

Premiéra: 08.09.1992

Interpret: STRAUSS Pavol  / BUZÁSSY Ján / JAMRICH Dušan  / MINAROVIČ Vladimír / PROKEŠOVÁ Viera

 

ID: 0000001006801001

Autor: PROKEŠOVÁ, Viera

Názov: Ticho ako slovo, ticho ako tón

Minutáž: 00:43:52:724

Žáner: Slovo/Literárna a umelecko-dokumentárna tvorba

Premiéra: 07.09.1992

Interpret: JAMRICH, Dušan / MINAROVIČ, Vladimír / BUZÁSSY, Ján / STRAUSS, Pavol /PROKEŠOVÁ, Viera

 

ID: BA-AFR 15311/1-1

Autor: ČÁRSKA, Etela / STRAUSS, Pavol

Názov: O umení

Podnázov: O hudbe, literatúre (posledný rozhovor z r. 1993)

Minutáž: 00:25:47:000

Dátum nahrávania: 1993

Premiéra: Neuvedená

Heslá (kľúčové slová): Strauss, Pavol; Čárska, Etela; Hudba /všeobecne/

Anotácia: MUDr. Pavol Strauss – jeho zásadná orientácia špiritualistická, duch je základ. faktor, nič mu nie je cudzie, všetko je mu blízke, najväčší fenomén hudby –- Beethoven, ten je dôkazom toho, že hudba má i materiálny pôvod, racionálny faktor je vo všetkom aj v hudbe, hudba je materiálna, duch je ten, ktorý urobí z človeka vesmírnu hodnotu, hudba - balzam, liek vnútorného sveta, isté odbory medicíny používajú hudbu na liečenie, je to liečivý element života, – dnešní mladí a "deštruktívna" /ničivá/ hudba, princíp dobra a zla /zlo – istá odnož deštrukt. hudby/, Mozart, Schubert a iní skladatelia – čistá hudba, – ako sa dá dostať k hodnotám života, treba sa pomocou modlitby vrátiť k svojim duchovným prameňom, múdrejšie pravdy ako kresťanstvo nedoniesol nik, – ako by charakterizoval slovenský národ, charakteristika jednotlivých svetových hudob. sklad., – ktorí zo sloven. hudob. skaldateľov sú mu najbližší – E. Suchoň, J. L. Bella /vzdialený príbuzný jeho manželky/, – myšlienka improvizácie v hudbe.

Poznámka: Rozhovor vedie red. Etela Čárska.

 

ID: BA-AFR 153121/1-2

Autor: ČÁRSKA, Etela

Názov: Ekumenia (text)

Podnázov: Beseda. P. Strauss, I. Hrušovský, I. Vajda

Minutáž: 00:21:23:000
Dátum nahrávania: I. časť 1994, II. časť 1997

Premiéra: Neuvedená

Heslá (kľúčové slová): Strauss, Pavol; Hrušovský, Ivan; Vajda, Igor; Čárska, Etela; Cirkev /ekumenizmus/; Kresťanstvo

Anotácia: O ekumenii hovoria: MUDr. Pavol Strauss, prof. Ivan Hrušovský, teológ a docent dr. Igor Vajda. História ekumenic. hnutia – Morava, rozmach na Slovensku počas komunizmu, prejav pápeža Pavla VI. na 2. Vatikánskom koncile, – ekumenické hnutie sa rozvíja z lásky, ku všetkému by sme mali my kresťania pristupovať s láskou, konať skutky lásky, – kritérium ekumenic. hnutia je Kristus, človek sa môže viac alebo menej zušľachťovať – to je podstata ekumenie, – zjednocovací proces sa začal v minulom storočí, čo nás zjednocuje, to je Sväté písmo, – ekumenizmus v hudobnom umení /J. S. Bach – Omša h-mol a iné skladby, aj iní hudob. skladatelia, aj naši/, – ekumenia v literár. oblasti /T. de Chardin, P. Claudel, .../.

