Výzva na Vyšehradské literárne štipendium 2017


Výzva na podávanie prihlášok:

Vyšehradské literárne štipendium 2017

Štipendium je určené:
-
autorom alebo prekladateľom aspoň jednej tlačenej publikácie
- esejistom, literárnym kritikom, literárnym publicistom a novinárom s najmenej tromi príspevkami uverejnenými v relevantnom médiu

Štipendium bude prebiehať v Bratislave, Krakowe, Budapešti a v Prahe v týchto dvoch termínoch:
-
Jarný rezidenčný pobyt (6-týždňový): od 1. mája do 12. júna 2017 
- Jesenný rezidenčný pobyt (3-mesačný): od 1. septembra do 30. novembra 2017

Za Slovensko budú na každý termín prijatí štyria uchádzači alebo uchádzačky.

Prihláška

Viac informácií

Kritériá pre výber

Elektronickú prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do polnoci 31. januára 2017