Báseň 2012


(15. 11. 2012)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Viac o podujatí

    Vydavateľstvo DAXE a  redakcia časopisu Maxík vyhlasujú IX. ročník súťaže o najlepšiu báseň roka – Báseň 2012. Zúčastniť sa jej môžu žiaci základných škôl a osemročných gymnázií, a to v troch kategóriách:I. kategória: žiaci prvých a druhých ročníkov ZŠII. kategória: žiaci tretích a štvrtých ročníkov ZŠIII. kategória: žiaci piatych až deviatych ročníkov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Téma básní je ľubovoľná. Rozsah nie je rozhodujúci. Každý účastník môže do súťaže poslať najviac tri ukážky svojej tvorby. Súťažné príspevky treba poslať napísané na počítači alebo písacom stroji na adresu: Vydavateľstvo DAXE a redakcia Maxík, Čajakova 3, 811 05 Bratislava 1. Každý súťažný príspevok musí obsahovať meno a priezvisko autora, adresu školy a triedu, ktorú súťažiaci navštevuje. Uzávierka súťaže je 15. novembra 2012, vyhodnotenie v  decembri 2012. Výsledky uverejní časopis Maxík č. 6 a ďalšie médiá.