 

ID: BA-AFR 15310/1-1

Autori: Viacerí

Názov: O hudbe a umení

Podnázov: O hudbe a umení rozprávajú: prof. dr. I. Hrušovský, CSc., MUDR. P. Strauss, doc. I. Vajda

Minutáž: 00:09:30:000

Dátum nahrávania: 1994 – 1999

Premiéra: Neuvedená

Heslá (kľúčové slová): Hrušovský, Ivan; Strauss, Pavol; Vajda, Igor; Hudba /všeobecne/

Anotácia: Vyjadrenia prof. Ivana Hrušovského, MUDr. Pavla Straussa a docenta Igora Vajdu o hudbe a umení vôbec. – Hudba je niečo, čo spája všetko, – duchovná a spoločenská funkcia hudby dnes, – hudba – to je modlitba bez slov, – tak ako sa dá zneužiť hudba, tak sa dá zneužiť aj slovo, – podstata hudby je duchovná, – najväčšie dielo hudby je láska.

Poznámka: Nie je uvedené, kto kedy hovorí. Výpovede nasledujú za sebou, bez udania mena. Nahrávané v rokoch 1994-1999.

 

ID: BA-AFR 9455/1-1

Autori: Viacerí

Názov: Slovenské umenie a Dante

Podnázov: Vernisáž ilustácií Danteho Božskej komédie

Minutáž: 00:24:08:000

Dátum nahrávania: 1994

Premiéra: Neuvedená

Heslá (kľúčové slová): Dante, Alighieri - o ňom; Dante /Božská komédia/; Čárska, Etela; Michalíková, Hilda; Turčány, Viliam; Hložník, Vincent; Šmatlák, Stanislav; Strauss, Pavol; Literatúra svetová; Poézia; Preklady /z taliančiny do slovenčiny/

Anotácia: Nitre /1994/. Nahrávala /a spojtext/ red. Etela Čárska. – Dr. Viliam Turčány - recitácia z Danteho diela, - akad. mal. Vincent Hložník – hovorí o ilustrovaní Danteho diela, – dr. Stanislav Šmatlák – ide o to, aby sa zjednotil človek sám so sebou a seba s Bohom, – názov vernisáže Dante a Slováci /text číta Hilda Michalíková/, – recitácia: V. Turčány, – text o Dantem /H. Michalíková/, – V. Hložník – ako ilustroval Danteho dielo /Peklo, Očistec, Raj/, o technike, ktorou pracoval, - recitácia: V. Turčány, – V. Hložník – takáto práca /ilustrácie/ sa vyskytne raz za život, ilustroval aj Fausta a Homérovu Iliadu a Odysseu, –- dr. Stanislav Šmatlák – myšlienka zjednotenia – najprv človeka samého so sebou a potom aj s Bohom, Dante bol veľký mysliteľ, – dr. Viliam Turčány – nenazval by Danteho osud tragický, čo dáva Dante dnešku, prekladom Božskej komédie slovenská literatúra zmaturovala /cituje M. Rúfusa/, – recitácia: V. Turčány, – dr. Pavol Strauss – s dr. V. Turčánym sa spoznal v rodine prof. Felixa, o Danteho diele, je to preňho najväčší dar od V. Turčányho, – dohady o tom, koľko má veršov celá Božská komédia, koľko veršov musel preložiť dr. V. Turčány, – dr. V. Turčány – vykladá časť Božskej komédie a recituje, – H. Michalíková /číta text o Danteho posolstve/.   Poznámka redaktorky: Nahrávka je technicky menej kvalitná, ale je to mimoriadne vzácny materiál.

