Stretnutie členov KNS, marec 2013 (o knihách Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote a dvojjazyčnom vydaní básnickej zbierky Jána Buzássyho Osemnásť básní)


Na marcovom stretnutí Klubu nezávislých spisovateľov (26. marca 2013) v Klube spisovateľov na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave sa jeho členovia venovali novým knihám Márie Bátorovej a Jána Buzássyho.

1.      Na úvod stretnutia Anton Baláž informoval o úmrtí člena KNS, literárneho vedca Karola Tomiša (6. 10. 1929 – 7. 3. 2013), ospravedlnil neúčasť ďalších členov. Ďalej sa venoval niektorým organizačným problémom – účasti členov KNS na knižnom veľtrhu v Prahe.

 

2.      Knihu Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote predstavila Vlasta Jaksicsová

 

3.      Druhý referát o knihe Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote predniesol Vladimír Petrík

 

4.      Tretí referát o knihe Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote predniesol Anton Baláž (príspevok je písomnej v prílohe)

 

5.      V diskusii venovanej knihe Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote sa vyjadrili: historik Milan Zemko, Vlasta Jaksicsová, Kveta Dašková, Anton Baláž, Milan Zemko, Vlasta Jaksicsová, Milan Richter, Vladimír Petrík, Anton Uherík a na záver autorka Mária Bátorová.

 

6.       O vydavateľských aktivitách Občianskeho združenia Skalná ruža a osobitne o novej básnickej zbierke Jána Buzássyho Osemnásť básní v dvojjazyčnom slovensko-anglickom vydaní hovoril vydavateľ Juraj Kuniak

 

7.      Ireney Baláž predstavil dvojjazyčnú zbierku Jána Buzássyho Osemnásť básní

 

8.      Ján Zambor krátko zhodnotil tvorbu Jána Buzássyho

 

9.      Ján Buzássy poďakoval za príspevky