1.1. Jordanes o pravlasti Slovanov


okolo roku 551


JORDANES (6 . STOROČIE), NESKORORÍMSKY SPISOVATEĽ, v DIELE DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM, SKRÁTENE GETICA, ZACHYTIL NIELEN CENNÉ ÚDAJE K DEJINÁM GÓTOV, ALE NA ZÁKLADE STARŠÍCH PRAMEŇOV AJ VZÁCNE SPRÁVY O PRAVLASTI SLOVANOV A ICH SPOLOČNOM POSTUPE S GÓTMI V 4 . STOROČÍ PROTI VÝCHODNEJ ČASTI RÍMSKEHO IMPÉRIA NA DOLNOM DUNAJI.

 

Kniha V. , § 30-37. ...V tejto Skýtii (1)  hneď na začiatku od západu je usadený kmeň Gepidov, ktorý je obkolesený mohutnými a známymi riekami. Totiž na jej severe a severozápade sa rozlieva Tisa; na juhu však ju pretína sám mohutný Dunaj, na východe Flutausis (2) ,ktorý dravý a plný krútňav prudko sa valí do toku Dunaja. Medzi nimi sa rozprestiera Dácia (3)  v podobe venca ovinutá strmými Alpami (4), pozdĺž ktorých na ľavom svahu, čo smeruje na sever, a to od prameňa rieky Visly na nesmiernych priestoroch sa usadil početný kmeň Venetov (5). Hoci sa im mená teraz menia podľa rôznych rodov a sídlisk, nazývajú sa predovšetkým Slovienmi (6)  a Antami (7). Slovieni bývajú od mesta Novietunum (8)  a jazera zvaného Mursianske (9) až po Dnester a na sever až po Vislu. Títo namiesto miest majú močiare a lesy. Anti však, ktorí sú z nich najzdatnejší, tam, kde sa Pontské more (10)  zahýba, rozprestierajú sa od Dnestra až po Dneper, ktoré rieky sú od seba vzdialené mnohými stanovišťami. Na pobreží oceána však, kde sa tok rieky Visly vlieva tromi ústiami, usadení sú idivariovia pozostávajúci z rôznych kmeňov; za nimi pobrežie oceána obývajú ďalej Estovia, vcelku pokojný druh ľudí. Na juh od nich je usadený veľmi udatný kmeň Akatzirov, nepoznajúci obilie, ktorý sa živí chovom dobytka a lovom. Za nimi za Pontským morom sa rozprestierajú sídla Bulharov (11) ...

 


Po latinsky písané Getica sa zachovali vo viacerých odpisoch z 9. storočia a tiež v kódexe z 15. storočia v knižnici kapucínov v Bratislave. Edície: Šafárik, P. J.: Slovanské starožitnosti (latinský text), okres druhý. V Praze 1863, s. 687-692; Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy (slovenský preklad). Bratislava 1964, s. 27-29. 

1 Krajina rozprestierajúca sa od dolného toku Dunaja až za Ural.
2 Dnes neidentifikovateľná rieka, prítok Dunaja.
3 Bývalá rímska provincia, neskôr územie Sedmohradska.
4 Karpatmi.
5-7 Názvy príslušníkov kmeňových zväzov Slovanov.
8 Zaniknuté mesto na dolnom Dunaji.
9 Bažinatá oblasť neďaleko ústia Drávy do Dunaja.
10 Čierne more.
11 Tureckí Bulhari, žijúci na Volge (časí sa koncom 7. storočia presídlila na územie dnešného Bulharska - Protobulharí).

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013