Slovenské knihy v Thessalonikách


(12. 05. 2015)
 • Od 7. do 10. mája 2015 sa konal v poradí už 12. ročník Medzinárodného knižného veľtrhu Thessaloniki Book Fair. Vo výstavnom komplexe Helexpo sa predstavilo 400 vystavovateľov z Grécka aj z 20 krajín z celého sveta. Čestnými hosťami boli autori zo Strednej a Južnej Ameriky – iberoamerická literatúra sa prezentovala v hlavnej hale a denne pútala veľkú pozornosť.

  Pre autorské vystúpenia mnohých autoriek a autorov z Grécka aj zo sveta bol vyhradený veľký časový priestor a prebehlo tu 280 zaujímavých autorských čítaní, literárnych prezentácií a diskusií.

  Literárne informačné centrum pripravilo vroku 2015 opäť národnú expozíciu Slovenskej republiky, a to aj vďaka bezplatnej ponuke stánku avybavenia zo strany gréckeho organizátora. Slovenský národný stánok sa nachádzal v hale 13. Na ploche 9 m2 vystavovalo 15 slovenských vydavateľstiev viac ako 50 knižných titulov z oblasti literárnej vedy, filozofie, histórie, divadla, ale aj z oblasti pôvodnej slovenskej tvorby, vrátane detských kníh a publikácií o krajine.

  Slovenský stánok vT hessalonikách navštívil v piatok 8. mája mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Grécku Peter Michalko. Podrobne si prezrel expozíciu, jednotlivé tituly, ako aj celý knižný veľtrh. P. veľvyslanec spolu s honorárnym konzulom SR v Solúne Konstantinosom Mavridisom si zároveň uctili 1130. výročie úmrtia sv. Metoda slávnostným položením venca k pamätnej tabuli venovanej vierozvestcom. Pamätná tabuľa je v Parku Slovenska v Solúne.

  Pódium zľava       pódium z prava

  V piatok 8. mája o 17.00, v konferenčnej miestnosti tematicky venovanej knihám a umeniu, pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra usporiadali Veľvyslanectvo SR v Grécku spolu s Literárnym informačným centrom Bratislava a Honorárnym konzulátom SR v Solúne v rámci veľtrhu prednášku spojenú s voľnou diskusiou na tému “Spomienky na Ľudovíta Štúra”. Na podujatí vystúpil p. veľvyslanec Peter Michalko s príspevkom o tejto výnimočnej osobnosti a o gréckom vplyve na slovenskú literatúru. S prednáškou na tému „Štúr a jeho význam v oblasti vývinu jazyka a kultúry“ vystúpila Daniela Humajová, vedúca oddelenia zahraničných projektov Literárneho informačného centra, a následne Konstantinos Mavridis, honorárny konzul SR v Solúne, ktorý program moderoval. Záver prezentačného programu patril Christosovi Giannakosovi, gréckemu básnikovi, galeristovi a priateľovi Slovenska, ktorý porozprával o kultúrnych vzťahoch Slovenska a Grécka v súčasnosti. Všetci prítomní sa potom pobrali do slovenského stánku na kokteil, ktorý zabezpečil honorárny konzulát, a dlho debatovali nielen o slovenskej literatúre, ale aj o súčasnom kultúrnom dianí. Viacerí návštevníci sa dožadovali učebníc slovenčiny a pýtali sa, kde by si mohli kúpiť slovenské knihy v Grécku.

  Opäť sa potvrdilo, že prítomnosť Slovenska na MKV vThessalonikách je dôležitou súčasťou propagácie našej literatúry v tomto juhoeurópskom priestore, kde záujem oknihy a kultúru neutícha.

  Tohoročný medzinárodný knižný veľtrh bol na vysokej profesionálnej úrovni, veľmi dobre navštevovaný odborníkmi aj laickou verejnosťou, porovnateľný s ostatnými dôležitými medzinárodnými knižnými veľtrhmi v Európe.

  (dh)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013