Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2015


(20. 10. 2015)
 • V slovenskom stánku počas knižného veľtrhu vo Frankfurte

  Termín veľtrhu: 14. − 18. októbra 2015

  Čestným hosťom 67. Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom bola v tomto roku Indonézia. Indonéziu reprezentovala štýlovo zaujímavá a efektná expozícia, mnohí spisovatelia, umelci a, pochopiteľne, množstvo kníh.

  Národná expozícia Slovenskej republiky, ktorú pripravovalo Literárne informačné centrum, bola opäť na prízemí haly 5, stánok A 101, v susedstve krajín strednej Európy a krajín Škandinávie.

  Treba uviesť, že v tomto roku prišlo v rámci knižného veľtrhu k reorganizácií umiestnenia stánkov v hale 5, ako aj v ostatných halách, a k zrušeniu haly 8.

  V slovenskej expozícii, realizovanej na ploche s rozlohou 48 m2 formou rohového stánku, sa predstavilo 48 slovenských vydavateľských subjektov s produkciou vyše 500 knižných titulov. Dominovala tu produkcia reprezentačných kníh viacerých vydavateľstiev, ako aj tituly Literárneho informačného centra a knihy slovenských autorov vydané v zahraničí s podporou Komisie SLOLIA. Ďalšie panely v stánku prezentovali pôvodnú slovenskú beletristickú tvorbu, nominantov literárnej súťaže Anasoft Litera, detské knihy, odbornú a umeleckú literatúru, teatrologické tituly, učebnice, slovníky a encyklopedickú literatúru, preklady, hobby knižky a vlastivedných sprievodcov.

  Ako každý rok, vydavatelia stánok používali ako základňu a miesto na stretnutia a rokovania so zahraničnými partnermi.

  Literárne informačné centrum pripravilo viaceré sprievodné podujatia počas trvania veľtrhu. V stredu 14. októbra sa v priestoroch Slovensko-nemeckého klubu prezentoval Pavol Rankov. Predstavil nemecký preklad svojho úspešného románu Stalo sa 1. septembra (alebo inokedy), ktorý vyšiel v roku 2014 vo vydavateľstve Wieser Verlag, Klagenfurt.

  Vo štvrtok 16. októbra sa Pavol Rankov zúčastnil medzinárodnej diskusie Borders & Barriers, Cultures & Crossroads II: HOW TO COUNTER EXTRMISM. V ten istý deň sa predstavil aj na Forum International v spoločnom česko-slovenskom programe s názvom Paralely v stredoeurópskej literatúre, kde diskutoval spolu s českými autormi Radkou Denemarkovou a Radkom Malým.

  Sprievodné akcie v tento deň uzatvorilo priateľské stretnutie so zahraničnými vydavateľmi, odborníkmi a obchodnými partnermi v slovenskom stánku, kde Pavol Rankov podpisoval svoje knihy.

  V priebehu veľtrhu sme poskytovali informácie o slovenskom knižnom trhu, súčasnej kultúrnej klíme, profiloch jednotlivých vydavateľstiev, o autoroch a knižných tituloch. Sprostredkovali sme kontakty účastníkom veľtrhu, odkazy pre vydavateľov, ktorí osobne neboli zastúpení vo Frankfurte. Využili sme pripravené tlačoviny, novú brožúru o LIC, katalóg slovenských vydavateľov 2015, SLR, špeciálne brožúry vypracované pre potreby ponuky slovenských titulov Books from Slovakia v anglickom jazyku, ktoré sa stretli s veľkým záujmom zahraničných návštevníkov.

  Celkove možno našu účasť hodnotiť ako úspešnú; boli rozpracované mnohé projekty, ktorých realizácia sa očakáva v blízkej budúcnosti.

  (MB)

  Rankov, Martinová, Humajová v stánku 2
      
  na pódiu spoza publika

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013