Proglas (obr)


PROGLAS na pergamene
PROGLAS - predslov k staroslovienskemu
prekladu stvorevanjeliara napísaný na pergamene.

 

PROGLAS (PREDSLOV) JE NAJSTARŠOU SLOVENSKOU A SLOVANSKOU BÁSŇOU,
KTORÚ V SLOVIENČINE NAPÍSAL KONŠTANTÍN-FILOZOF
NA VEĽKEJ MORAVE V ROKOCH 863-867.

Text Proglasu 1. časť

text Proglasu 2. časť

text Proglasu 3. časť

text Proglasu 4. časť


Progias k štyrom evanjeliam objavil roku 1858 ruský slavista A. F. Miľferding v srbskom rukopise napísanom na pergamene zo 14. storočia v kláštore Chilandar na Svätej hore Athos (Grécko). Edície: Nachtigal, R.: Rekonstrukcija treh starcerkvenoslovanskih pesniku. Ljublana 1943; Paulíny, E.: Slovesnosť a kultúrny jazyk na Veľkej Morave (slovenský preklad, prebásnil V. Turčány). Bratislava 1964, s. 126-133.

(1) Dobové pomenovanie Slovenov - Slovákov, Moravanov a iných slovanských etník (národov) v Dunajskej kotline.
(2) Štyria apoštoli, evanjelisti.  

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013