 

ID: BA-AFR 13289/1-1

Autor: ČÁRSKA, Etela

Názov: Človeka sa môžeš dotknúť hudbou (Stereo)

Minutáž: 00:59:22:000

Premiéra: 09.01.1994

Heslá (kľúčové slová): Strauss, Pavol; Čárska, Etela; Minarovič, Vlado; Trnavský, Miroslav; Hudba /všeobecne/

Anotácia: S MUDr. Pavlom Straussom – o hudbe, čo všetko preňho znamená, čo mu dáva, o hudob. skladateľoch a ich dielach – sa rozpráva red. E. Čárska. Myšlienky o hudbe z kníh MUDr. P. Straussa Úsmev nad úsmevy, Zápisky diletanta, Kvety z popola číta Vlado Minarovič. Básne recituje Miroslav Trnavský.

 

ID: BA-AFR 13441/2-2

Autori: viacerí

Názov: Cesty                            

Podnázov: Drogy

Minutáž: 00:36:55:000

Premiéra: 17.01.1994

Heslá (kľúčové slová): Strauss, Pavol; Hrušovský, Dominik; Čárska, Etela; Drogy; Hudba /všeobecne/

Anotácia: V hudobnej kapitolke hovorí esejista i lekár MUDr. Pavol Strauss o svojom vzťahu k hudbe. Hudba je podľa jeho názoru i skúseností balzam i liek vnútorného sveta. Rešpektuje hudbu aj ako liečivý element života. Treba priviesť mladých ľudí opäť k čistej hudbe /Bach, Mahler/. Myšlienka na dobrú noc – biskup Dominik Hrušovský.

Poznámka: Rozhovor s MUDr. P. Straussom viedla Dr. Etela Čárska.

ID: BA-AFR 13490/1-1

Autor: ČÁRSKA, Etela

Názov: Cesty                            

Podnázov: Ekumenia a jej história

Minutáž: 00:29:30:000

Nahrávané: 12.06.1994
Premiéra: Neuvedená

Heslá (kľúčové slová): Čárska, Etela; Hrušovský, Ivan; Strauss, Pavol; Vajda, Igor; Cirkev /ekumenia/; Kresťanstvo; Hudba /všeobecne/

Anotácia: Účinkujú: Dr. Etela Čárska, Doc. Igor Vajda, Prof. Ivan Hrušovský, Dr. Pavol Strauss. Zjednocovací proces sa začal v minulom storočí najskôr v anglikánskej cirkvi, neskôr sa rozšíril na ostatné spoločenstvá. Účastníci besedy sú toho názoru, že to, čo je špecifické, rozdeľujúce, treba odstrániť a zdôrazňovať to, čo je v jednotlivých cirkevných spoločenstvách spoločné. V dejinách hudby nájdeme veľa príkladov, keď skladatelia bez ohľadu na vierovyznania tvorili diela iného cirkevného spoločenstva /J. S. Bach, R. Schumann a u nás T. Salva, I. Hrušovský/.

 

ID: BA-AFR 13577/1-1

Autor: RYBÁK, Július

Názov: Slovo pre veriacich i neveriacich              

Podnázov: Z korešpondencie P. Straussa a M. Medveckej

Minutáž: 00:29:30:000

Premiéra: 09.10.1994

Heslá (kľúčové slová): Hajko, Dalimír; Šimonovič, Jozef; Vašíčková, Darina; Valentík, Ján; Strauss, Pavol - o ňom; Medvecká, Mária – o nej; Rozhlas /náboženské vysielanie/; Korešpondencia

Anotácia: Cyklus listov zo vzájomnej korešpodencie Pavla Straussa a Márie Medveckej z r. 1986. Text v prílohe.

 

ID: BA-AFR 13918/1-1

Autor: RYBÁK, Július

Názov: Slovo pre veriacich i neveriacich               

Podnázov: V dôvernej kolíske Kristovej cirkvi

Minutáž: 00:29:25:000

Premiéra: 04.06.1995

Heslá (kľúčové slová): Strauss, Pavol – o ňom; Michalíková, Hilda; Chudík, Ladislav; Machata, Karol; Literatúra /osobnosti/; Kniha /Kolíska dôvery/

Anotácia: V apríli 1994 vyšla Dr. Pavlovi Straussovi kniha pod názvom Kolíska dôvery, ktorá je akousi spoveďou autora slovenskému národu. Rozprávanie o uvedenej publikácii a úryvky z nej. Účinkujú: Hilda Michalíková, Ladislav Chudík a Karol Machata.

