Esej Jána Johanidesa 2017


(10. 03. 2017 - 10. 03. 2017, 00:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Esej Jána Johanidesa – 7. ročník

   Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisujú:

  Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali. Spoluvypisovateľmi sú Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku.

   Súťaž sa vyhlasuje dňa 15. decembra 2016. Termín uzávierky: 10. marca 2017. Na súťaži sa môže zúčastniť každý stredoškolák Nitrianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja. Príspevky vyhodnotí porota zložená zo zástupcov Literárneho informačného centra v Bratislave. Výsledky súťaže budú vyhodnotené 26. apríla (streda) 2017 v Šali. Súťaž Esej Jána Johanidesa sa vyhlasuje každý rok.

  Rozsah eseje je maximálne 3 normostrany, t. j. maximálne 5200 znakov vrátane medzier.

  Mottami na napísanie esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia.

  Najlepší esejisti budú ocenení v  Šali 26. 4. 2017. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach LIC, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Mesta Šaľa, Malokarpatskej knižnice v Pezinku, v regionálnych printových a elektronických médiách, ako aj školských časopisoch. Hlavná cena je účasť na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Prahe 2017.

  Tri myšlienky Jána Johanidesa pre esej Jána Johanidesa 2017:

  1.         Profánne a sakrálne sa odvíja od stredu človeka.

  2.         Vtom sa ukazovákom, nevedomky, zľahka dotkol akéhosi polozmrazeného kúska mäsa na mäsiarskom pulte, a zároveň znovu videl, ako vykladal tých mŕtvych z vagónov. Pocítil Mauthausen cez brušká prstov.

  3.                                Zaujímajú ma príčiny, ktoré spôsobujú premenu citov na pocity.

   

  Súťažné práce treba zaslať do 10. marca 2017 v elektronickej podobe na adresu:

  Každá esej musí byť označená nasledovne: Meno a priezvisko súťažiaceho, názov eseje, motto myšlienky Jána Johanidesa, ktorou bola inšpirovaná, vek a názov školy, vrátane adresy.

  Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný literárny priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovuje.

  Kontaktné adresy organizátorov: