Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií


narcis tabuľa

 

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013