Profily štipendistov


Diana Pungeršić zo Slovinska

Diana Pungeršić, absolventka slovakistiky, slovenistiky a sociológie kultúry, prekladateľka a literárna kritička, preložila už diela viacerých slovenských autorov. Patria medzi ne napríklad  Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) a Matky od Pavla Rankova, či Samko Tále. Kniha o cintoríne od Daniely Kapitáňovej. V rôznych časopisoch jej vyšli výbery z diel J. Jesenského, L. Keratu, P. Rankova, D. Heviera, E. Luky, M. Ferenčuhovej, K. Kucbelovej J. Gavuru, I. Koleniča a ďalšie. V Bratislave bude pracovať na prekladoch diel V. Staviarskeho (Kale topánky, Záchytka, Kivader) a J. Šebestu (Keď sa pes smeje).

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013