Poetická Ľubovňa


(31. 01. 2017 - 31. 01. 2017, 00:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

   

  Prešovský samosprávny kraj, Ľubovnianske osvetové stredisko, Mesto Stará Ľubovňa, KDH

  vyhlasujú XXV. ročník celoštátnej literárnej súťaže dospelých začínajúcich autorov s udelením ceny o. Vasiľa Kočembu


  POETICKÁ ĽUBOVŇA

  Podmienky súťaže:

  súťaže sa môže zúčastniť stredoškolská a vysokoškolská mládež a dospelí začínajúci autori bez obmedzenia veku, ktorých práce neboli dosiaľ knižne publikované a nie sú prihlásené do inej súťaže.

  Vyžadujú sa kratšie literárne útvary poézia 3 – 7 básní, 2 – 3 prozaické útvary v rozsahu maximálne 5 normovaných strán.

  porota udelí 1.,2.,3. miesto a čestné uznanie v každej kategórii,  mimoriadne ceny organizátorov a ceny za poéziu a prózu

  s náboženskou tematikou

  vyhodnotenie literárnej súťaže Poetická Ľubovňa a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni v mesiaci marec 2017. Víťazom bude zaslaná pozvánka.  Výsledky budú zverejnené po vyhodnotení na stránkach:

  www.osvetalubovna.sk,  www.staralubovna.sk

  súťažné práce zasielajte v troch tlačených exemplároch

  a 1x v elektronickej forme do 31. januára 2017 na adresu:

  Ľubovnianske osvetové stredisko,

  Nám. generála Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa

  ( obálku označte heslom Poetická Ľubovňa )

  e- mail: osvetasl@nextra. sk


  súťažné práce nevraciame

  Kontakt : Irina Nováková - 052 / 43 239 83, 0908 998 795