Poetický Púchov 2017


(28. 02. 2017)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

   

  Centrum voľného času Včielka Púchov 

  vyhlasujú 

  IV. ročník literárnej súťaže poétov

  Poetický Púchov  Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ a dospelí zo Slovenska.


  Súťažný žáner: poézia – tematicky voľné


  Počet prihlásených prác:  maximálne 3 práce od jedného autora písané strojom /počítačom na formáte A4

  Práce je potrebné poslať e - mailom:       poeticky.puchov@centrum.sk

  alebo poštou na: 

  Centrum voľného času Včielka Púchov
  Dáša Illyová
  Športovcov 904
  020 01 Púchov

  V sprievodnom liste autor uvedie:

  Meno, priezvisko, dátum narodenia, domácu adresu aj s PSČ, telefón, e-mail, žiaci a študenti tiež ročník a adresu školy.

  Súťaží sa v 4 vekových kategóriách :

  • žiaci ZŠ 3. – 5. ročník

  • žiaci ZŠ 6. – 9. ročník

  • študenti SŠ

  • dospelí

  Vyhodnotenie súťaže:

  • Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže.

  • Udelené budú tri ceny v každej kategórii a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty.

  • Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v marci 2017. Účastníci budú písomne pozvaní.

  Uzávierka súťaže je 28. februára 2017