 

ID: BA-AFR 14056/1-1

Autor: HLAVÁČOVÁ, Eva / DOŠEKOVÁ, Milka

Názov: Slovo pre veriacich i neveriacich               

Podnázov: Roztrhnutá opona

Minutáž: 00:18:50:000

Premiéra: 05.09.1995

Heslá (kľúčové slová): Rozhlasová kompozícia o živote a tvorbe Pavla Straussa. Spomienky na starého otca, na gymnaziálne štúdium, na vysokoškolské roky v Prahe, prvé básnické zbierky, vojenskú službu v Plzni a na lekársku prax. MUDr. Pavol Strauss zomrel v júni 1994.

V úvode i v závere relácie odzneli verše Pavla Straussa v interpretácii Milky Došekovej.

 

ID: BA-AFR 14626/1-1

Autor: RYBÁK, Július

Názov: Slovo pre veriacich i neveriacich              

Podnázov: Spomienka na Pavla Straussa

Minutáž: 00:30:00:000

Premiéra: 14.07.1996

Heslá (kľúčové slová): Strauss, Pavol – o ňom; Machata, Karol; Valentík, Ján; Rozhlas /nábož. vys./; Literatúra slovenská; Literatúra /osobnosti/; Poézia

Anotácia: Hudobno-slovné pásmo Júliusa Rybáka pod názvom Spomienka na Pavla Straussa. Ukážky z jeho veršov recituje Karol Machata.

 

ID: 0000009180601001

Autori: Rôzni

Názov: Zrkadlenie (celá relácia – 1. pás)

Podnázov: 5. výročie vzniku relácie

Minutáž: 01:27:18:162

Premiéra: 10.10.1996

Heslá (kľúčové slová): Beranová, Hana; Opoldusová, Mária; Štrpková, Adela; Rozhlas /vysielanie/; Rozhlas /Zrkadlenie – 5. výročie/

Anotácia: Redaktorka Hana Beranová – 5 rokov relácie Zrkadlenia, ohlasy poslucháčov na 5 rokov vysielania, gratulácie /min. 17/;

Rozpamätávanie 1 – /Mária Opoldusová/ /min. 20.53/ – montáž najzaujímavejších výpovedí hostí rubriky Chcete sa pozhovárať: spisovateľka Alta Vášová, maliar Martin Guderna, režisér Jozef Bednárik, muzikant a filmár Dežo Ursiny, Boris Filan, maliar Rudolf Fila, fotograf Tibor Huszár, sochár Jozef Jankovič, literárny vedec Valér Mikula, filozof Miroslav Marceli, spisovateľ, výtvarník a filmár Albert Marenčin;

Rozpamätávanie 2 – /Adela Štrpková/ /min. 23.31/ – akademický maliar Svätozár Ilavský, akademický maliar Rudolf Sýkora, fotograf Bohumil Puskailer, poetka Mila Haugová, spisovateľ a lekár Pavol Strauss, operná speváčka, spisovateľka a prekladateľka Jela Krčméry – Vrteľová, profesor Albín Vrteľ, profesor Jan Pragant, husľový virtuóz Viktor Šimčisko;

Rozpamätávanie 3 – /Hana Beranová/ /min. 24.31/ – maliar a ilustrátor prof. Albín Brunovský, scénograf Jozef Ciller, karikaturista Viktor Kubal, režisér Blaho Uhlár.  

Pozn.: pokračovanie na páse AFR 14 894/2.

 

ID: BA-AFR 9304/1-1

Autor: RYBÁK, Július

Názov: Môj Kristus

Minutáž: 00:29:20:000
Premiéra: 31.08.1997

Heslá (kľúčové slová): Strauss, Pavol – o ňom; Literatúra slovenská; Literatúra /osobnosti/; Ježiš Kristus; Modlitba

Anotácia: Relácia odznela pri príležitosti nedožitých 85-tich narodenín lekára, filozofa a spisovateľa Pavla Straussa. V úvode relácie hovorí znalec jeho diela Július Rybák. Pod názvom "Môj Kristus" sme poslucháčom sprítomnili filozofický odkaz P. Straussa.  

Účinkujú: Hilda Michalíková, Július Rybák a Ján Valentík.

 

ID: 0000009919101001

Autor: ČÁRSKA, Etela

Názov: Umelecké konfrontácie

Minutáž: 00:55:35:549

Premiéra: 23.11.1997

Heslá (kľúčové slová): Čárska, Etela; Turčány, Viliam; Strauss, Pavol; Šmatlák, Stanislav; Michalíková, Hilda; Literatúra svetová; Poézia; Výtvarné umenie /maliarstvo/; Výstavy

Anotácia: Dantológovia – umelci Viliam Turčány, Dr. Felix a akad. maliar Vincent Hložník /zaslúžili sa o šírenie Danteho diela na Slovensku/. Nitrianske stretnutie na vernisáži výstavy V. Hložníka - Dante a Slováci. Stretnutie osobností slovenskej kultúry, ktorých spája Dante. Spomienky, umelecké vyznania prítomných. "Kompletným prekladom Danteho Božskej komédie slovenská literatúra konečne zmaturovala" cituje básnika Milana Rúfusa Viliam Turčány. Atmosféra po vernisáži výstavy V. Hložníka v Nitre. Posolstvo Danteho pre slovenské umenie predniesol na výstave Dr. Šmatlák. V priebehu relácie odzneli Danteho verše v interpretácii Viliama Turčányho.

 

ID: BA-AFR 15312/2-2

Autor: ČÁRSKA, Etela

Názov: Ekumenia (Stereo)

Podnázov: Duchovná budúcnosť zeme (rozhlas. kompozícia)

Minutáž: 00:17:50:000
Premiéra: 01.12.1997

Heslá (kľúčové slová): Strauss, Pavol; Vajda, Igor; Šrámek, Pavol; Valach, Gustáv; Cirkev /ekumenizmus/

Anotácia: O ekumenii hovoria: MUDr. Pavol Strauss, prof. Ivan Hrušovský, teológ a docent dr. Igor Vajda. História ekumenic. hnutia – Morava, rozmach na Slovensku počas komunizmu, prejav pápeža Pavla VI. na 2. Vatikánskom koncile, – ekumenické hnutie sa rozvíja z lásky, ku všetkému by sme mali my kresťania pristupovať s láskou, konať skutky lásky, – kritérium ekumenic. hnutia je Kristus, človek sa môže viac alebo menej zušľachťovať – to je podstata ekumenie, – zjednocovací proces sa začal v minulom storočí, čo nás zjednocuje, to je Sväté písmo, – ekumenizmus v hudobnom umení /J. S. Bach - Omša h-mol a iné skladby, aj iní hudob. skladatelia, aj naši/, – ekumenia v literár. oblasti /T. de Chardin, P. Claudel, .../.

Poznámka: Nie je možné vždy rozoznať, kto kedy hovorí. Mená nie sú zakaždým uvádzané.

 

ID: 0000009322501001

Autor: ČÁRSKA, Etela

Názov: Hudba oslovuje človeka

Podnázov: Úvahy života o hudbe s hudbou (filozofova M. Mareka, lekára P. Straussa, verše M. Rúfusa)

Minutúž: 00:36:21:480

Premiéra: 27.12.1998

Kľúčové slová: Čárska, Etela; Marek, Martin; Michalíková, Hilda; Strauss, Pavol /o ňom/; Rúfus, Milan /verše/; Šimonovič, Jozef; Hudba

