Stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov, október 2013


Členovia Klubu nezávislých spisovateľov na stretnutí 2. októbra 2013 v Galérii ARTOTÉKA na Kapucínskej 1 v Bratislave hodnotili básnickú zbierku Rozhovory s Rút, román Johana. Johanin chlapec a publikáciu Memoria passionis – nové knihy Rudolfa Dobiáša.

01   na úvod A. Baláž pripomenul jubilujúcich členov KNS a zablahoželal im (M. Janek, Ivan Kamenec, Ján Beňo)

 

02   Ján Zambor predniesol referát o básnickej zbierke Rozhovory s Rút

 

03   Vladimír Petrík predniesol referát o románe Johana. Johanin chlapec           text v prílohe

 

04   Ján Beňo predniesol referát o románe Johana. Johanin chlapec

 

05   Anton Baláž predniesol referát o publikácii Memoria passionis          text v prílohe

 

06   Diskusia o diele R. Dobiáša (J. Vanovič, I. Hochel, ...

 

07   Ján Bábik číta pozdravný list ministra kultúry SR jubilujúcemu A. Balážovi

 

08   Voľba nového predsedu KNS

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013