1.17. Zápisy mien pútnikov - návštevníkov niektorého zo severoitalských kláštorov po ceste do Ríma v Cividalskom evanjeliári


8.-10. storočie

DO EVANJELIÁRA NEZNÁMEJ PROVENIENCIE Z 5. ALEBO 6. STOROČIA, PO STÁROČIA USCHOVÁVANÉHO V SEVEROITALSKOM KLÁŠTORE V AQUILEI, OD ZAČIATKU 15. STOROČIA V NEĎALEKOM KLÁŠTORE V CIVIDALE, OD KTORÉHO EVANJELIÁR DOSTAL NÁZOV (EVANGELIUM DE CIVIDALE), SA V PRIEBEHU 8.-IO. STOROČIA PRIPISOVALI NA VOĽNÉ MIESTA ROZLIČNÉ LITURGICKÉ POZNÁMKY A PRÍLEŽITOSTNE SA PODPISOVALI ALEBO DALI ZAPÍSAŤ PÚTNICI, KTORÍ PRICHÁDZALI DO NIEKTORÉHO ZO SEVEROITALSKÝCH KLÁŠTOROV. KLÁŠTOR ZVYČAJNE OBDAROVALI A ZVÄČŠA MNÍSI NA OKRAJ EVANJELIÁRA ZAPÍSALI MENÁ DARCOV. OBJAVUJÚ SA TAM AJ MENÁ VEĽMOŽOV A KNIEŽAT - PANOVNÍKOV NITRIANSKEHO, RESP. ZADUNAJSKÉHO KNIEŽATSTVA A VEĽKEJ MORAVY - PRIBINA, KOCEĽ, RASTISLAV, SVÄTOPLUK I. (II.?), KTORÍ PRECHÁDZALI DO ITÁLIE A RÍMA CEZ FURLANDSKÚ MARKU (V OKOLÍ MESTA AQUILEA), PATRIACU BYZANTSKÚ. CIVIDALSKÝ EVANJELIÁR (S DESIATKAMI SLOVIENSKYCH MIEN) JE VZÁCNYM DOKLADOM ČULÝCH STYKOV NAŠICH PANOVNÍKOV, VEĽMOŽOV, KUPCOV I ICH MANŽELIEK, KŇAZOV A POD. S ITÁLIOU A RÍMOM V 8.-10. STOROČÍ.

 


...(:fólia 2_:)... Cozil (1), Uuozet, Margaréta...
(:fólia 4_:) Szuentiepulc, Szuentezizna (2), Predeslaus.
(:fólia 5_:) Spomeň pane, na služobníkov, služobnice (Memento, domine, famulorum, famularum}... Uuitgao veľmoža (comite), Adalpert, Reginuart, Astregaus, Immo, Paltilh, Bribina (3), Terpimer, Petrus, Maria, Dragouid, Sabes, Pizeden... Benedictus, Straha, Petro, Bedoslau, Mihahel, Siliz, Coten, Kanei, Drisimer...
(:fólia 6_:) Adeluinus, Menedraga, Trebelio, Gomer, Merisclafa, Souuinnao, Rastisclao (4), Pudaram, Citamuscle, Gonimer, Rasmene, Nitrabor, Kasno, Uuitamusclo, Musclona, Negot, Lala, Stranamer, Trebenna.
(:fólia 14:) ...Oimuscle, Dabraua, Dequodesca, Mistisclau, Gohifred, Cerna, Quocili (5), , Priuuinna (6), Gostidrago, Semmemuscle, Paridra, Zidana, Pilende, Seuella, Millas, Soidrago, Randeco, Ceresulla, Sinata, Soltin, Prémii, Luban.
(:fólia 23:) ...Cozpertus diakon, Ildigarius, Cralo, Ualo, Uulcote, Milo, Uuitego... Presila, Petrus, syn pána Trpimíra [:Tripimera:] (Petrus, filius domno Tripemero).
(:fólia42:) Liutpaldus, Quunigund, Santpulc (7) ... Bochmir...

 

Rukopis evanjeliára sa dnes nachádza v Archeologickom múzeu v Cividale, neďaleko Udine. Všetky zachované prepisy pochádzajú len z cividalského exemplára, pričom časť rukopisu je porušená. Edície: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy (slovenský preklad). Bratislava 1964, s. 144-145; Magnae Moraviae fontes historici III (latinský text a český preklad). Brno 1969, s. 331-334.

(1)(5) Koceľ.
(2) Svätopluk a jeho manželka Svätožizňa.
(3)(6) Pribina.
(4) Rastislav.
(7) Svätopluk I. (II.?).

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013