Anotácia: Verše M. Rúfusa (Dejiny piesne) – z úvah P. Straussa o hudbe, –  M. Marek o hudbe, – ária z Vianočného oratória, – verše M. Rúfusa (Balada za dušu zvierat), – M. Marek o tom, ako nás hudba očisťuje, – rozhovor E. Čárskej s filozofom M. Marekom – M. Marek o svojich životných skúsenostiach s utrpením a ceste z beznádeje, - verše M. Rúfusa (Michelangelo), – M. Marek o hudbe našej duše (speve), - M. Rúfus (Pramienok), - M. Marek o odpovedi našej duše na hudbu - ako hudba formuje osobnosť človeka, – Adeste fideles, – z úvah P. Straussa o hudbe ako o duševnom katalyzátore, – M. Rúfus (Hodiny spevu), – M. Marek o hudbe vychádzajúcej z ľudských sŕdc, ktorá môže meniť svet.

Poznámka: Verše M. Rúfusa recituje H. Michalíková. P. Straussa interpretuje J. Šimonovič. Názov Albumu: Polnočná


ID: 0000009138101002

Autor: MICHALÍKOVÁ, Hilda

Názov: Slovo pre veriacich i neveriacich

Podnázov: Torzo ticha

Minutáž: 00:30:15:987

Premiéra: 21.07.2002

Heslá (kľúčové slová): Strauss, Pavol /Torzo ticha/; Dacejová, Mária; Šimonovič, Jozef; Literatúra slovenská; Poézia; Eseje

Anotácia: Pásmo Hildy Michalíkovej predstavuje zbierku esejí a básní Pavla Straussa: Torzo ticha.

Účinkujú: Mária Dacejová a Jozef Šimonovič.

 

ID: 0000009403201001

Autor: HOMOLOVÁ, Jarmila

Názov: Cesty

Podnázov: Spomienky na Pavla Straussa

Minutáž: 01:16:11.884

Premiéra: 02.09.2002

Kľúčové slová: Homolová, Jarmila; Strauss, Pavol; Strauss, Jozef; Šimonovič, Jozef; Michalíková, Hilda; Žilková, Marta; Rybák, Július; Kolejak, Martin; Medvecká, Mária – o nej; Literatúra slovenská

Anotácia: Relácia je vysielaná pri príležitosti nedožitých 90-tich narodenín lekára, esejistu, literáta, filozofa a hudobníka Pavla Straussa. Životopisné údaje P. Straussa.

Spomienky na MUDr. Pavla Straussa očami tých, ktorí ho poznali: prof. Július Rybák, dr. Marta Žilková, MUDr. Jozef Strauss, rímsko-katolícky kňaz Martin Kolejak a Hilda Michalíková.

Spomienková beseda je pretkávaná archívnymi záznamami dr. Etely Čárskej o hudbe a jeho citáciami v podaní Jozefa Šimonoviča.                            

Syn Pavla Straussa Jozef Strauss charakterizuje otca, spomína na neho i na svoje detstvo.

O príčinách nedocenenia diela Pavla Straussa hovorí dr. Žilková.

Hudba a Pavol Strauss. Humor v jeho živote.

Výber z korešpodencie medzi Straussom a maliarkou Máriou Medveckou.

V závere odznela báseň Michala Chudu – Za Pavlom Straussom.

 

ID: 0000007001301004

Autor: LEIKERT, Jozef

Názov: Galéria slávy – Pavol Strauss

Minutáž: 00:09:42:520

Žáner: Slovo / Literárna a umelecko-dokumentárna tvorba

Premiéra: 04.02.2010

Interpret: MINAROVIČ, Vladimír

 

 

B). PAPKOVÝ (TEXTOVÝ) ARCHÍV

 

a) Autor a spoluautor: Pavol Strauss

 

STRAUSS, Pavol – RUSKO, Vladimír

Matiné poézie. Zápisky diletanta.

