Autori


Autori:
PhDr. Michal Barnovský, DrSc. Doc. PhDr. Ján Beňko, DrSc, PhDr. Dušan Čaplovič, CSc,
PhDr. Ladislav Deák, DrSc, PhDr. Marián Hronský, CSc, Prof. PhDr. Ján Hučko, DrSc,
PhDr. Ján Korček, Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc, PhDr. Miroslav Pekník, CSc,
PhDr. Milan Podrimavský, CSc, PhDr. Vladimír Segeš, PhDr. Michal Štefanský, CSc.


Vedeckí redaktori: 
Doc PhDr. Ján Beňko, DrSc 
PhDr. Marián Hronský, CSc.
Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.
PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Recenzenti:
Doc. PhDr. Július Bartl, CSc
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
PhDr. Vojtech Dangl, CSc.
PhDr. Belo Polia, DrSc.
PhDr. Pavel Šimunič, CSc.
PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc.


Redakčná rada:
PhDr. Dušan Čaplovič, CSc, vedúci skupiny starších dejín
PhDr. Marián Hronský, CSc, vedúci skupiny novších dejín
Mgr. Drahoslav Máchala, generálny riaditeľ Národného literárneho centra
PhDr. Miroslav Pekník, CSc, vedecký sekretár projektu (hlavný redaktor)
PhDr. Pavol Števček, CSc, generálny riaditeľ útvaru
poradenských a koncepčných činností, Ministerstvo kultúry SR


Jazyková redaktorka:
PhDr. Jitka Madarásová


Vyšlo s finančným príspevkom
Ministerstva kultúry SR

ISBN 80-88878-43-8

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013