Kukučínova literárna Revúca 2017


(27. 02. 2017)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

   

  Kukučínova literárna Revúca

  Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej

  v záujme vyhľadávania najmladších literárnych talentov

  vyhlasuje

  13. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

  KUKUČÍNOVA LITERÁRNA REVÚCA

  Podmienky: 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 8. a 9. ročníkov ZŠ

  2. Súťažné práce v troch exemplároch s maximálnym rozsahom troch na počítači písaných strán

  bude hodnotiť odborná porota v troch kategóriách:

                                                               poézia
                                                                            próza
                                                                                      publicistika

  3. Téma prác je voľná.

  4. Jeden autor posiela maximálne dve práce.

  5. Na každý exemplár práce je potrebné uviesť meno, priezvisko, triedu, školu s adresou,

  a dátum narodenia autora. Obálku označte symbolom KLR 2017.

  6. Uzávierka súťaže bude 27. februára 2017.

  7. Výhercom budú ceny poslané poštou.

  Presný termín vyhodnotenia súťaže bude zverejnený na stránke školy ( plánujeme v priebehu

  mesiaca marec 2017).

  8. Výsledky súťaže budú zverejnené aj na internetovej a FB stránke školy.

  9. Riaditeľstvo PSLG v Revúcej zohľadní výsledky súťaže pri prijímacom konaní na PSLG.

  Propozície pre písanie prác v kategórii publicistika:

  Žiaci základných škôl by mohli zvládnuť fejtón a rozhovor (samozrejme, že nevylučujeme aj iné žánre).

  Fejtón – spracovanie skutočnej alebo vymyslenej aktuálnej udalosti, faktu, javu.

  Tvorivý postup – využiť humor, zveličenie, satiru (fejtón býva písaný v ľahkom tóne).

  Rozsah – 1-2 strany

  Rozhovor so zaujímavou osobnosťou (môže byť aj fiktívny).

  Odporúčame, aby príspevok obsahoval rámcujúci úvod s predstavením osoby a témy, v samotnom rozhovore by mali byť 3-4 otázky a odpovede na ne.

  Rozsah – 1-2 strany

  Kvôli lepšej orientácii v našich požiadavkach si môžete pozrieť hodnotenia prác z minulého ročníka KLR, ktoré sa nachádza na stránke PSLG.

  Súťažné práce posielajte na adresu:
  Prvé slovenské literárne gymnázium
  Železničná 260
  050 01 Revúca
  Číslo tel.: 058/4426401 e-mail: pslgrevuca@ferdonet.sk
  www stránka: www.pslgrevuca.eu