Katalóg vydavateľov v angličtine


Katalóg vydavateľov v anglickom jazyku vydáva Literárne informačné centrum v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky. 
Publikácia s ročnou periodicitou vychádza už niekoľko rokov a je v nej uverejnených cca 100 slovenských vydavateľstiev a iných subjektov z knižnej kultúry.
Katalóg so všestraným použitím sa tradične pripravuje k termínu konania prvých jarných veľtrhov s využitím na celú veľtržnú sezónu v danom roku. Je dôležitým nástrojom pre zahraničných vydavateľov a iné odborné i laické subjekty pri získavaní kontaktných informácií o slovenských vydavateľstvách.  

Slovak publishers 2019 (pdf, 2.99 MB)

Slovak publishers 2018 (pdf, 1.07 MB)

Slovak publishers 2016 (pdf, 2.4 MB)

Slovak publishers 2015 (pdf, 2.3 MB)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013