Medzinárodný knižný veľtrh v Londýne 2015


(21. 04. 2015)

 •    

   Dušan Zupka, Júlia Sherwood
  Dušan Zupka, Júlia Sherwood

  44. ročník medzinárodného knižného veľtrhu LBF 2015 sa konal včase od 14. do 16. apríla a zaznamenal aj tento krát veľké množstvo návštevníkov najmä z radov odbornej verejnosti.

  Na tohoročnom veľtrhu, ktorý sa predstavil vo vynovených a rozšírených priestoroch výstaviska Olympia Kensington, organizátor opäť pripravil pavilón s názvom MARKET FOCUS, tento krát pod taktovkou Mexika.

  Návštevníkov určite oslovila rozmanitosť a štýlová jednoduchosť mexickej expozície ako aj početné odborné semináre a podujatia.

  Slovenský národný stánok bol umiestnený v novej prístavbe výstavného komplexu. Na zväčšenej ploche s rozlohou 14 m2, bolo vystavených vyše 250 titulov z produkcie 28 slovenských vydavateľstiev. V tomto roku sme mali opäť konštrukciu stánku v elegantnejšom designe, o čom sa pochvalne vyjadrovali návštevníci expozície.

  Stánok bol vítaným zázemím pre početných zástupcov slovenských vydavateľstiev, prekladateľov a odborných návštevníkov veľtrhu. Navštívila ho aj pracovníčka veľvyslanectva Slovenska v Londýne pani Barbora Posluchová, ktorá v zastúpení pána veľvyslanca Miroslava Wlachovského vyjadrila svoju veľkú podporu našej účasti na tomto významom knižnom podujatí.

  Realizovali sme mnohé rokovania so zástupcami britských vydavateľstiev za účelom realizovania možných prekladov pôvodných slovenských knižných diel do anglického jazyka, ako aj s riaditeľmi medzinárodných knižných veľtrhov a zástupcami LBF.

  Prítomnosť na londýnskom veľtrhu je považovaná za jednu z kľúčových v rámci organizovania účasti Slovenska na medzinárodných knižných veľtrhoch, o čom svedčí rekordná účasť slovenských vydavateľov a tlačiarní. Jedná sa o veľtrh určený výlučne odborným návštevníkom z oblasti knižného trhu a kultúry.

  Na základe požiadaviek vydavateľov by sme chceli opäť zväčšiť výstavný stánok až na cca 20 m2.


  slovenský stánok

       

  stánok Mexika
  stánok Mexika 
  (čestného hosťa)

       

  výstavná hala
  výstavná hala

   

   

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013