1.2. Nápis na náhrobku tourského biskupa Martina


pred rokom 580

PO LATINSKY PÍSANÝ NÁPIS, UMIESTNENÝ V BAZILIKE V TOURS (JUHOZÁPADNE OD PARÍŽA), KTORÝ DAL VYHOTOVIŤ BISKUP MARTIN Z PORTUGALSKÉHO MESTA BRAZE PRED ROKOM 580 , JE SVEDECTVOM PRÍTOMNOSTI SLOVANOV V DUNAJSKEJ KOTLINE VO 4 . STOROČÍ A ÚČASTI TOURSKÉHO BISKUPA MARTINA (3167-397), POCHÁDZAJÚCEHO Z PANÓNSKEJ SABÁRIE (1), NA ICH POKRESŤANČOVANÍ (AJ ĎALŠÍCH EURÓPSKYCH ETNÍK - STAROVEKÝCH NÁRODOV).

 

...Pod zbožnú zmluvu Kristovu prijal si obrovské a rozličné kmene; Aleman, Sas, Durínčan, Panón, Rug, Slovan, Noričan, Sarmát, Ostrogot, Frank, Burgund, Dák, Alán sa teší, že pod Tvojím vedením poznali Boha...


 


Edície: Ostrebski, J.: Slowianie - rozwiazanie odwiecznej zagadki ich nazw. Ksiegarna ziem zachodnia. Poznaň 1947, s. 11; Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy (slovenský preklad). Bratislava 1964, s. 63.

1 Staroveké rímske mesto na území dnešného mesta Szombathely v Maďarsku.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013