Bratislava                         01.06.1969   10.00 – 11.00

 

STRAUSS, Pavol

Zo spomienok lekára. Úryvok z memoárov Pavla Straussa. Z cyklu „Stopy – fakty – svedectvá“.

8 str. HRLD

Bratislava-De                    29.04.1984   14.00 – 15.00

Repríza-De                       26.04.1985   13.00 – 13.20

Repríza-De                       25.04.1984   13.00 – 13.20

 

STRAUSS, Pavol

Nad portál nemocnice. Pôvodné verše. Verš na tento deň. Recituje Ján Mistrík.

4 str. HRLD

Bratislava-NO                   27.05.1991   09.55 – 10.00

 

STRAUSS, Pavol

Útecha z umenia. Sepktrum. Esej číta Vladimír Minarovič.

8 str. HRLD

Bratislava-S2                    04.06.1992   12.30 – 14.30

 

STRAUSS, Pavol

Zákruty bez ciest. Nedeľná lýra. Výber z esejí. Číta Ladislav Chudík.

10 str. ORLIT

Bratislava-S2                    16.04.1995   20.20 – 20.40

 

STRAUSS, Pavol

August. Esej z knihy Odvrátený hlas.

8 str. ORLIT

Bratislava-S2                    02.07.1995   19.15 – 19.30

 

STRAUSS, Pavol

Torzo ticha. Večerné reflexie. Recituje Gustáv Valach.

5 str. ORLIT

Bratislava-RD                   05.10.1996   23.00 – 23.05

Repríza-S1 (bez textu)      24.08.1997   07.30 – 07.35

Repríza-RD (b. textu)       26.02.1999   22.00 – 22.05

Repríza-RD (b. textu)       19.12.2001   22.00 – 22.05

Repríza-RS                      25.08.2002   07.25 – 07.30

 

 

STRAUSS, Pavol

Trofeje ticha. Večerné reflexie. Výber veršov recituje Miroslav Trnavský.

4 str. ORLIT

Bratislava-RD                   01.12.1997   23.00 – 23.05

 

STRAUSS, Pavol

Odvrátený hlas. Esej. Výber z denníkových zápiskov.

8 str. ORLIT

Bratislava-RD                   15.06.1997   19.05 – 19.20

 

STRAUSS, Pavol

Odvrátený hlas. Ukážka z knihy.

23 str. ORUDP

Bratislava-S1                    04.09.1998   22.30 – 23.00

Repríza-RD                      18.09.1998   18.30 – 19.00

 

 

b) Autori: rôzni (o P. Straussovi)

 

RYBÁK, Július

Stretnutia. Hľadanie cesty životom. Posedenie nad dielom Pavla Straussa.

28 str. HRLD

Bratislava-NO                   22. 04. 1990 13.00 – 14.45

 

HEVEŠIOVÁ, Jana

Literárne rozhľady. Rekviem za živých. Rozhovor s Júliusom Rybákom o tvorbe spisovateľa Pavla Straussa.

9 str. HRLD

Bratislava-DE                   23.04.1991   15.05 – 15.20

 

MICHALÍKOVÁ, Hilda

Slovo pre veriacich i neveriacich. Lekár-spisovateľ. Literárno-dokumentárne pásmo o lekárovi, básnikovi, prozaikovi hlásiacemu sa ku katolíckej moderne.

14 str. HRSP

Bratislava                         08.08.1993   10.30 – 11.00

 

RYBÁK, Július

Slovo pre veriacich i neveriacich. V dôvernej kolíske Kristovej cirkvi. Literárne pásmo o známom slovenskom lekárovi, esejistovi a filozofovi.

14 str. ORNV

Bratislava-S2                    04.06.1995   18.00 – 18.30

 

HLAVÁČOVÁ, Eva

Slovo pre veriacich i neveriacich. Rozhrnutá opona. Pásmo z tvorby spisovateľa a básne Dany Palkovej.

8 str. ORNV

Bratislava-S2                    10.09.1995   18.00 – 18.30

 

RYBÁK, Július

Slovo pre veriacich i neveriacich. Spomienka na Pavla Straussa. Pásmo slova a hudby.

