London Book Fair 2013


(26. 04. 2013)
 • Termín veľtrhu: 15. - 17. apríl 2013

  42. ročník významného kontraktačného medzinárodného knižného veľtrhu LBF 2013 sa konal včase od 15. do 17. apríla a zaznamenal aj tentokrát veľké množstvo návštevníkov najmä zradov odbornej verejnosti.

  Na tohtoročnom veľtrhu, ktorý sa konal v priestoroch Earls Court, organizátor opäť pripravil pavilón snázvom MARKET FOCUS, tentokrát pod taktovkou Turecka.

  Návštevníkov určite oslovila rozmanitosť tureckej expozície jako aj početné odborné semináre.

  V slovenskom národnom stánku bolo narozlohe 10,5 m2 vystavených vyše 250 titulov z produkcie 26 slovenských vydavateľstiev.

  Stánok bol vítaným zázemím pre početných zástupcov slovenských vydavateľstiev, prekladateľov a odborných návštevníkov veľtrhu. Navštívil ho aj velvyslanec Slovenska vLondýne pán Miroslav Wlachovský, ktorý vyjadril svoju veľkú podporu našej účasti na tomto významom knižnom podjatí.

  Realizovali sme mnohé rokovania so zástupcami britských vydavateľstiev za účelom realizovania možných prekladov pôvodných slovenských knižných diel do anglického jazyka.

  Na záver veľtrhu sme časť vystavených kníh odovzdali knižnici Slovenského veľvyslanectva vLondýne.

  Prítomnosť na londýnskom veľtrhu je považovaná za jednu z kľúčových vrámci organizovania účasti Slovenska na medzinárodných knižných veľtrhoch. Jedná sa o veľtrh určený výlučne odborným návštevníkom zoblasti knižného trhu a kultúry.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013