Juliana Sokolová (1981)


Poetka, prozaička, filozofka. Študovala filozofiu na University of York a do roku 2009 pôsobila v Londýne, Sarajeve a Berlíne. Od r. 2010 učí filozofiu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Poéziu, prózu a filozofiu píše po anglicky, slovensky a maďarsky. V roku 2011 publikovala štúdiu o antickom kynizme Štýly jestvovania: pravdivý život a iný svet (Filozofia, 6/2011). Vo svojej publicistickej činnosti sa venuje okrem iného aj problematike a poetike priestoru a fenomenológii zodpovednosti. Na jar 2013 jej v pražskom vydavateľstve Fra vychádza zbierka básní Môj dom bude mať strechu / My House Will Have a Roof.

 

Juliana Sokolová: Môj dom bude mať strechu / My House Will Have a Roof
Nedeľa 19. 5. 2013 14.00 – 14.50
Stánok Slovenskej republiky

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013