14 str. ORNV

Bratislava-RD                   14.07.1996   18.00 – 18.30

 

MICHALÍKOVÁ, Hilda

Slovo pre veriacich i neveriacich. Slová z noci. Hudobno-slovné pásmo venované básnickej tvorbe Pavla Straussa.

13 str. ORNV

Bratislava-RD                   19.05.2002   18.00 – 18.30

 

 


 

2. SLOVENSKÁ TELEVÍZIA BRATISLAVA

 

(Zdroj: Archív STV)

 

 

Idec:            692-9070-4006-0002

Seriál:         Klub seniorov

Relácia:       Klub seniorovKlub seniorov č. 6/92

Stopáž:        00:39:40:01

Rok výroby: 1992

Premiéra:    21.12.1992

Čas:             neuvedený

Kanál:          1

Repríza:       22.12.1992

Čas:             neuvedený

Kanál:          1

Anotácia:     Publicistický magazín pre skôr narodených spoluobčanov.

 

Typ              Podielnil Oblasť

ANAM          Bednárová Veronika

ASCE           Bednárová Veronika

KAME          Mižialko Miroslav

OSTR           Fontányi Samuel

PROD           Galba Stanislav

REZ             Strážnický Karol

UHOV           Horváth (respondent)

UHOV           Lím Pavol (moderátor)

UHOV           Mikušová M. (komentár)

UHOV          Pallo

UHOV          Strauss Pavol MUDr. (lekár)

UHOV          Trstenský (katolícky kňaz)

UHOV          Vojenčiak  (misionár)

 

Použité akronymy:

ANAM                  autor námetu

ASCE                   autor scenára

KAME                 hlavný kameraman

OSTR                  strih (obrazový strihač)

PROD                 produkčný

REZ                     režisér

UHOV                  účinkujúci (hovorené slovo)

 

 

 

Idec:            693-7660-0024-0011

Seriál:         Profily

Relácia:       MUDr. Pavol Strauss

Stopáž:        00:30:02:07

Rok výroby: 1993

Premiéra:    15.11.1993

Čas:             21:15:00:00

Kanál:          1

Repríza:       18.11.1993   07.06.1994   01.11.2002   26.08.2010   27.08.2010

Čas:             09:30:00:00          -           18:29:31:00  18:57:49:09  09:29:55:05

Kanál:          1                  1                  2                  2                  2       

Repríza:       22.12.1992

Anotácia:     Profil lekára, spisovateľa, filozofa, konvertitu, úspešného "univerzálneho človeka". MUDr. Pavla Straussa.

 

Typ              Podielnik Oblasť

ASCE           Strážnický Karol

DRAM          Mikuš Ján

HDRA           Šochman Teodor

KAME          Gregorovic Igor

OSTR           Struharová Ružena

PROD          Šindler Daniel

REZ             Strážnický Karol

UHOV          Bakoš Emil

UHOV          Dano Karol

UHOV          Došeková Emília (herečka)

UHOV          Herrmannová Dana (moderátorka)

UHOV          Hlavácová Eva

UHOV          Klimko Jozef

UHOV          Korec Ján Chryzostom (kardinál)

UHOV          Kovár František (prednes umeleckej prózy)

UHOV          Michlíková Jozefa

UHOV          Rybák Július

UHOV          Rúfus Milan (básnik)

UHOV          Strauss Jozef

UHOV          Strauss Pavol MUDr. (lekár)

UHOV          Červenák Andrej

ZVUM          Bozoky Milan

  

Použité akronymy:

ASCE                   autor scenára

DRAM                 dramaturg

HDRA                   hudobný dramaturg

KAME                 hlavný kameraman

OSTR                  strih (obrazový strihač)

PROD                 produkčný

REZ                     režisér

UHOV                  účinkujúci (hovorené slovo)

ZVUM                 zvukový majster