Cividalský evanjeliár (obr)Cividalský evanjeliár zo 4. až 5. storočia.
V 8. -10 . storočí sa používal aj na zápisy osobností,
ktoré navštívili cividalský kláštor v bývalej Friulskej provincii.
Po roku 850 je v ňom zapísaný Svätopluk, Pribina, Koceľ a Rastislav.
(Archeologické múzeum Cividale, Taliansko)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013